Anunț privind vânzarea de bunuri imobile – Apartament cu 2 camere, situat în Giroc

Anunț licitație - Teren agricol situat în Teremia Mare - extravilan

Anunț privind vânzarea de bunuri imobile – Apartament cu 2 camere, situat în Giroc.

D.G.R.F.P. Timisoara prin intermediul AJFP Timis organizeaza in data de 15.03.2024  ora 12.00 in localitatea Timişoara, str. Ghe.Lazar, nr.9 B, Amfiteatru  licitatia urmatoarelor bunuri imobile, proprietate a debitorului Nagy Mariana-Gabriela ,conform Publicaţiei de vânzare nr 156-6/21.02.2024, 2715/21.02.2024

  • Cotă actuală de 1/1 din apartament situat în localitatea Giroc,strada Garofitei , nr. 1, scara B,etaj M, apartament 14, judet Timis, compus din 2 camere , 1 baie, 1 bucătărie,etaj:mansardă, suprafată utilă: 50,21 mp, cote părti comune 603/10000, cote teren 64/1068, înscris în ID Electronic 414272-C1-U14 Giroc, pret pornire licitatia I – 318.465 lei   exclusiv TVA grevat de următoarele sarcini reale si privilegii,după caz:
BCR SA Ipotecă imobiliară
A.J.F.P. TIMIS Ipotecă legală
Elbi Electric&Lighting SR; prin SCPEJ Jurchescu Cristian-Mihai Urmărire silită

* În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, operaţiunea este neimpozabilă

Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:

  1. oferta de cumpărare;
  2. dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO62TREZ621506701XXXXXXX , beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timisoara, cod de identificare fiscală 6634511, deschis la Trezoreria Timisoara utilizând numărul de evidenţă a plăţii 83530012300000000000314
  3. împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
  4. pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;
  5. pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
  6. pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
  7. pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
  8. declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.

Informaţii detaliate  precum şi anunţul complet se regăsesc pe site-ul ANAF -Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara, la secţiunea licitaţii şi anunţuri -valorificări prin licitaţie a bunurilor sechestrate sau accesând link- https://static.anaf.ro/static/2/Timisoara/20240227134901_155-6_2715.pdf,sau  la numărul de telefon 0256200035.

 


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *