Anunţ privind vânzarea bunurilor imobile / ansamblului de bunuri imobile – licitaţie terenuri situate în Săcălaz

Anunţ privind vânzare de bunuri mobile - licitaţie S.C. BET PALLET SRL

Dosar de executare nr. 235/03.11.2021

Nr. TMG_DEF 8781/20.04.2022

În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 30 luna Mai, ora 14.00, anul 2022, în localitatea TIMIŞOARA, str. Ghe.Lazar, nr.9B, Amfiteatru , se vor vinde la licitaţie, urmatoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului Cotiugă Cristinel , prima licitaţie :

Cota de 1/1 din TEREN extravilan extins în suprafată de 792mp, situat în localitatea Sacalaz, jud. Timis, ID Electronic 409036, CF 3362, nr. Cad. Cc 725/1, 725/2, 726/1, 738/1/3, 738/1/4, 738/1/5, 738/2/1/2, 738/2/2, 738/2/3, 738/3/1, 738/3/1, 738/3/2/177, preţ de pornire licitaţia I-a: 178.050 lei +19%TVA grevat de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori 4

Sarcini 5

ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE TIMIŞ

Ipotecă legală

Cota de 1/1 din TEREN intravilan curti constructii în suprafata de 880 mp, situat în localitatea Sacalaz, jud. Timis, ID Electronic 403742, CF 3362, nr. Cad. Cc 725/1, 725/2, 726/1, 738/1/3, 738/1/4, 738/1/5, 738/2/12, 738/2/2, 738/2/3, 738/3/1, 738/3/2/176, preţ de pornire licitaţia I-a: 197.840 lei +19%TVA grevat de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori 4

Sarcini 5

ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE TIMIŞ

Ipotecă legală

Cota de 3535/7615 din TEREN intravilan extins pentru platforme gospodaresti în suprafată de 7.615mp, situat în localitatea Sacalaz, jud. Timis, ID Electronic 402594, CF 3356, nr. Cad. Cc 725/1, 725/2, 726/1, 738/1/3, 738/1/4, 738/1/5, 738/2/1/2, 738/2/2, 738/2/3, 738/3/1, 738/3/2/232, preţ de pornire licitaţia I-a: 348.988 lei +19%TVA grevat de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori 4

Sarcini 5

ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE TIMIŞ

Ipotecă legală

*) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, operaţiunea este taxabilă (cota de TVA …)/scutită/neimpozabilă.

Cota de 1310/2822 din TEREN intravilan categorie de folosinta curti construcții intravilan extins pentru platforme gospodărești situat in UAT Sacalaz, in suprafata de 2.822 mp, situat in localitatea Sacalaz, ID Electronic 408821, CF 3363, nr. Cad. Cc 725/1, 725/2, 726/1, 738/1/3, 738/1/4, 738/1/5, 738/2/1/2, 738/2/2, 738/2/3, 738/3/1, 738/3/2/2, preţ de pornire licitaţia I-a: 128.572 lei +19%TVA, grevat de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori 4

Sarcini 5

ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE TIMIŞ

Ipotecă legală

Cota de 39/84 (2613/5628) din TEREN intravilan categorie de folosinta curti construcții,teren pentru platforme gospodărești, situat in loc. Sacalaz, intravilan in suprafata de 5.628 mp, ID Electronic 408855, CF 3350, nr. Cad. Cc 725/1, 725/2, 726/1, 738/1/3, 738/1/4, 738/1/5, 738/2/1/2, 738/2/2, 738/2/3, 738/3/1, 738/3/2/1, preţ de pornire licitaţia I-a: 259.485 lei +19%TVA, grevat de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori 4

Sarcini 5

ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE TIMIŞ

Ipotecă legală

Cota de 1463/3152 dinTEREN intravilan categorie de folosinta curti construcții, extins pentru platforme gospodărești situat in loc. Sacalaz, în suprafată de 3.152 mp, ID Electronic 409088, CF 3351, nr. Cad. Cc 725/1, 725/2, 726/1, 738/1/3, 738/1/4, 738/1/5738/2/1/2, 738/2/2, 738/2/3, 738/3/1, 738/3/2/3, preţ de pornire licitaţia I-a: 144.624 lei +19%TVA, grevat de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori 4

Sarcini 5

ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE TIMIŞ

Ipotecă legală

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.

Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:

a) oferta de cumpărare;

b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO62TREZ621506701XXXXXXX , beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timisoara, cod de identificare fiscală 6634511, deschis la Trezoreria Timisoara utilizând numărul de evidenţă a plăţii ……………………………………..

c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;

d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;

e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;

f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;

g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;

h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.

Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv:………………………………………………………………………………………………………………….

Alte informatii de interes pentru cumparator, dupa caz:…………………………………………………….………………………………………………………….

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0256/200035


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *