Gemenii golului din Dumbrăvița, prinși în ofsaid după ce au ieșit de pe teren

Gemenii golului din Dumbrăvița, prinși în ofsaid după ce au ieșit de pe teren

Frumoasa și fructuoasa relație a administrației comunei Dumbrăvița cu omul de afaceri Ilie Nemeș, din care doar o parte ieșea mereu în câștig, a fost întreruptă de acțiunea intempestivă din dimineața zilei de 16 martie a DIICOT Timișoara. Ați aflat detalii din articolul publicat de noi în aceeași zi și intitulat Percheziții la Dumbrăvița! Contractele pe bani publici ale unui afacerist local, luate la puricat de procurori. Într-un dosar penal deschis ca urmare a plângerii depuse de noul primar al Dumbrăviței, Horia Bugarin, exponenții fostei administrații a comunei au de dat serioase explicații cu privire la contractele încheiate de primărie cu firma Nem Construct, deținută de afaceristul lor preferat, Ilie Nemeș (foto jos).

Gemenii golului din Dumbrăvița, prinși în ofsaid după ce au ieșit de pe teren

Demersul inițiat de Horia Bugarin s-a bazat pe constatările făcute de echipa de audit a Camerei de Conturi Timiș, în timpul controlului derulat, în toamna trecută, la Primăria Dumbrăvița.

 

Referate de necesitate fără nici un fel de date

Conform auditorilor, în 15 și 16 mai 2019, Primăria Dumbrăvița a încheiat două contracte cu Nem Construct, unul pentru executarea unor lucrări de modernizare străzi – montaj pavele și borduri, iar celălalt având ca obiect lucrări de amenajare accese. La baza celor două contracte încheiate de primărie cu Nem Construct au stat ofertele depuse de firma respectivă, oferte care au fost încărcate pe SICAP, ca valoare finală, fără a se cunoaște care este suprafața pentru care se dorește punerea în operă sau numărul de accese auto/pietonale ce trebuiau executate.

Cele două referate de necesitate și notele justificative întocmite de angajații Primăriei Dumbrăvița nu conțin date despre suprafețele străzilor pe care trebuie să fie puse în operă pavelele și bordurile, au precizate generic la obiect “Modernizare străzi prin pavare” și „Amenajare accese”, iar ofertele depuse de Nem Construct, anexate la contract, sunt identice ca format de redactare și din punct de vedere al operațiunilor ce se doreau a fi executate!

 

Încălcarea legii, obicei al pământului în Primăria Dumbrăvița

Contractul din 15 mai 2019 stipulează un preț de 430.350 lei, fără TVA, iar în contractul încheiat a doua zi (!), în 16 mai 2019, este prevăzut prețul de 241.650 lei, fără TVA.

Concluzia echipei de audit: “Prin această formă de atribuire directă, pe baza catalogului electronic, fără a se stabili care este cantitatea sau suprafața pentru care se doresc astfel de lucrări, fiind notată la valoare exact cea ofertată de Nem Construct, se observă cu ușurință intenția entității de a acorda aceste contracte societății de mai sus, dar și faptul că s-au încheiat două contracte la o zi distanță, cu valori care se situează sub pragul până la care ar fi avut dreptul de a achiziționa direct lucrări, stabilit prin art. 7 (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice: <<Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona direct produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică de 135.060 lei, respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică de 450.200 lei>>”.

Deși Legea 98/2016 spune, la art. 12, că „Valoarea estimată a achiziţiei se determină înainte de iniţierea procedurii de atribuire şi este valabilă la momentul iniţierii procedurii de atribuire (…)”, în cazul de față, valoarea estimată a achiziției folosită la inițierea procedurii de atribuire a fost, de fapt, oferta financiară a Nem Construct, pentru ambele contracte, din moment ce Primăria Dumbrăvița nu a menționat în documentele urcate pe SICAP nici un fel de date despre cantități sau suprafețe!

După ce au constatat “alegerea incorectă a procedurii de achiziție, fără o estimare pertinentă, care să aibă la bază suprafețe, lungimi/lățimi de străzi, trotuare” și că “valorile utilizate prin încărcare în Catalogul electronic nu au la bază nici o fundamentare tehnico-financiară, din partea unui compartiment de specialitate”, auditorii Curții de Conturi au scris, negru pe alb, că acesta era, de fapt, stilul de lucru în Primăria Dumbrăvița: încheierea unor contracte de valori mai mici, care au același obiect de activitate, în scopul eludării legislației privind achizițiile publice! Obiceiul pământului, cum ar veni…

 

O stratagemă răsuflată

Chestionat de auditori cu privire la acest aspect, responsabilul cu achizițiile publice în Primăria Dumbrăvița, Robert Krista, s-a declarat nevinovat, susținând că lucrările contractate de instituție cu Nem Construct au coduri CPV diferite. Doar că răspunsul echipei de audit a venit prompt: “Faptul că acesta afirmă că au fost coduri CPV diferite a fost consemnat și de auditori, tocmai ca metodă utilizată pentru a nu se depăși pragul de atribuire directă, însă lucrările au fost identice, fapt demonstrat de ofertele depuse de Nem Construct la cele două contracte, care conțin exact aceleași operațiuni, cu prețuri identice”. Alte comentarii sunt inutile.

 

Și afacerile în familie trebuie să respecte legislația

În același raport de audit, s-a mai relevat faptul că, tot în cursul anului 2019, Primăria Dumbrăvița a efectuat plăți pentru materiale necesare pavării unor trotuare și amenajării unor accese, fiind încheiat, în 11 februarie 2019, un contract de furnizare pavele și borduri cu societatea la care consiliul local este acționar majoritar, SC Dumbrăvița Investiții SRL, pentru furnizarea cantităților de 21.000 metri pătrați de pavele și a 8.000 de metri liniari de borduri. Valoarea totală a contractului a fost de 656.000 lei, fără TVA.

Dorind să verifice cum a ajuns Primăria Dumbrăvița la concluzia că are nevoie de cantitatea respectivă de pavele și borduri, auditorii au constatat că, la baza încheierii contractului, a stat oferta SC Dumbrăvița Investiții, care produce pavele din beton la prețul unitar de 28 lei/mp, fără TVA și borduri din beton la prețul unitar de 8,5 lei/ml, fără TVA.

De asemenea, echipa de audit a descoperit în documentația care a stat la baza încheierii contractului și Nota justificativă privind selectarea modului de atribuire a contractului de achiziție publică având ca obiect Furnizare pavele și borduri. La finalul notei, era consemnată mențiunea: „Pentru estimarea valorii contractului de achiziție publică mai sus amintit, a fost luat în considerare Referatul de necesitate înregistrat cu nr. 4049/11.02.2019, întocmit de responsabilul compartimentului de achiziții publice – domnul Krista Robert, aprobat de ordonatorul principal de credite”.

Toate bune și frumoase, doar că, analizând acest referat de necesitate, auditorii au realizat, cu stupoare, următoarele: “Nu se desprinde modul în care acest contract a fost estimat, întrucât (n.r. – referatul) nu are nici o mențiune legată de suprafețele pentru care sunt necesare aceste materiale, nu are nici o listă atașată cu străzile pe care este necesară pavarea, fiind făcută mențiunea generică <<Modernizare străzi/reparații>>, fără să reiasă de aici care este cantitatea de pavele și borduri necesară entității, astfel încât nu știm cum s-a făcut estimarea acestor cantități, care a condus la încheierea unui contract de 656.000 lei, fără TVA”.

 

Suplimentare fără nici o justificare

Pentru ca stupefacția să fie maximă, echipa de audit a mai descoperit în contabilitatea primăriei și un act adițional întocmit la o lună de la încheierea contractului, în 26 martie 2019, prin care se… suplimenta cantitatea de pavele și borduri! Și nu oricum, ci dublându-se cantitatea de pavele (41.061 metri pătrați în loc de 21.000 metri pătrați) și mărindu-se de șase ori cantitatea de borduri (46.000 metri liniari, față de 8.000 metri liniari). Toate acestea fără să existe nici un document care să susțină necesitatea suplimentării acestor cantități! Pe cale de consecință, și prețul pe care îl avea de plătit primăria către Dumbrăvița Investiții crește spectaculos, ajungând la 1.540.70 lei plus TVA. Continuând verificarea actelor, auditorii au constatat că, pe parcursul anului 2019, Dumbrăvița Investiții a livrat și facturat către primărie cantitatea de 50.423 metri pătrați de pavele și 50.200 metri liniari de borduri, diferența fiind justificată prin achiziția de pavele și borduri în baza unui contract din anul 2018, facturate în ianuarie și februarie 2019, înaintea încheierii contractului din 11 februarie 2019.

 

Achiziții de opt ori mai mari decât era necesar

Aflăm mai departe din raportul de audit ce a făcut Primăria Dumbrăvița cu pavelele și bordurile: le-a pus la dispoziția firmei Nem Construct, pentru ca aceasta să le monteze în comună, în baza celor două contracte încheiate în 15 și 16 mai 2019 despre care vă relatam la începutul articolului.

Analizând documentele, auditorii au mai observat că în vederea montării pavelelor și bordurilor achiziționate de la Dumbrăvița Investiții s-au încheiat în luna mai 2019 cele două contracte cu Nem Construct, pentru pavarea unei suprafețe totale de 8.400 metri pătrați și a bordurilor aferente, în lungime de 5.600 metri liniari, în condițiile în care, în luna februarie a aceluiași an, se contractase de la Dumbrăvița Investiții cantitatea de 21.000 metri pătrați de pavele și a 8.000 metri liniari de borduri, care a fost suplimentată ulterior la 42.629 metri pătrați pavele și 42.800 metri liniari borduri. Astfel, inspectorii Curții de Conturi au tras concluzia că primăria nu a estimat corect cantitățile de materiale necesare pentru pavarea trotuarelor sau amenajarea acceselor, cantitatea pentru care a bătut palma cu Dumbrăvița Investiții fiind de până la opt ori mai mare decât cea estimată a fi montată! Executantul, Nem Construct, a prezentat Primăriei Dumbrăvița facturi și situații de lucrări din care reiese că a montat doar 9.760 metri pătrați de pavele și 3.527 metri liniari de borduri, o cantitate departe de cea pe care Dumbrăvița Investiții a furnizat-o primăriei.

 

Harababură completă

Haosul scriptic din contabilitatea primăriei conduse, în 2019, de Victor Malac era dublat de haosul de pe teren: “(…) toate materialele achiziționate (…) constând în pavele, borduri, sort, balast, ciment nu au fost evidențiate în contabilitatea de gestiune, nu sunt întocmite note de recepție și constatare diferențe și bonuri de consum pentru acestea, astfel că nu a existat nici un control în privința acestor materiale (…) Se constată astfel faptul că nu există la nivelul entității organizată activitatea de gestiune, nu există un spațiu adecvat pentru depozitarea materialelor de construcții, deși entitatea a achiziționat în anul 2019 cantități semnificative de astfel de materiale; nu există magazioner și nu există nici o formă de control asupra intrărilor și ieșirilor de materiale. Practic, toate materialele au fost livrate și depozitate în incinta Incubatorului de afaceri, iar pentru punerea în operă a pavelelor și bordurilor, societatea Nem Construct a utilizat ce cantități a dorit, fără a exista o persoană care să semneze pentru ridicarea materialelor constând în pavele, borduri, ciment, sort, balast, nisip”.

 

Shopping pe bandă rulantă

Pentru ca Nem Construct să poată monta pavelele și bordurile și să poată amenaja accesele, Primăria Dumbrăvița a achiziționat, în anul 2019, materiale de construcții în sumă totală de 2.362.701 lei. Ne referim la: pavele și borduri de la Dumbrăvița Investiții (50.423 metri pătrați de pavele și 50.200 metri liniari de borduri), în valoare totală de 2.154.010,88 lei; balast – 8.633 tone și nisip – 133 tone de la SC Trans Katrin SRL, în valoare de 123.376 lei; sort – 5.206,93 tone, de la SC Vestkat SRL, în valoare de 92.683 lei; ciment – 2.560 saci a câte 40 kilograme (adică un total de 102.400 kilograme), de la Egeria System Thinking SRL, în valoare de 53.768 lei.

Conform auditorilor, toate aceste materiale au fost achiziționate direct, nu au fost evidențiate în contabilitatea de gestiune și au fost puse la dispoziția Nem Construct SRL pentru punere în operă în baza celor două contracte, fără a exista nici un control asupra modului de utilizare a materialelor de către firma respectivă, în lipsa unui magazioner care să ateste ridicarea unor cantități de pavele, borduri, sort, nisip, ciment.

La fiecare factură emisă, Nem Construct a atașat o situație în care a precizat care sunt materialele puse la dispoziție de primărie (pavele, borduri, nisip, ciment, balast), asumată de viceprimarul comunei de la acea vreme, Miklos Arpad, și de un diriginte de șantier, în baza unui contract de prestări servicii.

Din centralizarea acestor situații prezentate de Nem Construct, echipa de audit a constatat că, pe lângă cantitatea de 9.760 metri pătrați de pavele și 3.527 metri liniari de borduri utilizate, Primăria Dumbrăvița a pus la dispoziție și cantitățile de 1.366 metri cubi de nisip (2.323 tone la o greutate specifică de 1.700 kg/mc), 24.915 kilograme ciment și 2.277 tone balast.

Comparând cantitățile de materiale achiziționate de primărie și cantitățile care au fost până la urmă folosite, auditorii au remarcat că și în condițiile în care unele persoane fizice ar solicita pavele și borduri pentru a-și efectua în regie proprie aceste lucrări (documente care nu au fost însă prezentate echipei de audit), tot nu se justifică diferența semnificativă între cantitățile achiziționate de primărie și cele puse în operă. Ca atare, cumpărarea unor asemenea cantități de materiale de la Dumbrăvița Investiții și de la celelalte firme era una total nejustificată.

Echipa de audit a extins verificările și pentru anul 2020, constatând că Primăria Dumbrăvița a mai achiziționat și anul trecut materiale de construcții, punându-le la dispoziția Nem Construct, pentru ca aceasta să își continue lucrările de pavare și amenajare accese. Suma cheltuită de primărie în acest sens a fost, în anul 2020, de 358.340 lei, defalcată astfel: 252.131 lei pentru pavele și borduri cumpărate de la Dumbrăvița Investiții (5.700 metri pătrați de pavele și 6.150 metri liniari de borduri); 55.799 lei pentru 3.230 tone de balast și 39,90 tone de nisip, de la SC Trans Katrin SRL; 42.008 lei – pentru 1.995 tone de sort, de la SC Vestkat SRL; 8.401 lei pentru 16.000 de kilograme de ciment (400 saci a câte 40 de kilograme fiecare), de la Egeria System Thinking SRL.

Firma Nem Construct  a depus, în 2020, situații de lucrări, conform cărora a montat 5.431 metri pătrați de pavele și 2.985 metri liniari de borduri, fiind preluate de la beneficiar, Primăria Dumbrăvița, 1.020 metri cubi de nisip (adică 1.734 tone la o greutate specifică de 1.700 kg/mc), 1.700 tone de balast, 24.565 kilograme de ciment. În schimb, n-a fost preluată nici o tonă din cele 1.995 de tone de sort cumpărate de primărie…

 

Unde au dispărut materiale în valoare de două milioane de lei?

Auditorii Curții de Conturi au pus cap la cap toate aceste cifre și au comparat cantitățile de materiale achiziționate de Primăria Dumbrăvița în anii 2019 și 2020 cu cantitățile care nu au fost folosite de Nem Construct și, ca atare, ar fi trebuit să se regăsească în stocul primăriei. Rezultatul a fost șocant: din gestiunea Primăriei Dumbrăvița lipseau 40.931 metri pătrați de pavele, 49.837 metri liniari de borduri, 7.885 tone de balast, 7.203 tone de sort și 68.920 kilograme de ciment! Valoarea estimată a acestor materiale care nu se regăsesc în gestiunea entității și nici nu au fost puse în operă de către Nem Construct este de 1.750.973 lei, fără TVA, respectiv 2.083.658 lei!

 

Explicații hazlii

În nota de relații solicitată de auditori, fostul primar Victor Malac promitea că “va analiza situația creată prin verificări amănunțite”, doar că, între timp, “situația creată” a devenit obiectul dosarului penal instrumentat de DIICOT, iar cei care vor face “verificări amănunțite” vor fi procurorii timișoreni…

Foarte haioasă este explicația dată auditorilor de către fostul viceprimar Miklos Arpad: „În ultimii 4 ani s-au asfaltat foarte multe străzi și cerințele din partea cetățenilor au crescut. Foarte mulți dintre cetățeni nu au mai avut răbdare ca primăria să execute lucrări de pavare la trotuare și accese și au solicitat pavaj și borduri pentru a monta pe cont propriu, scutind totodată primăria de costurile generate de manoperă. În perioada imediat următoare voi face o analiză detaliată a materialelor care au fost utilizate la aceste lucrări și pentru care Compartimentul tehnic, prin dl. ing. Albu Ioan, a avut ca atribuții evidența acestor materiale și lucrări”.

De ce spunem că este haioasă pseudo-explicația fostului viceprimar? Păi în primul rând pentru că, deși auditorii au solicitat documentele justificative care au stat la baza predării către cetățeni a diverselor cantități de pavele și borduri, nimeni din primărie nu a fost în stare să le remită actele solicitate. Iar în al doilea rând că subalternul fostului viceprimar Miklos Arpad, inginerul Ioan Albu, îl contrazice fățiș: „Nu am fost niciodată consultat de către departamentul de achiziții publice al UAT Dumbrăvița și nici de către ordonatorul de credite, cu privire la stabilirea necesarului de pavaj și borduri necesare modernizării străzilor și reparațiilor pentru anul 2019”. Domnul Albu i-a dat, practic, șah-mat fostului descărcător-încărcător de TIR-uri, ajuns printr-o perfidă ironie a sorții viceprimar în comuna declarată, la un moment dat, drept cea mai bogată din România.

Concluzia echipei de audit este implacabilă: “Ordonatorul de credite (n.r. – fostul primar Victor Malac) și viceprimarul (n.r. – Miklos Arpad) au fost direct implicați în aceste lucrări de pavare, comandând atât încheierea unui contract fără estimare, urmat de act adițional de suplimentare fără justificare, cât și dispunând de materialele de construcții respective, fără nici un control, fără nici o evidență, ceea ce a condus la lipsa din gestiune descrisă în conținutul abaterii”.

Tunul devoalat de oamenii Curții de Conturi și prezentat cu lux de amănunte nu a fost unul singular în cei opt ani în care Primăria Dumbrăvița a fost condusă de Victor Malac, dar acesta n-a fost deranjat până acum de procurori. Din câte se pare, pierderea alegerilor nu are doar consecințe politico-administrative, ci și penale…


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

4 thoughts on “Gemenii golului din Dumbrăvița, prinși în ofsaid după ce au ieșit de pe teren

 1. Nu ati mai scris despre fosta d-na secretar. A fost repusa in functie, i-au fost achitate drepturile salariale? In caz afirmativ,  s-a initiat procedura de recuperare a banilor de la persoanele vinovate? Erau doua dudui in primarie care vociferau impotriva secretarei, in perioada in care a avut loc circul cu demiterea ei. Probabil ca fac si ele parte din compartimentul contabilitate si ar fi frumos sa fie si acum la fel de vocale si sa ne povesteasca si noua mai multe lucruri despre contractele care fac obiectul cercetarii penale. 

   1. FELICITARI pentru articol. Pacat insa ca e singular. Aveti in vedere raportul primarului presedinte Nica Alin din 2019 si respectiv 2018. Cu siguranta vor fi surprize. Apoi modalitatea de achizitie a hecatre de teren tocmai in ograda proprie, plus persoanele cu care este acesta asociat in „achizitii”.
    Tineti cont ca declaratiile de avere si interese lipsesc cu desavarsire atat de pe site-ul primarie cat si de pe cel al consiliului!
    Apoi vedeti interesul vicepresedintelui Proteasa in relatia cu terenuri Mosnita-Albina si construire drumuri judetene pe bani publici … sigur vor fi alte surpize!

 2. O scurta privire pe declaratia veche de avere a lui nica( suprafete mari de teren) si insistenta de a trece autostrada spre belgrad pe la dudesti

Lasă un răspuns