anaf 24

Anunț privind vânzarea bunurilor mobile – autoturism Opel Vectra și autoutilitară Mercedes

Dosar de executare  nr. 41207497 TMGDEJ 30356/25.10.2021 In temeiul art.   250  alin (2)  din L 207.2015  privind  Codul  de  procedurã  fiscalã, cu modificarile si completarile ulterioare,  vă  facem cunoscut  că in ziua de  17,  luna  11, anul 2021,  ora 14,00, in localitatea  Timişoara, str. Gheorghe Lazar, nr.  9B, AMFITEATRU, et. I,  se vor vinde  la […]