AFP 4

Anunț licitație – mașină pentru aplicarea automată a foliei de cant, mașină de găurit, sistem profesional staționar de exhaustare

Anunț licitație – mașină pentru aplicarea automată a foliei de cant, mașină de găurit, sistem profesional staționar de exhaustare. D.G.R.F.P. Timişoara prin intermediul A.J.F.P. Timiş organizeazã in data de 19.12.2022 ora 14.00 in localitatea Timişoara, str. Ghe.Lazar, nr. 9 B, AMFITEATRU…

Anunț privind vânzarea bunurilor mobile – Autoturisme marca DAEWOO, model MATIZ

Anunț privind vânzarea bunurilor mobile în Deta – prima licitație

Ministerul Finanţelor Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice TIMIŞOARA Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş Serviciul Fiscal Orăşenesc Deta Jud. Timiş, Orş. Deta, Str. înfrăţirii nr.11 Dosar de executare nr…. Nr. 19-6 din 19.10.2022 ANUNT PRIVIND VANZAREA BUNURILOR MOBILE In temeiul prevederilor art.250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind […]

Anunţ privind vânzarea bunurilor imobile – licitație apartament în Timișoara

Anunţ privind vânzarea bunurilor imobile – licitație apartament în Timișoara

Dosar de executare nr  pf NR TMG_DEF 18356/29.09.2022   ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR IMOBILE/ ANSAMBLULUI DE BUNURI IMOBILE                                                                                                                  Anul 2022 luna  octombrie    ziua  31   În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 31 […]

Doi ofertanți pentru licitația de proiectare a Noii Radiale Vest

Primăria Timișoara lansează licitația pentru o nouă arteră majoră de intrare în oraș, dinspre Utvin-Săcălaz

Primăria Timișoara lansează licitația pentru o nouă arteră majoră de intrare în oraș, dinspre Utvin-Săcălaz. Primăria Municipiului Timișoara a lansat licitația pentru întocmirea studiului de fezabilitate pentru noua Radială Vest. Anunțul a fost publicat în sistemul electronic de achiziții publice.

Anunţ privind vânzarea bunurilor imobile – licitație imobil P+E, în suprafață de 443,43 mp, în Timișoara

Anunț privind vânzarea de bunuri imobile la licitație- imobil în Timișoara

D.G.R.F.P. Timişoara, prin intermediul A.J.F.P. Timiş, vă face cunoscut că în ziua de 22 luna 08 ora 14 anul 2022 în localitatea Timişoara, str. Gheorghe Lazăr nr. 9B, AMFITEATRU, se vor vinde la licitaţie, următoarele bunuri imobile: –  apartamentul 2 situat în corpul B, în partea dreaptă de la intrarea în curte, cu regim de […]

Anunţ privind vânzarea bunurilor imobile/ansamblului de bunuri imobile - cota1/1 din teren în suprafaţă de 690 mp, situat în Dumbrăviţa

Anunț privind vânzarea bunurilor imobile/ Ansamblului de bunuri imobile – Terenuri intravilane și extravilane în Săcălaz

Dosar de executare nr.  235/03.11.2021 Nr. TMG_DEF 14728/18.07.2022   ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR IMOBILE/ ANSAMBLULUI DE BUNURI IMOBILE   În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 18 luna August, ora 14.00, anul 2022, în […]

anaf 23 1

Anunț privind vânzarea bunurilor imobile/ Ansamblului de bunuri imobile – Terenuri extravilane în Diniaș UAT Peciu Nou

Dosar de executare nr.   Nr. TMG_DEF 14840/19.07.2022 ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR IMOBILE/ ANSAMBLULUI DE BUNURI IMOBILE În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 19 luna august, ora 12.00, anul 2022, în localitatea TIMIŞOARA, […]