Anunț licitație – autoturisme

anaf 3

În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 29, luna Mai ora 14.00, anul 2019, în localitatea TIMISOARA, str. Ghe.Lazar, nr.9B, cam.112, se vor vinde la licitaţie, următoarele bunuri mobile,prima licitatie
Denumirea bunului mobil
Descriere sumară Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile,
dacă este cazul Preţul de evaluare sau
de pornire al licitaţiei
a 1-a, Cota TVA/neimpozabil/ scutit*)
autoturism marca Subaru, model Libero HR 007, nr. identificare JF1KJ8LL01G006841, culoare verde, an fabricatie 1988, 1189 cmc, km la bord 467560, nr. inmatriculare TM-72-DNS AJFP Timis 2.650 lei
Scutit

autoturism marca Opel, model Meriva A, nr. identificare W0L0XCE7544077715, culoare albastru, an fabricatie 2004, 1686 cmc, motorina, km la bord 250134, nr inmatriculare TM-20 -BTI AJFP Timis 3.500 lei
Scutit

autoturism marca Renault , model Kangoo Expres, nr identificare VF1FC0AAF18944761, culoare albastru, an fabricatie 1998, 1149 cmc benzina, nr.inmatriculare TM-17-NAP AJFP Timis 2.500 lei
Scutit

autoturism marca Opel, model Corsa B, nr. identificare VSX000073P4138207, culoare violet, an fabricatie 1993, nr. inmatriculare TM-22NAP- STARE AVANSATA DE DEGRADARE-CASARE AJFP Timis 380 lei
Scutit

*) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, operaţiunea este taxabilă (cota de TVA …)/scutită/neimpozabilă.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO22TREZ6215067XXX007580 , beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timisoara, cod de identificare fiscală 4358053, deschis la Trezoreria Timisoara.;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere(autentificata) a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: …………………………………………………………………………………………………………………….
Alte informatii de interes pentru cumparator,dupa caz:……………………………………………………….
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0256/200035.


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns