Anunț privind vânzarea bunurilor imobile/ansamblului de bunuri imobile – licitație construcţie situată pe teren intravilan și teren intravilan, în localitatea Lugoj

Vânzare la licitaţie teren extravilan situat în comuna Bara din judeţul Timiş

Nr. BCESPF 2174 /27.07.2021

Dosar executare nr. 2251247/07.03.2016

 

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA

BUNURILOR IMOBILE/ ANSAMBLULUI DE BUNURI IMOBILE

 

În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 18, luna august , ora 12.00, anul 2021, în localitatea Lugoj, str. Al Astalaş, nr. 1-3, se vor vinde la licitaţie, următoarele bunuri imobile proprietatea debitorului  Boncilă Ion,licitaţia a -IV-a :

  1. Construcţie situată pe teren intravilan, situată în localitatea Lugoj  jud.Timiş, str.T.Vladimirescu nr.85 K înscris în CF 409472 Lugoj  , top 563/b.564-571/84/3-572/2/a/11 în suprafaţă de 391 mp , clădire cu regim de înălţime Sp+P+E în curs de execuţie neintabulată preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei 151.433 lei (exclusiv TVA*),

 

Creditori 4

 

Sarcini 5
AJFP TIMIŞ – SFM LUGOJ IPOTECA LEGALA
  1. Teren intravilan, situat în localitatea Lugoj, str.T.Vladimirescu nr.85 K, jud.Timiş, înscris în CF 409472 /Lugoj, top 563/b.564-571/84/3-572/2/a/11 în suprafaţă de 391 mp  , preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei3  28.136 lei (exclusiv TVA*),,

 

 

Creditori 4

 

Sarcini 5
AJFP TIMIŞ – SFM LUGOJ IPOTECA LEGALA

 

*) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările

şi completările ulterioare, operaţiunea este taxabilă (cota de TVA …)/scutită/neimpozabilă.

 

 

            Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.

Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:

  1. a) oferta de cumpărare;
  2. b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO37TREZ6235067XXX001172, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timisoara  cod de identificare fiscală 4358053 8, deschis la Trezoreria Municipiului Lugoj;
  3. c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
  4. d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;
  5. e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
  6. f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
  7. g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
  8. h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul .

Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: nu sunt

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru  din Lugoj str.

Al. Astalas nr. 1-3 et. II cam 205 sau la numărul de telefon 0256 351673 , 0256 355491, fax 0256 352746

 

 


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *