Noul calendar privind admiterea în liceu

liceu 1

Potrivit ordinului semnat de ministrul educației, Monica Anisie, a fost aprobat calendarul privind admiterea în învățământul liceal de stat. În contextul epidemiologic actual, ședințele de instruire cu părinții și elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere și a planului de școlarizare, precum și cele pentru completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora pot fi organizate în unitatea de învățământ sau prin mijloace electronice de comunicare–telefon, e-mail, videoconferință.

Media de admitere, în baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la examenul de evaluarea națională (80 la sută) și media generală de absolvire a claselor V-VIII (20 la sută).

Mâine, 27 mai, prima zi din noul calendar de admitere, se afișează oferta de școlarizare/de formare profesională, concretizată în profiluri, domenii și calificări profesionale pentru învățământul liceal, filiera tehnologică. Înscrierea pentru probele de aptitudini se va realiza în perioada 2-5 iunie, iar desfășurarea acestora va avea loc în perioada 9-12 iunie. Completarea opțiunilor în fișele de înscriere, de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, se va realiza în perioada 2-6 iulie 2020, iar repartizarea computerizată va avea loc în data de 10 iulie 2020. Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru rromi se va face computerizat, într-o sesiune distinctă. În perioada 30 iunie – 3 iulie, reprezentanții legali ai candidaților pot solicita înscrierea pe locurile speciale disponibile pentru romi. Repartizarea acestora se va face în sistem computerizat. În ceea ce privește învățământul special, înscrierea elevilor se va face în zilele de 2 și 3 iulie. Începând din 24 iulie se va desfășura cea de-a doua etapă de admitere pentru locurile rămase libere, înscrierea candidaților fiind programată pentru 27 iulie. Calendarul complet al desfășurării admiterii poate fi consultat de pe site-ul ministerului de resort: www.edu.ro.

Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în liceele vocaționale vor fi apreciate astfel: la profilurile artistic, sportiv, teologic și pentru specializarea filologie – liceul Waldorf-aprecierea probelor de aptitudini se face prin note, iar la profilurile pedagogic și militar, aprecierea probelor de aptitudini se face pe bază de calificativ: admis/respins. Pentru profilul artistic – arte vizuale (specializările Arte plastice, Arte decorative, Arhitectură, Arte ambientale, Design, Conservare – restaurare bunuri culturale), evaluarea se va face pe baza unui portofoliu de lucrări. Pentru profilul artistic, specializarea Muzică – Secția instrumentală și Secția artă vocală interpretativă evaluarea se va desfășura pe baza unei înregistrări audio-video a repertoriului instrumental/vocal. Probele de aptitudini din cadrul examenului de admitere în învățământul liceal vocațional, profil artistic, specializarea Muzică-Secția teoretică se vor susține on-line, pe una din platformele comunicate de unitatea de învățământ care organizează probele. Pentru profilul artistic, specializarea Coregrafie, pentru absolvenții claselor a VIII-a, specializarea se echivalează cu media aritmetică a mediilor generale obținute de candidat în ultimul an de studiu la disciplinele Dans Clasic și Dans românesc. Pentru absolvenții învățământului gimnazial, altul decât specializarea Coregrafie, proba de aptitudini constă în evaluarea unei înregistrări pe suport CD/DVD(audio – video) transmise de candidat. Pentru profilul artistic, specializarea Arta Actorului, examenul de admitere se va realiza pe baza evaluării unei înregistrări pe un CD/DVD (audio-video) cu evoluția candidatului, conform cerințelor conținutului probelor. Pentru profilul pedagogic, pentru toate specializările, evaluarea și certificarea aptitudinilor se vor realiza prin eliberarea unei fișe de aptitudini, de către unitatea de învățământ în care este înmatriculat candidatul în clasa a VIII-a. Pentru profilul militar, se pot înscrie candidații care au fost declarați „Admiși” la selecția organizată în centrele zonale de selecție și orientare. La învățământul liceal Waldorf, specializarea filologie, nota finală la probele de aptitudini va rezulta din media aritmetică a mediilor generale pentru clasele V-VIII obținute la disciplinele: limba și literatura română/limba și literatura maternă (după caz), educație plastică și educație muzicală. Nota finală minimă de promovare a probelor de aptitudini trebuie să fie 7 (șapte). Pentru profilul sportiv, înscrierea candidaților este condiționată de existența avizului medical, cu specificația „Apt pentru efort fizic/Clinic sănătos”, favorabil practicării disciplinei sportive, eliberat cu maximum 10 zile lucrătoare înainte de înscriere – condiție eliminatorie. De asemenea, o altă condiție eliminatorie este aceea ca elevul să dețină un document prin care să se ateste că practică organizat, de cel puțin un an calendaristic, disciplina sportivă pentru care se constituie clasa. Nota finală la probele de aptitudini se va echivala cu media generală la disciplina educație fizică/pregătire sportivă practică din clasele V-VIII, calculată ca media aritmetică a mediilor anuale la această disciplină.


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns