Rentierii agricoli din Timiş sunt aşteptaţi la APIA

Dictonul olimpic care ne asigură că „important e să participi“ se aplică luna aceasta și în agricultură, cel puțin când vine vorba de renta cuvenită aferență anului trecut. Astfel, pentru a beneficia de aceasta din urmă, condiția esențială este prezența la sediul centrului județean al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, pentru vizarea carnetului de rentier agricol.

Termenul-limită se apropie, vizita la APIA trebuind făcută până pe 31 august, fie personal, fie prin mandatar/curator/tutore, în baza unei procuri autentice/curatelă/hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă.

Pentru vizarea carnetului, alături de acest document vor fi prezentate contractul (contractele) de arendare, actul de identitate în original al rentierului agricol (sau, mandatarului/curatorului/tutorelui), precum și decizia comisiei de expertiză medicală actualizată (acolo unde este cazul), pentru gradele de invaliditate I și II (dacă decizia nu prevede că dosarul este nerevizuibil), în original și în copie.

În situația în care titularul rentei viagere agricole este decedat, renta datorată acestuia în contul anului trecut poate fi încasată de moștenitorii săi.

Și aceștia vor trebui să se prezinte, tot până pe 31 august, la APIA, pentru a depune carnetul de rentier al defunctului, certificatul de deces, actul de succesiune, actul de identitate al moștenitorului, un extras de cont pe numele solicitantului, precum și o împuternire sau declarație notarială din care să reiasă acordul celorlalți moștenitori privind solicitarea și încasarea rentei viagere agricole.

0 Comments

No Comment.