Anunț licitație - bunuri imobile

Anunț privind vânzarea bunurilor imobile/ Ansamblului de bunuri imobile – Terenuri extravilane în Diniaș UAT Peciu Nou

Dosar de executare nr.   Nr. TMG_DEF 14840/19.07.2022 ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR IMOBILE/ ANSAMBLULUI DE BUNURI IMOBILE În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 19 luna august, ora 12.00, anul 2022, în localitatea TIMIŞOARA, […]