Persoanele care plătesc asigurări de sănătate în străinătate nu sunt contribuabili şi în ţară

Persoanele fizice care deţin o asigurare de sănătate în ţările cu care România are încheiat acord bilateral de securitate socială „nu au calitatea de contribuabil la sistemul naţional de asigurări sociale de sănătate”, se arată într-un comunicat transmis miercuri de ANAF.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) propune aprobarea procedurii de exceptare de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate a persoanelor care nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi aprobarea modelului, conţinutului şi a instrucţiunilor de completare a formularului 603 „Declaraţie pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate” şi a caracteristicilor de tipărire a acestuia.

ANAF precizează că, potrivit art. 153, alin. (1) din Codul fiscal şi legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale şi acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, următoarele persoane au calitatea de contribuabili la sistemul de asigurări sociale de sănătate:

a) cetăţenii români cu domiciliul în ţară;

b) cetăţenii străini şi apatrizii care au solicitat şi au obţinut prelungirea dreptului de şedere temporară ori au domiciliul în România;
c) cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene care nu deţin o asigurare încheiată pe teritoriul altui stat membru care produce efecte pe teritoriul României, care au solicitat şi au obţinut dreptul de a sta în România pentru o perioadă de peste 3 luni;
d) persoanele din statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene care îndeplinesc condiþiile de lucrător frontalier şi desfăşoară o activitate salariată sau independentă în România şi care rezidă în alt stat membru în care se întorc de regulă zilnic ori cel puþin o dată pe săptămână;
e) pensionarii din sistemul public de pensii care nu mai au domiciliul în România şi care îşi stabilesc reşedinţa pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat aparţinând Spaþiului Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene, respectiv domiciliul pe teritoriul unui stat cu care România aplică un acord bilateral de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală-maternitate, care nu deţin o asigurare încheiată pe teritoriul altui stat membru care produce efecte pe teritoriul României.

De asemenea, potrivit prevederilor alin. (2) al aceluiaşi articol, nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate persoanele fizice enumerate mai sus, care deţin o asigurare pentru boală şi maternitate în sistemul de securitate socială din alt stat membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene sau în statele cu care România are încheiate acorduri bilaterale de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală-maternitate, în temeiul legislaţiei interne a statelor respective, care produce efecte pe teritoriul României şi fac dovada valabilităţii asigurării, în conformitate cu procedura stabilită prin ordin comun al preşedintelui ANAF şi al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

Proiectele de acte normative iniţiate de ANAF sunt făcute publice pe site-ul instituţiei la adresa anaf.ro, domeniul INFO ANAF/Transparenţa decizională.

Sursa: mediafax.ro


DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns