Număr record de rugi în estul județului Timiş: 31 de sate în sărbătoare

Sărbătoare mare în peste 30 de sate din zo­na Lugoj-Făget-Buziaş, în data de 8 sep­tembrie, când îşi serbează hra­mu­ri­le bi­sericilor, de Sfânta Naştere a Maicii Dom­nu­lui. Cu acest prilej vor fi or­ga­ni­za­te şi tradiţionalele rugi bănăţene.

Locuitorii din Boldur, Buziaş, Chizătău, Crivina, Gruni, Valea Lungă, Fă­di­mac, Hodoş, Măguri, Jena, Păru, Visag, Racoviţa, Coş­tei – Sâlha, Secaş, Crivo­ba­ra, Şanoviţa, Brestovăţ, Bet­hausen, Cutina, Gladna Ro­mâ­nă, Jureşti, Margina, Mât­nicu Mic, Nevrincea, Po­găneşti, Răchita, Re­me­tea Luncă, Sinteşti, Susani ­şi Baloşeşti se pregătesc să serbeze cum se cuvine sfânta sărbătoare a ”Naşterii Maicii Domnului”, când se organizează şi cele mai multe rugi bănăţene.

În spe­cial în localităţile din zona Făgetului, tradiţia acestor manifestări a cam dispărut, însă în cele din a­propierea Lu­gojului şi Bu­zia­şului, ast­fel de eve­ni­mente rămân de actualitate.

Intepreţi renumiţi

În acest an, capul de afiş este ţinut de Racoviţa. Timp de două zile, în 8 şi 9 sep­tem­brie, pe scenă va urca în­drăgita interpretă Andreea Voica şi formaţia condusă de soţul său, Dejan Galetin. Nici Boldurul nu se lasă mai prejos şi în aceleaşi zile programul folcloric va fi sus­ţinut de Otilia Radu şi A­drian Stanca.

Deschiderea ru­gii va fi oficiată de mem­bri Ansam­blului ”Bo­l­du­rea­na”.

La Cri­vina, în 8 şi 9 sep­tembrie va fi prezentă for­maţia lui Petrică Nicoară Sâr­bu şi solistul Fane Bă­nă­ţanu. Coş­te­iul (Sâlha) va orga­niza sărbătoarea în a­ceeaşi perioadă.

Programul folclo­ric va fi susţinut de in­terpre­ta Luci Lazăr. Co­mu­na Be­linţ are rugă în două sa­te, tot în 8 şi 9 sep­tem­brie: Chiză­tău şi Gruni.

În primul, va cânta solista Ro­xa­na Mag, iar în celălalt Ra­mona Ilieşi şi formaţia ”Fraţii Drăgan”.

La Buziaş, în cele două zile, programul folcloric îl are în prim plan pe Dumitru Te­lea­gă. La Je­na, în 8 şi 9 sep­tem­brie va fi prezent re­nu­mitul Nicu No­vac. La Ho­doş, ruga se va ţine doar o zi, în 8 sep­tem­brie, cu for­maţia Olanii din Caransebeş şi interpreta Va­nessa Olan, scrie redesteptarea.ro.

În majoritatea mani­fes­tă­rilor, spectacolele fol­clo­ri­ce încep la orele 19.


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

1 Comments
Web 6 septembrie 2016
Ați uitat, ICLODA !!!