Beția puterii în orașul vinului. Cum îi pedepseşte primarul din Recaş pe angajaţii deveniţi indezirabili

Proaspăt intrată în vigoare, Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice i-a venit mănușă primarului orașului Recaș, Teodor Pavel nescăpând ocazia de a o folosi ca pe un mijloc de răzbunare împotriva unor funcționari care au îndrăznit să iasă din front.

În articolul intitulat “Război total între un primar din Timiș și șeful poliției locale. Edilul le-a făcut oamenilor legii orar de gravide și le-a interzis să mai intre în… primărie!” și publicat în ediția din 5 mai 2017, v-am prezentat ineditul conflict dintre primarul Teodor Pavel și șeful poliției locale, Doru Berzescu, care, din aliați, tovarăși de drum și co-inculpați (în celebrul caz al corupției din IPJ Timiș), au devenit inamici.

De-atunci încoace, conflictul dintre cei doi nu doar că nu s-a aplanat, dar s-a și amplificat, urmând a se tranșa, probabil, în instanță, acolo unde Doru Berzescu va încerca – și, în mod normal, va și reuși – să-și recâștige banii din salariu pierduți odată cu aplicarea abuzivă a legii mai sus-menționate de către primarul Teodor Pavel.

 

Nu toată lumea își riscă libertatea pentru capriciile primarului

Maniera discreționară în care edilul-șef din Recaș a înțeles să aplice Legea 153/2017 cu privire doar la anumiți funcționari a fost semnalată și de secretarul orașului Recaș, jurista Cătălina Moldovan, aceasta refuzând să avizeze de legalitate hotărârea adoptată de Consiliul Local Recaș în data de 31 iulie, prin care s-au stabilit salariile funcționarilor din primărie și indemnizațiile consilierilor locali.

În acea ședință a consiliului local, după ce și-a prezentat argumentele, doamna Moldovan a precizat că, întrucât dumneaei ar putea răspunde, la o adică, contravențional, administrativ, civil sau penal pentru faptele săvârșite în exercitarea atribuțiilor ce-i revin, ea consideră că acea hotărâre este nelegală și, în consecință, nu va da avizul de legalitate.

 

Ilegalități încă din start

Cătălina Moldovan nu s-a limitat la intervenția din ședința consiliului local, ci, respectând procedura legală, a înaintat primarului, în scris, obiecțiunile sale referitoare la HCL Recaș 246/31.07.2017.

Astfel, secretarul orașului Recaș a demonstrat cum, din capul locului, conducerea primăriei a încălcat Legea 153/2017: “În data de 27 iulie 2017 a avut loc ședința de consultare a reprezentanților organizației sindicale, în prezența domnului Tiberiu Negrei – președintele Sindicatului Primăriei Timișoara, Ramona Miheț – reprezentant grupă sindicală Recaș și conducerea instituției – primar Teodor Pavel și viceprimar Constantin Carcea (…)

La data consultărilor cu reprezentanții organizației sindicale nu au fost prezentate proiectul de hotărâre, referatul de specialitate al compartimentului de resort (…), o grilă de salarizare care să evidențieze propunerea de stabilire a salariilor personalului din instituția publică. Singura propunere venită din partea conducerii, inițiată de domnul primar Teodor Pavel, a fost de stabilire a unui nivel minim și maxim pentru fiecare funcție/post existentă în cadrul instituției, la care reprezentanții sindicatului s-au opus, întrucât această propunere nu respectă prevederile Legii 153/2017.

Mai mult, la ședințele comisiilor de specialitate, întrunite în data de 26.07.2017, nu a fost inițiat/prezentat vreun proiect de hotărâre, notă de fundamentare, referat de specialitate/raport compartiment de resort, legate de existența unei astfel de dezbateri referitoare la stabilirea salarizării personalului din instituția publică. În cadrul ședințelor comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Recaș nu au existat discuții referitoare la stabilirea noilor salarii pentru personalul instituției”.

 

Cu ochii închiși, pe repede înainte

Până aici, totul e clar, nu? Primarul Teodor Pavel a mimat negocierile cu sindicatul pentru a crea aparența de respectare a legii și le-a pus pe masă consilierilor locali – fără să figureze pe ordinea de zi, ci pe lista suplimentară! – proiectul de hotărâre chiar și fără avizul de legalitate, solicitându-le să-l voteze și asigurându-i că, dacă instanța va stabili că este ilegală tăierea salariilor, el va suporta consecințele. Da, da, știm cum suportă primarii consecințele: dau banii înapoi din bugetul local, nu din propriul buzunar!

Refuzul secretarului orașului de a aviza de legalitate proiectul de hotărâre nu a contat absolut deloc pentru consilierii locali, care și-au respectat cu sfințenie statutul de marionete ale primarului: deși n-aveau habar ce conține proiectul de hotărâre, fiindcă acesta nu trecuse prin comisiile de specialitate, ei au votat cu ochii închiși aberațiile propuse de edilul-șef.

Cine a citit articolul publicat în ediția din 6 iulie 2017 a „Renașterii bănățene” și intitulat “Consilierii dintr-o localitate timişeană aprobă pe bandă rulantă inițiativele primarului, iar edilul-șef se revanșează cu vârf și îndesat” înțelege pe deplin “simbioza” existentă între primarul Teodor Pavel și respectivii aleși locali…

 

N-a scăpat neîncălcat nici un principiu

Să revenim la obiecțiunile doamnei secretar Moldovan, care a arătat cum HCL Recaș 246/2017 încalcă, de-a valma, o grămadă de prevederi ale Legii 153/2017: “încalcă principiul legalității (…); legiuitorul stabilește ca și nivele salariul minim pe economie (ca nivel minim) și salariul viceprimarului (ca nivel maxim); trebuie să existe coeficienți ficși, nu există stipulat în lege, pentru nici o categorie bugetară, nivel minim și maxim pentru fiecare funcție în parte; încalcă principiul nediscriminării (…) în sensul că va genera forme de discriminare și va institui un tratament inegal pentru personalul din instituția publică, care va duce la diferențe majore între funcții cu același specific al activității; încalcă principiul egalității (…) care prevede că stabilirea salariilor personalului trebuie să asigure salarii de bază egale pentru muncă cu valoare egală (n.r. – de la 1 iulie, șefii de servicii din Primăria Recaș au salarii diferite); încalcă principiul importanței sociale a muncii (…); încalcă principiul stimulării personalului din sectorul bugetar (…); încalcă principiul ierarhizării, atât pe verticală, cât și pe orizontală, în cadrul aceluiași domeniu (…); încalcă principiul transparenței mecanismului de stabilire a drepturilor salariale (…) ceea ce duce la imposibilitatea asigurării predictibilității salariale, prin variații de salarii stabilite de la lună la lună (…); prin acest proiect de hotărâre se dă posibilitatea modificării salariului în fiecare lună, salariații vor avea un factor de stres, deoarece nu mai există predictibilitate în ceea ce privește veniturile salariale”.

 

Ai deschis gura, ți-am tăiat salariul

Apropo de acest ultim principiu încălcat: în procesul-verbal încheiat cu așa-zisa consultare a sindicatului salariaților, a fost consemnată explicația stupefiantă a primarului de Recaș, care pretinde că “flexibilitatea salariului între minim și maxim și implicit schimbarea pragului de la o lună la alta vor avea efecte considerabile în achitarea sarcinilor de serviciu ce le revin (angajaților – n.r.) prin fișa postului”!

Teodor Pavel

Chiar dacă legea spune exact invers, chiar dacă secretarul primăriei – jurist de profesie și cu un rol bine stabilit în instituție – spune că e nelegal ce face, inginerul horticol Teodor Pavel n-are nici o străbatere și își creează propria lui legislație.

E la mintea cocoșului că, prin posibilitatea pe care și-a creat-o, nelegal, de a jongla cum dorește cu salariile angajaților primăriei, Teodor Pavel se asigură că nimeni nu va mai crâcni de-acum înainte în front de frică să nu pățească ce-a pățit șeful poliției locale, Doru Berzescu, care, în urma disputelor cu edilul orașului, s-a trezit cu venitul înjumătățit de la 1 iulie. În urma scăderii drastice a salariului, Doru Berzescu s-a trezit că duce acasă, ca șef al poliției locale, cu câteva sute de lei bune mai puțin decât paznicii, șoferii sau muncitorii angajați în primărie!

O micșorare substanțială a venitului lunar a suferit și partenera de viață a lui Doru Berzescu, Eleonora Știrbu, șefa Serviciului Public de Asistență Socială și Asistență Medicală din cadrul Primăriei Recaș, căreia Teodor Pavel i-a ras peste 2.200 de lei din salariu! Cel de-al treilea funcționar care l-a deranjat pe dom’ Pavel și a fost sancționat cu o scădere de salariu de vreo 400 de lei este, culmea!, chiar unul dintre consilierii personali ai primarului, Ilarie Bobăilă.

Se pare că motivul pentru care acesta a intrat în dizgrația edilului-șef ar fi acela că, specialist în agricultură fiind, dumnealui l-ar fi atenționat în repetate rânduri pe Teodor Pavel cu privire la încălcarea legislației în domeniul fondului funciar, or în Recaș respectarea legii se pedepsește…

 

Discrepanțe salariale stupefiante

Cei trei au fost singurii angajați ai Primăriei Recaș cărora li s-au micșorat – chiar substanțial – salariile, însă, așa cum spuneam la început, un verdict definitiv cu privire la acest aspect va fi dat de instanța de judecată. Ca un prim pas, Doru Berzescu și Eleonora Știrbu au înaintat contestații către conducerea primăriei, respectând astfel procedura legală, după care urmează acțiunea în contencios administrativ.

Nemaiavând nimic de pierdut, șeful poliției locale face public, în contestația sa, modul în care primarul îi recompensează pe funcționarii obedienți. De pildă, Melinda Cernescu, “încadrată pe funcția de conducere de șef serviciu agricol, desfășoară încă din primul mandat al dumneavoastră (2013) o activitate de 8 ore, cu normă întreagă, la Compartimentul de Relații cu Publicul, pe o funcție de execuție vacantă, inferioară funcției de conducere, iar venitul salarial de care beneficiază doamna în cauză este corespunzător funcției de conducere pe care nu o desfășoară; așadar, se încadrează la ocuparea unei funcții publice de conducere fictive, pe care nu o poate justifica și căreia i-ați dat o importanță a muncii care depășește orice activitate din instituție, pentru care ați recompensat-o cu o creștere salarială, odată cu aplicarea noii grile de salarizare, de aproximativ 5%, la salariul de bază din luna iunie 2017”.

Mai mult, mama Melindei Cernescu, Anuța Cârdaș, este “încadrată ca și îngrijitor la Căminul Cultural Bazoș, fiind singurul îngrijitor de cămin cu normă întreagă, în condițiile în care activitatea nu se justifică, datorită numărului redus de evenimente culturale la nivelul Căminului Cultural; beneficiază de o creștere salarială în procent de aproximativ 8%, aplicată la salariul de bază din luna iunie 2017”. Fiica secretară câștigă cu 2.600 de lei mai mult decât șeful poliției locale, iar mama îngrijitoare încasează, la final de lună, doar cu o sută de lei mai puțin decât Doru Berzescu! D’ale lui Pavel…

Să revenim: Mihaela Purcel, “încadrată pe funcția de guard (n.r. – de fapt, femeie de serviciu) la Căminul Cultural Recaș, desfășoară activitatea de secretariat fără drept și fără studii corespunzătoare (având la bază doar studii primare potrivit informațiilor existente în instituție), la același compartiment de relații cu publicul alături de doamna Melinda-Anuța Cernescu, timp de 8 ore, zilnic, iar activitatea de curățenie de la Casa de Cultură este întreținută de doamna șef birou (…); pentru încrederea câștigată ați recompensat-o odată cu aplicarea noilor grile de salarizare cu o creștere salarială în procent de 15 %, nivel ce depășește cu mult nivelul salariului corespunzător unei funcții de conducere pentru o activitate cu risc ca și cea de politist local pe care o desfășor (n.r. – doamna guard-femeie de serviciu-secretară Purcel câștigă, de la 1 iulie, cu 300 de lei mai mult decât șeful poliției locale).

Soțul Mihaelei, Cristian Purcel, “încadrat paznic, desfășoară o activitate de 8 ore în doar 14 zile pe lună, pentru care beneficiază de un spor de noapte pentru o lună întreagă (20/21 zile lucrătoare), beneficiază de o creștere salarială, conform noii grile, în procent de peste 10%, ce depășește cu mult salariul de bază al funcției publice de conducere pe care o ocupă (n.r. – domnul paznic Purcel încasează lunar, prin voia primarului, cu 600 de lei mai mult decât șeful poliției locale, Doru Berzescu)”.

Celălalt paznic al primăriei, Leontin Bode, cu același regim de activitate “asiduă”, s-a trezit cu o majorare salarială de 20 la sută, lăsându-l tot cu 600 de lei în urmă pe șeful poliției locale. După cum se vede, la Recaș, nu doar legile, ci și proverbele se transformă, iar paza bine plătită trece primejdia rea…

Conform lui Doru Berzescu, pe lista persoanelor fidele primarului se află și Irina Coman: “încadrată ca și consilier superior la Compartimentul Taxe și Impozite, responsabilizată de către domnul primar cu ducerea la îndeplinire a stabilirii salariilor personalului din instituție, chiar dacă nu avea competența și expertiza necesară, a fost recompensată de domnul primar pentru încrederea câștigată în mai puțin de doi ani de activitate în instituție, cu o creștere salarială în procent de 10%, aplicată conform noii grile de salarizare; este persoana care a <rezolvat>, la solicitarea domnului primar, un debit de aproximativ 15.000 lei pentru numitul Mariș Dumitru, cetățean domiciliat în orașul Recaș” (n.r. – doamna consilier superior câștigă cu 1.900 de lei mai mult decât șeful Poliției Locale Recaș).

În orașul vinului, beția puterii atinge noi culmi…


DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

177 Răspunsuri “Beția puterii în orașul vinului. Cum îi pedepseşte primarul din Recaş pe angajaţii deveniţi indezirabili

 1. un grup infractional organizat
  asta sunteți
  dar, veți avea identitate, doar sa fiți descoperiți
  identitatea o primiti de la oamenii legii
  ei să vă judece
  că de Dumnezeu nu vă este teamă

 2. Sunteți o masă de manevră a lui Pavel
  Si surprinzător este că unii dintre voi aveti profesii onorabile, doar că reușiți să dezonorați și profesiile avute
  Fără principii, fără puncte de vedere, fără vreo sugestie la tot ce propune Pavel Teodor
  Profilul unor astfel de oameni reprezintă o execuție în masă anticipată a lui Pavel atunci când nu vă veți mai supune dorințelor lui. Și asta meritați!
  Să fiți executați de stăpânul vostru Pavel
  atunci când mișcați în front

 3. Un depozit de toxine și el și cei de lângă el, niște gunoaie care ne conduc. Sper să nu mai am treabă în primărie în următorii ani ca să fiu nevoită să le suport duhoarea pentru că put și la propriu și la figurat. Pavel și ai lui argați

 4. Lui Pavel dintotdeauna i-au plăcut oamenii slabi, supuși, fără coloană vertebrală, bețivii și femeile murdare si iată-l , în mijlocul lor a rămas. Mai bine ca mine nu îl cunoaște nimeni. Așa să știți voi recășeni
  Asta este Pavel, nu îl mai elogiați că e în zadar, îl cunoaștem

 5. Domnule, Ioan Adrian Pavel
  Aceste persoane pe care le enumeri tu și multe altele, l-au propulsat pe tăticul tău să ajungă primar, adică i-am schimnat ,,fata,, și imaginea mult prea pătată, iar acum taticul tău, despre care, până a devenit primar nu ai stiut că există sau mai bine spus el nu a stiut că existi, ,,i-a răsplătit,, pe oamenii enumerați , pentru eforturile depuse de a-i sterge trecutul mult prea intunecat. Doar că acei oameni cărora le-a intors spatele și în care a lovit tăticul tău, după ce s-a văzut primar, așteaptă o altă răsplată, despre care tăticul tău nu are cunoștință, pentru că tăticul tău nu are Dumnezeu, adică cum bine îi place să se autoproclame,,el este Dumnezeul Recasului,, . Dar, stai linistit, că Dumnezeul in care el nu crede i se va arăta, într-o zi. Iar, mie cetățeanul, nu trebuie să îmi spui cu cine să votez, pentru că știu a face diferența sau mai bine spus asemănarea între Pavel și un om josnic.
  Invață, de la un om mult mai in vârstă decât tine, să nu iei exemplul tăticului tău, pentru că nu este un model demn de urmat.
  Fiecare din cei enumerați de tine și-au adus contribuția la acel procent de 87%, iar dacă acei oameni au ajuns departe de Pavel, inseamnă că Pavel nu a stiut să ii tină aproape. Iar pe lângă ei mai sunt mulți alții, spre exemplu, Eu. Doar, că a trebuit să îi dăm puterea acestui om ca să ne arate cine este.
  Această putere este vremelnică și sper ca după, să îți mai amintești sau să își mai amintească de tine – tăticul tău.
  Invată să fii plecat și umil, în fața unor oameni precum tăticul tău, căci un astfel de om de sabia lui va pieri.
  Păstrează-ți coloana vertebrală și autoeducă-te așa cum ai făcut până să ăși amintească tăticul tău de tine.
  Doar bine îți doresc!

 6. Dragi Recășeni !!!
  Ma adresez tuturor , circula o veste bomba prin Recaș, vis-a-vis de candidaturile la Primăria Recas , pentru alegerile din 2020 , ca o alternativă la dominația PAVEL cu electoratul lui si anume : Berzescu – Băcescu – Bumbuc- Bobăilă- Beche si …. Bulă. Si ca o estimare a șanselor de câștig : Berzescu = 1 vot de la concubina sa , ca soacra nu o sa-l voteze după ce a scos-o afara din casa ei !!
  Bacescu = 2 voturi ( 2 copii majori de la centrul de plasament care au si ei săracii acest drept )
  Bumbuc = 3 voturi ( probabil sotia , probabil 1 pescar beat , 1 zoofil )
  Bobăilă = 4 voturi ( sluga , vecina, cuscrul , Nea Păcală)
  Beche = 5 magnifici din Izvin
  Bulă = toti care poarta acest nume !!!
  OBSERVAȚII : 1 . Se mai cauta inca 2 persoane pentru a avea majoritate in consiliul local , se duc lămuriri in aceste zile cu BUDA, BUFON , BUNICU, BARMANU si chiar cu BELEAUA !!!
  2. Sunt in cautarea candidatului pentru primar, exista cateva variante , concurența este mare se va organiza un sondaj de opinie !
  TOȚII SA AIBĂ STUDII SUPERIOARE SI CU O PREGĂTIRE PROFESIONALĂ IMPECABILĂ !!!
  …. CONCLUZIE : daca băieții se mobilizează
  …………. 2020 … 2024 !!!
  O sa aveți cel mai capabil consiliu local din ultimi 30 de anii . BAFTA PROFESIONIȘTILOR !!!

 7. De abea aștept să o văd pe Meli dând cu subsemnata și o ia și pe Purcel cu ea, numai că va trebui sa ii traducă la cât de analfabeta e. La primarul așa îi place să îl pupe in cur. Dac stau să mă gândesc bine Purcel chiar miroase a toaleta publica când deschide gura….iar Meli este o curvetă care rezista oricărei schimbări…Și se pupa chiar și cu fosta amanta a lui doctoru, o vedeta tot angajata in primăria Recas….Așa că trebuie să ai stomac de tomberon și să prestezi multe servicii că să fii pe placul penalului Pavel…

Lasă un răspuns