Anunț licitație bunuri imobile –  Apartament în Timișoara

Anunț licitație - teren agricol - Lugoj

Anunț licitație bunuri imobile –  Apartament în Timișoara.

D.G.R.F.P. Timisoara prin intermediul AJFP Timis organizeaza in data de 20.06.2023  ora 14.00 in localitatea Timişoara, str. Ghe.Lazar, nr.9 B, Amfiteatru  licitatie urmatoarelor bunuri imobile:

  • Cotă actuală de 1/1 din apartament situat în Timisoara, strada Stefan Octavian Iosif, nr. 1, etaj IV, apartament 14, judet Timis, înscris in ID Electronic 400288-C1-U8 Timisoara,nr CF vechi 143552, nr. Top. 7149/XIV,compus din sas,bucatarie,baie,hol,sufragerie,living,dormitor si doua terase, suprafata utila  54 mp, cote părti comune 3,31% şi cu 21/747 mp teren in proprietate – pret pornire licitatia 1 – 436.251 lei  lei exclusiv TVA proprietate a debitorului Pepa Martin, grevat de următoarele sarcini reale si privilegii,după caz:
1 Tili Iosif Ipotecă legală
2 Tili Iosif prin BEJA Dragomir Daniel&Stepanov Voislav Notare urmărire silită
3 A.J.F.P. Timiş Ipotecă legală
4 Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraş Severin Notare sechestru asigurator
5 Eos Credit Funding Dac prin Executor Judecătoresc Babeu Adrian Notare urmarire silita
6 Tribunalul Caraş-Seveirn-Reşiţa, Secţia Penală Menţinere sechestru asigurator

* Nu se datorează TVA, deoarece se aplică scutirea de taxă prevazută la art.292, alin.(2), lit.f) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:

  1. oferta de cumpărare;
  2. dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO62TREZ621506701XXXXXXX , beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timisoara, cod de identificare fiscală 6634511, deschis la Trezoreria Timisoara utilizând numărul de evidenţă a plăţii 83530012300000000000186
  3. împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
  4. pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;
  5. pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
  6. pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
  7. pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
  8. declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.

Informaţii detaliate  precum şi anunţul complet se regăsesc pe site-ul ANAF -Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara, la secţiunea licitaţii şi anunţuri -valorificări prin licitaţie a bunurilor sechestrate sau accesând link-ul:https://www.anaf.ro/anaf/internet/Timisoara/anunturi/valorif_bunuri/bunuri_sechestrate,sau  la numărul de telefon 0256200035.

 


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *