Licitație publică – autoturisme: Mercedes, Fiat, Toyota, Smart, McLaren

anaf 3

În temeiul art. 250 alin. (1) și (2) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările si completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 04 luna 09 anul 2018 orele 13.00, la sediul Administrației pentru Contribuabili Mijlocii constituită la nivelul Regiunii Timișoara din str. Gheorghe Lazar, nr. 9B, cam. 309, se vor vinde prin licitație următoarele bunuri mobile :

Denumirea bunului imobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale si privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul)
Drepturile reale şi privilegiile
care grevează bunurile, dacă este cazul

Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv T.V.A.
-lei-
Cota T.V.A*
Autoturism marca Mc Laren, model MP4-12C nr. Identificare SBM11AAB6CW001279, culoare negru, an fabricație 2011, combustibil benzină, cilindree 3798 cmc.
Nu sunt
357.242
19%
Autoturism marca Mercedes Benz, model GLK 220 CDI 4 Matic, nr. Identificare WDC2049841G026626, culoare GRI, an fabricație 2012, combustibil motorină, cilindree 2143 cmc. nr. Înmatriculare TM-83-DUN

Nu sunt
36.101
19%
Autoturism marca Mercedes Benz, model G Class 463, nr. Identificare WDB4632721X204069, culoare GRI, an fabricație 2012, combustibil motorină, cilindree 5461 cmc. nr. Înmatriculare ES-ZY-63

Nu sunt
182.872
19%
Autoturism marca Mercedes Benz, model A45 AMG 4 Matic, nr. Identificare WDD1760521J330989, an fabricație 2014, combustibil benzină, cilindree 2000 cmc. nr. Înmatriculare ES-OK-45

Nu sunt
62.404
19%
Autoturism marca Fiat, model Punto, nr. Identificare ZFA18800005134697, culoare GRI, an fabricație 2000, combustibil benzină, cilindree 1200 cmc.

Nu sunt
3.015
19%
Autoturism marca Mercedes Benz, model S430 4 Matic, nr. Identificare WDB2200831A361162, culoare GRI, an fabricație 2001, combustibil benzină, cilindree 4266 cmc.

Nu sunt
15.300
19%
Autoturism marca Toyota, model RAV 4, nr. Identificare JTEHG620V406074648, culoare GRI, an fabricație 2003, combustibil motorină, cilindree 1995 cmc.

Nu sunt
12.436
19%
Autoturism marca Smart, model 451Fortwo coupe, nr. Identificare WME4513801K513241, culoare NEGRU-GRI, an fabricație 2011, combustibil benzină, cilindree 999 cmc.

Nu sunt
10.175
19%

*cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile este 19% in conformitate cu prevederile art. 270 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, și pct. 7 alin. (6) din normele metodologice de aplicare a Titlului VII din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare.

Prețurile de pornire la licitație NU conțin TVA.

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare, cu precizarea expresă a nr. dosarului de executare, nr. anunțului de licitație, precum și cu precizarea expresă a bunului pentru care se depune ofdertade cumpărare;
b) dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației. Plata taxei se va efectua în contul RO 22 TREZ 6215067 XXX 007580, beneficiar Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara, cod fiscal 4358053 la Trezoreria Timișoara, sau constituirea garanției sub forma scrisorii de garanție bancară;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/pașaport;
h) declarația pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv: …………………………………………………………………………………………………………………………
Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: ………………………………………………… Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru D.G.R.F.P.Timișoara, Administrația pentru Contribuabili Mijlocii constituită la nivelul Regiunii Timișoara – Serviciul de Executare Silită, Timișoara, str. Ghe. Lazăr, nr. 9B, cam. 309, jud. Timiș sau la numărul de telefon 0256/204 800, int. 309.


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *