Anunț privind vânzarea de bunuri imobile – Terenuri în Victor Vlad Delamarina

Anunț privind vânzarea de bunuri imobile – Terenuri în Victor Vlad Delamarina

Anunț privind vânzarea de bunuri imobile – Terenuri în Victor Vlad Delamarina.

Ministerul Finanţelor

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice TIMIŞOARA

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş

Serviciul Fiscal Municipal Lugoj

Jud. Timiş, Mun. Lugoj, Str. Alexandru Astalas nr.2

Dosar de executare nr.

Nr. 458-13 / 13.06.2024

ANUNȚ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR IMOBILE/ ANSAMBLULUI DE BUNURI IMOBILE

In temeiul prevederilor art.250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, va facem cunoscut ca in ziua de 11, luna iulie, anul 2024, ora 12.00, in LUGOJ, str.Al.Astalas, Nr.1-3, CAMERA 227 se vor vinde la licitatie, urmatoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului DOBRESCU DUMITRU-DOREL, licitatia a doua:

B  Teren care nu este aferent cladirii/partii de cladire/ansamblului de cladiri

Pădure – cota 1/2 din teren extravilan forestier, in suprafata de 4300 MP, inregistrat in cartea funciara nr. 409774 Victor Vlad Delamarina, teren intravilan in suprafata de 4300 mp, tarla 1510/1, parcela 158, stare uzura: Buna, semne particulare: Conform raportului de evaluare , situat in loc.Victor Vlad Delamarina , jud. Timis, pret de evaluare 8888 lei (exclusiv TVA*)), grevate de urmatoarele sarcini reale si privilegii, dupa caz:

Creditor Sarcini
Nu se cunosc.

*) In conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, operatiunea este neimpozabilă

Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare.

Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa se prezinte la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acel termen sa prezinte oferte de cumparare.

Pentru participarea la licitatie ofertantii depun, cu cel puţin o zi inainte de data licitatiei, urmatoarele documente:

 1. a) oferta de cumparare;
 2. b) dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie, reprezentand
  10% din pretul de pornire a licitatiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO97TREZ623506701XXXXXXX,
  beneficiar Serviciul Fiscal Municipal Lugoj, cod de identificare fiscala 4250646, deschis la Trezorerie Municipiul
  Lugoj, utilizand numarul de evidenta a platii 83530022400000000000082 ;
 3. c) împuternicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant;
 4. d) pentru persoanele juridice romane, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul registrului
  comertului;
 5. pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana;
 6. pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate;
 7. pentru persoanele fizice straine, copie de pe actul de identitate/pasaport;
 8. h) declaratia pe proprie raspundere a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa cu

Cumparatorului ii revine obligatia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligatiile de mediu, obligatiile de conservare a patrimoniului national sau altele asemenea, respectiv:

Alte informatii de interes pentru cumparator, dupa caz:

Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul nostru sau la numarul de telefon 0256-351673


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *