Vești bune pentru părinți – Se dau bani de la stat! Despre ce sumă este vorba și ce condiții trebuie să îndeplinească

bani 4

Mai mulți parlamentari au depus la Senat un proiect legislativ, care prevede că familiile monoparentale al căror venit mediu lunar este mai mic decât 1,5 salarii minime brute pe țară să beneficieze de indemnizații lunare, începând de la 1 ianuarie, în scopul prevenirii separării copiilor de familie, informează Mediafax.

„Familiile monoparentale aflate în situație de dificultate al căror venit mediu lunar este mai mic decât 1,5 salarii minime brute pe țară au dreptul la un sprijin financiar ca formă de asistență socială.

Sprijinul financiar se asigură prin acordarea unei indemnizații lunare cu întreținere, în condițiile prevăzute de prezenta lege, în suma netă echivalentă cu nivelul salariului minim brut pe țară la data stabilirii dreptului”, se arată în proiectul de lege.

Inițiatorii propun ca valoarea indemnizației să se modifică corespunzător cu modificarea salariului minim brut pe țară.

”Familiile monoparentale aflate în situație de dificultate beneficiază de indemnizația lunară de întreținere în condițiile în care copiii frecventează fără întrerupere cursurile unei forme de învățământ organizate potrivit legii, cu excepția celor care le întrerup din motive medicale și nu înregistrează absențe nemotivate în cursul unui semestru care să conducă la scăderea notei la purtare”, mai prevede proiectul de lege.

În situația în care unul dintre copii repetă anul școlar din alte motive decât cele medicale ori absențele înregistrate și nemotivate depășesc numărul de 20%/semestru, se poate solicita acordarea dreptului la formele de sprijin prevăzute de prezenta lege numai după începerea anului școlar următor, se mai menționează în inițiativa legislativă.

Proiectul de lege definește noțiunea de familie monoparentală astfel: „familia formată din persoana singură și copilul/copiii aflați în întreținere, în vârstă de până în 18 ani sau de până la 26 de ani pentru cei care urmează o formă de învățământ-cursuri de o zi, organizată potrivit legii, și care locuiesc împreună”.

De asemenea, inițiativa arată că persoana singură din familia monoparentală este persoana care „este necăsătorită; este văduvă; este divorțată; al cărei soț/soție este declarat/ă decedat/ă prin hotărâre judecătorească; al cărei soț/soție se află în situațiile prevăzute la art 178 lit c sau d sin legea nr 287/2009; al cărei soț/soție este arestat/ă preventiv pentru o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor; nu a âmplinit vârsta de 18 ani și se află în una din situațiile prevăzute la art 1-5; a fost numită tutore sau i s-au încredințat ori dat în plasament unul sau mai mulți copii aflați în situațiile prevăzute la 1-5; a împlinit vârsta de 18 ani și asigură întreținerea propriilor frați minori, deoarece părinții au decedat, sunt decăzuți din drepturile părintești, sunt arestați preventic pentru o perioada mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă (…); este bunic/ă, unchi/mătușă singur/ă care asigură întreținetea propriilor nepoți”.

Inițiatorii, mai mulți parlamentari din PMP, PSD și minorități, printre care Eugen Tomac și Petru Movilă, propun ca indemnizația lunară să fie mai mare decât suma cheltuită de stat pentru un copil aflat în centru de plasament, respectiv 2403 lei.

„De multe ori, din cauza sărăciei, nu pot fi asigurate condiții minime de îngrijire pentru copii și autoritățile sunt nevoite să intervină pentru ocrotirea minorilor prin măsuri legale de protecție specială în sistemul instituționalizat public sau privat, extrăgând copilul din mediul său familial. Conform standardul minim de cost, pentru un copil aflat într-un centru de plasament, statul cheltuie lunar minimum 2403 lei. Se știe că interesul superior al copilului se circumscrie dreptului copilului la o dezvoltare fizică și morală normală, la echilibru socioafectiv și la viața de familie (…) Pentru aceasta, considerăm benefic și extrem de util ca statul să intervină cu o serie de măsuri de sprijinire a familiilor monoparentale, impunându-se atât o definire clară a noțiunii, cât și identificarea unor măsuri de ajutoare eficiente pentru ameliorarea situației socio-economico a acestor familii. Se poate remarca faptul că mult mai benefic este să se acorde un sprijin financiar unei asemenea familii monoparentale cu mai mulți copii decât ar costa întreținerea fiecăruia într-un centru de plasament”, se arată în expunerea de motive a proiectului legislativ.

Indemnizația lunară de întreținere se va acorda la cererea scrisă sau electronică a persoanei îndreptățite- persoana singurp din familia monoparentală definită la art 2 (2) însoțită de declarația pe propria răspundere privind veridicitatea datelor înscrise în cerere, de un angajament de plată pentru situațiile în care se pot constata drepturi acordate necuvenit, precum și de documente doveditoare.

Potrivit proiectului legislativ, primarul are obligația de a dispune efectuarea unei anchetei sociale în termen de trei zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, pentru a verifica îndeplinirea condițiilor necesare de către solicitant.

Propunerea legislativă prevede și sancțiuni. Pentru neîndeplinirea obligațiilor, primarul poate fi sancționat cu o amendă între 1000 și 3000 de lei. De asemenea titularul dreptului la indemnizație poate fi sancționat cu o amendă de la 500 la 1000 de lei pentru neîndeplinirea condițiilor necesare.

Fondurile necesare pentru plata indemnizației lunare, a stimulentului educațional precum și pentru plata constribuției de asigurări sociale de sănătate se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Minsiterului Muncii.

„În România sunt în prezent câteva zeci de mii de persoane singure care au în întreținere copii, din diferite cauze, pentru care asigurarea unor condiții de trai decente este un deziderat greu de îndeplinit. Ministerul Muncii nu știe, în statisticile sale, câte zeci de mii de familii monoparentale primesc alocație pentru susținerea familiei. Prin dispozițiile prezentei legi se reglementează modalități de sprijinire a familiilor monoparentale aflate în situație de difcultate, în scopul prevenirii separării copiilor de familie, având în vedere respectarea principiului interesului superior al copilului”, se arată în expunerea de motive a inițiativei.

Propunerea legislativă privind sprijinirea familiei monoparentale a fost înregistrată la Senat, ca primă Cameră sesizată, conform stiripesurse.ro.


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *