Anunţ privind vânzarea de bunuri imobile - licitaţie teren intravilan cu spaţiu comercial service auto

Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile: autoturism și autoutilitară

In temeiul art.   250  alin (2)  din L 207.2015  privind  Codul  de  procedurã  fiscalã, cu modificarile si completarile ulterioare,  vă  facem cunoscut  că in ziua de  17,  luna  11, anul 2021,  ora 14,00, in localitatea  Timişoara, str. Gheorghe Lazar, nr.  9B, AMFITEATRU, et. I,  se vor vinde  la a IV a licitaţie,  urmatorul bun mobil […]