anaf 3

Anunț licitație – ANAF

Referitor la Anunţul privind vânzarea de Bunuri Mobile nr. 6033/14.03.2019 ,licitaţie ce urmează să aibă loc în data de 10 aprilie 2019, pentru