Peste 300 de persoane şi 40 de firme, sprijinite să devină mai competitive

Creșterea competitivității firmelor prin profesionalizarea angajaților este obiectivul unei iniţiative regionale recent lansate. Astfel, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș (CCIAT), în calitate de lider de proiect, împreună cu Universitatea Politehnica Timișoara și S.C. Expert Consulting SRL, în postura de parteneri, anunță începerea Proiectului Resurse umane competitive pentru adaptarea la SNCDI în Regiunea Vest, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman (POCU), Axa Prioritară 3: „Locuri de muncă pentru toți”.

O finanţare europeană de peste 2,7 milioane de lei

Iniţiativa are o durată de implementare de 18 luni, urmând să fie finalizată, aşadar, în vara anului viitor. Valoarea totală a proiectului este de 3.271.836 de lei, suma eligibilă nerambursabilă alocată din Fondul Social European cifrându-se la 2,740.313 milioane de lei.

Din grupul-țintă al iniţiativei fac parte 326 persoane angajate, care se încadrează în sectoarele economice sau domeniile identificate conform Strategiei naţionale de cercetare, dezvoltare şi inovare (SNCDI) pentru activități de formare profesională, fiind vorba despre calificarea, recalificarea, perfecționarea sau specializarea personalului. De asemenea, 40 de IMM-uri din Regiunea Vest urmează să fie sprijinite prin proiectul gestionat de Camera de Comerţ timişeană.

Obiectivul general al proiectului vizează promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă prin îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă, într-un cadru formal, non-formal sau informal, asigurarea actualizării cunoștințelor și competențelor forței de muncă și asigurarea unor căi de învățare flexibile, inclusiv privind orientarea profesională și validarea competențelor dobândite, cu rezultat direct în creșterea competitivității economice a firmelor active din Regiunea Vest. În stabilirea obiectivului general s-a ținut cont de concluziile analizelor ex-ante prezentate în Strategia națională pentru ocuparea forței de muncă 2014-2020 și în Stategia guvernamentală pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, dar și de concluziile analizei nevoilor de instruire culese prin chestionarea firmelor din judeţele Timiş, Caraş-Severin, Hunedoara şi Arad și a angajaților acestora.

Obiectivele specifice ale iniţiativei

Obiectivele specifice regăsite în activitățile proiectului se referă la: îmbunătățirea nivelului de cunoștințe, competențe şi aptitudini aferente sectoarelor economice şi domeniilor identificate pentru 326 de angajați din cadrul firmelor din Regiunea Vest; creșterea interesului întreprinderilor din Regiunea Vest care se încadrează în sectoarele economice/ domeniile identificate conform SNC și SNCDI, prin desfășurarea unei campanii de conștientizare a avantajelor acestor activități în rândul angajaților proprii; asistarea în elaborarea și implementarea planurilor de instruire în vederea calificării, recalificării, perfecționării și specializării angajaților pentru minimum 40 de firme, dintre care 36 de întreprinderi mici şi mijlocii din sectoarele vizate; crearea și dezvoltarea unor parteneriate durabile cu 40 de firme din Regiunea Vest, fapt care va conduce la creșterea pe termen lung a cooperării între topmanagementul întreprinderilor și angajații care vor participa la programele de instruire, contribuind astfel la atingerea obiectivului general al Axei Prioritare 3 – „Locuri de muncă pentru toți”.

Noile tehnologii şi globalizarea, provocări majore

Contextul proiectului este dat de creșterea ritmului introducerii noilor tehnologii și globalizarea economică și culturală, fenomene care conduc la nevoia adaptării continue a indivizilor la schimbare. În acest context, învățarea de-a lungul întregii vieți, atât în varianta formală, cât și pe căi informale, se constitutie într-o practică esențială dezvoltării fiecărui individ în parte, permițând o reducere importantă a decalajelor existente între cerințele pieței muncii și oferta existentă în acest domeniu, în termeni de cunoștințe și abilități ca urmare a diferenței de ritm între cerințele agajatorilor și modificările sau aprobările de curriculă. Pe termen lung, efectul pozitiv urmărit prin atingerea obiectivelor proiectului constă în crearea unei mase critice în populația angajată din Regiunea Vest, calificată, perfecționată și specializată, care să asigure în perioada postimplementare un climat concurențial potrivit obiectivelor de dezvoltare regională asumate și o preocupare reală pentru dezvoltarea personală, identificarea de mijloace de eficientizare a activității și, nu în ultimul rând, o atitudine pozitivă față de muncă. Informații suplimentare despre iniţiativa „Resurse umane competitive pentru adaptarea la SNCDI în Regiunea Vest” pot fi obţinute telefonic, la nr. 0732.185.285, precum şi la adresa de e-mail: [email protected], persoana de contact fiind Daiana Mirela Buzatu, manager de proiect.


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

1 Comments
stela 15 ianuarie 2020
Oferta extra. Lucru la calculator. Recomandat. Valabil in toate localitatile. Start instant. O adevarata provocare. Un program simplu de facut bani. Aplici cateva instructiuni simple. Totul este absolut sigur. Cel mai performant sistem al planetei. Nu e niciun risc. Cautam colaboratori ambitiosi. Trimite-mi mesajul VREAU MAI MULTE INFORMATII, dupa ce ma contactezi la adresa mea facebook:[email protected]