Unii angajați ai Primăriei Timișoara nu-i lasă pe cetățeni cu ochii-n soare, îi lasă fără soare!

duplex fratelia

De mai bine de o jumătate de an, timișoreanul Voicu Căpriță a făcut potecă spre sediile diverselor instituții ale orașului, cu una și aceeași problemă: imobilul (duplex cu etaj și spații cu altă destinație) ridicat lângă casa lui (parter plus mansardă), în cartierul Fratelia, pe Strada Muncitorilor, în condiții pe care el le consideră nelegale. Și nu doar el, după cum veți vedea în cele ce urmează.

CITEȘTE ȘI: Preţurile apartamentelor, pe cartiere, la Timișoara

Trimis la plimbare

Considerând că autorizația de construire nr. 638/14.05.2018 a fost eliberată de Primăria Municipiului Timișoara (PMT) prin încălcarea legii (spre exemplu, beneficiarul autorizației nu obținuse acordul notarial al vecinilor, prevedere ce figura în certificatul de urbanism, și nu efectuase nici studiul de însorire, obligatoriu în contextul respectiv), domnul Căpriță s-a adresat emitentului, solicitându-i să ia “măsurile necesare de stopare a lucrărilor și de intrare în legalitate”.

duplex fratelia1
Se vede cu ochiul liber că distanţa dintre cele două clădiri „este mai mică sau cel puțin egală” cu înălţimea duplexului, ceea ce impune existența unui studiu de însorire, conform OMS 119/2014

În stilul devenit clasic, primăria i-a dat cu flit petiționarului, încheind adresa de răspuns printr-o subtilă bătaie de joc: “

Vă mulțumim pentru încrederea acordată în vederea soluționării problemelor semnalate de dumneavoastră”.

CITEȘTE ȘI: Atenție – Un nou tip de escrocherie vizează utilizatorii de WhatsApp

Și mai spuneau ceva funcționarii primăriei în hârtia aia:

“În încheiere vă mai informăm că orice persoană care se consideră prejudiciată de un act oficial emis de o autoritate publică, inclusiv o autorizație de construire, are dreptul legal să se adreseze instanțelor judecătorești”.

Adică pentru că ei nu voiau să își repare greșeala și să revoce autorizația pe care au eliberat-o nelegal, oamenii primăriei îl obligau pe timișorean să ia calea instanțelor judecătorești.

Cu alte cuvinte, să-și consume timpul, să-și tocească nervii și să-și cheltuiască banii cu avocații pentru că funcționarii plătiți din bani publici n-au chef să-și facă treaba.

Un prim succes în justiție

Neavând de ales, Voicu Căpriță a urmat “sfatul” primăriei și s-a adresat justiției, unde, deocamdată, a obținut un prim succes. Prin sentința civilă nr. 14.635 din 18 decembrie 2018, Judecătoria Timișoara a obligat investitorul imobiliar, firma Greensource Systems SRL, să sisteze lucrările la imobilul respectiv până la soluționarea definitivă a procesului deschis de domnul Căpriță, la Tribunalul Timiș, pentru anularea în totalitate a autorizației de construire nr. 638/14.05.2018.

CITEȘTE ȘI: Fratele lui Mirel Rădoi a fost transferat la Timişoara. Medicii încearcă să-i salveze viaţa

Sentința judecătoriei a fost atacată cu apel de investitorul imobiliar, care se afla la un pas de finalizarea construcției. Mai rămăseseră de montat ușile, ferestrele și de realizat finisajele interioare, însă ordonanța președințială obținută de Voicu Căpriță i-a dat dezvoltatorului imobiliar planurile peste cap…

Primăria, dată în judecată și de prefectură

Acesta a fost doar primul pas, procedura judiciară a continuat, astfel că, până la urmă, Primăria Timișoara a primit ceea ce și-a dorit: a fost dată în judecată. Și nu o dată, ci de două ori!

CITEȘTE ȘI: Motivele pentru care se va închide fabrica Rieker din Lugoj

voicu caprita
Voicu Căpriță ne arată câte ferestre ale duplexului se deschid către casa sa, astfel că el și familia sa nu mai au nici un fel de intimitate în propria curte

Da, atât timișoreanul nemulțumit că toate demersurile lui au fost tratate cu sictir de municipalitate, cât și Instituția Prefectului Timiș, obligată de lege să ia atitudine în asemenea situații, au intentat acțiune în contencios administrativ, solicitând unul și același lucru: anularea autorizației de construire nr. 638/14.05.2018 emisă de Primăria Timișoara cu încălcarea prevederilor legale. Având același obiect, cele două procese au fost conexate și la data de 4 martie va avea loc prima înfățișare a reclamanților și pârâților în fața unui complet de judecată al Tribunalului Timiș.

Două absențe din documentație: acordul vecinilor și studiul de însorire

În propria acțiune în justiție, Voicu Căpriță a învederat instanței două motive pe care-și întemeiază demersul: 1. autorizația de construire a cărei anulare o solicită a fost emisă de primărie cu nerespectarea dispozițiilor articolului 27 (alineatul 1, litera a și alineatul 2) din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, care se referă la necesitatea, în anumite situații, a acordului vecinilor în formă autentică; 2. autorizația de construire cu pricina a fost emisă de municipalitate cu nerespectarea dispozițiilor articolului 3 din Ordinul ministrului sănătății nr. 119/4.02.2014, care prevede obligativitatea întocmirii unui studiu de însorire în anumite cazuri.
În ce privește primul aspect invocat de reclamant, acel articol 27 (alin. 1, lit. a) spune că acordul vecinilor este necesar “pentru construcțiile noi, amplasate adiacent construcțiilor existente sau în imediata lor vecinătate – și numai dacă sunt necesare măsuri de intervenție pentru protejarea acestora” și că “situațiile prevăzute la alin. (1) lit. a) corespund cazurilor în care, prin ridicarea unei construcții noi în vecinătatea imediată a unei construcții existente, pot fi cauzate acesteia prejudicii privind rezistența mecanică și stabilitatea, securitatea la incendiu, igiena, sănătatea și mediul ori siguranța în exploatare.

casa voicu caprita
Domnul Căpriță susține că lucrările la imobilul învecinat au provocat fisuri în pereții propriei case

Cauzele acestor situații pot fi, de exemplu, alipirea la calcan, fundarea la o cotă mai adâncă decât cea a tălpii fundației construcției existente, afectarea gradului de însorire”.

După cum se observă, prevederile acestui articol pot fi conexate cu prevederile articolului 3 din Ordinul ministrului sănătății 119/2014, care spune următoarele: (1) Amplasarea clădirilor destinate locuinţelor trebuie să asigure însorirea acestora pe o durată de minimum 1 1/2 ore la solstiţiul de iarnă, a încăperilor de locuit din clădire şi din locuinţele învecinate; (2) În cazul în care proiectul de amplasare a clădirilor evidenţiază că distanţa dintre clădirile învecinate este mai mică sau cel puţin egală cu înălţimea clădirii celei mai înalte (n.r. – așa se întâmplă în cazul de față), se va întocmi studiu de însorire, care să confirme respectarea prevederii de la alin. (1)”. Studiul de însorire ar fi evidențiat, probabil, faptul că, din cauza noii construcții, Voicu Căpriță și familia sa nu mai beneficiază de razele soarelui.

Mai mult, în certificatul de urbanism nr. 4709/31.10.2017 eliberat de PMT, act obligatoriu premergător autorizației de construire, investitorul imobiliar era încunoștințat de funcționarii primăriei că trebuie să obțină “acordul notarial al vecinilor direct afectați” și că este obligat să respecte inclusiv Ordinul ministrului sănătății 119/2014, adică să întocmească studiul de însorire!

Doar că, mai departe, deși dezvoltatorul imobiliar n-a făcut nici una, nici alta, primăria i-a eliberat autorizația de construire…

Municipalitatea uită de la mână până la gură

Culmea este că, în întâmpinarea depusă la instanță, Primăria Municipiului Timișoara zice așa:

“În perfect acord cu particularitățile zonei apreciem că în ipoteza analizată nu sunt incidente prevederile în raport cu care se cere obținerea acordului vecinilor pentru edificare”.

Serios?! Păi parcă în certificatul de urbanism spuneați exact pe dos, că e obligatoriu acordul vecinilor! Iar în ce privește absența studiului de însorire, reprezentanții PMT se fac că plouă, nu se pomenește nimic în întâmpinare despre acest aspect…

Bătaie de joc marca PMT

Se menționează în schimb altceva, ceva frumos de tot: “Vă rugăm să observați că, în conformitate cu evidențele instituției noastre, reclamanții nu au înregistrat la instituția noastră o plângere prealabilă, astfel cum prevede art. 7, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, prin care să solicite revocarea autorizației de construire contestată.

Având în vedere dispozițiile legale, vă rugăm să constatați că reclamanții nu fac dovada îndeplinirii procedurii prealabile, în sensul dispozițiilor menționate mai sus”.

voicu caprita1
Timișoreanul a fost nevoit să își caute dreptatea în instanța de judecată, pentru că funcționarii primăriei l-au trimis la plimbare

Vă amintiți, desigur, că în prima parte a articolului v-am dezvăluit cum primăria, somată de domnul Voicu Căpriță să intre în legalitate, l-a trimis pe petiționar să-și caute dreptatea în instanță.

Acum, când timișoreanul a ascultat “sfatul” primăriei și acționat-o în justiție, aceasta pretinde, cu un tupeu maxim, că omul n-a bătut în prealabil la ușa ei!! Cât va mai dura oare bătaia de joc la care-și supune cetățenii cea mai importantă instituție a Timișoarei?!

Logică strâmbă

La rândul său, investitorul imobiliar înțelege să se apere… negând dreptul lui Voicu Căpriță de a se adresa justiției: “Prin acțiunea introductivă, fără a avea vreo calitate activă calificată, reclamanții cer instanței de contencios administrativ să ne anuleze autorizația de construire emisă de copârâta Primăria Municipiului Timișoara (…).

Așadar, eludând dispozițiile legale în materie ce reglementează posibilitatea de revocare, anulare sau modificare a autorizațiilor de construire, reclamanții și-au atribuit în mod abuziv calificarea necesară promovării unui astfel de demers, în ciuda faptului că autorizația, ca act administrativ, nu îi vizează, a fost emisă de o altă entitate, aceștia fiind străini de actul spre a cărui anulare tind. Totodată prevederile art. 12 din Legea 50/1991 reglementează la alineatul 1 în patrimoniul cărei persoane se află dreptul de a cere anularea unei astfel de autorizații, fiind astfel menționat prefectul județului cu atribuții în acest sens.

raspuns primarie
În august 2018, primăria îl trimitea pe Voicu Căpriță la plimbare, iar în noiembrie 2018 aceeași instituție se plângea că omul nu i-a semnalat mai întâi ei problema…

Pe cale de consecință deci, fiind vorba de o acțiune în care se tinde la anularea unui act administrativ ce nu-i privește pe reclamanți (…), în mod evident cei doi (n.r. – Voicu Căpriță și Elisabet Hartl, vecina din stânga parcelei investitorului imobiliar) nu justifică o calitate procesuală activă în prezenta pricină, context în care se impune ca efect al admiterii excepției noastre respingerea acțiunii celor doi”.

Chiar așa?! După logica asta, dacă primăria, în cârdășie cu un individ oarecare, îi eliberează acestuia o autorizație de construire prin încălcarea tuturor legilor, iar prefectura se face că nu vede, vecinii beneficiarului autorizației nelegale, direct afectați de punerea ei în practică, ar fi condamnați să asiste neputincioși la toată mascarada, fără să aibă nici o șansă de a li se face dreptate.

Din păcate pentru investitorul imobiliar și raționamentul său strâmb, încă mai există legi în țara asta, iar ele trebuie respectate, indiferent cât de bune sau de proaste sunt.

De pildă, Legea 544/2004 a contenciosului administrativ zice așa, în chiar primul ei articol, la alineatul 2: “Se poate adresa instanței de contencios administrativ și persoana vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim printr-un act administrativ cu caracter individual, adresat altui subiect de drept”.

Noi credem că e suficient de clar și că nu mai este necesară o traducere din română în română…

Somația, un act „amiabil”…

În ceea ce privește argumentele investitorului imobiliar pe fondul chestiunii, adică justificarea absenței acordului vecinilor, respectiv a lipsei studiului de însorire, ne limităm doar la două observații.

Astfel, deși, la fel ca primăria, susține în întâmpinarea depusă la instanță că nu era necesar acordul notarial al vecinilor, investitorul imobiliar făcea eforturi disperate, dar tardive, în noiembrie 2018 – adică la șase luni de la primirea autorizației de construire -, să obțină și acordul vecinilor, prin… somații adresate prin intermediul executorului judecătoresc!

Da, da, exact așa cum ați citit! Voicu Căpriță s-a trezit cu o notificare lipită pe poartă de către un executor judecătoresc, prin care era somat să se prezinte în fața acestuia ca să-și dea acordul, urmând ca apoi, împreună cu investitorul, să se deplaseze (nu este precizată modalitatea de deplasare, mersul piticului sau în șir indian) la notarul agreat de investitor pentru perfectarea acordului!

Știți cum explică investitorul imobiliar, în întâmpinare, această metodă de intimidare?

certificat urbanism
În certificatul de urbanism este menționată obligativitatea obținerii acordului vecinilor și a respectării legislației în vigoare, inclusiv a OMS 119/2014 (studiul de însorire) și a HCL 62/2012 (spațiile verzi)

Nu știți, vă spunem noi: “Reclamanții pretind că noi, conștienți fiind de necesitatea acestora și de carența autorizației pe care o deținem, le-am fi cerut exprimarea autentică a punctului de vedere în sensul avizării construcției noastre la data de 1.11.2018, împrejurare pe care cei doi o dovedesc prin depunerea notificărilor pe care le-am transmis, la fundamentul conduitei noastre nestând în nici un caz vreo temere legată de autorizația deținută, ci dorința de a trasa amiabil raporturile de vecinătate în condițiile discuțiilor contradictorii indirecte alimentate și de alte persoane din zonă”.

Așadar, dacă veți găsi vreodată o somație lipită pe ușă de un executor judecătoresc, să nu vă speriați, e doar semnul că vreun vecin plin de bune intenții dorește să traseze amiabil raporturile de vecinătate cu dumneavoastră…

Mâzgălelile cu pixul nu țin loc de studiu de însorire

Cât despre studiul de însorire prevăzut de Ordinul ministrului sănătății 119/2014, investitorul imobiliar susține în întâmpinare că nu i s-a solicitat prezentarea unui asemenea studiu, deși în certificatul de urbanism este menționată obligativitatea respectării prevederilor din respectivul ordin al ministrului sănătății.

studiu de insorire
O frază mâzgălită cu pixul nu poate ține locul unui studiu de însorire

Ca atare, acest lucru presupunea inclusiv realizarea studiului de însorire, nu doar o adnotare făcută cu pixul (?!) în memoriul de arhitectură care sună așa:

“Proiectul respectă OMS 119/2014 privind asigurarea însoririi încăperilor de locuit din clădirile învecinate 1 ½ ore la solstițiul de iarnă”. În traducere liberă: n-am făcut nici un studiu de însorire, dar vă rugăm să ne credeți pe cuvânt că totul e în ordine…

O autorizație cu multe alte bube

Vă spuneam la început că, în paralel cu Voicu Căpriță, a deschis acțiune în contencios administrativ și Instituția Prefectului Timiș, care, în baza unui proces-verbal de control întocmit de Inspectoratul Regional în Construcții Vest (IRCV), a solicitat Tribunalului Timiș anularea autorizației de construire 638/14.05.2018.

În continuare, vă vom prezenta constatările făcute de inspectorii IRCV în controlul efectuat toamna trecută: “în certificatul de urbanism nu se prevede la Regimul tehnic coeficientul CUT (coeficientul de utilizare a terenului); autorizația de construire a fost emisă în baza unui extras de carte funciară în copie xerox (n.r. – ?!); autorizația de construire a fost emisă în lipsa unui aviz/autorizație racord drum; autorizația de construire a fost emisă fără accese pietonale realizate cu rampe de acces pentru persoane cu handicap la spațiile cu altă destinație; autorizația de construire a fost emisă fără acordul notarial individual al vecinilor direct afectați, situați administrativ la numerele 49 și respectiv 45 din Strada Muncitorilor, cu referire la număr proiect și funcțiune, solicitat prin certificatul de urbanism nr. 4709/31.10.2017; eliberarea autorizației de construire s-a făcut cu nerespectarea POT (n.r. – procentul de ocupare a terenului) maxim, respectiv 40% înscris în certificatul de urbanism 4709/31.10.2017 (POT din documentația tehnică anexă la autorizația de construire este de 46,42%); autorizația de construire a fost emisă în baza planului de situație propus, planșa A02, pag. 83, care nu cuprinde toate elementele de identificare și proiectare; documentația prezentată în vederea emiterii autorizației de construire propune un procent de ocupare a terenului cu spații verzi de 25,16% (n.r. – conform Hotărârii Consiliului Local 62/28.02.2012 privind aprobarea Strategiei dezvoltării spaţiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 – Cadastrul Verde, pentru obținerea autorizației de construire pe raza aglomerării urbane Timișoara, se prevede un procent de 50% de spații verzi și plantate în cazul construcțiilor de locuințe individuale).

Dacă s-au pronunțat specialiștii, alte comentarii sunt inutile, acum e rândul instanței să vorbească.


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *