Anunţ privind vânzarea de bunuri mobile – licitaţie autoturisme Mazda şi Skoda

Dosar de executare nr. 13769635

TMGDEJ 1161/16.01.2020

In temeiul art.   250  alin (2)  din L 207/2015  privind  Codul  de  procedurã  fiscalã, cu modificarile si completarile ulterioare,  va  facem cunoscut  ca  in ziua de  17,  luna  02, anul 2020,  ora 13,00,  in localitatea  Timişoara, str. Gheorghe Lazar, nr.  9B, cam. 107, et. I,  se vor vinde la  a IV a  licitatie  urmatoarele bunuri mobile :

denumirea bunului mobil , descrierea sumara :Drepturi reale si privilegiile care greveaza bunurile, daca este cazulPretul de evaluare sau de pornire a licitatiei, exclusiv T.V.A., este de …. leiCOTA T.V.A. .

NEIMPOZABIL

SCUTIT

Prêt pornire a licitatiei inclusiv T.V.A.
 AUTOTURISM   marca MAZDA DY/1NE MAZDA 2,  cilindree 1.399 cmc MOTORINA, CUTIE MANUALA,   culoare VERDE,   an fabricatie 2004,  nr. de inmatriculare   TM-77-DAT.   – STARE SATISFĂCĂTOAREnu sunt3.33319%3.966
 AUTOTURISM   marca  SKODA AA ABCHYA CITIGO  cilindree 999  cmc, EURO 5,  BENZINA,  culoare ALB,   an fabricatie 2014,  nr. de inmatriculare   TM-24-DAT( KILOMETRAJ SI BATERIE DEFECTE)nu sunt7.17119%8.534
 AUTOTURISM   marca  SKODA AA ABCHYA CITIGO  cilindree 999  cmc, EURO 5,  BENZINA,  culoare ALB,   an fabricatie 2014,  nr. de inmatriculare   TM-23-DAT. –  STARE SATISFĂCĂTOAREnu sunt8.38319%9.976

 

* Regimul si cotele de tax ape valoarea adaugata aplicabil/aplicabile pentru vanzarea bunurilor mobile sunt cele prevazute de titlul VII din Legea nr. nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu cu modificarile si completarile ulterioare

                      Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare..

Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa prezinte pana la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acest termen se prezinte ofertele de cuparare

Pentru participarea la licitatie ofertantii depun, cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, urmatoarele documente :

  1. ofertele de cumparare :
  2. dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie, reprezentand 10 % din pretul de pornire al licitatiei . Plata taxei se va efectua in contul RO 22 TREZ 6215067 XXX 007580 cod fisc 4358053 deschis la Trezoreria Timisoara; ofertantii pot constitui si garantii, in conditiile legii, sub forma de scrisori de garantie .
  3. imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant ( prin procura speciala autentica);
  4. prentru persoanele juridice romane,  copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de ORC,
  5. pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana;
  6. pentru persoanele fizice romane / copie de pe actul de identitate
  7. pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
  8. declaratie pe propria raspundere ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa cu  debitorul

Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi
obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea,
obligatii  :

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru  din Timisoara, str. Gheorghe Lazar, nr.  9B, cam. 107, et. I,  sau la numărul de telefon  0256/259.410 .

 

 

0 Comments

No Comment.