Anunţ privind vânzarea bunurilor imobile / ansamblului de bunuri imobile

anaf

In temeiul <LLNK 12003 92131 302 157 55>art. 250 alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, va facem cunoscut ca in ziua de 22 luna 11 anul 2017 ora 13.00, in localitatea Timisoara, la sediul Administratiei pentru Contribuabili Mijlocii constituita la nivelul Regiunii Timisoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 9B, cam. 309, se va vinde urmatorul bun imobil proprietatea debitorului S.C. ECOTONER.EU S.R.L., C.U.I. 30582946, cu sediul in localitatea Bucuresti, str. C.A. Rosetti, nr.17, ap. Biroul 201, sector 2, prima licitatie:

– cladire – Apartamentul nr. 1, inscris in CF 411988-C2-U1 Dumbravita, suprafata utila de 97,83 mp, compus din: camera, hol, WC, camera de zi, bucatarie si terasa la parter, 2 dormitoare, hol, baie si nisa la etaj, cu 7,59% din p.c.i. aferente corp C2 si teren aferent in suprafata de 250/3025 mp, situate in localitatea Dumbravita, str. Sirius nr. 3, Et. P+1E, ap. 1, judetul Timis,prêt de evaluare/de pornire al licitatiei 446.000 lei (exclusiv TVA*), grevat de urmatoarele drepturi reale:

Creditori

Sarcini

OTP Bank Romania S.A., cu sediul in Bucuresti, str. Buzesti nr. 66-68, sector 1

Ipoteca

Administratia pentru Contribuabili Mijlocii Timisoara, cu sediul in Timisoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 9B, judetul Timis

Ipoteca legala

*In conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, operatiunea este taxabila (cota de TVA 19%).

Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare.

Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa se prezinte la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acel termen sa prezinte oferta de cumparare.

Pentru participarea la licitatie ofertantii depun, cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, la registratura Administratiei pentru Contribuabili Mijlocii constituita la nivelul Regiunii Timisoara, urmatoarele documente:

a) oferta de cumparare;

b) dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie, reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatiei, inclusiv TVA aferenta. Plata taxei se va efectua in contul RO 22 TREZ 6215067 XXX 007580, beneficiar Directia Regionala a Finantelor Publice Timisoara, cod de identificare fiscala 4358053, deschis la Trezoreria Timisoara;

c) imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant;

d) pentru persoanele juridice romane, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului;

e) pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana;

f) pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate;

g) pentru persoane fizice straine, copie dupa actul de identitate/pasaport;

h) declaratia pe proprie raspundere a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa cu debitorul.

Cumparatorului ii revine obligatia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligatiile de mediu, obligatiile de conservare a patrimoniului national sau altele asemenea, respectiv:……………nu este cazul……………………………………………………………………….

Alte informatii de interes pentru cumparator, dupa caz:…..nu este cazul……………….

Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul nostru D.G.R.F.P.Timisoara, Administratia pentru Contribuabili Mijlocii constituita la nivelul Regiunii Timisoara – Serviciul de Executare Silita – Timisoara, str. Ghe. Lazar, nr. 9B, cam. 309, jud. Timis sau la numarul de telefon 0256/204 800, int. 309.


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *