Anunţ privind vânzarea pentru bunuri mobile

anaf

In temeiul art. 250 alin (2) din L 207.2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, va facem cunoscut faptul ca in localitatea Timişoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 9B, cam. 107, et. I, se vor vinde prin liciţatie urmatoarele bunuri mobile, proprietate a debitorilor:

1. S.C. ROMIGOS S.R.L. dosar de executare nr. 4812574, cu domiciliul fiscal în localitatea Timişoara, judeţ Timiş, str. Coriolan Brediceanu, nr. 21, sc. C, et 4, 15(45) cod de identificare fiscală 4812574, licitaţie care va avea loc in ziua de 20, luna 04, anul 2018, ora 11,00. Licitatia a II a

denumirea bunului mobil , descrierea sumara :

Drepturi reale si privilegile care greveaza bunurile, daca este cazul

Preţul de evaluare sau de pornire a licitatiei, exclusiv T.V.A., este de …. lei

COTA T.V.A. .NEIMPOZABIL

SCUTIT

Prêt pornire a licitaţiei inclusiv T.V.A.

ATV MARCA KINGHONG, MODEL 3000B

nu sunt

8.124

19 %

9.668

2. S.C. BT DENYDALY 2014 S.R.L dosar de executare nr. 33487906, cu domiciliul fiscal in localitatea Timişoara, judeţ Timiş, str. Dunarea, nr. 21, cod de identificare fiscală 33487906, licitaţie care va avea loc in ziua de 23, luna 04, anul 2018, ora 13,00. Licitatia a III a

denumirea bunului mobil , descrierea sumara :

Drepturi reale si privilegile care greveaza bunurile, daca este cazul

Preţul de evaluare sau de pornire a licitatiei, exclusiv T.V.A., este de …. lei

COTA T.V.A. .NEIMPOZABIL

SCUTIT

Prêt pornire a licitaţiei inclusiv T.V.A.

Autoutilitara marca Citroien, model Berlingo, culoare alb, 1868 cmc, motorina, an fabricatie 2002, TM-29-MLC -FARURI SPARTE, RUGINA PE PORTIUNI, TAPITERIE UZATA, UZURA PRONUNTATA

nu sunt

1.210

19 %

1.440

3. S.C. AS DESIGN S.R.L dosar de executare 0A8987, cu domiciliul fiscal dosar deexecutare 0A8987, în Timişoara, judeţ Timiş, str. Take Ionescu, nr. 45, Ap. 1, cod de identificare fiscală 17107789, licitaţie care va avea loc in ziua de 24, luna 04, anul 2018, ora 13,00. Licitatia a I a

denumirea bunului mobil , descrierea sumara :

Drepturi reale si privilegile care greveaza bunurile, daca este cazul

Preţul de evaluare sau de pornire a licitatiei, exclusiv T.V.A., este de …. lei

COTA T.V.A. .NEIMPOZABIL

SCUTIT

Prêt pornire a licitaţtiei inclusiv T.V.A.

MOBILIER BIROU COMPUS SIN CANAPEA TAPITATA CU STOFA ROSU, BIROU CULOARE CIRES

nu sunt

401

19 %

477

CALCULATOR DESKTOP ASUS, NIVEL DE ECHIPAMENTE PENTIUM 4, AN FAB. 2008

nu sunt

100

19 %

119

IMPRIMANTA MARCA CANON, MODEL PIXMA AZDK 30316, CU WIRELESS IAN MODULE

nu sunt

201

19 %

239

NOTEBOOK LAPTOP MARCA DELL, MODEL INSPIRON 3521

nu sunt

632

19 %

752

Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinţeze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare..

Cei interesaţi in cumpararea bunurilor sunt invitaţi sa prezinte pana la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acest termen se prezinte ofertele de cuparare

Pentru participarea la licitatie ofertantii depun, cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, urmatoarele documente :

a. ofertele de cumparare :

b. dovada plãtii taxei de participare, reprezentand 10 % din pretul de pornire al licitatiei + 19 % T.V.A.- in contul RO 22 TREZ 6215067 XXX 007580 cod fisc 4358053 deschis la Trezoreria Timisoara; ofertantii pot constitui si garantii, in conditiile legii, sub forma de scrisori de garantie .

c. imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant ( prin procura speciala autentica);

d. prentru persoanele juridice romane, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de ORC,

e. pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana;

f. pentru persoanele fizice romane / copie de pe actul de identitate

g. pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;

h. declaratie pe propria raspundere (autentificata ) a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa cu debitorii  : S.C. ROMIGOS S.R.L., S.C. BT DENYDALY 2014 S.R.L , S.C. AS DESIGN S.R.L

Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi
obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea,
obligatii :

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru din Timisoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 9B, cam. 107, et. I, sau la numărul de telefon 0256/259.410


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns