Anunț privind vânzarea de bunuri imobile – teren intravilan de 636 mp, în Moșnița Nouă

AFP 12

Anunț privind vânzarea de bunuri imobile – teren intravilan de 636 mp, în Moșnița Nouă.

D.G.R.F.P. Timisoara prin intermediul AJFP Timis organizeaza in data de 29.03.2024   ora 12.00 in localitatea Timişoara, str. Ghe.Lazar, nr.9 B, Amfiteatru  licitatie urmatoarelor bunuri imobile:

  • Cota actuala de 1/1 din teren intravilan in suprafata de 636 mp, categorie de folosinta curti constructii, situat în localitatea Mosnita Noua,judet Timis, inscris in ID Electronic 412980 Mosnita Noua, nr CF vechi 4086, nr cadastral vechi CC618/9/1/1, forma terenului:dreptunghiular,acces:drum pietruit. – pret pornire licitatia 1 –lei 211.629 lei  exclusiv TVA proprietate a debitorului Al Zier Al Masalemah Adela Ramona Persoană Fizică Autorizată,conform Publicaţiei de vânzare 3292/29.02.2024, 25-6/29.02.2024  grevat de următoarele sarcini reale si privilegii,după caz:
4 AJFP Timiş Ipotecă legală
  • În conformitate cu prevederile  titlului VII din Legea nr 27/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completările ulterioare, operaţiunea este taxabilă (cota de TVA 19%).

Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:

  1. oferta de cumpărare;
  2. dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO62TREZ621506701XXXXXXX , beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timisoara, cod de identificare fiscală 6634511, deschis la Trezoreria Timisoara utilizând numărul de evidenţă a plăţii 83530012300000000000318
  3. împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
  4. pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;
  5. pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
  6. pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
  7. pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
  8. declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.

Informaţii detaliate  precum şi anunţul complet se regăsesc pe site-ul ANAF -Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara, la secţiunea licitaţii şi anunţuri -valorificări prin licitaţie a bunurilor sechestrate sau accesând link-ul: https://www.anaf.ro/anaf/internet/Timisoara/anunturi/valorif_bunuri/bunuri_sechestrate sau  la numărul de telefon 0256200035.

 


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *