Anunț privind vânzarea bunurilor imobile/ Ansamblului de bunuri imobile – terenuri extravilane, categoria de folosință fâneață, situate în extravilanul comunei Diniaș UAT Peciu Nou

AFP 12

Dosar de executare nr.  1590113354846, 2600224354738

Nr. TMG_DEF 16333/19.08.2022

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA

BUNURILOR IMOBILE/ ANSAMBLULUI DE BUNURI IMOBILE

Anul 2022 luna Septembrie  ziua 19

În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 19 luna Septembrie, ora 14.00, anul 2022, în localitatea TIMIŞOARA, str. Ghe.Lazar, nr.9B,  Amfiteatru, se vor vinde la licitaţie, urmatoarele bunuri imobile, proprietate comună  a debitorilor Cocaină Todorel şi Cocaină Sanda , a patra licitaţie, organizată în conformitate cu prevederile art.250, alin.14 si 14^1 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală:

Teren extravilan-categorie de folosinţă fâneaţă, în suprafaţă de 5.300 mp, situat în extravilanul comunei Diniaş UAT Peciu Nou, înscris în cartea funciară ID Electronic 405271 Peciu Nou, nr cadastral F488/1, nr CF vechi 2424 Diniaş ,imobil aflat sub incidenţa art (3) , alin (1) din Legea 17/2014, bun comun al debitorilor Cocaină Todorel şi Cocaină Sanda, preţ de pornire licitaţia a IV a – 14.050 lei exclusiv TVA, grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori 4

 

Sarcini 5
Voica Tamara Ipotecă legală
Buteanu Dan Ion Viorel Ipotecă legală
Administraţia  Judeţeană a Finanţelor Publice Timişoara Ipotecă legală
Banca Transilvania SA , prin BEJ Teregovan Florin Urmărire silită –Cocaină Sanda
Administraţia  Judeţeană a Finanţelor Publice Timişoara Ipotecă legală asupra cotei de proprietate a debitorului Cocaină Sanda
Administraţia  Judeţeană a Finanţelor Publice Timişoara Ipotecă legală asupra cotei de proprietate a   debitoarei Cocaină Todorel

 

Teren extravilan-categorie de folosinţă fâneaţă, în suprafaţă de 12.600 mp, situat în extravilanul comunei Diniaş UAT Peciu Nou, înscris în cartea funciară ID Electronic 405272 Peciu Nou, nr cadastral F479/1/2, nr CF vechi 2424 Diniaş, imobil aflat sub incidenţa art (3) , alin (1) din Legea 17/2014, bun comun al debitorilor Cocaină Todorel şi Cocaină Sanda, preţ de pornire licitaţia a IV a – 34.921 lei exclusiv TVA, grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori 4

 

Sarcini 5
Voica Tamara Ipotecă legală
Buteanu Dan Ion Viorel Ipotecă legală
Administraţia  Judeţeană a Finanţelor Publice Timişoara Ipotecă legală
Banca Transilvania SA , sucursala Timişoara Urmărire silită –Cocaină Sanda
Administraţia  Judeţeană a Finanţelor Publice Timişoara Ipotecă legală asupra cotei de proprietate a debitorului Cocaină Sanda
Administraţia  Judeţeană a Finanţelor Publice Timişoara Ipotecă legală asupra cotei de proprietate a   debitoarei Cocaină Todorel

 

*) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, operaţiunea este taxabilă (cota de TVA …)/scutită/neimpozabilă.

 

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.

Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:

  1. a) oferta de cumpărare;
  2. b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO62TREZ621506701XXXXXXX , beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timisoara, cod de identificare fiscală 6634511, deschis la Trezoreria Timisoara utilizând numărul de evidenţă a plăţii ……………………………………..
  3. c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
  4. d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;
  5. e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
  6. f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
  7. g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
  8. h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.

Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv:………………………………………………………………………………………………………………….

Alte informatii de interes pentru cumparator, dupa caz:…………………………………………………….………………………………………………………….

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0256/200035

 

Data afişării: ……………….

 

Conducătorul organului de executare,

Nume şi prenume. Silviu BUNDĂU

Semnătura ……………………………

L.S

 

str. Gheorghe Lazar, nr. 9B, Timişoara

Tel/Fax: 0256/ 200035, 0256/499220

E-mail: https://www.anaf.ro/asistpublic//

https://[email protected]


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *