Impostura din primărie dă peste cap viața timișorenilor. Un funcționar cu pregătire zero în urbanism semnează autorizații de construire pline de nereguli

duplex 1

Dezvoltarea în forță a Timișoarei se face cu o grămadă de piloși, de impostori, de habarniști. În primărie există funcționari care se uită la documentele din fața lor ca boul la poarta nouă, dar ei au pixul în mână și drept de semnătură, așa că haosul este asigurat.

În articolele “Unii angajați ai Primăriei Timișoara nu-i lasă pe cetățeni cu ochii-n soare, îi lasă fără soare!” (13 februarie 2019) și “Coşmar imobiliar! Un timișorean este revoltat că s-a trezit vecin cu un <<duplex>> uriaș” (30.01.2020), v-am prezentat crâmpeie din coșmarul domnului Voicu Căpriță, care s-a trezit cu ditamai construcția lângă casa lui.

duplex timisoara

Nu reluăm acum detaliile expuse anterior, ci vă dezvăluim aspecte noi. Aspecte care nu privesc exclusiv cazul imobilului construit în condiții de nelegalitate pe Strada Muncitorilor nr. 47, din cartierul Fratelia, ci se regăsesc multiplicate în zeci și chiar sute de situații similare.

Cităm un fragment din al doilea articol, veți vedea în continuare de ce: “Revenind la clădirea cu care s-a trezit vecin, Voicu Căpriță este convins că scopul investitorului imobiliar nu a fost să edifice două unități locative și două SAD-uri, ci să construiască opt apartamente și că a și reușit acest lucru. Iar prezentarea proiectului imobiliar ca <<duplex cu două unități locative și două SAD-uri>> l-a ajutat pe investitor, mai spune domnul Căpriță, să obțină avizele necesare pentru demararea lucrărilor”.

Experții, chemați să se pronunțe

După publicarea acestui al doilea articol, am intrat în posesia unui document extrem de interesant. Vă explicăm despre ce este vorba. În urma unui control efectuat la fața locului în toamna anului 2018, reprezentanții Inspectoratului de Stat în Construcții au redactat un proces-verbal pe care l-au înaintat Instituției Prefectului Timiș în vederea deschiderii de către prefectură a unui proces în contencios administrativ pentru anularea autorizației de construire nr. 638/14.05.2018, care a stat la baza edificării “duplex”-ului de pe Strada Muncitorilor nr. 47. Lucru care s-a și întâmplat.

Dar inspectorii de stat în construcții nu s-au limitat doar la atât, ci i-au și amendat pe semnatarii autorizației de construire respective, în frunte cu primarul Nicolae Robu. Toți acești funcționari au atacat, la rândul lor, în contencios administrativ, actul prin care au fost amendați, iar în cursul procesului ei au solicitat ca instanța să dispună efectuarea unei expertize, în speranța ca aceasta să demonstreze că autorizația de construire a fost emisă legal. Ei bine, un astfel de raport elaborat de unul dintre acești arhitecți judiciari experți desemnați de instanța de judecată a ajuns în posesia noastră.

Șmecheria cu planimetria

Iar precizările cuprinse în acest document confirmă pe deplin justețea susținerilor domnului Voicu Căpriță: “Prin prisma funcțiunii permise în Certificatul de urbanism, trebuie observat că planimetria a fost premeditată astfel încât să fie posibilă printr-o simplă operațiune de închidere a unui gol de ușă divizarea unui apartament în două unități, fie prin ieșire din indiviziune, fie pur și simplu prin închirierea parțială, rezultând în realitate o clădire cu 8 unități care pot funcționa independent (adică o clădire de locuințe semicolective cu acces individual pentru fiecare unitate).

Acest fapt însă nu este sancționat de nici o lege / prevedere a CU, însă printr-o examinare atentă a planului intenția proiectantului devine evidentă. Promovarea de către proiectanți (arhitecți cu drept de semnătură) a unor construcții conformate supradimensionat, pentru ca acestea, ulterior intabulării, să devină colective prin operațiuni de dezmembrare (sau ieșire din indiviziune) sau prin închirierea unităților pe părți independente funcțional, este o practică întâlnită prin care se evită elaborarea Planurilor Urbanistice de Zonă.

duplex caprita

Voicu Căpriță a “reconfigurat” schema “duplexului”, rezultând exact aceeași apartamentare pe care o intuise și expertul judiciar

Mai mult, se poate observa și faptul că planimetria SAD-urilor este identică cu cea a apartamentelor, ceea ce întărește suspiciunea că planul de arhitectură este <<pregătit>> pentru obținerea a 8 unități identice cu acces separat”.

Asta este explicația apariției peste noapte, nu doar în Timișoara, ci și în toate comunele periurbane, a blocurilor mascate în “duplex”-uri, spre disperarea vecinilor acestora, a căror intimitate și liniște au dispărut pentru totdeauna.

Bun, dacă expertul judiciar și-a dat seama, printr-o “examinare atentă a planului”, care este, de fapt, adevăratul scop al investitorului imobiliar și care a fost stratagema prin care acesta a eludat prevederile legii, ce i-a împiedicat pe funcționarii Primăriei Timișoara să ajungă la aceeași concluzie?

Nu avem un răspuns cert, dar e posibil să fie vorba ori de incompetență, ori de rea-credință, cam astea sunt variantele posibile. Iar șmecheria cu planimetria nu e singura care le-a “scăpat” consilierilor din Direcția Urbanism a Primăriei Timișoara.

O autorizație de construire cu o grămadă de hibe

Așa cum vă dezvăluiam în primul articol publicat pe acest subiect, reprezentanții Inspectoratului Regional în Construcții Vest (IRCV) au descoperit o grămadă de nelegalități în procedura de emitere a autorizației de construire a cărei anulare se cere acum în instanța de judecată. Iată neregulile semnalate în procesul-verbal de constatare:

“În certificatul de urbanism nu se prevede la Regimul tehnic coeficientul CUT (coeficientul de utilizare a terenului); autorizația de construire a fost emisă în baza unui extras de carte funciară în copie Xerox; autorizația de construire a fost emisă în lipsa unui aviz/autorizație racord drum; autorizația de construire a fost emisă fără accese pietonale realizate cu rampe de acces pentru persoane cu handicap la spațiile cu altă destinație; autorizația de construire a fost emisă fără acordul notarial individual al vecinilor direct afectați, situați administrativ la numerele 49 și respectiv 45 din Strada Muncitorilor, cu referire la număr proiect și funcțiune, solicitat prin certificatul de urbanism nr. 4709/31.10.2017; eliberarea autorizației de construire s-a făcut cu nerespectarea POT (n.r. – procentul de ocupare a terenului) maxim, respectiv 40% înscris în certificatul de urbanism 4709/31.10.2017 (POT din documentația tehnică anexă la autorizația de construire este de 46,42%); autorizația de construire a fost emisă în baza planului de situație propus, planșa A02, pag. 83, care nu cuprinde toate elementele de identificare și proiectare; documentația prezentată în vederea emiterii autorizației de construire propune un procent de ocupare a terenului cu spații verzi de 25,16% (n.r. – conform Hotărârii Consiliului Local 62/28.02.2012 privind aprobarea Strategiei dezvoltării spaţiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 – Cadastrul Verde, pentru obținerea autorizației de construire pe raza aglomerării urbane Timișoara, se prevede un procent de 50% de spații verzi și plantate în cazul construcțiilor de locuințe individuale)”.

Impostorii au împânzit primăria

Cum e posibil să se întâmple așa ceva? Cum se poate ca o autorizație de construire să aibă atâtea hibe? Cum reușește un investitor imobiliar să construiască ce vrea el și nu ce îi permite legislația? Răspunsul e simplu: pentru că în Direcția Urbanism, Serviciul Certificări și Autorizări, la fel ca în alte direcții/servicii/birouri ale Primăriei Municipiului Timișoara, au ajuns să întocmească documentații de specialitate personaje care nu au nici un fel de pregătire pentru postul pe care-l ocupă.

Concret, la elaborarea autorizației de construire a cărei anulare se cere în instanță a contribuit și doamna Lucreția Croitoru, consilier în cadrul Serviciului Certificări și Autorizări al Direcției Urbanism, despre care am aflat, pe surse, că ar fi absolventă doar a Facultății de Mecanică.

lucretia croitoru

Or, conform legislației în vigoare, “în vederea asigurării nivelului de competență tehnică necesar pentru emiterea în condițiile legii a certificatelor de urbanism si autorizațiilor de construire, autoritățile administrației publice competente iau măsurile organizatorice necesare pentru constituirea în cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean/al primarului/primarului general al municipiului București și pentru funcționarea potrivit prevederilor legale aplicabile a structurii de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și executării lucrărilor de construcții, condusă de arhitectul-șef și având in componență personal cu pregătire adecvată în domeniile urbanismului, arhitecturii și construcțiilor” (art. 5, indice 1, din Legea 50/1991 revăzută și adăugită).

Așadar, despre ce “nivel de competență” și despre ce “pregătire adecvată” poate fi vorba în cazul Lucreției Croitoru, atâta vreme cât ea nu a urmat cursuri universitare de inginerie civilă, arhitectură sau urbanism, așa cum solicită însăși Primăria Timișoara la concursurile de angajare în Serviciul Certificări și Autorizări?!

De exemplu, în 25 octombrie 2019, au fost scoase la concurs mai multe posturi de consilier clasa I în cadrul respectivului serviciu, iar candidații erau obligați să fie absolvenți ai studiilor universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă – ramura de inginerie civilă, arhitectură și urbanism și să aibă o vechime de șapte ani în specialitatea studiilor pentru funcția de consilier gradul profesional superior, respectiv de cinci ani pentru funcția de consilier gradul profesional principal.

Păi dacă primăria le cere acelor candidați să fie, conform legii, absolvenți de inginerie civilă, arhitectură sau urbanism, cum a ajuns doamna Lucreția Croitoru să semneze certificate de urbanism și autorizații de construire cu zero pregătire de specialitate?!

autorizatie de construire 2

Fără să aibă studii de specialitate, Lucreția Croitoru elaborează documentații de urbanism

O “specialistă” mută ca o lebădă

Am încercat să aflăm direct de la sursă, așa că am sunat-o, săptămâna trecută, pe doamna consilier Lucreția Croitoru. Dânsa a răspuns, noi ne-am prezentat și i-am pus întrebarea de 1.000 de puncte – “Cum de lucrați în Direcția Urbanism pe autorizații de construire și certificate de urbanism, din moment ce nu aveți studii în domeniul arhitecturii sau construcțiilor?” -, iar răspunsul doamnei Croitoru a fost magnific: ne-a închis telefonul fără să mai rostească nici un cuvânt! Am mai sunat-o o dată, să fim siguri că nu s-a întrerupt din greșeală convorbirea telefonică, dar funcționara primăriei ne-a respins apelul. Era clar, femeia nu avea nici un argument pertinent pe care să ni-l ofere. Impostura nu se explică, se constată.

lucretia croitoru 1

După ce ne-a închis telefonul în nas, am abordat-o pe doamna Croitoru și pe Whatsapp, fără a avea mai mult succes…

Un primar “nevinovat” și lacrimile lui de crocodil

Un detaliu important: toate certificatele de urbanism și autorizațiile de construire emise sunt asumate prin semnătură de cel care le procesează în calitate de consilier, în cazul nostru de Lucreția Croitoru. Conform legii, pe exemplarul 2, care rămâne în instituție, semnează consilierul și șeful Serviciului Certificări și Autorizări plus arhitectul-șef, secretarul primăriei și primarul.

Pe exemplarul 1, însă, cel care ajunge la beneficiarul autorizației de construire, nu mai apar semnăturile consilierului și șefului de serviciu, deși ei sunt primii care răspund, potrivit legislației, pentru eventuale nereguli, ci figurează doar semnăturile primarului, arhitectului-șef și secretarului primăriei.

În cazul sancțiunilor aplicate pentru nereguli de către Inspectoratul de Stat în Construcții sunt amendați toți cei cinci semnatari ai autorizației de construire: consilierul, șeful Serviciului Certificări și Autorizări, primarul, arhitectul-șef și secretarul primăriei.

Nu de puține ori, primarul Nicolae Robu s-a plâns că primește nenumărate amenzi de la Inspectoratul de Stat în Construcții și că a pierdut și procese în instanță în mai multe cazuri de acest gen, dar că el nu înțelege ce vină are, din moment ce toate documentațiile sunt pregătite de aparatul de specialitate, iar el doar semnează ca primarul…

Ei bine, iată ce fel de aparat de specialitate pregătește documentațiile pe care le semnează cu ochii închiși dom’ primar, un aparat în care au fost angajați de ani buni încoace tot felul de neaveniți, de piloși, de incompetenți. În ziarul nostru au fost expuse în ultimii ani o grămadă de cazuri de impostură în primărie, toate fiind însă mușamalizate de conducerea instituției. Iar cum fiecare doarme după cum își așterne, nu putem decât să-i urăm somn ușor domnului Robu și să stabilească un record de amenzi măcar la nivelul Alianței Vestului, dacă nu și pe plan național.


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

10 thoughts on “Impostura din primărie dă peste cap viața timișorenilor. Un funcționar cu pregătire zero în urbanism semnează autorizații de construire pline de nereguli

    1. Ca de obicei, ești pe lîngă ! Dacă tot vrei să o afli, ți-o spun eu, definiția corectă este : Mishu, care-ți face în bot pishu, ca să te simți bine că tot te-a învățat nen-tu Robu cu scatofagia !

  1. Puteti veni si in zona Urseni/Iuliu Podlipny… fix aceeasi poveste. Doar ca acolo nu numai urbanismul o comite, ci si Directia tehnica! Au lasat zona fara cale de acces, ca nu au bani, pentru ca trebuie sa reabiliteze centrul! (replica primita chiar de la o doamna de la urbanism) Traim in lumea a treia! Respect zero pentru platitorii de impozit!

  2. Veniti si pe Narcisei 62-66 Giroc sa vedeti in spatele caselor cum se fac blocuri cu 6 apartamente , cand proiectul si PUZ-ul era de locuinte unifamiliale tip duplex . Aceeasi mafie peste tot

  3. Intreb si eu – casa lu nenea reclamantul cat e de legala? care e distanta fata de limitele de proprietate? pe latura nordica are geamuri la mai putin de 2m fata de limita de proprietate (contravine codului civil). Are acordul vecinilor?
    Toate astea doar de pe Google Maps – nu o fi cu hotul striga hotii?

  4. Va invit sa vedeti ce dezastru este pe strada Iuliu Podlipny. Au dat autorizatie la constructia unui bloc care este in mijlocul drumului facand pe viitor imposibil accesul de pe calea urseni.
    Strada este fara iluminat public, fara urma de asfalt. Primaria refuza sa ne dea un raspuns clar la probleme.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *