Anunț licitație – autoturism Ford

anaf 3

În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 12 , luna aprilie , anul 2019, ora 12, în localitatea Jimbolia., str.Republicii, nr.31, se vor vinde la licitaţia a treia următoarele bunuri mobile :

Denumirea bunului mobil
Descriere sumară
Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile,
dacă este cazul
Preţul de evaluare sau de pornire al licitaţiei 1, exclusiv TVA (lei)
Cota TVA/neimpozab
il/ scutit*)
Pret pornire a licitatiei inclusivTVA
1.Autoturism marca Ford ,model Transit –culoare alb-albastru,an fabricaţie 1998 ,2496 cmc motorina nr de înmatriculare TM-07-CVD defect-stare avansată de degradare –Casare
SECHESTRU ÎN FAVOAREA CREDITORULUI SFO JIMBOLIA
420,0
0

19%
500,00

*) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adaugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO04TREZ6255067XXX000381, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara, cod de identificare fiscală 4358053.4, deschis la Trezoreria Jimbolia;ofertanţii pot constitui şi garanţii,în condiţiile legii forma de scisori de garanţie.
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul
Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, obligaţii:
Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru din Jimbolia ,Str. Republicii nr.31 sau la numărul de telefon 0256360670


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *