Consilierii județeni din Timiș se pun pe treabă

Consiliul Judeţean Timiş se convoacă în şedinţă ordinară, care se va desfășura online, în sistem videoconferință, în data de 27 ianuarie, la ora 10. Pe ordinea de zi fi gurează proiecte de hotărâre privind: aprobarea subînchirierii spațiilor de producție proprietate a Societății Ornella Design S.R.L., afl ate în Parcul Industrial și Tehnologic Timișoara; aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații de birouri din clădirea situată în Lugoj, str. Timișoarei, nr. 27-33, jud. Timiș, proprietate publică a Județului Timiș; aprobarea modifi cării și completării Hotărârii CJT nr. 105/28.05.2019 pentru aprobarea Normativelor privind dotarea cu autovehicule şi consumul lunar de carburanţi.

CITEȘTE ȘI: De luna viitoare, amenzi usturătoare dacă faci asta în propria curte

Următoarele puncte pe ordinea de zi sunt: Aprobarea completării Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. 206/28.10.2016 privind aprobarea dării în administrare a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al Judetului Timiș, către unele instituții publice de interes județean; aprobarea numirii reprezentantului Județului Timiș în Adunarea generală a acţionarilor societăţii AQUATIM S.A. și a modelului de contract de mandat; aprobarea numirii reprezentantului Județului Timiș în Adunarea generală a asociaților societății SERVICE CONS PREST S.R.L. și a modelului de contract de mandat; aprobarea numirii reprezentantului Județului Timiș în Adunarea generală a asociaților societății SCHILIFT S.R.L. Reșița și a modelului de contract de mandat; aprobarea numirii reprezentantului Județului Timiș în Adunarea generală a acționarilor societății INTER CENTER SERVICE S.A., mandatarea acestuia pentru a vota în cadrul adunării generale ordinare a acționarilor numirea unui membru în consiliul de administrație și aprobarea modelelor de contracte de mandat; modificarea contractului de închiriere încheiat între Județul Timiș prin Consiliul Județean Timiș și Societatea DIADI CAFE S.R.L; darea în folosință gratuită a unor bunuri mobile aflate în domeniul privat al Județului Timiș către Centrul Militar Zonal Timiș; darea în folosință gratuită a unor bunuri mobile aflate în domeniul privat al Județului Timiș către Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Banat” al Județului Timiș; aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș în proiectul “Centre comunitare integrate: program strategic de creștere a accesului populației vulnerabile la servicii socio-medico-educaționale de calitate”, cod PN 4049, depus spre aprobare în cadrul apelului nr. 4 ”Dezvoltare locală” al Fondului Român de Dezvoltare Socială (FRDS), finanțat din fonduri provenite de la Granturile SEE și Norvegiene și Guvernul României; aprobarea reţelei şcolare a învățământului preuniversitar special de nivel preșcolar, primar, gimnazial și profesional din județul Timiș, pentru anul şcolar 2021-2022; aprobarea reţelei şcolare pentru unitățile de învăţământ liceal special din judeţul Timiş, pentru anul şcolar 2021-2022; aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Județul Timiș, prin Consiliul Județean Timiș și Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara în vederea sprijinirii implementării Proiectului POCU 136480 în Regiunea VEST; modificarea procedurii privind aplicarea măsurilor dispuse prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale; aprobarea execuției bugetelor secțiunii de funcționare și a secțiunii de dezvoltare pentru bugetul propriu al județului Timiș la 31.12.2020; aprobarea bugetului rectificat al Județului Timiș pe anul 2020; nominalizarea membrilor comisiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale Secretarului general al Consiliului Județean Timiș pe anul 2020; aprobarea modificării Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 301/2017 privind aprobarea structurii organizatorice a Bibliotecii Județene Timiș „Sorin Titel”; aprobarea structurii organizatorice a Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș; aprobarea modificării Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. 52/2019 privind aprobarea structurii organizatorice a Direcției de Evidență a Persoanelor Timiș; aprobarea modificării Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 164/2019 privind aprobarea structurii organizatorice a Direcției de Prestări Servicii Timiș; aprobarea modificării Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 27/2019 privind aprobarea structurii organizatorice a Muzeului Național al Banatului; aprobarea modificării Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 304/2017 privind aprobarea structurii organizatorice a Muzeului Satului Bănățean Timișoara; modificarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 239/2019 privind aprobarea structurii organizatorice a Teatrului pentru Copii și Tineret „Merlin” Timișoara; desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Timiș în Comisia de cenzori a Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea pentru Granița România-Ungaria; desemnarea reprezentantului Județului Timiș în Adunarea Generală a Asociației „Grupul de Acțiune Locală Timișoara”.


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns