Anunț demarare procedură achiziție echipamente – SC West Wood Craft SRL

banat

1. Informații generale privind beneficiarul

1.1. Denumire: SC WEST WOOD CRAFT S.R.L., CIF RO41006213

1.2. Adresă: mun. TIMIȘOARA, Str. SEMENIC nr 5, ap 1, județul Timiș

1.3. Date de contact: telefon +40743578588, e-mail: [email protected]

1.4. Comunicare:

Ofertele se transmit în original, datate, semnate și ștampilate, în plic sigilat, la adresa indicată la pct. 1.2, până la data de 03.06.2019, ora 15:00. Transmiterea poate fi realizată prin poștă, curier rapid sau poate fi realizată personal de căre ofertant. Ofertantul se va asigura că oferta ajunge la destinație în termenul indicat. Solicitările de clarificări cu privire la specificațiile tehnice sau la aspecte privind derularea procedurii de achiziții se transmit prin email la adresa indicată la pct. 1.3. Termenul limită de transmitere a solicitărilor de clarificări este 31.05.2019,ora 15:00. Clarificările vor fi transmise prin email către toți ofertanții înregistrați în evidența beneficiarului. În acest sens, se recomandă tuturor furnizorilor interesați de transmiterea unei oferte să se înregistreze în baza de date a beneficiarului prin transmiterea în acest sens a unui mesaj a adresa de email indicată la pct. 1.3. Documentația completă (inclusiv model de declarație privind eligibilitatea) poate fi solicitată la adresa de email indicată la pct. 1.3.

2. Denumirea produselor care fac obiectul procedurii

 • Lot 1: Circular (1); Degrosier (1); Circular Panglica (1); Echipament de rindeluit (abric) (1); Echipament de frezat (1); Exhaustor (1)

Toate bunurile ofertate vor fi noi.

3. Locul de livrare

Sediul beneficiarului (mun. TIMIȘOARA, Str. SEMENIC nr 5, ap 1, județul Timiș) sau punctul de lucru al furnizorului (cu condiția ca acesta să fie aplasat în România, mun TIMIȘOARA).

4. Tipul contractului: furnizare

5. Durata contractului:

 • Lot 1: 4 luni.

6. Valoarea estimată (prețuri DDP):

 • Lot 1 – Circular (1) – 21.170 EUR; Degrosier (1) – 11.218 EUR; Circular Panglica (1) – 10.295 EUR; Echipament de rindeluit (abric) (1) – 8.589 EUR; Echipament de frezat (1) – 11.033 EUR; Exhaustor (1) – 1.395 EUR. Valoarea estimată este de 63.700 EUR sau 303.257 Lei (curs BNR din 20 mai 2019, 4.7607 lei)

Pragurile valorice indicate nu conțin TVA.

7. Data, locul și ora limită de depunere a ofertelor

Ofertele se transmit la adresa indicată la pct. 1.2 până la data de 03.06.2019, ora 15:00. Transmiterea poate fi realizată prin poștă, curier rapid sau poate fi realizată personal de căre ofertant. Ofertantul se va asigura că oferta ajunge la destinație în termenul indicat.

8. Modalitatea de prezentare a ofertelor

Ofertele tehnico-financiare se vor transmite împreuna cu 4 Soluția Tehnica, 5 Propunerea Financiară, 6 Declarație pe proprie răspundere privind eligibilitatea. Nu se acceptă ofertele alternative.

Ofertele se transmit în original, datate, semnate și ștampilate, în plic sigilat. Acestea vor conține atât informații tehnice, cât și informații financiare. Din informațiile tehnice prezentate explicit va rezulta respectarea specificațiilor tehnice impuse. Ofertele din care nu rezultă explicit îndeplinirea specificațiilor tehnice vor fi declarate neconforme. Prețurile vor fi de tip DDP și vor avea montajul inclus. Acestea pot fi exprimate în lei, eur sau usd.

Fiecare ofertant va transmite o declarație din care va rezulta respectarea condițiilor de eligibilitate indicate la pct. 9. La semnarea contractului, ofertantul declarat câștigător va reînnoi declarația și va prezenta un certificat constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului (sau un document echivalent) din care va rezulta autorizarea activității economice specifice contractului de furnizare.

Conținutul plicului transmis de ofertant:

 • Ofertă tehnico-financiară;
 • Soluția Tehnica;
 • Propunerea Financiară;
 • Declarație pe proprie răspundere privind eligibilitatea.

9. Condiții de eligibilitate a ofertanților

 • Ofertanții vor fi în mod obligatoriu localizați pe teritoriul Uniunii Europene.
 • Ofertanții nu se vor regăsi în situația de conflict de interese.
 • Ofertanții vor fi autorizați pentru derularea activității economice specifice contractului de furnizare vizat.
 • Ofertanții nu sunt în insolvență sau în dificutate și au capacitatea tehnică, umană și financiară de a derula contractul în condițiile impuse.

10. Criterii de atribuire

Atribuirea va fi realizată distinct, pentru fiecare lot. Criteriul de atribuire va fi ”prețul cel mai scăzut”, cu respectarea specificațiilor tehnice impuse. Prețul de referință este prețul total fără TVA. În cazul în care oferta va fi în EUR sau USD, pentru a determina valoarea în lei, se va utiliza la cursul BNR din data atribuirii ofertei câștigătoare.

11. Specificații tehnice

Lot 1:

 • Circular (1)

 • diametrul lamei de 25 cm sau mai mare

 • alimentare trifazată cu tensiunea de 400V

 • puterea motorului de 5 kw sau mai mare

 • unitate de tăiere înclinabilă de 90 grade – 45 grade

 • opțiune de frezare tip „Dado” sau echivalent

 • masă suport cu brat telescopic pentru masă mobilă
 • rigla pentru tăieri transversale pentru masa suport cu o lungime de 2500 mm

 • reglare fină a riglei de bazare cu o precizie de 0.1 mm sau mai mică

 • masă mobilă cu lungimea de minim 2400 mm

 • garanție echipament de minim 1 an

 • raportor pentru tăieri în unghi situat pe masă suport

 • greutatea echipamentului minim 500 kg

 • echipament conform normelor CE

Termenul maxim de livrare: 120 de zile calendaristice de la plata avansului.

 • Degrosier (1);

 • lățime de degroșare de 45 cm sau mai mare

 • alimentare trifazată cu tensiunea de 400V

 • putere motor de 9 kw sau mai mare

 • arborele de prelucrare formă spirală

 • prelucrarea maximă la rindeluire, la o singură trecere, de 7 mm sau mai mare

 • reglare electrică pentru a ajusta înălțimea mesei de rindeluire

 • afisaj digital a înalțimei mesei de rindeluire

 • viteza de rotație arbore de prelucrare de 4000 de rotații pe minut sau mai mare

 • dimensiunea mesei de rindeluire lungime x lățime: de minim 850 mm x 500 mm

 • avans cu viteza variabilă

 • echipament conform normelor CE

 • garanție echipament de minim 1 an

 • greutatea echipamentului de minim 600 kg

Termenul maxim de livrare: 120 de zile calendaristice de la plata avansului.

 • Circular Panglica (1);

 • înăltimea de tăiere de 30 cm sau mai mare

 • masa circularului să aiba dimensiuni minime de 30 cm x 30 cm

 • alimentare trifazată cu tensiunea de 400V

 • putere motor de 5 kw sau mai mare

 • lățimea de taiere de 600 mm sau mai mare

 • masă de lucru inclinabilă

 • riglă de bazare

 • viteză de tăiere a pânzei de 20 m/s sau mai mare

 • garanție a echipament de minim 1 ani

 • echipament conform normelor CE

 • greutatea echipamentului minim 350 kg

Termenul maxim de livrare: 120 de zile calendaristice de la plata avansului.

 • Echipament de rindeluit (abric) (1);

 • lățime de prelucrare de 45 cm sau mai mare

 • alimentare trifazată cu tensiunea de 400V

 • puterea motorului de 6 kw sau mai mare

 • arborele de prelucrare formă spirală

 • prelucrarea maximă la rindeluire, la o singură trecere, de 7 mm sau mai mare

 • viteză de rotație arbore de prelucrare minim 4000 de rotații pe minut

 • lungimea mesei de rindeluire de minim 2700 mm

 • garanție echipament de minim 1 an

 • echipament conform normelor CE

 • greutatea echipamentului minim de 600 kg

Termenul maxim de livrare: 120 de zile calendaristice de la plata avansului.

 • Echipament de frezat (1)

 • masă mobilă

 • alimentare trifazată cu tensiunea de 400V

 • puterea motorului de 7 kw sau mai mare

 • reglare electrică a înalțimei axului de frezare

 • afisaj digital pentru înaltimea axului de frezare

 • inclinare electrică al axului de frezare

 • afisaj digital pentru sistemul de înclinare electrică al axului de frezare

 • posibilitatea de a schimba sensul de rotație al axului de frezare

 • ax interschimbabil

 • garanție al echipamentului de minim 1 an

 • greutatea echipamentului minim de 500 kg

 • echipament conform normelor CE

Termenul maxim de livrare: 120 de zile calendaristice de la plata avansului.

 • Exhaustor (1)

 • debit de aspirare de 2500 metri cubi de aer pe ora sau mai mare

 • alimentare trifazată cu tensiunea de 400V

 • puterea motorului de minim 2 kw

 • volum total de colectare de 400 de litri sau mai mare

 • greutatea echipamentului intre 50 kg – 100 kg

 • garanție echipament de minim 1 ani

 • echipament conform normelor CE

Termenul maxim de livrare: 120 de zile calendaristice de la plata avansului.


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *