Anunț demarare procedură achiziție echipamente – SC Banat Wooden Doors SRL

banat

1. Informații generale privind beneficiarul

1.1. Denumire: SC BANAT WOODEN DOORS S.R.L., CIF RO41005960

1.2. Adresă: mun. TIMIȘOARA, Str. SEMENIC nr 5, ap 1, județul Timiș

1.3. Date de contact: telefon +40758482050, e-mail: [email protected]

1.4. Comunicare:

Ofertele se transmit în original, datate, semnate și ștampilate, în plic sigilat, la adresa indicată la pct. 1.2, până la data de 03.06.2019, ora 15:00. Transmiterea poate fi realizată prin poștă, curier rapid sau poate fi realizată personal de căre ofertant. Ofertantul se va asigura că oferta ajunge la destinație în termenul indicat. Solicitările de clarificări cu privire la specificațiile tehnice sau la aspecte privind derularea procedurii de achiziții se transmit prin email la adresa indicată la pct. 1.3. Termenul limită de transmitere a solicitărilor de clarificări este 31.05.2019,ora 15:00. Clarificările vor fi transmise prin email către toți ofertanții înregistrați în evidența beneficiarului. În acest sens, se recomandă tuturor furnizorilor interesați de transmiterea unei oferte să se înregistreze în baza de date a beneficiarului prin transmiterea în acest sens a unui mesaj a adresa de email indicată la pct. 1.3. Documentația completă (inclusiv model de declarație privind eligibilitatea) poate fi solicitată la adresa de email indicată la pct. 1.3.

2. Denumirea produselor care fac obiectul procedurii

 • Lot 1: Circular (1); Degrosier (1); Echipament de rindeluit (abric) (1); Echipament de frezat (1); Exhaustor (1)

Toate bunurile ofertate vor fi noi.

3. Locul de livrare

Sediul beneficiarului (mun. TIMIȘOARA, Str. SEMENIC nr 5, ap 1, județul Timiș) sau punctul de lucru al furnizorului (cu condiția ca acesta să fie amplasat în România, mun. TIMIȘOARA).

4. Tipul contractului: furnizare

5. Durata contractului:

 • Lot 1: 4 luni.

6. Valoarea estimată (prețuri DDP):

 • Lot 1 – Circular (1) – 21.170 EUR; Degrosier (1) – 22.065 EUR; Echipament de rindeluit (abric) (1) – 13.490 EUR; Echipament de frezat (1) – 22.890 EUR; Exhaustor (1) – 1.395 EUR. Valoarea estimată este de 81.010 EUR sau 385.705 Lei (curs BNR din 24 mai 2019, 4.7612 lei)

Pragurile valorice indicate nu conțin TVA.

7. Data, locul și ora limită de depunere a ofertelor

Ofertele se transmit la adresa indicată la pct. 1.2 până la data de 03.06.2019, ora 15:00. Transmiterea poate fi realizată prin poștă, curier rapid sau poate fi realizată personal de căre ofertant. Ofertantul se va asigura că oferta ajunge la destinație în termenul indicat.

8. Modalitatea de prezentare a ofertelor

Ofertele tehnico-financiare se vor transmite împreuna cu 4 Soluția Tehnica, 5 Propunerea Financiară, 6 Declarație pe proprie răspundere privind eligibilitatea. Nu se acceptă ofertele alternative.

Ofertele se transmit în original, datate, semnate și ștampilate, în plic sigilat. Acestea vor conține atât informații tehnice, cât și informații financiare. Din informațiile tehnice prezentate explicit va rezulta respectarea specificațiilor tehnice impuse. Ofertele din care nu rezultă explicit îndeplinirea specificațiilor tehnice vor fi declarate neconforme. Prețurile vor fi de tip DDP și vor avea montajul inclus. Acestea pot fi exprimate în lei, eur sau usd.

Fiecare ofertant va transmite o declarație din care va rezulta respectarea condițiilor de eligibilitate indicate la pct. 9. La semnarea contractului, ofertantul declarat câștigător va reînnoi declarația și va prezenta un certificat constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului (sau un document echivalent) din care va rezulta autorizarea activității economice specifice contractului de furnizare.

Conținutul plicului transmis de ofertant:

 • Ofertă tehnico-financiară;
 • Soluția Tehnica;
 • Propunerea Financiară;
 • Declarație pe proprie răspundere privind eligibilitatea.

9. Condiții de eligibilitate a ofertanților

 • Ofertanții vor fi în mod obligatoriu localizați pe teritoriul Uniunii Europene.
 • Ofertanții nu se vor regăsi în situația de conflict de interese.
 • Ofertanții vor fi autorizați pentru derularea activității economice specifice contractului de furnizare vizat.
 • Ofertanții nu sunt în insolvență sau în dificutate și au capacitatea tehnică, umană și financiară de a derula contractul în condițiile impuse.

10. Criterii de atribuire

Atribuirea va fi realizată distinct, pentru fiecare lot. Criteriul de atribuire va fi oferta cea mai buna la un raport calitate-preț competitiv, cu respectarea specificațiilor tehnice impuse. Prețul de referință este prețul total fără TVA. În cazul în care oferta va fi exprimată în EUR sau USD, pentru a determina valoarea în lei, se va utiliza la cursul BNR din data atribuirii ofertei câștigătoare.

11. Specificații tehnice

Lot 1:

 • Circular (1)

 • diametrul lamei de 25 cm sau mai mare

 • alimentare trifazată cu tensiunea de 400V

 • puterea motorului de 7 kw sau mai mare

 • înălțimea de tăiere de 130 mm sau mai mare

 • reglare electrică a înălțimei unității de tăiere

 • braț superior de exhaustare reglabil în înălțime și posibilitatea de pivotare

 • incizor (unitate de pretaiere)

 • unitate de tăiere înclinabilă

 • optiune de frezare tip „Dado” sau echivalent

 • masă mobilă cu lungimea de 3100 mm sau mai mare

 • butoane de pornire pentru pânza principală și cea incizoare situate pe masa mobilă

 • masă suport cu braț telescopic cu lățime de 1300 mm sau mai mare

 • riglă telescopică de tăieri transversale și în unghi

 • dispozitiv de precizie pentru tăieri în unghi

 • (Optional) granție a sistemului de glisare

 • (Optional) grantie a sistemului de înclinare a unității de tăiere

 • garanție a echipamentului de minim 1 an

 • greutatea echipamentului minim 600 kg

 • afisaj digital pentru pozitionarea exacta a riglei de bazare pentru tăieri pe partea dreaptă, cu reglaj fin

 • echipament conform normelor CE

Termenul maxim de livrare: 120 de zile calendaristice de la plata avansului.

 • Degrosier (1);

 • lățime de degroșare 55 cm sau mai mare

 • alimentare trifazată cu tensiunea de 400V

 • puterea motorului de 9 kw sau mai mare

 • arborele de prelucrare în formă de spirală

 • adaos maxim de prelucrare la rindeluire la o singură trecere de 7 mm sau mai mare

 • reglare electrică a înălțimii mesei de rindeluire

 • afisaj digital al înăltimii mesei de rindeluire

 • viteza de rotație al arborelui de prelucrare de 4000 de rotații pe minut sau mai mare

 • dimensiunea mesei de rindeluire: lungime minimă de 1000 mm și lățime minimă 600 mm

 • avans cu viteză variabilă

 • echipament conform normelor CE

 • garanție echipament de minim 1 an

 • greutatea echipamentului de 700 kg sau mai mare

Termenul maxim de livrare: 120 de zile calendaristice de la plata avansului.

 • Echipament de rindeluit (abric) (1);

 • lățime de prelucrare de 35 cm sau mai mare

 • alimentare trifazată cu tensiunea de 400V

 • puterea motorului de 3 kw sau mai mare

 • arborele de prelucrare în formă de spirală

 • adaos maxim de prelucrare la rindeluire la o singură trecere de 4 mm sau mai mare

 • viteza de rotație al arborelui de prelucrare de 4000 de rotații pe minut sau mai mare

 • lungimea totală a mesei de rindeluire de 1800 mm sau mai mare

 • garanție echipament de minim 1 an

 • greutatea echipamentului de 250 kg sau mai mare

 • echipament conform normelor CE

Termenul maxim de livrare: 120 de zile calendaristice de la plata avansului.

 • Echipament de frezat (1)

 • masă mobilă cu lungimea de 1200 mm sau mai mare

 • riglă de bazare transversală cu lungimea de 900 mm sau mai mare

 • alimentare trifazată cu tensiunea de 400V

 • cu puterea motorului de 3 kw sau mai mare

 • dublu sens de rotație al axului de frezare

 • unitate de frezare cu ax înclinabil

 • ax de frezare interschimbabil

 • (Optional) granție a sistemului de glisare

 • (Optional) grantie a sistemului de înclinare

 • garanție echipament de minim 1 an

 • greutatea echipamentului de 300 kg sau mai mare

 • echipament conform normelor CE

Termenul maxim de livrare: 120 de zile calendaristice de la plata avansului.

 • Exhaustor (1)

 • debit de aspirare de 2.500 metri cubi de aer pe ora sau mai mare

 • alimentare trifazată cu tensiunea de 400V

 • cu puterea motorului de 2 kw sau mai mare

 • volum total de colectare de 400 de litri sau mai mare

 • greutatea echipamentului de 50 kg sau mai mare

 • garanție echipament de minim 1 an

 • echipament conform normelor CE

Termenul maxim de livrare: 120 de zile calendaristice de la plata avansului.


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *