Beția puterii în orașul vinului. Cum îi pedepseşte primarul din Recaş pe angajaţii deveniţi indezirabili

recas 6

Proaspăt intrată în vigoare, Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice i-a venit mănușă primarului orașului Recaș, Teodor Pavel nescăpând ocazia de a o folosi ca pe un mijloc de răzbunare împotriva unor funcționari care au îndrăznit să iasă din front.

În articolul intitulat “Război total între un primar din Timiș și șeful poliției locale. Edilul le-a făcut oamenilor legii orar de gravide și le-a interzis să mai intre în… primărie!” și publicat în ediția din 5 mai 2017, v-am prezentat ineditul conflict dintre primarul Teodor Pavel și șeful poliției locale, Doru Berzescu, care, din aliați, tovarăși de drum și co-inculpați (în celebrul caz al corupției din IPJ Timiș), au devenit inamici.

De-atunci încoace, conflictul dintre cei doi nu doar că nu s-a aplanat, dar s-a și amplificat, urmând a se tranșa, probabil, în instanță, acolo unde Doru Berzescu va încerca – și, în mod normal, va și reuși – să-și recâștige banii din salariu pierduți odată cu aplicarea abuzivă a legii mai sus-menționate de către primarul Teodor Pavel.

 

Nu toată lumea își riscă libertatea pentru capriciile primarului

Maniera discreționară în care edilul-șef din Recaș a înțeles să aplice Legea 153/2017 cu privire doar la anumiți funcționari a fost semnalată și de secretarul orașului Recaș, jurista Cătălina Moldovan, aceasta refuzând să avizeze de legalitate hotărârea adoptată de Consiliul Local Recaș în data de 31 iulie, prin care s-au stabilit salariile funcționarilor din primărie și indemnizațiile consilierilor locali.

În acea ședință a consiliului local, după ce și-a prezentat argumentele, doamna Moldovan a precizat că, întrucât dumneaei ar putea răspunde, la o adică, contravențional, administrativ, civil sau penal pentru faptele săvârșite în exercitarea atribuțiilor ce-i revin, ea consideră că acea hotărâre este nelegală și, în consecință, nu va da avizul de legalitate.

 

Ilegalități încă din start

Cătălina Moldovan nu s-a limitat la intervenția din ședința consiliului local, ci, respectând procedura legală, a înaintat primarului, în scris, obiecțiunile sale referitoare la HCL Recaș 246/31.07.2017.

Astfel, secretarul orașului Recaș a demonstrat cum, din capul locului, conducerea primăriei a încălcat Legea 153/2017: “În data de 27 iulie 2017 a avut loc ședința de consultare a reprezentanților organizației sindicale, în prezența domnului Tiberiu Negrei – președintele Sindicatului Primăriei Timișoara, Ramona Miheț – reprezentant grupă sindicală Recaș și conducerea instituției – primar Teodor Pavel și viceprimar Constantin Carcea (…)

La data consultărilor cu reprezentanții organizației sindicale nu au fost prezentate proiectul de hotărâre, referatul de specialitate al compartimentului de resort (…), o grilă de salarizare care să evidențieze propunerea de stabilire a salariilor personalului din instituția publică. Singura propunere venită din partea conducerii, inițiată de domnul primar Teodor Pavel, a fost de stabilire a unui nivel minim și maxim pentru fiecare funcție/post existentă în cadrul instituției, la care reprezentanții sindicatului s-au opus, întrucât această propunere nu respectă prevederile Legii 153/2017.

Mai mult, la ședințele comisiilor de specialitate, întrunite în data de 26.07.2017, nu a fost inițiat/prezentat vreun proiect de hotărâre, notă de fundamentare, referat de specialitate/raport compartiment de resort, legate de existența unei astfel de dezbateri referitoare la stabilirea salarizării personalului din instituția publică. În cadrul ședințelor comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Recaș nu au existat discuții referitoare la stabilirea noilor salarii pentru personalul instituției”.

 

Cu ochii închiși, pe repede înainte

Până aici, totul e clar, nu? Primarul Teodor Pavel a mimat negocierile cu sindicatul pentru a crea aparența de respectare a legii și le-a pus pe masă consilierilor locali – fără să figureze pe ordinea de zi, ci pe lista suplimentară! – proiectul de hotărâre chiar și fără avizul de legalitate, solicitându-le să-l voteze și asigurându-i că, dacă instanța va stabili că este ilegală tăierea salariilor, el va suporta consecințele. Da, da, știm cum suportă primarii consecințele: dau banii înapoi din bugetul local, nu din propriul buzunar!

Refuzul secretarului orașului de a aviza de legalitate proiectul de hotărâre nu a contat absolut deloc pentru consilierii locali, care și-au respectat cu sfințenie statutul de marionete ale primarului: deși n-aveau habar ce conține proiectul de hotărâre, fiindcă acesta nu trecuse prin comisiile de specialitate, ei au votat cu ochii închiși aberațiile propuse de edilul-șef.

Cine a citit articolul publicat în ediția din 6 iulie 2017 a „Renașterii bănățene” și intitulat “Consilierii dintr-o localitate timişeană aprobă pe bandă rulantă inițiativele primarului, iar edilul-șef se revanșează cu vârf și îndesat” înțelege pe deplin “simbioza” existentă între primarul Teodor Pavel și respectivii aleși locali…

 

N-a scăpat neîncălcat nici un principiu

Să revenim la obiecțiunile doamnei secretar Moldovan, care a arătat cum HCL Recaș 246/2017 încalcă, de-a valma, o grămadă de prevederi ale Legii 153/2017: “încalcă principiul legalității (…); legiuitorul stabilește ca și nivele salariul minim pe economie (ca nivel minim) și salariul viceprimarului (ca nivel maxim); trebuie să existe coeficienți ficși, nu există stipulat în lege, pentru nici o categorie bugetară, nivel minim și maxim pentru fiecare funcție în parte; încalcă principiul nediscriminării (…) în sensul că va genera forme de discriminare și va institui un tratament inegal pentru personalul din instituția publică, care va duce la diferențe majore între funcții cu același specific al activității; încalcă principiul egalității (…) care prevede că stabilirea salariilor personalului trebuie să asigure salarii de bază egale pentru muncă cu valoare egală (n.r. – de la 1 iulie, șefii de servicii din Primăria Recaș au salarii diferite); încalcă principiul importanței sociale a muncii (…); încalcă principiul stimulării personalului din sectorul bugetar (…); încalcă principiul ierarhizării, atât pe verticală, cât și pe orizontală, în cadrul aceluiași domeniu (…); încalcă principiul transparenței mecanismului de stabilire a drepturilor salariale (…) ceea ce duce la imposibilitatea asigurării predictibilității salariale, prin variații de salarii stabilite de la lună la lună (…); prin acest proiect de hotărâre se dă posibilitatea modificării salariului în fiecare lună, salariații vor avea un factor de stres, deoarece nu mai există predictibilitate în ceea ce privește veniturile salariale”.

 

Ai deschis gura, ți-am tăiat salariul

Apropo de acest ultim principiu încălcat: în procesul-verbal încheiat cu așa-zisa consultare a sindicatului salariaților, a fost consemnată explicația stupefiantă a primarului de Recaș, care pretinde că “flexibilitatea salariului între minim și maxim și implicit schimbarea pragului de la o lună la alta vor avea efecte considerabile în achitarea sarcinilor de serviciu ce le revin (angajaților – n.r.) prin fișa postului”!

Teodor Pavel

Chiar dacă legea spune exact invers, chiar dacă secretarul primăriei – jurist de profesie și cu un rol bine stabilit în instituție – spune că e nelegal ce face, inginerul horticol Teodor Pavel n-are nici o străbatere și își creează propria lui legislație.

E la mintea cocoșului că, prin posibilitatea pe care și-a creat-o, nelegal, de a jongla cum dorește cu salariile angajaților primăriei, Teodor Pavel se asigură că nimeni nu va mai crâcni de-acum înainte în front de frică să nu pățească ce-a pățit șeful poliției locale, Doru Berzescu, care, în urma disputelor cu edilul orașului, s-a trezit cu venitul înjumătățit de la 1 iulie. În urma scăderii drastice a salariului, Doru Berzescu s-a trezit că duce acasă, ca șef al poliției locale, cu câteva sute de lei bune mai puțin decât paznicii, șoferii sau muncitorii angajați în primărie!

O micșorare substanțială a venitului lunar a suferit și partenera de viață a lui Doru Berzescu, Eleonora Știrbu, șefa Serviciului Public de Asistență Socială și Asistență Medicală din cadrul Primăriei Recaș, căreia Teodor Pavel i-a ras peste 2.200 de lei din salariu! Cel de-al treilea funcționar care l-a deranjat pe dom’ Pavel și a fost sancționat cu o scădere de salariu de vreo 400 de lei este, culmea!, chiar unul dintre consilierii personali ai primarului, Ilarie Bobăilă.

Se pare că motivul pentru care acesta a intrat în dizgrația edilului-șef ar fi acela că, specialist în agricultură fiind, dumnealui l-ar fi atenționat în repetate rânduri pe Teodor Pavel cu privire la încălcarea legislației în domeniul fondului funciar, or în Recaș respectarea legii se pedepsește…

 

Discrepanțe salariale stupefiante

Cei trei au fost singurii angajați ai Primăriei Recaș cărora li s-au micșorat – chiar substanțial – salariile, însă, așa cum spuneam la început, un verdict definitiv cu privire la acest aspect va fi dat de instanța de judecată. Ca un prim pas, Doru Berzescu și Eleonora Știrbu au înaintat contestații către conducerea primăriei, respectând astfel procedura legală, după care urmează acțiunea în contencios administrativ.

Nemaiavând nimic de pierdut, șeful poliției locale face public, în contestația sa, modul în care primarul îi recompensează pe funcționarii obedienți. De pildă, Melinda Cernescu, “încadrată pe funcția de conducere de șef serviciu agricol, desfășoară încă din primul mandat al dumneavoastră (2013) o activitate de 8 ore, cu normă întreagă, la Compartimentul de Relații cu Publicul, pe o funcție de execuție vacantă, inferioară funcției de conducere, iar venitul salarial de care beneficiază doamna în cauză este corespunzător funcției de conducere pe care nu o desfășoară; așadar, se încadrează la ocuparea unei funcții publice de conducere fictive, pe care nu o poate justifica și căreia i-ați dat o importanță a muncii care depășește orice activitate din instituție, pentru care ați recompensat-o cu o creștere salarială, odată cu aplicarea noii grile de salarizare, de aproximativ 5%, la salariul de bază din luna iunie 2017”.

Mai mult, mama Melindei Cernescu, Anuța Cârdaș, este “încadrată ca și îngrijitor la Căminul Cultural Bazoș, fiind singurul îngrijitor de cămin cu normă întreagă, în condițiile în care activitatea nu se justifică, datorită numărului redus de evenimente culturale la nivelul Căminului Cultural; beneficiază de o creștere salarială în procent de aproximativ 8%, aplicată la salariul de bază din luna iunie 2017”. Fiica secretară câștigă cu 2.600 de lei mai mult decât șeful poliției locale, iar mama îngrijitoare încasează, la final de lună, doar cu o sută de lei mai puțin decât Doru Berzescu! D’ale lui Pavel…

Să revenim: Mihaela Purcel, “încadrată pe funcția de guard (n.r. – de fapt, femeie de serviciu) la Căminul Cultural Recaș, desfășoară activitatea de secretariat fără drept și fără studii corespunzătoare (având la bază doar studii primare potrivit informațiilor existente în instituție), la același compartiment de relații cu publicul alături de doamna Melinda-Anuța Cernescu, timp de 8 ore, zilnic, iar activitatea de curățenie de la Casa de Cultură este întreținută de doamna șef birou (…); pentru încrederea câștigată ați recompensat-o odată cu aplicarea noilor grile de salarizare cu o creștere salarială în procent de 15 %, nivel ce depășește cu mult nivelul salariului corespunzător unei funcții de conducere pentru o activitate cu risc ca și cea de politist local pe care o desfășor (n.r. – doamna guard-femeie de serviciu-secretară Purcel câștigă, de la 1 iulie, cu 300 de lei mai mult decât șeful poliției locale).

Soțul Mihaelei, Cristian Purcel, “încadrat paznic, desfășoară o activitate de 8 ore în doar 14 zile pe lună, pentru care beneficiază de un spor de noapte pentru o lună întreagă (20/21 zile lucrătoare), beneficiază de o creștere salarială, conform noii grile, în procent de peste 10%, ce depășește cu mult salariul de bază al funcției publice de conducere pe care o ocupă (n.r. – domnul paznic Purcel încasează lunar, prin voia primarului, cu 600 de lei mai mult decât șeful poliției locale, Doru Berzescu)”.

Celălalt paznic al primăriei, Leontin Bode, cu același regim de activitate “asiduă”, s-a trezit cu o majorare salarială de 20 la sută, lăsându-l tot cu 600 de lei în urmă pe șeful poliției locale. După cum se vede, la Recaș, nu doar legile, ci și proverbele se transformă, iar paza bine plătită trece primejdia rea…

Conform lui Doru Berzescu, pe lista persoanelor fidele primarului se află și Irina Coman: “încadrată ca și consilier superior la Compartimentul Taxe și Impozite, responsabilizată de către domnul primar cu ducerea la îndeplinire a stabilirii salariilor personalului din instituție, chiar dacă nu avea competența și expertiza necesară, a fost recompensată de domnul primar pentru încrederea câștigată în mai puțin de doi ani de activitate în instituție, cu o creștere salarială în procent de 10%, aplicată conform noii grile de salarizare; este persoana care a <rezolvat>, la solicitarea domnului primar, un debit de aproximativ 15.000 lei pentru numitul Mariș Dumitru, cetățean domiciliat în orașul Recaș” (n.r. – doamna consilier superior câștigă cu 1.900 de lei mai mult decât șeful Poliției Locale Recaș).

În orașul vinului, beția puterii atinge noi culmi…


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

177 thoughts on “Beția puterii în orașul vinului. Cum îi pedepseşte primarul din Recaş pe angajaţii deveniţi indezirabili

 1. Rușine să îți fie primarule bețiv!!! Tu așa încurajezi viitorul localității că sunt de ajuns patru clase sau opt că sa iei un salariat de 3500 de lei cât și Cristi și Leontin. Să numai zis de Mihaela P cu patru clase și tot așa un salariat mare, care de fapt cu patru clase nu te angajează nici la fabrica pe banda in trei schimburi, dar ea este la primăria Recas la registratura dau relatii cu publicul.Rușine să îți fie ce faci cu banii publici ai noștri ai tuturor… De ce nu ii iei la tine la firma și să ii plătești cu salarul asta. Toți trei au studii cat ai tu singur și ei sunt viitorul tău și a Recasului RUSINE pe cine am putut sa alegem. Nu faceți nimic pentru comunitate și luați o căruță de bani.

 2. La orice grila de salarizare se tine cont de studii și de vechime in munca, la primăria Recas nu , că așa vrea primarul ca să își plătească cum vrea el pe oamenii lui,sub ochi prefecturii care nu zice nimic nici ea nici curtea de conturi.Primarule îmi pare rău că te-am votat mie și la majoritatea locuitorilor .Ne-ai dezamăgit complet și ne este sila sa mai venim in primărie până și la căldură ne tai că nu ne lași să ne cumpărăm lemne. Nu faci nimic pt.copiii Recasului și cu așa salarii la cei cu studii primare și generale îi încurajezi că nu au nevoie de studii. Nu putem fi toți lingăi și pupincuristi ca sotii Purcel, Melinda, Leontin și alti apropiații semianalfabeți din jurul tau.

  1. Complect gresit,la Primaria Timisoara sefa de la Resurse umane n-avea decat liceul cand a ocupat postul respectiv desi multi absolventi cu facultate erai casieri la Mall sau au plecat din tara,si asta pentru ca avea pile la Ciuhandru.Asa ca peste tot e la fel.Si la ora actuala e tot pe post,dar intre timp si-a cumparat o diploma de facultate privata si castiga mai mult ca un ministru

   1. Domnule Rebel avea liceul dar secretara Recasului sau cea de la registratura adică femeia de serviciu Mihaela Purcel nu are decât patru clase și ocupă o ditamai funcție…A noastră secretara trebuie sa își cumpere prea multe diplome: de opt clase, de liceu +ba calaureat + facultatea de Relații cu publicul.

    1. Ce nu stiti voi, cetateni ai Recașului, este că colega mea Miclea de la primaria Timișoara, a fost angajata primăriei Recaș, dar cu siguranță nu a văzut-o nimeni din sau în Recaș, o perioada de un an, după care transferată la noi, a avut Robu grijă de ea si i-a făcut un salar pe măsura satisfacției, asta ca să iși continue afacerile robu cu firma soțului, asa cum o face si Pavel. Si atunci ma pun si eu in pielea angajatului din primarie care i-a scazut retributia, in conditiile in care Miclea a beneficiat de un salariu lunar timp de un an la primaria Recas fara să și muncească pentru al său salar, iar unui functionar din primarie care munceste zilnic pentru al sau salar, ii scade salarul pentru ca asa vrea primarul si pentru ca nu e ruda cu familia Miclea.
     Cam unde este dreptatea?
     Poate la Dumnezeu, dar pana acolo, Primarul este atotputernicul
     Macar la noi nu au scăzut salariile, dar tot după nume au crescut.
     Poate vă intersează informația
     E bine de stiut.

 3. Aţi înnebunit cu toţii?
  Aclamaţi un maimuţoi
  Nu vedeţi că-i cad ocheții?
  Când declară un război!

  Capul sec, de bibilică
  Pe un trunchi aglomerat
  Monstrul, care va să zică
  L-ați ales și împărat

  Ce primar și ce lichele
  A pontat la fundul lui
  Nu-i bărbat, dar nici femeie
  Face pofta orişicui.

  E lasciv ca o vădană
  Are mersul legănat.
  Cine şi-a făcut pomană?
  Cu așa un ,,împărat,,

  O pereche răpciugoasă –
  Asta-i tot ce-aveţi mai bun?
  Şleampăta spălătoreasă
  Un primar și un nebun.

  Pleava azi e dirijată
  De la Cabinetul 2
  Dă funcţii la gaşca toată
  Ce-l pupă-n părţile moi.

  E normal, căci cimpanzeul
  N-are mamă, e pe dos
  Dacă scoţi din el tupeul
  Rămâne un vid jegos.

  Ne conduce iar Mafia
  O boarfă şi-un eunuc.
  Ăştia fac din a mea vatră
  Cel mai ieftin balamuc.

  Mister Prim şi Fata Popii
  Prind curaj, confiscă tot
  Strâns uniţi cu pupin)proștii
  Doar salarii au pe bot.

  Lumea, însă, se cruceşte:
  În acea bandă de hoţi
  Nimeni, chiar, nu mai gîndeşte?
  Ori au căpiat cu toţi!

  Nu văd că-s în pielea goală
  Noile caricaturi?
  Abia ce-am scăpat de-o boală
  Şi-avem alte murături.

  Fraţilor, intraţi în casă
  Şi-i ascundeţi pe copii
  O pereche sulfuroasă
  După voturi va veni.

  Numa”paţachine triste
  Imitînd pe pavelești
  Băgaţi nasul în batiste
  Ca să nu luaţi boli lumeşti.

 4. Pavele
  ai ramas doar printre prosti
  astia iti plac
  ei iti vor aduce sfarsitul
  ca desteptii te complexeaza ca de aia i-ai alungat de langa tine
  ramai cu prostii ca printre ei te simti un adevarat barbat, aveti discutii comune, barfe si alte cele
  cu ei nu te mai interseaza soarta comunitatii
  Imi pare rau ca te-am votat

 5. Cel mai slab consiliu pe care l-a avut Recasul vreodata, neprofesionisti, doar cu interese si fara punct de vedere, fara initiativa si totusi ei ne conduc. Mie imi este rusine cu un asa consiliu. Si pe bune, Radu frizeru a stabilit salariul unui functionar specialist in domeniu de peste 25 ani.??!!!
  Este de-a dreptul culmea prostiei
  Veti fi scuipati pe strada de ai vostri recaseni
  Ei nu stiu care este rolul lor in consiliu si atunci cum sa fie capabili sa evalueze munca unui functionar.
  Sa nu uitam ca pentru ei sunt legile, doar pentru ei
  Prostii ne conduc de la cel mai inalt nivel si pana la cel mai mic nivel

   1. Ha,ha,ha
    Multi vor mai fi printre ei, in aceste conditii in care Pavel ii trage dupa el, nu as vrea sa fiu in locul nici unui consilier, Pavel spune ca consiliu a votat, consilierii spun ca asa vrea pavel, si uite asa, vom avea parte de niste ,,vărgați ,, ai comunității

     1. Intr-adevăr, domnisoara este jalnică și clona, și originalul. Dar, dragi comentatori, IGNOR DOMNISOARA, că așa îi place să fie ignorată. Aici este totusi un articol serios, pe teme de discuție ce te depășesc pe tine, chiar nu realizezi că nu esti pe subiect!!! Esti jalnică!! La fel ca cei pe care ăi susții, doar tu ai rămas singurul lor susținător.

     2. ĂĂĂĂĂI SUSȚIN ĂĂĂĂĂN PREZENT ŞI O SĂ ĂĂĂĂĂI SUSȚIN ŞI ĂĂĂĂĂN VIITOR….CA SA TE CITEZ PE TINE CĂĂĂND SPUI „ĂĂĂĂĂN ” ……???

 6. Este revoltator ce se intampla in obarsia noastra sub a lui Pavel obladuire. dar el de fapt doar cu zilieri si hoti a lucrat toata viata, pentru el primaria este o munca peste ce poate el. E greu sa te ridici la un alt nivel de la nivelul boschetarilor pe care i-a pazit. Nu va asteptati la minuni din partea lui in relatia cu personalul din primarie. El e bun pe strazi , sa mai repare cate un drum plombat, sa mai supervizeze muncitorii care isi scurteaza ziua de la 8 ore la 4, ca in rest ii vezi prin comunitate ascunsi la umbra. Cosasii castiga inca un salar, spre stiinta primarului, au cosit in fata casei mele si mi-au cerut bani, oare primarul nu stie sau fac fifti-fifti
  Asa NU
  Cu asta nu ne mandrim
  Sunt dezgustat

 7. Respect munca fiecarui om, dar fa ce trebuie sa faci si pentru ce esti platit. Chiar nu stiu de ce ai pus-o pe femeia de serviciu acolo la intrarea in biroul tau Pavele. Mie imi pare ca e un mic spion . Eu asa o vad. Sta efectiv fara activitate si doar plimba ochii dintr-un colt in altul. Chiar aveai nevoie de paznici si in timpul zilei? Eu ajung destul de des in primarie si nu imi pare ca este prea curata institutia. Si inca ceva. Ce pazesc cei doi paznici, ca nu inteleg?. Cladirea primariei? Eu din ce stiu este dotata cu camere video, ce sa mai faca doi paznici intr-o cladire care se incuie dupa ora 16,00 pana a doua zi la 8,00. Doar daca pazesc altceva ce nu stim noi sau voi va paziti unul pe cecalalt. Vorba redactorului – paza bine platita pazeste primejdia rea.Si acum ma voi adresa viceprimarului care este pazit de sotul femeii de serviciu, tot in acelasi timp de 8 ore . Ori de cate ori ajung la tine esti spionat de paznic. Oare sa nu te piarda primarul de sub control? Sau aveti aceleasi subiecte de discutie purtate la acelasi nivel?
  Asta de fapt este realitatea

 8. Pupatul in cur trebuie rasplatit, ce nu intelegeti?
  Isi plateste lingaii pentru servicile de proasta calitate oferite, din banii nostri.
  E tare generos cand e vorba de ai lui prosti.
  Te vor vinde cum l-au vandut pe Pasca
  Aceeasi, asta sa stii Pavele!!

 9. Murdare femei ti-ai mai gasit primarule sa iti duca la bun sfarsit munca de secretariat. Sunt murdare si la propriu si la figurat. Schimba-le ca nu iti aduc un plus de imagine

 10. Dar ce primar este asta? pesedist sau frate cu Boc ca numai Boc a taiat salariile oamenilor. Asta este politica adoptata de Boc, pe care ai vostri o adopta.
  Cum v-ati pus un asemenea primar in frunte intr-un oras atat de cunoscut prin traditii si calitatea vinului, care sa fie impotriva omului, impotriva muncii, impotriva prosperitatii?? doar dupa acest aspect va puteati da seama ca omul asta nu e pentru oameni.
  Dar nimeni nu ii spune ca legea asta este aparuta cu scopul de a creste salariile din sistemul bugetar, nicidecum de a le scadea, nici nu am auzit la vreo primarie sa se taie salarile dupa noua lege.
  Omul este impotriva a tot ce inseamna munca si oameni
  Schimbati-l daca mai puteti ca unul ca asta va duce in primitivism cu astfel de politici.
  El este oranduirea omului de catre om.
  Lepra pesedista

  1. Pai cum sa nu câștige alegeriile că doar la B.E.C.si-a pus doar oamenii lui și pe secții la fel că doar el a avut acces la liste. Așa că Mihaela Purcel, Melinda Cernescu, Cristi Purcel, Turta Viorel ca și președinte la B.E.C., și alți lingăii și-au mai facut și atunci la Biroul Electoral Central cate doua, trei salarii…i-a recompensat și atunci Pavel tot cu banii publici că doar nu era prost să pună pe alții ci și-o pus angajații că să ia salar din doua locuri de munca in același timp.

 11. Bă fratilor, o fi si primarul asta fara scoala sau cu atata scoala cat are femeia de serviciu si atunci e normal sa îi ridice pe prosti la rang de intelectuali
  Doar ca e rusinos pentru asa o localitate sa nu aveti un alt primar decat omul cu taierile si cu lupta cu subordonatii
  Omul nu este in contact cu realitatea, din ce vad

 12. Dle reporter va recomand sa investigati comunele din jurul Timisoarei ,cele limitrofe , pe aspecte similare si nu numai , o sa vedeti ca lucrurile stau fix la fel .primarii sunt stapânii absoluti , au trecut de faza de baroni locali deja dupa 2 -3 mandate , unii de o viata , sunt la stadiu de imparati

 13. Poezia doamnei Elvira reda exact realitatea care este in PRIMĂRIA Recaș,cu un primar care se crede stăpîn peste cea ce nu-i aparține și nu este proprietatea sa,dar face ce vrea cu ea,UITA trecutul lui de om fara caracter si avînd lîngă el o echipă de lingai și pupincuristi ca si Cindea,Melinda,Mihaela,Irina,Măcinica care primește salar mărit fara a fi prezent nici macar o ora la lucru si mulți alți inculți.Este cea mai urîtă pagină de istorie despre orașul Recaș,la care DIN pacate cu toti v-ați adus contribuția.Rusine sa va fie la toti este un cuvînt prea frumos sa vi se spuna.

  1. Noroc cu articolele astea că… mai „publică” si Elvira niscaiva ” palavre aranjate in rime”…şi-şi încarcă conştiința jignind …daca are constiință….şi ” îşi îmbogățeşte colecția de pacate” (un motiv in plus de spovedanie d.p.m.d.v)…..că altfel nimeni n-ar fi stiut de ezicstența ei…???

    1. Domnisoara, te arde rau invidia, esti neagra ca nu poti ce pot altii, esti slabuta din toate punctele de vedere, nu esti si nu vei fi altcineva decat ceea ce esti. O femeie goala. Cat despre doamna Elvira, putini dintre noi stiu sa lege niste cuvinte, dar mai ales in rime. Iti recomand, sa il lingi in continuare pe al tau imparat, in partile moi facandu-i rime cu limba in partea dorsala, ca atata poti

     1. Prefer sa fiu jignit de inteligenta distinsei doamne Elvira, decat de prostia ta domnisoara

     2. Elviro,nu te trage de sireturi cu Doamne Doamne ca s-ar putea sa ti le inoade si sa te impiedici ,sa cazi si sa faci buba…

     3. Sint cit se poate de roscata ….???slabuta …nu chiar din toate p.d.v. ….???

     4. Ești slăbuță doar la minte că în rest îi faci treabă bună lui Pavel că de aia îl cauți atât de des…nu domnișoara Tosa???

 14. Berzescule,
  vezi ca paznicul lui primarul Purcel ti-a zgariat masina parcata in fata primariei in seara de duminica spre luni. S-a laudat si a fost vazut. Fereste-te de asemenea oameni, sunt capabili de orice, astia sunt oamenii lui Pavel, sunt fara Dumnezeu, zeul lor este Pavel

 15. V-ati ratat viitorul cu asa un primar
  Apelati putin la imaginatie si proiectati-va intr-un viitor apropiat al Recasului condus de Pavel si cele trei-patru personaje enumerate (familia Purcel, Melinda Cernescu, Macinica, Leontin, Candea, Petrisor)
  E sumbru, nu-i asa???
  Il meritati ca voi l-ati ales. Eu , nu!!!

 16. Primare!!!
  Poate iti amintesti
  intre Popas si domiciliu sau între beția vinului si a puterii, că primaria nu e firma Belis unde chiar poti sa ii platesti pe angajatii tai fara a respecta vreun principiu , la primarie se lucreaza cu legi nu cu materiale de constructii. E o mare diferenta, dar odata candva cand te vei trezi, asta daca te vei mai trezi, iti vei da seama ca incalcarea legii se pedepseste, iar noi suntem vremelnici. Si tu , si eu.. legea e longeviva si urmarile ei s-ar putea sa te ajunga si atunci cand nu mai esti ,,stapan,,. pe primarie.
  GANDESTE totusi

 17. Informatie BOMBA!!
  Primarul si-a schimbat una din cele doua secretare sau femei de serviciu , ce or fi ca nu stiu. De ce? Pai, va spun eu, cred ca doctoru a luat-o pe nevasta-sa din primarie cand a auzit ce se intampla in primarie. Barfe de genul: fals in inscrisuri oficiale, fals in sistemul informatic, salarii mari luate pe functii fictive, cazul Stana Izbasa condamnata la inchisoare pentru diploma cumparata si multe altele.
  Problema este ca usor sunt de inlocuit la ce salarii le da.
  Si astfel profesionistii vor pleca din sistem , iar primaria va fi intretinuta de femeile de serviciu, dornice de salarii mari

   1. Bai Domnișoara Tosa tu le cam știi pe toate, văd că ești tare informată! Ce o zis primarul îți repara pe banii publici acoperișul?

    1. Dorele….eu nu il inteleg pe unu’ „Cristian”??? comentatoru’ care daca e cine banuiesc eu ….? ….că se văieta că numai Poliția Locală Recaş a fost in seara dezastrului pe la blocuri….da’ acel” Cristian” ??? ce -o asteptat …sa vina primarul sau poliția să se mire la acoperisurile distruse de furtună…acoperisuri pe care şi de care proprietarii de la blocuri sint responsabili să le întrețină într-o stare de folosință bună si pt ei ca proprietari si pt trecatorii din zona…?!?!?!?!Iar apropo de reparații la acoperiş ….afla ca il facem din nou ….gospodăreşte….blocului îi punem”pălărie” nouă!!! DAR PE BANII PROPRIETARILOR !!! NA ….MAI ZII CEVA !!!???

  1. Bine mai Melinda Cernescu era prezentă în fiecare zi la facultate și la serviciu la primărie în același timp…

   1. Ma număr printre cei care i-am plimbat carnetul de student pe la marele personalității ale USAMVBT Timisoara, doamnei Cernescu , stiu, atat Parsan cat si Okros ce spun. M-au calcat pe nervi si cred ca voi exploda. Asa se cumpara diplomele, cum bine se stie, dar toate vor iesi la iveala, sa nu uitam ca vorbim de un Cardaș, .
    Astept ca cineva sa vorbeasca iar eu sa marturisesc
    Ca prea v-ati ajuns si nu va mai satura Dumnezeu, voi cei cu credința și cu rugaciunile, doar ca nu stiu cui va rugati, ca Dumnezeu de mult v-a intors spatele.
    Nu va mai saturati de moșii, salarii fictive umflate, funcții pe nemerit, samânța urii, bârfe și alte cele, Asta desfasoara doamna ta, doctore, in primarie, sa stii si tu sau stii prea bine, dar taci si inghiti.

 18. Am și eu o întrebare pentru Pavel: de ce trebuie in primărie patru, cinci șoferi când este de ajuns unul? Pe cine plimba acesti șoferi și cu ce se ocupă de iau atata salar în mână de 3000 de lei pe lună? Și stau acasă și dorm sau îl duc pe primarul la Popas sau Crame!?

  1. Ce nu stiti voi, este ca primarul vostru era mangă la Popas în urmă cu două seri(joi seara), iar ori de cate ori ajung la Popas primarul vostru e fruntas in ale vinului. Cu asta v-ati ales, cu un primar delirum tremens zi si noapte. Cu siguranta intalnirea a fost de taina intr-o afacere ce ii aduce multi bani in buzunarul personal, nicidecum in buzunarul comunitatii, fiind insotit de marii patroni ai contractelor cu primaria. Riscul este al vostru ca era sub infrlunta vinului cand a decis sa taie salariile la unele persoane din primarie.
   Sa va spalati pe cap cu el daca tot l-ati pus in fruntea comunitatii.
   Va meritati soarta!

  2. Cosmin,
   Doar pentru ineterse personale sunt angajati majoroitatea soferilor, se stie, dar nimeni din primarie nu vorbeste. Unul, doi au indraznit sa se exprime si uite ce au patit, asa a ajuns Pavel sa ii reduca pe toti la tacere. Dar, e suficient sa se revolte unul/doi, si lucrurile se vor schimba. Nu am auzit vreodata, pana la Pavel, ca angajatilor sa li se taie salariile si dupa cum se poate vedea cu ochiul liber, e vorba doar de razbunari si atac la persoana.
   Cred ca aici va sfarsi Pavel, singur se va elimina prin abuzurile ce le face.
   Pentru mine e tot una, dar pentru recaseni e o pierdere

   1. Foarte bine face sa”taxeze” la salariu pe cei care consideră dumnealui ca nu isi fac datoria suficient ….iar pe cei conştiincioşi sa îi prețuiască şi să îi recompenseze.

 19. Va roade tare ca la cât a facut pentru localitate nu reusiti sa l eliminati.Dar voi la cine ati dat salarii?Vi i ati insusit si nu ati facut nimic pt Recas,va doare ca investeste in localitate si nu reusiti sa puneti voi mana pe ei….neg iei pot

  1. Tot ce a făcut în primul mandat a făcut că să îl mai votam o data. Vazandu-se la al doilea mandat nu a mai făcut nimic. Referitor la salarii sa știi Dan că în toate primăriile s-au mărit salariile si la toți bugetarii, dar la noi doar la ai lui lingăi restul angajatilor nu au primit nici o mărire nici acum nici mai inainte, iar de cei fictivi care nu exista deloc la servici si iau salar din banii nostrii a comunității sau au doua locuri de munca in același timp ce zici?

 20. Dar, consilierii nostri unde erau in seara cand Recasul a fost cuprins de fenomene extreme, furtună, vijelie, etc. I-a luat cumva tornada si pe ei? si daca i-a luat de ce au mai revenit in fruntea comunitatii? Sau doar o data pe luna sunteti vazuti in sedinta de consiliu. Pe ei cine ii trage la raspoundere, pentru a lor fapte nevazute? Vom avea grija noi cetatenii sa va sanctionam la alegeri. Pe unul sa nu il vad sa cerseasca votul. Nici macar pe unul din voi, toti sunteti la fel, nu exista nici o diferenta. In seara cand Recasul a fost afectat de furtuna, politia locala a venit la blocuri si s-a interesat in primul rand de soarta cetatenilor și mai apoi de urmarile fenomenelor naturale. Toata stima pentru politia locala . Au fost singurii care ne-au purtat de grija. Primarule , pana si pe carburantii din dotarea politiei ai pus stapanire. Politia locala de ce nu are combustibil sa circule, iar masinile primariei sunt vazute dupa orele de program in diverse locuri. Aveti impresia ca aste lucruri nu sunt cunoscute de noi cetatenii? Va inselati amarnic turma de slugarnici. Va veni si vremea voastra sa fiti trasi la raspundere, pentru ce luati banii controbuabililor si platiti mult mai bine decat un functionar profesionist din primarie. Sper sa va intrebe si pe voi cineva ce faceti pentru comunitate. Cum bine spunea unul dintre antevorbitorii mei. Cel mai slab consiliu pe care Recasul le-a avut vreodata. Suntem condamnati sa avem in fruntea comunitatii doar niste viermi. Probabil ca pe acestia ii meritam. Sper ca ti-ai gasit nanasul, primarule cu ai tai consilieri. Si vreau sa cred ca acesta iti este sfarsitul. Nu toti sunt la fel de prosti ca si ale tale slugi.
  Mai existam si noi cei ce gandim

  1. Pe lângă faptul că mergi sa bei primarul cu mașina orașului ai tai slugi umbla in interesul lor si al tau cu mașinile comunității, iar alții care ar lucra le iei tot. Pavele îți repet ca un prieten vechi ce îți sunt Primăria nu este a ta și nici nu ai voie să îți bați joc de ai tai angajați. Dacă te simți inferior lor lăsate și dute cu toți proștii tai la tine la firma. Aici ai 8500 de lei salar, mașină e mașină nouă, telefon ultima generații, mananci, bei , comisioane totul pe banii nostrii nu crezi că cam ai prea multe in timp ce alții de abea își duc zilele Rușine sa îți fie și cred în Dumnezeu că nu o sa rămână așa…și cine te linge și pupa bine trăiește bine mersi pe lângă tine…Rușine …

   1. Domnul Dore, a atins esenta in doar cateva fraze. Este o realitate existenta si dureroasa in acelasi timp. Ma doare ca cetatean nascut in Recas sa vad la carma satului doar niste oameni fara valoare si fara cel mai bun simt, sunt indignat ca am ajuns aici. Recasul este un orasel frumoas, doar ca niste viermi il strica si il umple de boli . Acesti viermi vor plati in fata lui Dumnezeu si ma rog pentru asta. Sunt oameni care se uita doar ce castiga dupa o zi de lucru, timp liber, smecherii, salarii satisfacatoare, interese personale si elogii iubitului lor sef. Este mai mult decat dezgustator ca ne aflam aici. Ma simt tradat de acesti oameni care ne conduc oraselul, Ne-au inchis gura cu niste strazi care se distrug in mai putin de doi ani si cu niste copaci care sunt uscati in proportie de 90%, Interesul lor a fost sa se vada rezultate in scurt timp, iar pe termen lung doar bani aruncati din truda noastra, pe un parc de joaca si niste strazi distruse de putin timp. Asa ne-au pacalit.
    Nu mai vreau sa aud de ei, chiar daca i-am votat. Sper sa sfarseasca inainte de a li se expira mandatul. Suntem oameni frumosi intr-un oras frumos care nu meritam asemenea lichele in fruntea comunitatii.

    1. Dar Petre soferul, unde lucreaza ca nu imi dau seama ?
     la firma lui Pavel sau la primărie?
     eu eram ferm convins ca lucreaza la firma lui pavel
     dar acum constat ca lucreaza la primarie si face parte din slugile lui
     Off, Petre, Petre, te credeam alt om, dar m-am inselat

  2. Cristiene,Cristiene …tu ori dormeai in timpul si dupa furtună …ori nu erai acasa …vezi ce draguță sînt??? Te salvez de rusinea ce ar trebui sa îți fie scriind aşa ceva ?!?!?! BREEEEE….IO L-AM VAZUT SI PE VICELE SI PE CÎNDEA VENIND LA BLOCURI!!! DA’ AM O INTREBARE LA DOMNIA TA : CE AI FI VRUT TU …AŞA PT PLACEREA LU’ MATALE SA ÎȚI FACA POLIȚIA LOCALĂ SAU CEI PE CARE I-AM MENTIONAT EU ÎN NOAPTEA FURTUNOASĂ ????? CA DOAR NU TI-I FRICA DE BAU -BAU ŞI AI VRUT SĂ STEA EI CU TINE CÎND S-A STINS BECU’????????????????

    1. MA REFER LA O POSTARE CEVA MAI IN URMĂ….ORICUM JALNICĂ SI DE TOT RÎSUL INCERCAREA ….?????DOMNIDOARA E NUMAI UNA!!!???????

  3. Și nu doar la blocuri s-au aflat băieții de la poliție, ci și pe Bazoș, dacă tot nu știți și faceți afirmații fără a cunoaște o realitate. Faptul că au plecat de acasă, doar ca să se asigure că situația este sub control, înseamnă mult. Și asta în condițiile în care primarul le-a făcut acel program de gravide, adică interzis pe străzi în afara orelor de program. Cât de penibil poți fi ca primar în astfel de situații. Am avut pretenții de la primarul nostru, dar mă dezamăgește pe zi ce trece.

  4. Și la mine pe stradă a ajuns politia locală, iar eu locuiesc pe Lucian Blaga
   Cred ca primarul la momentul cu pricina, se simțea bine, cum îi place lui,
   adică într-o atmosferă precum denumirea articolului
   A vrut omul să vă vină în ajutor, dar nu s-a putut
   Nu l-au ajutat ,, puterile,,
   Așa-i primare???

 21. Fratilor!!!
  In primaria Recas se intampla lucruri ciudate, de departe, despre care nu am stiut mare lucru, dar sa multumim presei ca le scoate la iveala. Dar, tot nu inteleg, cum se poate ca primarul sa stabileasca salariile angajatiilor intr-o institutie de stat. Eu din ce stiu, cei care fac legile stabilesc si salariile tot prin lege sau la primaria lui Pavel nu s-a auzit de lege, pe bune ca omul confunda primaria cu firma sa privata. E grav ce citesc si nu stiu daca cine trebuie sa vada, vede. Dar ma gandesc ca cei nemultumiti se vor adresa institutiilor statului sa opreasca intr-o forma sau alta abuzurile despre care citesc destul de des ca se produc in primaria Recaș. Totul este foarte ciudat si abuziv.

 22. Cei ce va simtiti neindeptatiti de puterea lui Pavel care tot noi cetatenii i-am dat-o, opriti abuzurile acestui om de doi bani, si adresati-va institutiilor statului, dar nu va multumiti doar sa va recuperati drepturile, actionati-i in judecata pe toti cei 15 consilieri, daca tot sunt ghioceii, deloc imaculati, ai Recasului, si puneti-i sa plateasca intr-un fel sau altul, ca altfel nu le vom da o lectie si nu le vom corecta greselile. Tot noi contribuabilii vom plati pentru greselile lor. Asta este de cand lumea. Nu vedeti ce se intampla si in justitie, nici un justitiar nu raspunde pentru condamnarea fara drept a unui om. Tot cetateanul de rand are de suferit. Va sfatuiesc sa nu lasati sa continue lucrurile murdare. Stopati-le prin parghiile statului, ca aveti destule parghii si in general Dumnezeu face dreptate.
  Dreptatea divina va sa calauzeasca pe cei neindreptatiti!

 23. Tentaculele lui Pavel s-au extins si la ocolul silvic Stejarul din Recaș.A facut mult rau unor sefi de ocol , chiar si familiilor acestora. Asta ca sa le arate ca si padurea de la Recas este a lui si a fiului sau care este sef la ocol fara obiectul muncii. A intrat in coflict cu cei de la ocol pentru a avea control si acolo, puterea este a lui, asa ca nimic nu ii sta in cale. Pentru tot raul va plati, acesta este crezul meu. Facturi de lemne suportate din banii contibuabililor, lemne despre care nu se stie unde au ajuns, cu o destinatie necunoscuta, iar facturile cu sume uriase se achita din bugetul nostru, al celor care contribuim, Astept ziua in care va raspunde si pentru padurea ce nu ii apartine, este a noastra, a celor bastinasi, față de care nu are nici un drept.
  Vei plati Pavele pentru tot ce este al partiei nicidecum al tau.
  Asa sa stii!!!

  1. In fiecare seara si dimineata ma pun pe genunchi si ma rog lui Dumnezeu pentru suferinta creata de acest om daca se mai poate numi om.
   Asa sa ii ajute Dumnezeu, după răul făcut!

   1. Se sparge buba si la ocolul silvic cum se va sparge si in primarie, este doar chestie de timp. Puroiul lui Pavel se împute

   1. Stau si mă intreb ce interese ai tu domnisoara, prin toate comentariile postate, fără conținut,un interes ai sigur, să il lingi in continuare, dar intai de toate spala-te si pe creier, și trupul, că puți!!!!
    Si prezinti pericol chiar si in mediul online
    Esti ,,,…………….
    Ne faci de rusine comunitatea cu astfel de specimene cum esti tu

    1. Sigur ca atunci cind pe cineva il paraseste puțina „inspiratie” si nici minte multă n-are ….nu îi rămîne decît o singură variantă ….sa se faca de rusine ….Te simți cumva ?????????

     1. Viki draga ,stai sa-ti mai zic una: acuuu’ nu ştiu m-ai adulmecat tu in direct si in reluare????? sau ti-o fi zis cineva ….dar …nu ca as vrea sa ma justific pt „duhoarea” din jurul meu …dar s-ar putea sa fi fost alarma falsa ….mai maninc si eu fasole…oua cu ceapa si sint ” tensionată”…uneori „emotionata” si mai scap pe la supapa …mi-o fi uzata „garnitura”..si te-ai nimerit si tu sau altu’ prin preajma mea…….Sa stii ca si mazarea are acelasi efect advers….??????????????????????

   2. Eu nu sunt din Recaș și sunt mult mai bine informat decât dumneata, domnișoară. Nu trăiești în astă realitate, se pare că…. să știi și tu că primarul tău e în afara a tot ce înseamnă lege și norme de aplicare a legii. Mai informează-te și tu, că nu va mai fi primar pe când tu încă îl vei căuta la primărie.
    Contactează-te la realitatea voastră, e simplu

   3. El va avea o problemă să-și demonstreze nevinovăția, pe când tu încă îl vei pupa în cur. Să crezi că tu vei rămâne doar cu părțile moi, iar noi vom fi liberi

   4. Eu sunt unul din cei care pot demonstra,
    și știi de ce ??
    că încă dau cu subsemnatul pentru măgăriile lui PAvel
    și vorbim de fapte , nu de acuzații
    investiție drumuri, etc
    Asta ca să să nu mai afirmi tu, ce nu poti demonstra, domnișoară
    Dar, banii nu sunt la mine și nici nu mă enumăr printre contractanți
    Și asta să știi

 24. Uauuu!!!
  cel mai tare articol
  si cate comentarii in mai putin de doua zile
  asta da realitate
  realitate oferita de mafia lui Pavel
  Il cunosc de peste 40 de ani si nimic nu a schimbat in el
  Tot la fel ai ramas, Pavele

 25. Somn usor , Pavele cu ai tai consilieri precum Buga pe care l-am carat pișat pe el ca să nu își găsească sfârșitul pe stradă. Eu nu sunt de al vostru și nu fac parte dintre voi, pe mine să mă excludeti, sunteti doar 14 din cei 15.
  Vreau sa raman liber si sa ma bucur de ce mi-a dat viata, putin/mult, chiar nu conteaza, dar nu vreau sa il mai urmez pe Pavel in ale lui abuzuri.
  Ajunge cat a gresit
  Nu sunt un ghiocel
  Iar daca am fost, m-am ridicat
  Totul pana la salariile oamenilor , că nici noi nu facem prea multe pentru comunitate. Toti stim cum s-au aprobat acele salarii, nimeni nu a avut un cuvânt de spus, doar Pavel s-a exprimat, in rest nimeni.Si daca am avut ceva de adaugat , am adaugat doar in soapta sau in gandul nostru.
  Stim fiecare ce am facut.
  Atunci cand suntem singuri cu noi, ne punem intrebarea;
  Cu ce sunt eu mai presus decât Pavel , Radu frizerul sau Buga?
  Cu nimic!

 26. Trăiesc în Recaș, am fost la un moment dat destul de implicat in viața comunității timp de aproape 10 ani, dar recunosc că nu cunosc realitatea. Citesc articolul, articolele legate de Recaș și sunt șocat, rămas fără cuvinte, iar ca un intelectual ce sunt, caut informații care să contrazică cele precizate în articol, și spre dezamăgirea mea am contact cu o realitate tristă ce se desfășuară sub ochii noștrii. Mă duc mai departe si caut pe saitul primariei cam cum se desfășoară ședințele consiliului nostru local si rămân la fel de trist. Priviți și veți deveni la fel de triști ca și mine:
  http://www.primariarecas.ro/consiliul-local/hotarari-ale-consiliului-local/%C8%99edin%C8%9Ba-ordinar%C4%83-31-07-2017/371-proces-verbal-sedinta-ordinara-31-iulie-2017/file.html
  aceasta este realitatea, citind procesul verbal al ședinței constat că reporterul a preluat exact ce s-a întamplat într-o ședință de consiliu. Ce este dureros este că așa se desfășoară toate ședințele consiliului local, ceea ce face ca ai noștri consilieri să fie mai mult decât penibili. Nici măcar unul nu a avut nimic de spus, nici un argument, nici un amendament, chiar este strigător la cer, cum sunt puse în aplicare ideile lui Pavel Teodor. Cum ai reușit să transformi unii consilieri de la care am pretentii, in marionetele tale, Pavele, nu am să înțeleg. Oricâte interese ai avea, rămâi cu caracterul.
  Asa consilieri nu îmi amintesc să fi avut Recasul, chiar nu îmi amintesc si sunt din Recaș, pretind că îl cunosc,
  Dar, din păcate, realitatea este cea oferită de Pavel , aceeași ce se regăsește în poezia de la subsolul articolului.
  Păcat!
  Direcția este greșită, iar noi nu observăm
  Eu sunt dispus să schimb ceva, voi sunteți la fel de dispuși?

  1. sunteti rusinos de slugarnici, mi-e rusine cu voi, dar să nu vă mai așteptați ca unul din voi să mai ajungeți într-un alt consiliu, că veți fi sancționați de noi recășenii

   1. imi pare rău că trebuie să o spun , dar majoritatea votanților s-au vândut pe un ban, au crezut in pavel si în actualul consiliu, fără să îi analizeze pe fiecare cine sunt. Pavel chiar are un trecut, pe care Recasul il stie, și dacă a fost ales chiar in conditiile unui trecut mizerabil, atunci ca el ne place sa fim, să nu ne mai plângem. Astia suntem.

    1. Eu nu l-am ales și prefer să mă număr printre cei 10%, dar mă doare să cred că doar 10% din recăsenii mei, văd realitatea

  1. Coceanu e tare, s-a ajuns, e șef la primarie si tot cu același nivel de patru clase. Dar oare primarul are școală? Ați cercetat ? că prea e pe înțelesul celor fără școală, îmi pare că promovează proștii pe funcții bine plătite. Răsculați-vă oameni buni, că ăsta vă trece la muncitori necalificați și truda voastră în ale studiului se transformă în fișe matricole. I-ați făcut mențiunea când a intrat în primărie că este o instituție care este întreținută de oameni cu carte sau…….
   Aceeași oameni fără carte vă vor conduce, dacă nu faceți nimic.
   Femeia de serviciu vă va da mătura să măturați în locul ei, iar muncitorul vă va da coasa să cosiți în locul lui. Aici veți ajunge.

  1. Trebuie să mă înțelegeți și pe mine, vreau acoperiș, vreau niste flori, garaje, un salar precum ai mei sustinatori din primarie si…il vreau pe Pavel, dacă tot nu mai aveți nevoie de el, stiu că nu e pretențios și sunt de ce are el nevoie.
   Mi-l dați????? Il vreau!!!!

   1. Am uitat să vă spun că pentru fiecare serviciu, chiar asa de proasta calitate, atat cat pot si stiu, sunt rasplatita cu vârf si îndesat. Săpun și apă nu are, de ce am eu nevoie, dar in rest mă răsplătește cu vârf și îndesat.

    1. Ai văzut domni……. Ş………oară ce poate sa faca o …..virgulă pusă la litera ” s” ?????????Face diferența între „original” adică moi(mine) …..?????? ….Ş….i o banală copie care se chinuie să pară ce nu e ….TE-AM DAT GATA!!! ?????

  2. Uffff!!! acesta este nivelul maxim pe care il reprezintă deșteptăciunea pentru tine??? Atunci suntem irecuperabili ca nație, domnisoară…. și sper ca deșteptăciunea reprezentată de tine să nu atingă cote maxime, sper să rămâi singura ,,deșteaptă,, și alta ca tine să nu se mai nască.

   1. Asta e parerea ta …Eu zic ca geniile se nasc destul de rar …asa ca profita daca poti si fii in preajma mea …ca cine stie cind mai ai sansa asta….??????

 27. Mă aștept să îi sancționeze că au acționat în interesul cetățeanului.Cam de asta este capabil primarul nostru. De când îl cunosc este într-o continuă luptă cu poliția. Omul e bolnav și face alergie la uniformă. Are vreo traumă din trecut care îl urmărește și în prezent.
  Primarule!!!
  Trezește-te!!!
  E nevoie de oameni ai legii , fie ei agenți de poliție locală, națională, rutieră, etc.
  Chiar este atât de dificil să înțelegi???
  Fă tată niște analize și ia niște cursuri de primarie că ești ,,varză,,
  Greu trebuie să fie cu astfel de șefi, cu mine în primărie, cu siguranță ai fi respectat legea, că altfel unul din noi pleca. Asta să știi!!

 28. Of si iar of.Mai tine careva minte promisiunile primarului din campanie? Ca facem, dregem s.a.m.d. In afara de cateva strazi care sint mult mai inguste si mult mai subtiri, unde sunt promisiunile de o viata mai buna si conditii decente in Recas? Nu avem ambulanta , printre altele, nu avem centru de prim ajutor, nu avem camin de batrani si nu avem locuri de munca.Trebuie sa faci naveta ca sa castigi cat de cat decent.Noroc ca Dura vine pina la Stanciova.Dar la cate terenuri in paragina is prin Recas si sate ai putea sa aduci 5 firme nu una si ce bine ar fi sa lucram la noi in comunitate. Te duci la primar in audienta doar ca sa constati ca pt garaje construite ilegal de Tosa si lucrari slabe si umflate la pret facute de baiatul ala grasut din Maramures e loc dar pentru probleme reale nu exista nici macar intentie de rezolvare. Primarul si consilierii sint mai interesati de distrugerea muzeului si schimburi ilegale de imobile si terenuri cu tiganii din centru.Asta e omul ce l-ati votat sa va fure. Facturile se platesc dupa cat comision pica la baietii destepti si din pacate, firmele serioase nu mai vand si nu mai lucreaza cu Primaria Recas. Cine stie, se uita pe achizitii si intelege. Vai si amar.

 29. OAMENI BUNI SI-NTREGI LA MINTE!!!!!? EU ….SINT ” DOMNISOARA” ORIGINALĂ ….? CU ” S” …..SI DE -A NAIBII CE SINT…DAR AM SIMȚ DE RASPUNDERE, STATI LINISTITI VOI CÎRCOTAŞILOR ….IMI PERMIT SA FAC UN EXPERIMENT ….??? ( mai schimb emoticoanele …ca am ris destul de… siiii cu unii ??? dar asta ….nu inseamna ca n-as mai ride daca ar fi cazul?????) .Hai sa va spun : citind ce mai posteaza unii in comentarii …am gasit-o peeeee…o alta Domnisoara cu „s” cu un comentariu referitor la Radu si pe o…..Domnişoaraaaaaa….cu „ş” cu comenturile ei şi ….am intrat la idei ….dar nu la multe …nu ca nu m-ar duce capu’…dar nu -mi irosesc neuronii (care nu-s puțini stati linistiti ….am pt fiecare ???)deci ,nu-mi irosesc neuronii peeeee oricine….imi aleg cu grijă”victimele”?????….”norocoasele” ???…Deci voi face un experiment : ca sa vad daca poate posta cineva un comentariu cu numele meu din postari (adica Domnisoara cu „s”) dupa postarea acestui comentariu ,imediat imi voi schimba numele in postari si voi posta un comentariu cu numele Domnişoara cu „ş”…cu urmatorul continut : 92%.Daca imi va fi acceptata postarea comentariului cu numele „Domnişoara” cu „ş” ….restul vorbeste de la sine !!!!

   1. E claaaaaaar …..
    1) am neuroni de prima clasa ?????? …este ????
    2) cine are neuroni ….frați cu ai mei …descrisi la pct 1) …ca mine gindeste si stie ce spun !!!?

     1. PROBLEMA DE LOGICA

      Of….neuronii astia zburdalnici !!! Daca s-ar face un bilanț al numarului comentatorilor ,numarului adreselor de mail si numelor tuturor celor care au posta comentarii ….oare de pe cite adrese de mail s-au postat comentarii …???? Este ca aveti impresia ca v-am bagat in ceata ??? Dar de fapt totul e atit de „senin”!!!

     2. Am pretentia si doresc să comunic cu o minte sănătoasă, nicidecum cu o minte bolnavă, precum a ta domnișoara!! Nu te mai băga în comentariile postate că ești pe dinafară, în afară de faptul că îți aperi susținătorul, nu spui nimic, chiar nimic. Este cazul să ieși din lista comentatorilor că ai rămas singură pe o listă întreagă cu 100 de comentarii. Esti poenibilă, chiar nu realizezi???

 30. Este una din marile escrocherii înregistrate la activ. Astăzi cu durere am privit la modul în care au fost culeși și aruncați pomii ornamentali de pe strada mea, achiziție în care s-au scurs valori însemnate din contribuțiile noastre, iar distinsul nostru primar nu dă nici o explicație.
  Domnule primar, cum a fost posibil să asistați la o crimă a mediului înconjurător la care v-ați adus contribuția cu bună știință. Cunosc că sunteți specialist în domeniu și totuși e greu de înțeles cum ați privit la uscarea pomilor ornamentali în proportie de 85 % , plantați pe raza orașului Recaș, ce au fost plantați cu scopul de a înfrumuseța și oxigena mediul înconjurător. Atât de nepăsător i-ați privit așteptând să se usuce, fiecare în parte, fără a lua vreo măsură. Câtă știință de carte aveți în domeniu? Eu așa am înțeles că sunteți chiar specialist în domeniu. Cui îi imputați pierderea, tot nouă cetățenilor de rând? Asta mă revoltă până la lacrimi. Dovedeste clar că ne-ați prostit și astfel ne-am enumerat în procentul de 85% pe care l-ați obținut la alegeri. Doar pentru această pierdere, dezinteres și neglijență, veți rămâne doar un cetățean neînsemnat pentru mine și a mea familie numeroasă.
  Atunci când ne veți prezenta o dare de seamă, aștept cu nerăbdare să ne prezentați și persoana care suportă această pierdere, pentru că normal este ca această pierdere să fie suportată de dumneavoastră, ai dumneavoastră consilieri și ai dumneavoastră angajați care au fost implicați direct sau indirect în acest genocid creat cu bună știință.
  Cândva vă salutam cu respect, dar acum îmi exprim disprețul pentru pierderile înregistrate.

  1. Dle.Ioan …la a dumitale durere as mai adauga si RUSINE ?…DAR PT DTA.!!!!!!!!
   EU SIMPLU CETATEAN….LOCATAR LA BLOC AM UDAT ZILNIC SI APOI MAI RAR IN FUNCTIE DE NECESITATI POMII PLANTATI PE DOMENIUL PUBLIC IN FATA IMOBILULUI UNDE LOCUIESC .DIN TOATA FAMILIA DUMITALE NUMEROASA NU S-A GASIT CHIAR NIMENI SA DEA DOVADA DE SPIRIT CIVIC…SI SA UDE POMISORII???BANUIESC CA AI COPII DTA .NU CREZI CA ERA UN BUN EXEMPLU PT EDUCATIA LOR PT VIITOR SA UZI MATALE POMII SI SA LE EXPLICI IMPORTANTA NATURII ,POMILOR CARE PRODUC OXIGEN IN VIATA OAMENILOR ??? E MAI USOR SA BUTONEZI SI SA CRITICI!!! DACA TOT „TE FRAMINTA” GRIJA VALORILOR INSEMNATE DIN CONTRIBUTIILE NOASTRE SI GRIJA POMISORILOR USCATI ….E PREA TIRZIU….FA-TI LINISTIT „MEA CULPA” …..SIIIII….
   PINA NU ADORMI ….DACA CONSTIINTA TE LASA SA DORMI GINDESTE-TE OARE CU ASA EXEMPLE CA DTA GENERATIA VIITOARE VA FI GENERATIA CONSUMATORILOR DE BOMBOANE AGRICOLE CARE SCUIPA DEGAJATI „AMBALAJUL” ACESTORA PE JOS PE UNDE APUCA SAU O GENERATIE RESPONSABILA ???

   1. Nouă, logica ne spune, că Robu la Timișoara nu a plantat pomi ornamentali să îi îngrijească cetățenii, asta dacă înțelegi sau e cam greu.
    Primăria dacă a investit într-o mașină , nu ne cere nouă să o spălăm, primăria se îngrijește de investiție, așa e și cu pomii
    E greu cu logica?? Adică Investiția ce o face trebuie să fie făcută pe termen lung și cât se poate, fără pierderi, domnișoară.
    Că nu noi am plantat pomii, noi cetățenii.
    Investiția a avut de suferit de la plantare, adică de la naștere.
    Doar unii pomi au fost plantați de specialiști, și aceea rezistă chiar și secetei.
    Majoritatea au fost plantați de muncitorii necalificați ai lui Pavel care săracii era să îi planteze cu vârful în pământ pentru că nu au făcut diferența între rădăcină și coroană.
    Ințelegi, domnisoară???
    E cam greu pentru tine, dar m-am exprimat pe înțelesul tău și ca să înțeleagă și primarul, că doar e specialist în domeniu.

 31. Domnule primar
  Dupa ce criterii ati atribuit lemnele de foc din ale noastre păduri că si lemnul văd că vă aparține? Cum este posibil ca primarul Pavel cu fiul sef la ocol să distribuie lemne de foc pentru unii cetățeni ai Recașului, pentru aceea cărora le-au crescut și salariile și eventual pentru unul, doi postaci de ai săi? Astept cu nerăbdare să ne explice ce este cu lemnele de foc administrate de Stejarul Recaș. De ce si acolo tot primarul decide, care este interesul său? ce poziție are în ocolul silvic? are vreo funcție pe care nu o cunoaștem sau pur si simplu obtine niste foloase ilicite pe care nu le poate justifica. Si pentru că nu suntem proști, ne-am prins de figură.
  1. Ocolul silvic = stăpân primarul cu al său fiu
  2. Viceprimar Carcea = voturi de la marea familie a comunității penticostale
  3. Cernescu Melinda = Votanții de pe lista medicului de familie soț al doamnei, în jur de 2000 pacienți
  4. Mațedolean Ramona = Votanți de pe lista cu pacienții înscriși pe lista dumneaei
  5. Investiție cartier Ianculeasa = în jur de 50 votanti
  6. Așchiopoaue Ștefan = votanți de la marea familie neoprotestantă Izvin
  7. Pop Ana = votanți sat Herneacova
  Și continuarea listei ați regăsit-o în articolul anterior referitor la încrengătura din consiliul local
  In două cuvinte : Interesul poartă fesul
  Eu cetățeanul de rând ce îi pot aduce, cu sau fără votul meu, e tot una
  Dar eu cetățeanul voi fi similarul primarului peste putin timp, atunci cand va deveni si el un simplu cetățean cu multe păcate.
  Pentru cei ce inteleg!

  1. Toșo!!!
   Te-a parasit primarul? pai la ața servicii de proasta calitate, nu prea ești utilă.
   Cum să vorbească atât de urât la adresa ta
   Off, offf, asta da suferință, tu îi ceri ajutorul , iar el vorbește urât la adresa ta
   Până și pe el l-ai convins că ai cam puțină ,,logică,, sau mai deloc
   Astăzi în lupta ta, pentru acoperiș, ai cam rămas singură.
   Ne întreba pe noi primarul, dacă ești cumva de la interpol și dacă ai toate țiglele pe ,,acoperiș,,???
   Nici măcar una nu ți-a mai rămas

   1. Pe dl. primar nu o sa ma supar niciodata oricit „m-ați asmuța” ….☺ Mai mult …chiar si dumnealui stie ca am dreptate ….si a fost pus intr-o situatie ingrata azi pt niste inconstienti care in loc sa -si ia masuri de precautie au preferat sa …NU SI LE IA ….Iar referitor la faptul ca „am cam ramas singura”….nici nu aveam nevoie de”intariri” …i-am biruit pe toti ….vorba din film a lui Sergiu Nicolaescu :”un fleac , i-am ciuruit”?????

    1. Daca a birui inseamna sa iti iei bataie de la soacre si politia sa te repezeasca in ultimul hal de „desteapta” ce esti, pai nu putem decat sa iti uram cat mai multe victorii din astea. Si daca sintem aici, e adevarat ca e depusa o plangere la Politie pt garajul ala construit in fata la Vesa?

     1. SINT DESTEAPTA SI …….O STII SI TU !!!☺Tocmai de-aia „s-a inflamat „soacra unuia….cel căruia i-am cerut sa imi dea o declaratie pe proprie raspundere ca isi asuma toate consecintele actiunilor lui de pe coperisul blocului ca barbatu’meu ca proprietar nu va avea nici o raspundere legala fata de el….rudele lui si urmasii lui ,cind s-a urcat pe acoperisul blocului nelegat cu centura de protectie pt ca si barbatul meu are apartament si parti comune indivize in acel bloc si intimplator….ca nu stiam ca urca …” l-am prins”…..Siiiii….a dat declaratia ca altfel mascatii veneau ca ….eu nu-i permiteam sa urce pe acoperis…Decit sa-i vad creierii …multi sau putini ….imprastiati pe jos si sa platesc pensie alimentara pt minorii pe care ii are in intretinere….mai bine imi iau masuri de precautie…MULTUMIT(A)…????

     2. Completare la primul raspuns :decit sa ma risc ca….. soacra” inflamata” a celui ce lucra sus pe acoperis fara stirea si a mea ca imputernicit legal a proprietarului de barbatu’meu ….sa vina si sa-mi faca serenade caaaaa….i-o cazut bunatate de ginere inconstient …nelegat …neasigurat ….de pe acoperis de la et 3 ,ca acesta are o minora de intretinut ….bla…bla….bla…si sa ma port prin instante riscind sa platesc pensii alimentare pt ca asta o cazut de pe proprietatea comuna …deci si a lu’ barbatu ‘meu si nu era legat siiii…nici declaratie semnata de el ca isi asuma ce face cu siguranta lui nu am…….decit sa risc sa ramina paralizat si sa il intretina si barbatu’meu toata viata pe el…pina la majorat pe minora de fiica -sa …….ammmmm preferat sa ii ascult soacrei ” inflamate” injuriile adresate mie de fata cu politistul local care abia intr-un final la insistentele mele si solicitarea mea catre el cind m-am saturat sa ascult si am cerut sa faca uz de uniforma ce o poarta ,i-a cerut buletinul….si chiar sa vrea sa stiu ce masuri a luat imotriva soacrei ” inflamate”pe linga faptul ca” vroia sa stie cu cind sta de vorba ” luindu-i datele….macar nu stiu ce cauta ea o persoana straina in discutie ….si aaaa devenit si violenta intentionind sa -mi rupa parul din cap pt ca vreau sa iau masuri de siguranta pt barbatu’meu si al lui avut…..
      MAI MULT ,CIND L-AM PRINS PE GINERI’SU CA-I SUS PE ACOPERISUL PROPRIETATE COMUNA FARA SA STIU SI EU DE ASTA ,I-AM SPUS SA COBOARE SI SA IMI SEMNEZE DECLARATIA SI O ZIS CA-MI FU….E DE ACOLO DE SUS O TIGLA DE MA LASA LATA ….VA DATI SEAMA …EL STATEA COCOTAT PE ACOPERISUL ….SI A LU’ BARBATU’ MEU SI IMI ADRESA AMENINTARI DE PE PROPRIETATEA LUI …PLUS MULTE ALTELE ….PAI , VOI CREDETI CA STIA DOI INDIVIZI CU „REPREZENTATIA LOR ” M-AU SPERIAT SI CONVIS SA RENUNT …..NOOOOOOOOOOO…..PINA NU MI-A DAT DECLARATIA CUM AM VRUT EU CA SA POT DORMI LINISTITA NU M-AM LASAT ……
      IAAAAr …..politistul local care a venit la bloc a avut o „usoara tentativa” sa ma contrazica ,dar fara un suport legal si a renuntat la timp la ea ….nu pt ca sint eu cine stie ce ciumeagă …..CI PT CA AM AM DREPTATEEEEEEEE IN CEEA CE SPUN SI PRETIND ….LAMURIT(A)….??????

     3. Scuze pt greselile de scris ….sint mahmura…..aseara am udat acoperisul nou ce il fac la bloc la maica-mea….???

     4. Aham, am inteles.Prin urmare in pofida celor mai bune eforturi ale tale, nu ai reusit sa-i obligi pe acei locatari sa faca lucrari la suprapret si cu constructori impusi de tine.si nici declaratie nu ti-au dat tie nimc, nu mai minti.poate politistului.dar tie nimic.ca tare repede ai fost la primarie sa iei numar de inregistrare care nu l-ai fi luat daca iti dadeau tie ceva la mana.dar na, aste sint mici.chelul de la politie stie el.pacat ca tura asta isi tine gura si isi face treaba.

     5. Fii mai explicit ….ce -ai îmbîrligat cuvintele in halu’ asta …….?????????

 32. Pentru cetățenii din Recaș care nu știu
  Pădurea de la Stanciova a fost tăiată razant, fără niici o milă, oare Pavel a avut vreun amestec??
  Dacă tot e șef și la Stejarul
  Cu siguranță și problema asta este o responsabilitate a sa
  Că de unde lemnul ce îl atribuie după bunul său plac, nu cumva de pe terenurile defrișate în totalitate?
  Blestemul acestor păduri să vă ajungă

 33. Băiatul ăla grăsuț, care este omul de casă al primarului, constructorul , că nu știu cum îl cheamă
  Oferă și mită ca să fiu mai exact
  mituiește angajații cu sume modice pentru lucrări de milioane
  Asta ați știut??
  Doar că funcționarul căruia i-a oferit mită, s-a dovedit a fi corect și a făcut apel la poliție
  să sperăm că poliția nu favorizează infractorul,
  adică are un dosar penal pe numele grăsuțului
  că altfel grăsuțul ne va cotropi pe toți cu bancnote de 100 lei
  și eu sunt cam slăbuță pentru el, iar el oferă mită doar în primărie
  Primarule, spune-i omului tău că eu știiiuuu

  1. grăsuțul s-a ars, cred că nu mai vrea lângă primarul
   si nu știu dacă nu e aceeași persoană din articol,domnul cu debitul rezolvat tot de un funcționar, dacă știți , să îmi dezlegați misterul că parcă se potrivește descrierilor comentatorilor
   Doamne , ce mai e și la voi!!!!

  2. constructorul cum bine se știe, este aceeași persoană căruia i-a fost rezolvat debitul de către un alt funcționar, căruia, constructorul i-a ridicat o casă, serviciu contra serviciu, și după cum bine se poate vedea, funcționarul cu debitele este apropiat al primarului care a fost recompensat pentru risc, adică spor de risc, pentru activitatea ireproșabilă în ,, ale debitelor,, despre care se știe că sunt rezolvate și în cazul altor persoane. Aștept un control în primărie să vă văd cum vă veți târî, năpârci ce sunteți, că nu vă mai opriți. Banul public vă aparține și il folosiți după bunul plac.
   De abia acum vedem interesele primarului atât în ceea ce privește personalul primăriei cât și cel al consiliului.
   Cu aceste fapte vei scădea considerabil în sondaje, domnule primar

 34. Din ciclul ,,Toșa și acoperișul,,
  Bă nene, bătaie pe declarații
  Poliția și domnișoara s-au bătut pe declarații în miezul zilei
  In ce țară trăim fraților, sau mai bine zis în ce colonie trăim
  Cum să îmi ia mie declarații, Toșa domnișoara???
  Chiar m-am simțit jignită
  Păi, asta ne mai și amendează, mai puțin,
  cum bine spunea primarul că e de la interpol, doar
  Doamne, nu mai pot cu proștii!!!
  Să mă credeți pe cuvânt.
  Femeia e ,,dusă,, și i-a picat și ultima ,,țiglă,, ce o mai avea pe acoperiș
  Doamne, mare îți este împărăția
  Scapă-mă de proști, doamne, că pe zi ce trece sunt din ce în ce mai mulți

   1. Hai c-am ris destul …Si -acum sa te intreb :”din bataia pe declaratii” cine a invins ???? Iti raspund tot eu: BINEINTELES ….DOMNISOARA!!!!!???BAŞCA ÎS CU TOATE TIGLELE …..LUATE?????? ….NU CAZUTE DE PE ACOPERIS ….DA’ MIINE SPER SA MI SE PUNA UNELE NOI….SI ATUNCI „ȚIN’TE DRACE ?????

 35. Cetățeni ai Recașului
  Vă implor , nu o mai provocați pe domnișoara
  că ne va umple și intoxica cu emoticoane, mai ales după acțiunea de astăzi
  vreau să mă scap de ea măcar în mediul online
  Vă rog, eu

  1. Stai linistit(a) ca actiuni din astea vor mai fi ori de cite ori cineva …oricine ar fi imi insulta inteligenta ,capacitatile si incalca drepturile chiar si prin exprimarea unei psreri!!!☺

 36. Pe consilierii locali nu ii interesează daca angajații au ce pune pe masa la copii, rate, etc. Pe ei ii interesează sa ia ei cât mai mulți bani. Si-au votat indemnizația maxima, de 10% din banii primarului. Dintr-un calcul simplu se vede ca iau aproape 800 lei pentru câteva ore pe luna. Rușine !!! De ce nu v-ati votat nivelul minim ? Munciți prea mult ?? Rușine !!!!!!!!!

  1. Cetățeni buni,
   primarul nu poate justifica sub nici o forma rationamentul folosit in stabilirea salariilor celor din primarie. Ma uit si constat ca Melinda Cernescu are cel mai mare salar din primarie, păi, primarule, vrem să știm și noi ce face pentru acești bani. Depaseste chiar si salariul șefului de la economic, asta inseamna că ii aduce venituri, profit, atunci să o pună administrator la el la frma că noi ii cunoastem capacitățile, știm că nu e în stare să lege două vorbe, iar matematica este limba straina pentru ea. Ce face in afară de faptul că este dătătoare de numere si alea ăn condiții speciale. Munca ei o poate face si o persoana necalificata, după cum se poate vedea, munca ei este dusa de femeia de serviciu, deci….. Consilierii muncesc trei ore pe lună și primesc 800 lei lunar. . Ne insultați inteligența. Vrem explicații.
   Ce fac pentru acești bani?
   Vrem sa stim, domn primar

   1. Îți răspund eu și cred că am dreptate, este munca de secretariat care pentru primar este esențiala, că prin registratura trec multe documente ascunse de ochii cetățenilor si multe altele. Numere necesare pentru trucarea licitatiilor, adrese care nu este necesar a fi înregistrate, procese verbale contravenții, adrese ce trebuie înregistrate la o anumită dată, într-un cuvânt falt în înscrisuri informatice, acesta este motivul pentru care secretara primarului are cel mai mare salar.
    E extrem de util acest serviciu al secretarei pe care i-l asigură primarului.
    Și multe alte nereguli se petrec sub ochii lui Pavel

    1. tentaculele lui Pavel sunt periculoase si pentru orgoliul sĂU este dispus să plătească scump. Stați departe de el cei cu caracter că lângă el vă veți contamina

   2. ESte atât de simplu să intri în raționamentul lui PAVEL. Pe el îl interesează cât de tare îl ovaționezi și câte laude îi aduci. Dacă nu te enumeri printre cei care îl laudă atunci, ai de pierdut. Așadar, oameni fără caracter îi plac, adică pupincuriștii. Și uite așa primăria va prospera. Iar ce fac unii angajati pentru salariile respective imi este greu sa inteleg. Ca sunt din Recaș și îi cunosc pe toți, în special pe cei de care primarul are grija și cărora le-a crescut salariile. Sunt oameni limitați cu care greu reușești să depășești o discuție. Folosesc același clișeu. Răspund la salut și te întreabă ce mai faci??? în rest ești pe placul lor doar dacă intri în bârfa lor, dacă nu i-ai pierdut.
    I se aseamănă lui Pavel.

   3. Este profilul pupincuristului

    Ce sunt pupincuristii ?
    Sunt o specie de oameni aparent asemanatori cu oamenii normali, dar care pentru a atinge anumite obiective trebuie sa pupe curul unei persoane care cred ei ca ii pot propulsa.

    Acest fenomen de pupincurism apare la oamenii nesiguri pe ei, usor paranoici (unii chiar paranoici de-a binelea).

    Pupincuristii iti sunt alaturi pana cand simt ca pot sa te loveasca in cap (impropriu discutand) pentru a-ti lua locul sau pur si simplu sa fie ei siguri ca ii vei sustine in orice situatie. Odata indeplinit acest obiectiv schimba curul cu unul nou. Astfel spera sa mai urce o treapta.

    Pupincuristii sunt o specie care cred ca le stiu pe toate, dar de fapt ei nu sunt siguri pe nimic. Se cred destepti, dar de fapt se bazeaza pe altii ca doar sunt pupincuristi.

    Mai exista si o categorie de pupincuristi inteligenti. Pupincuristii inteligenti in general au o singura tinta: SEFII MARI, iar in rest trateaza lumea cu indiferenta si nu prea au prieteni adevarati.

    Este bine sa fii pupincurist ?
    Din punctul de vedere al pupincuristului este bine si nu isi dau seama cat de disgratiosi sunt si cum se umilesc in fata cuiva, de multe ori fara motiv ci din obisnuinta.

    Atunci cand aveti un pupincurist sau o pupincurista pe langa voi, trebuie sa fiti mai atenti cu acea persoana. Nu trebuie sa ii acorzi incredere. Te va trada cu prima ocazie si din prieten devii victima sa si totodata o victorie pentru ei (cel putin asa considera pupincuristii).

    Pupincuristii sunt atat de gen masculin cat si de gen feminin. Sunt extrem de prefacuti. Nu o sa-ti vina sa crezi cum poate lauda un lucru pe care il uraste din toata inima.

    Un pupincurist va ramane toata viata un pupincurist !!!

   4. Sunt functionarii din instituțiile publice care au aceleasi limite, nivel scăzut, fără performanțe și rezistă oricărei schimbări

 37. Câtă dreptate în articolul postat. Fiecare este recompensat cu vârf și îndesat de Pavel pentru ,,serviciile,, aduse. Unul îi rezolvă debitele, unul îi rezolvă numerele , unul îl informează, vreo doi fac urmăriri pe teren, una în loc de mătură folosește pixul, unul îi aranjează contractele cu colaboratorii și toți la un loc întrețin bârfa din care trăiește primarul. Și uite așa trăiește bine întreaga familie a lui Pavel.
  Să trăiți bine!!!

 38. Beția puterii atinge cote incomensurabile la voi la Recaș
  Greu să faci față unor astfel de conducători și unui astfel de consiliu, în care nu ai opoziție.
  Nu știu cum ăși pot apăra drepturile angajații în astfel de condiții
  Peste tot sunt probleme, dar la voi, depășesc normalitatea
  Sesizați-le că doar așa aveți șanse de izbândă, altfel, șansele sunt în scădere
  Succes!!

 39. Să îi deie Dumniezo sănătate dlui. primar si consilierilor pt ca ni se face un trotuar frumos la blocuri ,avem şi pomişori frumoşi plantați şi jardiniere cu flori ….pe care le ingrijim ,şi ….sănătate şi lu’ ……”constructoru” …măi ofticoşilor carele nu aveți loc de oameni care fac ceva pe lumea asta ….nu doar butonează si scriu comentarii răutăcioase.

   1. Tu lady fatăăăh……??? …normal ca e important sa specific ….la 3 blocuri …ca la halalante îi facut deja ….de anul trecut sau de mai demult…..la noi nu s-a facut pina nu s-au terminat sapaturile de la canalizare ……NO,MAI ZII CEVA!!!

    1. Nu ne poți convinge domnișoara că e bun primarul, pentru noi pe care ne-a uitat este un penal, recidivist, cămătar, curvar, bețiv, sa nu uitam un mare mincinos pt.ca nu a realizat nimic din ce a promis decât lupta cu cei care muncesc. Este cel mai jalnic jegos pesedist al tuturor timpurilor. La blocuri a făcut trotuare in loc sa își ia gunoaiele de prin oraș așa că pupam bine in cur că sunteți pe aceeași lungime de unda. La următoarele alegeri dacă o mai vi liber sa te pună și pe tine pe lista de consilieri ca doar tu lipsești…

     1. Măi ….Vio…..crezi mata ce vrei …faptele vorbeşte….?….asta ca sa ma aliniez tipului matale de exprimare ….ca sa intelegi si tu.?

     2. Domnisoaro: Ce fapte mă …. la noi ceilalți cetateni ai comunității în afara că ne-a băgat în gunoaie altceva nu a facut, și a zis că ne împădurește, unde îs pomii mă tâmpito…..ce-o făcut pt.tine sau la blocuri nu înseamnă că a făcut și pentru ceilalți cetățeni ai comunității faaaa. Sper sa îți fie clar pt.noi e un nimeni asa cum suntem și noi pentru el și așa va fii de acum încolo și de cate ori va candida daca va mai avea ocazia sa candideze el și alți pesedisti sau pupincuristi (consilieri) de-ai lui. …noi cetățeni ai orașului nu îl mai votam și nici pe alții din lista lui . A fost, este si va fii cel mai mincinos, arogant, îngâmfat, prost, jalnic, curvar, recidivist, bârfitor,foarte razbunator, nedrept, credul crezandu-se pe moșia lui la primărie…….javra pesedista ca toți ceilalți… …Și daca pleca de la PSD tot aceeași eticheta o va avea……Îl cunoaștem mai bine ca tine Domnisoaro așa că lasă-ne cu părerile tale ….și du-te la Melinda, Purcel, Petrișor, Petrică, Leontin,Coman, Mitrut,Cristi, vicele, fiu su, consilierii și laudal acolo că doar ei te mai cred sau așa o să îți dea impresia că te cred ……Mă mir că nu te-a angajat încă și pe tine pe moșia lui. Dar cu siguranță îți va oferi un post in viitorul foarte apropiat……

     3. Măiiiiii…..INTELIGENTULE…..TUUUUU …DIN CASĂ MAI IEȘI…????? IA FĂ O TURĂ PRIN RECAȘ ȘI ÎMPREJURIMI ȘI TE VEI CONVINGE CĂ ,TE CITEZ….”ÎS POMII MĂ TÎMPITO”
      OOOOOO….STAI CĂ ASTA ERAM IO …HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA….ÎMI PERMIT SĂ ÎȚI DAU UN SFAT PRIETENESC : BUCURĂ-TE DE PREZENȚA UNUI ASTFEL DE PRIMAR CUM E PAVEL TEODOR ÎN PRIMĂRIA RECAȘ ȘI DĂ-I PACE ȘI LUI ,ȘI ECHIPEI DUMNEALUI ȘIIIIIIIIII…… ROAGĂ-TE SĂ MAI VREA SĂ CANDIDEZE ,CĂ NU-I PT ORICINE FUNCȚIA ASTA ,TREBUIE SĂ AI CEVA MATERIE CENUȘIE (ȘTII CE-I AIA ???) PT A FACE FAȚĂ TUTUROR PROBLEMELOR CARE NU SÎNT PUȚINE …..CĂ DE VOTAT ….NU-ȚI FACE PROBLEME…… LUMEA ȘTIE CE VREA …NU ARE NEVOIE DE FORMATORI DE OPINIE……

     4. Eu cred că lumea are mare nevoie de formatori de opinie, care sa le deschidă ochii la ce face, adică nimic pt.comunitate ci doar interes personal. În ceea ce privește materia cenușie eu cred că voi doi nu aveti la un loc atâția neuroni câți am eu. Pastreaza-ti părerile și aprecierile pt.tine, pe noi ceilalți cetățeni ne-a convins cat este de bun și nu ne interesează laudele tale pt.primar că doar îl știm de ce este în stare. Daca a făcut ceva in al doilea mandat a făcut doar pt.cei care știu să se lingușească pe lângă el așa ca tine, iar pe restul i-a dat uitării sau ….

 40. Domnisoara, noi cetățenii
  nu ne împotrivim evolutiei, realizărilor, bunului mers și prosperitații Recașului, ați înțeles greșit.
  Eu mă dezic de cei care doar pe căi ilicite reușesc să schimbe imaginea Recas-ului, doar pentru a impresiona cetățeanul . Pentru mine este nedemn, ca la sfârșitul mandatului, la bilantul celor două mandate, pe lângă realizările de necontestat, să poarte eticheta de ,,condamnat,,. Eu nu asta îmi doresc pentru Recaș. Eu vreau să cred, că imaginea Recas-ului a fost schimbată doar cu respectarea legii și fără a urmări întâi de toate propriul câștig. Pentru că eu asta citesc. Adesea aud ,,ei, si daca a băgat bani în buzunar, a și făcut,, O expresie necinstită și un principiu nesănătos. Cu o astfel de atitudine, încurajați încălcarea legii , iar eu sunt pentru lege, în fața căreia toți suntem egali.
  Primarul și constructorul să fie sănătoși, dar în același timp, demni și corecți în fața lui Dumnezeu.

  1. Crezi matale ce vrei ….eu imi mentin urarile pt cei mentionati in comentariul meu de azi.
   Restul nu mai conteaza….☺

  2. Dacă, pe mine de 40 de ani nu m-a convins că este un om cinstit, nici pe voi , generația tânără, nu vă va convinge , acest om PAVEL

 41. Priviți în trecutul lui Pavel și îl veți cunoaște
  Nu poate fi alt om chiar acum la bătrânețe, decât cum a fost dintotdeauna, departe de a fi integru

 42. Și îmi veți da dreptate doar dacă v-ați intersectat sau vă veți intersecta cu el în această viață. Așa să știți voi cei necunoscători

 43. Rușine, să îți fie , domn consilier BUGA,
  că ți-ai votat scutirea de la taxa de salubrizare la ședința de consiliu din 28.08.2017. http://www.primariarecas.ro/images/dispozitii/Dispozitie_378_convocare_sedinta_ordinara_CL_28_08_2017.pdf
  Ne crezi pe toți proști, adică noi o plătim și tu ești scutit, păi nu știam că reprezinți un caz social al comunității. Și dacă este așa, hai să strângem niște bani din buzunarele angajaților cărora cu foarte mare ușurință le-ai scăzut salariile. Cu aceeași ușurință cu care ți-ai votat ție scutirea. Acesta este exemplul pozitiv pe care îl promovezi? doar pentru interesul tău te afli acolo, așa cum se află și restul lângă Pavel. Ia să nu mai aveți beneficii !! Toți vă veți răsfira să căutați o altă vacă de muls sau un alt bou.
  Păi, să ne scutească și pe noi de la taxa de salubrizare, pe noi majoritatea recășenilor să vedem din ce buget își mai permite Pavel să-și răsplătească lingăii.
  De la unii luați ca să aveți cu ce să îi scutiți pe alții ,,cazuri sociale,, și uite așa se compensează bugetul consolidat al Recașului.
  In fiecare lună se votează scutiri de la diverse taxe, iar noi proștii plătim și pentru unul ca Buga.
  M-am săturat de acești oameni de nimic.

  1. Sunt consilieri care nu au nici o legătură cu comunitatea. Își urmăresc doar menținerea poziției în fruntea comunității și propriile interese. Doar pentru ei și pentru familiile lor. Asta este linia PSD și la nivel de țară. Aceasta este doctrina partidului. Nu vă mirați de nevertebrate, acesta este rolul și menirea. Să propspere ei, doar ei.

 44. Din nou ati uitat de noi, cetățenii, in seara furtunii
  Rusine sa va fie
  Si sper sa ajung sa traiesc atunci cand imi veti cere votul
  La fiecare am sa va spun ce meritati sa auziti
  Sunteti niste pleve ale societatii
  Si niste ingamfati

 45. Cel mai penal, îngâmfat, fălos, jegos, incapabil,recidivist,cămătar,curvar,
  și prost primar si ai lui consilieri la gala care nu sunt in stare să facă nimic în Recas, decât să distrugă. Penalilor sa nu va prinde pe niciunul la mine la ușă să cerșiți voturi că va ….pe toti. Unu nu sunteți bun de nimic, toți sunteți bețivi și vai de voi și nu uitați că datorită noua celor care ne-ați întors spatele sunteți unde sunteți acum. Rușine sa va fie că nu faceți nimic pt.noi cetățenii și îl ascultați pe al vostru rege betivan și votați orice vrea el trezit din betie. Primarule și ai tati consilieri sa nu va prind la anu că veniți să cerșiți vreun vot pt.PSD să vă voteze Purcel, Melinda, Leontin și muncitorii lui Mitrut că de la noi și apropiații noștri numai vedeți nici un vot zdrențe pesediste ce sunteți. Sunteți cei mai prosti și fără personalitate consilieri care nici macar nu știți ce votați….vai de noi cetățenii de rând pe cine am putut alege. Nu uitați că nu sunteți pe vecie și data viitoare în loc de 90 la sută o sa luati 9 la sută ….

  1. Curioasă treaba pt mine acest Doru Berzescu , la lins in fund pe marinica , la lins in fund pe pavel , si acuma visul lui e sa ajunga sa il linga in fund pe bumbuc gh. Dar mai curios e ca si lui bumbuc ii place sa linga , pacat ca din ipostaza la care viseaza berzescu nu poate linge dosul lui bumbuc , dar eu spun sa se apuce de 69 amandoi ca nu ii vede nimeni acolo la capatul satului !

 46. De abea aștept să o văd pe Meli dând cu subsemnata și o ia și pe Purcel cu ea, numai că va trebui sa ii traducă la cât de analfabeta e. La primarul așa îi place să îl pupe in cur. Dac stau să mă gândesc bine Purcel chiar miroase a toaleta publica când deschide gura….iar Meli este o curvetă care rezista oricărei schimbări…Și se pupa chiar și cu fosta amanta a lui doctoru, o vedeta tot angajata in primăria Recas….Așa că trebuie să ai stomac de tomberon și să prestezi multe servicii că să fii pe placul penalului Pavel…

 47. Dragi Recășeni !!!
  Ma adresez tuturor , circula o veste bomba prin Recaș, vis-a-vis de candidaturile la Primăria Recas , pentru alegerile din 2020 , ca o alternativă la dominația PAVEL cu electoratul lui si anume : Berzescu – Băcescu – Bumbuc- Bobăilă- Beche si …. Bulă. Si ca o estimare a șanselor de câștig : Berzescu = 1 vot de la concubina sa , ca soacra nu o sa-l voteze după ce a scos-o afara din casa ei !!
  Bacescu = 2 voturi ( 2 copii majori de la centrul de plasament care au si ei săracii acest drept )
  Bumbuc = 3 voturi ( probabil sotia , probabil 1 pescar beat , 1 zoofil )
  Bobăilă = 4 voturi ( sluga , vecina, cuscrul , Nea Păcală)
  Beche = 5 magnifici din Izvin
  Bulă = toti care poarta acest nume !!!
  OBSERVAȚII : 1 . Se mai cauta inca 2 persoane pentru a avea majoritate in consiliul local , se duc lămuriri in aceste zile cu BUDA, BUFON , BUNICU, BARMANU si chiar cu BELEAUA !!!
  2. Sunt in cautarea candidatului pentru primar, exista cateva variante , concurența este mare se va organiza un sondaj de opinie !
  TOȚII SA AIBĂ STUDII SUPERIOARE SI CU O PREGĂTIRE PROFESIONALĂ IMPECABILĂ !!!
  …. CONCLUZIE : daca băieții se mobilizează
  …………. 2020 … 2024 !!!
  O sa aveți cel mai capabil consiliu local din ultimi 30 de anii . BAFTA PROFESIONIȘTILOR !!!

 48. Domnule, Ioan Adrian Pavel
  Aceste persoane pe care le enumeri tu și multe altele, l-au propulsat pe tăticul tău să ajungă primar, adică i-am schimnat ,,fata,, și imaginea mult prea pătată, iar acum taticul tău, despre care, până a devenit primar nu ai stiut că există sau mai bine spus el nu a stiut că existi, ,,i-a răsplătit,, pe oamenii enumerați , pentru eforturile depuse de a-i sterge trecutul mult prea intunecat. Doar că acei oameni cărora le-a intors spatele și în care a lovit tăticul tău, după ce s-a văzut primar, așteaptă o altă răsplată, despre care tăticul tău nu are cunoștință, pentru că tăticul tău nu are Dumnezeu, adică cum bine îi place să se autoproclame,,el este Dumnezeul Recasului,, . Dar, stai linistit, că Dumnezeul in care el nu crede i se va arăta, într-o zi. Iar, mie cetățeanul, nu trebuie să îmi spui cu cine să votez, pentru că știu a face diferența sau mai bine spus asemănarea între Pavel și un om josnic.
  Invață, de la un om mult mai in vârstă decât tine, să nu iei exemplul tăticului tău, pentru că nu este un model demn de urmat.
  Fiecare din cei enumerați de tine și-au adus contribuția la acel procent de 87%, iar dacă acei oameni au ajuns departe de Pavel, inseamnă că Pavel nu a stiut să ii tină aproape. Iar pe lângă ei mai sunt mulți alții, spre exemplu, Eu. Doar, că a trebuit să îi dăm puterea acestui om ca să ne arate cine este.
  Această putere este vremelnică și sper ca după, să îți mai amintești sau să își mai amintească de tine – tăticul tău.
  Invată să fii plecat și umil, în fața unor oameni precum tăticul tău, căci un astfel de om de sabia lui va pieri.
  Păstrează-ți coloana vertebrală și autoeducă-te așa cum ai făcut până să ăși amintească tăticul tău de tine.
  Doar bine îți doresc!

 49. Lui Pavel dintotdeauna i-au plăcut oamenii slabi, supuși, fără coloană vertebrală, bețivii și femeile murdare si iată-l , în mijlocul lor a rămas. Mai bine ca mine nu îl cunoaște nimeni. Așa să știți voi recășeni
  Asta este Pavel, nu îl mai elogiați că e în zadar, îl cunoaștem

 50. Un depozit de toxine și el și cei de lângă el, niște gunoaie care ne conduc. Sper să nu mai am treabă în primărie în următorii ani ca să fiu nevoită să le suport duhoarea pentru că put și la propriu și la figurat. Pavel și ai lui argați

 51. Sunteți o masă de manevră a lui Pavel
  Si surprinzător este că unii dintre voi aveti profesii onorabile, doar că reușiți să dezonorați și profesiile avute
  Fără principii, fără puncte de vedere, fără vreo sugestie la tot ce propune Pavel Teodor
  Profilul unor astfel de oameni reprezintă o execuție în masă anticipată a lui Pavel atunci când nu vă veți mai supune dorințelor lui. Și asta meritați!
  Să fiți executați de stăpânul vostru Pavel
  atunci când mișcați în front

 52. un grup infractional organizat
  asta sunteți
  dar, veți avea identitate, doar sa fiți descoperiți
  identitatea o primiti de la oamenii legii
  ei să vă judece
  că de Dumnezeu nu vă este teamă

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *