Anunț licitație – autoturism M1 marca Ford

Anunț licitație - autoturism M1 marca Ford

Anunț licitație – autoturism M1 marca Ford

D.G.R.F.P. Timisoara prin intermediul AJFP Timis organizeaza in data de 20.03.2024 ora 14.00 in localitatea Timişoara, str. Ghe.Lazar, nr.9 B, Amfiteatru licitatie urmatoarelor bunuri mobile:

  • Autoturism M1 marca Ford, model Focus,serie sasiu : WF0LXXGCBLDU75274, numar de înmatriculare: TM 21 RAF, an fabricatie : 2013,capacitate cilindrica 1374 cm3, combustibil:motorină, cutie de viteză:manuală, culoare: alb, numar de locuri: 5, stare: bună. , conform Anunţului de vânzare nr 152-8/26.02.2024,2979/26.02.2024 – pret pornire licitatia 1 – 19.165 lei exclusiv TVA, proprietate a debitorului Stanciu Cristian.

* Nu se datorează TVA, deoarece se aplică scutirea de taxă prevazută la art.292, alin.(2), lit.f) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:

a) oferta de cumpărare;

b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO62TREZ621506701XXXXXXX , beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timisoara, cod de identificare fiscală 6634511, deschis la Trezoreria Timisoara utilizând numărul de evidenţă a plăţii 83530012400000000000320

c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;

d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;

e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;

f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;

g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;

h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.

Informaţii detaliate se regăsesc pe site-ul ANAF -Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara, la secţiunea licitaţii şi anunţuri -valorificări prin licitaţie a bunurilor sechestrate sau accesând link-ul:

https://static.anaf.ro/static/2/Timisoara/20240228115236_152-8_2979.pdf, sau la telefon 0256200035


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *