Anunţ privind vânzarea bunurilor mobile - licitaţie autoturism Audi A4

Licitaţie autoturism Volkswagen Passat

Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin Direcția Generală Executări Silite Cazuri Speciale – Serviciul Executări Silite Cazuri Speciale Regional Timișoara, organizează în data de…

Anunţ privind vânzarea bunurilor mobile - licitaţie autoturism Audi A4

Licitaţie autoturism Opel Astra

Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin Direcția Generală Executări Silite Cazuri Speciale – Serviciul Executări Silite Cazuri Speciale Regional Timișoara

anaf 24

Anunț privind vânzarea bunurilor mobile – autoturism Opel Vectra și autoutilitară Mercedes

Dosar de executare  nr. 41207497 TMGDEJ 30356/25.10.2021 In temeiul art.   250  alin (2)  din L 207.2015  privind  Codul  de  procedurã  fiscalã, cu modificarile si completarile ulterioare,  vă  facem cunoscut  că in ziua de  17,  luna  11, anul 2021,  ora 14,00, in localitatea  Timişoara, str. Gheorghe Lazar, nr.  9B, AMFITEATRU, et. I,  se vor vinde  la […]