Anunţ privind vânzarea bunurilor imobile – licitaţie terenuri în Bacova

Anunţ privind vânzarea bunurilor mobile - licitaţie autovehicul Fiat Doblo

Nr.844/22.02.2022

În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 16 luna 03 anul 2022, ora 10, în localitatea Buziaş, strada Principală, nr. 17 A, sediul Serviciului Fiscal Orăşenesc Buziaş, se vor vinde la licitaţie, următoarele bunuri imobile, proprietate a S.C. EASY HOUSE S.R.L., CUI 31143469, cu domiciliul fiscal în localitatea Timişoara, str. Dr. Ion Mureşan nr.65, sc. A , et.1, ap. 6 jud. Timiş: terenuri în extravilanul UAT Bacova, preţ de pornire al licitaţiei II-a (diminuat cu 25%) : 286.248 lei, respectiv defalcat:

1-preţ de pornire al licitaţiei 20340 lei -teren în suprafaţă totală de 820 mp deţinut în baza Extrasului de carte funciară nr. 408080

Creditori

Sarcini

A.J.F.P.Timiş

Întabulare, drept de ipoteca legală, in favoarea ADMINISTRAŢIEI JUDEŢENE A FINANŢELOR PUBLICE TIMIŞ, proces verbal de sechestru

2-preţ de pornire al licitaţiei 21325 lei -teren în suprafaţă totală de 860 mp deţinut în baza Extrasului de carte funciară nr. 408092

Creditori

Sarcini

A.J.F.P.Timiş

Întabulare, drept de ipoteca legală, in favoarea ADMINISTRAŢIEI JUDEŢENE A FINANŢELOR PUBLICE TIMIŞ, proces verbal de sechestru

3preţ de pornire al licitaţiei 106575 lei -teren în suprafaţă totală de 4297 mp deţinut în baza Extrasului de carte funciară nr. 408079

Creditori

Sarcini

A.J.F.P.Timiş

Întabulare, drept de ipoteca legală, in favoarea ADMINISTRAŢIEI JUDEŢENE A FINANŢELOR PUBLICE TIMIŞ, proces verbal de sechestru

4preţ de pornire al licitaţiei 18480 lei -teren în suprafaţă totală de 745 mp deţinut în baza Extrasului de carte funciară nr. 408089

Creditori

Sarcini

A.J.F.P.Timiş

Întabulare, drept de ipoteca legală, in favoarea ADMINISTRAŢIEI JUDEŢENE A FINANŢELOR PUBLICE TIMIŞ, proces verbal de sechestru

5preţ de pornire al licitaţiei 21948 lei -teren în suprafaţă totală de 885 mp deţinut în baza Extrasului de carte funciară nr. 408090

Creditori

Sarcini

A.J.F.P.Timiş

Întabulare, drept de ipoteca legală, in favoarea ADMINISTRAŢIEI JUDEŢENE A FINANŢELOR PUBLICE TIMIŞ, proces verbal de sechestru

6preţ de pornire al licitaţiei 21325 lei -teren în suprafaţă totală de 885 mp deţinut în baza Extrasului de carte funciară nr. 408095

Creditori

Sarcini

A.J.F.P.Timiş

Întabulare, drept de ipoteca legală, in favoarea ADMINISTRAŢIEI JUDEŢENE A FINANŢELOR PUBLICE TIMIŞ, proces verbal de sechestru

7preţ de pornire al licitaţiei 33605 lei -teren în suprafaţă totală de 1355 mp deţinut în baza Extrasului de carte funciară nr. 408091

Creditori

Sarcini

A.J.F.P.Timiş

Întabulare, drept de ipoteca legală, in favoarea ADMINISTRAŢIEI JUDEŢENE A FINANŢELOR PUBLICE TIMIŞ, proces verbal de sechestru

8preţ de pornire al licitaţiei 21325 lei -teren în suprafaţă totală de 860mp deţinut în baza Extrasului de carte funciară nr. 408094

Creditori

Sarcini

A.J.F.P.Timiş

Întabulare, drept de ipoteca legală, in favoarea ADMINISTRAŢIEI JUDEŢENE A FINANŢELOR PUBLICE TIMIŞ, proces verbal de sechestru

9preţ de pornire al licitaţiei 21325 lei -teren în suprafaţă totală de 860mp deţinut în baza Extrasului de carte funciară nr. 408084

Creditori

Sarcini

A.J.F.P.Timiş

Întabulare, drept de ipoteca legală, in favoarea ADMINISTRAŢIEI JUDEŢENE A FINANŢELOR PUBLICE TIMIŞ, proces verbal de sechestru

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.

Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:

a) oferta de cumpărare;

b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul RO04TREZ62650670XXXXXXX, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara, cod de identificare fiscală 4358053, deschis la Trezoreria Buziaş;

c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;

d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;

e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;

f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;

g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;

h) declaraţia pe proprie răspundere (autentificată) a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.

Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea.

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul Serviciului Orăşenesc Buziaş, loc. Buziaş, str. Principală, nr. 17 A sau la numărul de telefon 0256/321773.


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *