AFP 4

Anunț licitație – mașină pentru aplicarea automată a foliei de cant, mașină de găurit, sistem profesional staționar de exhaustare

Anunț licitație – mașină pentru aplicarea automată a foliei de cant, mașină de găurit, sistem profesional staționar de exhaustare. D.G.R.F.P. Timişoara prin intermediul A.J.F.P. Timiş organizeazã in data de 19.12.2022 ora 14.00 in localitatea Timişoara, str. Ghe.Lazar, nr. 9 B, AMFITEATRU…

AFP 11

Anunţ privind vânzarea bunurilor imobile/ansamblului de bunuri imobile – cota de 34/40 din teren extravilan situat în Urseni, UAT Moșnița Nouă

Anunţ privind vânzarea bunurilor imobile/ansamblului de bunuri imobile – cota de 34/40 din teren extravilan situat în Urseni, UAT Moșnița Nouă. D.G.R.F.P. Timisoara prin intermediul AJFP Timis organizeaza in data de 12.12.2022  ora 14.00 in localitatea Timişoara, str. Ghe.Lazar, nr.9 B…