Se ştiu vulnerabilităţile de corupţie în Primăria Timişoara

Primaria Timisoara 1

În Primăria Timişoara a fost întocmită Strategia Naţională Anticorupţie, având drept scop promovarea eticii şi integrităţii la nivelul instituţiei şi al entităţilor aflate în subordine.

Plecând de la vulnerabilităţile descoperite în urma studiilor efectuate, s-a urmărit să se găsească şi să se implementeze măsurile necesare prevenirii situaţiilor de abuz sau de erori pe care instituţie le are cu toate categpriile de colaboratori, precum şi în administrarea patrimoniului şi gestionarea fondurilor publice.

CITEȘTE ȘI: Alertă! Cutie suspectă, explodată la mașina unui ofițer ISU

S-au clasificat riscurile de corupţie în următoarele categorii: reduse, care pot fi considerate tolerabile şi inerente activităţilor primăriei; medii, care pot fi monitorizate sau controlate prin creşterea eficacităţii măsurilor existente; ridicate, caracterizate, simultan, cu o mare probabilitate de apariţie şi cu gravitate mare a impactului, care necesită concentrarea atenţiei conducerii structurii pentru adoptarea şi implementarea unor măsuri urgente de prevenie şi control adecvate.

Pentru realizarea obiectivului propus, la nivelul fiecărei structuri organigramice de grad I s-au constituit grupuri pentru integritate.

Fiecare dintre acestea şi-a analizat principalele atribuţii, iar cele care au fost apreciate ca vulnerabile au fost analizate de către Grupul pentru Integritate la nivelul Structurii (GLIS).

În urma evaluării riscului de corupţie, din 158 de atribuţii apreciate ca fiind vulnerabile, 19 au fost apreciate ca având un risc ridicat, 98 cu risc mediu de corupţie şi 41 ca având un risc redus. Majoritatea atribuţiilor vulnerabile la corupţie au fost identificate la nivelul Direcţiei urbanism şi dezvoltare urbană şi una în cadrul Direcţiei clădiri, terenuri şi dotări diverse.

Atribuţiile vulnerabile cu risc mediu de corupţie au fost identificate la nivelul Direcţiei urbanism şi dezvoltare urbană, Direcției clădiri,terenuri și dotări diverse, Direcției economice, Direcției edilitare, Direcției evidența populației, Direcției de mediu, Serviciului achiziții publice, Serviciului resurse umane, Biroului autorizare activități comerciale, Biroul logistică, Biroul sport-cultură, Corpul de control și antifraudă al primarului. Pentru toate acestea s-au stabilit măsuri de remediere a vulnerabilităţilor, care au fost cuprinse într-un plan centralizat.

Printre acestea, se numără următoarele: angajarea de personal de specialitate şi perfecţionarea celui existent ;notificarea, în scris, de câte ori este necesar, a persoanelor răspunzătoare, cu privire la lucrările executate fără respectarea legislaţiei în domeniu şi a documentaţiei care stă la baza lucrărilor respective şi luarea măsurilor necesare pentru remedierea problemelor constatate ; asigurarea prevederilor bugetare şi a fluxului financiar necesar; constituirea unor echipe de implementare compuse din persoane bine pregătite şi cu experienţă; contracte de execuţie/servicii/furnizare bine elaborate; administrarea eficientă a executării contractelor subsecvente ; prezenţa în componenţa echipelor de implementare a unor specialişti în domeniile care fac obiectul contractelor ;verificarea repetată a situaţiilor de lucrări/facturilor ; asistenţa juridică de specialitate ;înlăturarea neconcordantelor prin inventarierea bunurilor ce fac obiectul proprietatii publice ori private a Municipiului Timișoara; exercitarea de actiuni în justiție pentru consolidarea dreptului de proprietate asupra unor imobile;încheierea actelor juridice bilaterale dupa o atenta studiere a continutului acestora; studierea legislatiei; îndeplinirea cu probitate a sarcinilor de serviciu; controlul ierarhic exercitat cu buna-credinţă; semnalarea de către superiori organelor de urmărire penală a unor situaţii iîn care subordonatii lor au actionat cu rea credinţă; înregistrarea in contabilitate cronologic si sistematic, în conturi contabile, a tuturor documentelor.

Dincolo de aceste măsuri, se conştientizează faptul că nici o strategie anticorupție nu poate reprezenta o garanţie a faptului că, ulterior implementării, nu vor surveni acte de corupţie, însă se apreciază că elaborarea acestui document reprezintă o garanţie a bunei credinţe a managementului în ceea ce priveşte politica anticorupţie şi creşte credibilitatea Primăriei Municipiului Timișoara în faţa cetăţenilor, a partenerilor economici şi sociali.


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *