Un fost șef de promoție al Universității de Vest din Timișoara acuză instituția de practici comunistoide

Un fost șef de promoție al Universității de Vest din Timișoara acuză instituția de practici comunistoide

Un concurs pentru ocuparea unui post didactic în Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) a ajuns în atenția Ministerului Educației și Cercetării și în cea a Administrației Prezidențiale, ca urmare a două memorii înaintate de un candidat la respectivul concurs. Este vorba de Paul Andrei Albu, un tânăr chimist din Arad, fost șef de promoție (în 2008) al specializării Chimie din cadrul Facultății de Chimie, Biologie, Geografie a UVT, universitate care, în 2012, i-a acordat și titlul de doctor în chimie.

Iată cum începe tânărul chimist memoriul înaintat Departamentului Educație și Cercetare al Administrației Prezidențiale: “Cum poate fi implementat proiectul de țară <<România Educată>> când cel puțin una dintre universitățile de prestigiu ale țării folosește încă practici comunistoide?! Poate nu atât instituțional, dar cu siguranță prin unii membri care intră sub umbrela ei. Vă voi povesti experiența personală. Experiență pe care acum mi-aș fi dorit să nu o trăiesc, pentru că una dintre puținele speranțe pe care le mai aveam erau legate de mediul universitar românesc”.

Înainte de a continua prezentarea detaliilor expuse de Paul Albu, trebuie să mărturisim că noi n-am fost surprinși de dezvăluirile tânărului chimist. Nu de alta, dar deja ne confruntasem cu stilul practicat de cei de la UVT, așa cum am arătat în articolul publicat în 25 martie 2019 și intitulat Alba-neagra cu informațiile publice la Universitatea de Vest din Timișoara.

Revenim la memoriul lui Paul Albu: “În vara acestui an am identificat un post de conferențiar universitar care a fost scos la concurs de către Departamentul de Biologie-Chimie al Facultății de Chimie, Biologie, Geografie a Universității de Vest din Timișoara. Chiar dacă am o vârstă relativ tânără, la cei 35 de ani, am reușit să îndeplinesc și să depășesc cerințele minime obligatorii ale Comisiei de Chimie din cadrul CNATDCU (n.r. – Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare), necesare pentru a accede la următoarea treaptă a carierei universitare. În prezent sunt cadru didactic titular, ocupând poziția de lector universitar, în cadrul unei alte universități. Am considerat oportună pentru dezvoltarea carierei profesionale încercarea de a mă alătura corpului academic al unei universități din consorțiul <<Universitaria>>, cu atât mai mult cu cât legătura cu UVT a rămas una strânsă în perioada post-doctorală, continuând să activez în cadrul unui grup de cercetare, dar și să dezvoltăm, în parteneriat, proiecte educaționale prin care să promovăm științele în rândul tinerilor, utilizând metode non-formale. Revenind la concurs, am urmat toate etapele procedurale, conform metodologiei de concurs, am obținut aviz favorabil din partea comisiei de evaluare a fișelor de verificare a îndeplinirii standardelor minimale cu privire la activitatea științifică, precum și avizul juridic favorabil pentru participarea la concurs, iar în urma acestora a venit și invitația oficială de a participa”.

Regulile sunt pentru toți

Până aici, toate bune și frumoase, dar lucrurile se complică: “Nu eram singurul candidat pentru acest post. Probabil de aici și problemele apărute ulterior. Probabil nu s-a dorit o competiție din care să câștige cel mai bun candidat. O atitudine profund greșită și dăunătoare, atât mediului academic, cât oricărui domeniu de activitate. Celălalt candidat pentru postul respectiv mi-a fost și mie cadru didactic în timpul studenției (n.r. – este vorba de lector univ. dr. Corina Duda Seiman). Era asistent universitar pe vremea aceea. Din păcate pentru competiția în sine, nu am rămas doi candidați pentru postul respectiv, deoarece, odată afișate fișele de verificare, am constatat ceea ce comisia de evaluare a fișelor de verificare a îndeplinirii standardelor minimale cu privire la activitatea științifică nu a reușit să facă, și anume că nu îndeplinea unul dintre cele trei criterii obligatorii. Am depus o contestație, care a fost soluționată în mod pozitiv față de cele susținute. Ulterior, la solicitarea rectorului UVT, Comisia de Chimie a CNATDCU s-a întrunit și a confirmat, în unanimitate, cele susținute de către mine în contestația respectivă. Nu am dorit eliminarea contracandidatului, am vrut doar ca toată lumea să respecte aceleași reguli ale jocului, echitabil”.

Dezertări din comisia de concurs

Pe ultima sută de metri înaintea desfășurării concursului, candidata descalificată face tot ce poate pentru a obține suspendarea acestuia: “Au urmat acțiuni în justiție, prin care s-a obținut suspendarea concursului, dar nu înainte ca trei dintre cei cinci membri ai comisiei de concurs să își decline participarea în cadrul comisiei. Metode comunistoide. Primul dintre aceștia și-a declinat participarea a doua zi după ce contracandidatul a primit aviz juridic nefavorabil pentru participarea la concurs. Ceilalți doi, în data de 07.09.2020, cu două zile înainte de concurs și înainte să fie obținută suspendarea în justiție, care s-a întâmplat pe data de 08.09.2020. Important de menționat este faptul că unul dintre cei care nu s-au putut prezenta în comisie a fost, în schimb prezent, în aceeași dată cu data concursului, 09.09.2020, în cadrul aceleiași clădiri, ca membru într-o comisie de licență. Cel de-al doilea a fost președinte al unei alte comisii de concurs o zi mai târziu. Practic acei membri ai comisiei mi-au interzis dreptul de a fi evaluat, mi-au interzis posibilitatea de a-mi câștiga un post didactic pentru care îndeplineam toate criteriile naționale în vigoare, mi-au interzis dreptul la dezvoltare personală și profesională. De ce? Pentru că așa au vrut ei! Dar au existat și trei membri supleanți ai comisiei de concurs. Toți au fost solicitați să participe în cadrul comisiei. Toți au refuzat! Toți cei șase membri ai comunității academice din România au ignorat decizia rectorului UVT de numire în comisie, au ignorat îndatoririle cuprinse în fișa postului, dar nu au uitat să interzică dreptul unui tânăr de 35 de ani să ocupe un post de conferențiar universitar. Ar fi putut să mă evalueze, ar fi putut să spună că nu sunt suficient de pregătit, dacă acesta era cazul. Nu erau obligați să mă declare câștigător al concursului. Trebuiau doar să îmi evalueze activitatea și să concluzioneze, obiectiv, după evaluare. În schimb au vrut să ucidă vise și au reușit!”.

Sigur, Paul Albu era conștient că, în urma pronunțării unei hotărâri judecătorești de suspendare a concursului, acesta oricum nu s-ar fi putut desfășura, chiar dacă toți membrii comisiei ar fi fost prezenți. Tânărul susține, însă, că dezertarea din comisie a celor trei membri plini și forfaitul membrilor supleanți au reprezentat măsuri de siguranță luate de cei care au sabotat concursul, în cazul în care verdictul provizoriu din instanță i-ar fi fost defavorabil candidatei descalificate.

Postul a fost salvat

Continuăm să cităm din memoriul lui Paul Albu: “Au fost luate măsuri administrative împotriva celor care nu au respectat decizia rectorului UVT și care nu și-au respectat fișa postului? A vrut universitatea să demonstreze că dezavuează astfel de practici și că se delimitează de ele? Până la urmă e corect că nu poți să incriminezi instituția pentru ceea ce face omul. Dar dacă instituția acceptă ceea ce face omul, instituția e părtașă. Au urmat înfățișările în instanță, unde contracandidatul a renunțat, la primul termen, la solicitarea de suspendare a concursului. De ce? Pentru că bătălia era câștigată. Postul care nu era în realitate scos la concurs, ci era destinat unei anumite persoane era salvat”. Ulterior acestor evenimente, Paul Albu a aflat încă un detaliu interesant: “Un alt aspect, care îmi consolidează afirmațiile conform cărora postul nu a fost în realitate scos la concurs, ci era destinat unei anumite persoane, este legat de noul stat de funcții al Departamentului de Biologie-Chimie, care nu mai prevede un post de conferențiar. Deși exista un memoriu justificativ de aproape 30 de pagini prin care se arăta nevoia imperioasă a unui post de conferențiar universitar în cadrul departamentului. Desigur era vorba de postul creat cu dedicație. Acum nu mai este nevoie”.

România Educată, doar pe hârtie

Evident, după toată această mascaradă, Paul Albu nu mai are nici un motiv să-și reprime revolta: “Această experiență mi-a cauzat daune iremediabile, mi-a frânt dorința de a continua să promovez în mediul universitar, mi-a oprit cariera profesională aflată într-un punct de ascensiune și, poate cel mai grav, m-a făcut să îmi pierd speranța. Mai aveam o speranță în mediul universitar, academic. Mi-am pierdut-o și pe aceea! De ce? Din cauza unor metode comunistoide, care se practică și în prezent și care se vor practica și în continuare dacă nu schimbăm ceva. Este un caz unic? Singular? Mă îndoiesc! Oare toți cei care au trecut prin astfel de experiențe au scris despre ele? Mă îndoiesc! Credeți că în acest context se poate derula proiectul <<România Educată>> (n.r. – proiectul anunțat încă din timpul primului mandat de președintele Klaus Iohannis, dar rămas doar în stadiul de deziderat)? Nu voi mai răspunde eu la această întrebare… Metode comunistoide, abuzive, discriminatorii… în mediul universitar românesc… în anul 2020, unde meritocrația a fost dată uitării, iar nepotismul distruge oameni și instituții. În final, aș vrea totuși să continui să cred ca este vorba doar de niște indivizi care nu s-au aliniat la standardele promovate de către UVT, că este vorba doar de un micro-management al departamentului care a inițiat concursul și că universitatea în care m-am format nu agreează astfel de practici. Pur și simplu am avut eu neșansa”.

Memoriu și către minister

Acesta a fost memoriul trimis Administrației Prezidențiale, un al doilea, mai tehnic și cuprinzând întreaga cronologie a evenimentelor, cu date, nume și fapte, fiind înaintat, cum spuneam la început, Ministerului Educației și Cercetării. Nu îl mai redăm și pe acesta, ci vă prezentăm doar finalul: “Având în vedere toate cele menționate anterior, vă rog frumos să analizați posibilitatea existenței unui abuz și a unui act discriminatoriu realizat de către cei trei membri ai comisiei de concurs, alături de cei trei membri supleanți, toți numiți prin Decizia Rectorului UVT nr. 471/CR/29.05.2020, în ceea ce privește evaluarea reală, obiectivă și echidistantă la concursul pentru ocuparea postului de conferențiar universitar (domeniul Chimie), poziția 15, în cadrul departamentului de Biologie-Chimie al Facultății de Chimie, Biologie, Geografie a Universității de Vest din Timișoara, a oricărui alt candidat care îndeplinește toate standardele științifice și pe cele administrative, conform metodologiei privind organizarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice și de cercetare vacante din UVT și a examenelor de promovare în cariera didactică din UVT, dar care provine din exteriorul UVT. De asemenea vă rog să analizați și dacă Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie, respectiv Universitatea de Vest din Timișoara au încercat să se delimiteze de practicile ilegale și imorale ale respectivilor membri ai comisiei de concurs sau dacă acestea au fost acceptate tacit, în detrimentul unei conduite academice corespunzătoare”.

Web of Science – da, Google Scholar – nu

În ceea ce ne privește, am verificat informațiile prezentate de Paul Albu în memoriile adresate Administrației Prezidențiale și Ministerului Educației și Cercetării și ne-am convins că revolta tânărului este absolut justificată.

O vom lua cronologic. În primul rând, ceea ce spunea tânărul chimist în memoriul său era logic: într-un concurs, respectarea regulilor jocului, adică a condițiilor impuse de regulament, este esențială. Ne referim la condiția ca fiecare candidat să aibă indicele Hirsch (sau H-index) egal sau mai mare de 9 în baza de date ISI Thomson Reuters, actualul Clarivate – Web of Science (WoS).

Paranteză explicativă: indicele Hirsch (denumit după numele celui care l-a propus, în anul 2005, fizicianul Jorge Hirsch, de la Universitatea din California) este un instrument de evaluare a rezultatelor ştiinţifice ale cercetătorilor şi instituţiilor academice şi un criteriu de cuantificare a impactului ştiinţific al acestora; H-index se bazează pe o listă de publicaţii aranjate în ordinea descrescătoare a numărului de citări (începând cu articolul cel mai citat), evidenţiind ponderea documentelor intens citate faţă de documentele care nu au fost încă citate. Mai pe scurt: în cazul H-index nu contează cât de multe articole științifice publici, ci cât de mult sunt citate articolele tale de către alți autori.

Paul Albu are H-index 9, spre deosebire de contracandidata sa, Corina Duda Seiman, care are H-index 7 în baza de date WoS. Într-adevăr, în baza de date Google Scholar, Corina Duda Seiman figurează cu H-index 9, dar nu și în Web of Science, singura care contează la acest capitol. N-o spunem noi, ci Ordinul ministrului educației nr. 4.478 din 23 iunie 2011 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare şi a atestatului de abilitare, pentru domeniile ştiinţifice aferente panelurilor pe domenii fundamentale P1 – Matematică şi ştiinţe ale naturii, P2 – Ştiinţe inginereşti şi P3 – Ştiinţe biomedicale din cadrul Consiliului Naţional pentru Atestarea Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, care, în anexa 2, art. 8, spune așa: “Numărul de citări al unei publicaţii se consideră a fi cel indicat de ISI Web of Science”.

Pornind de la aceste considerente, este evident de ce contestația formulată, în 31 august, de Paul Albu vis a vis de acceptarea dosarului contracandidatei Corina Duda Seiman a fost soluționată favorabil pentru reclamant, în 1 septembrie, de către comisia de soluționare a contestațiilor. Nu la fel de evidentă este și rațiunea pentru care comisia de evaluare a îndeplinirii standardelor minimale a ignorat prevederile ordinului de ministru mai sus menționat.

Primul retras din comisie nu are chef de vorbă

Continuăm prezentarea cronologică a evenimentelor. A doua zi după ce Corina Duda Seiman a fost descalificată, în 2 septembrie, unul dintre cei cinci membri ai comisiei de concurs, prof. dr. Lorentz Jantschi (Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Departamentul de Fizică şi Chimie), și-a anunțat, printr-un mail trimis către UVT, retragerea din comisia de concurs. Am dorit să aflăm de la domnul Jantschi mai multe detalii referitoare la declinarea participării în comisia de concurs, așa că am încercat să-l contactăm telefonic și, ulterior, prin SMS. Eșec pe toată linia: “Stimate domnule, am ore. Online. Vă rog să mă scuzați, nu doresc să port discuții jurnalistice” au fost singurele propoziții, scrise pe WhatsApp, cu care ne-a onorat profesorul din Cluj-Napoca. Și tăcerea este un răspuns, nu-i așa?

Conferențiarul de la “Poli”, deranjat că îndrăznim să-l contrazicem

La câteva zile după dezertarea profesorului clujean, în 7 septembrie, alte două mail-uri au venit pe adresa UVT, la nici două ore distanță unul de celălalt: Narcis Duțeanu (conf. dr. la Universitatea Politehnică Timișoara,  Facultatea de Chimie şi Ingineria Mediului) și Vasile Ostafe (prof. univ. la Universitatea de Vest Timișoara, Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie) și-au declinat și ei participarea în comisia de concurs.

L-am contactat telefonic și pe domnul Narcis Duțeanu, care, în momentul în care a auzit subiectul, ne-a răspuns foarte sigur pe el: „Vă rog frumos să citiți regulamentul de organizare a concursurilor publicat de UVT, unde se spune foarte clar că un candidat poate să-și conteste propriul aviz, nu avizul celuilalt candidat”. După ce i-am replicat că am citit metodologia și că acolo nu scrie așa ceva, domnul conferențiar Duțeanu a încheiat brusc discuția, evident revoltat că îndrăznim să-l contrazicem. N-am mai avut timp să-i explicăm că ne referim la Metodologia-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior, aprobată prin HG nr. 457/2011, care, la art. 1, alin. 6, spune așa: “Metodologia proprie conţine prevederi referitoare la soluţionarea contestaţiilor în cadrul instituţiei care a organizat concursul.

Contestaţiile pot fi depuse exclusiv pentru nerespectarea procedurilor legale”, iar la alin. 7 prevede următoarele: “În situația în care un candidat deține elemente care pot demonstra nerespectarea procedurilor legale de concurs, candidatul poate formula contestație în termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea rezultatului. Contestația se formulează în scris, se înregistrează la registratura instituției de învățământ superior și se soluționează de comisia de soluționare a contestațiilor”.

Din coroborarea prevederilor stipulate în cele două alienate nu reiese nicicum că Paul Albu nu avea voie să conteste nerespectarea procedurilor legale în cazul acordării avizului juridic favorabil contracandidatei sale. Ba dimpotrivă. Până la urmă, cui îi strică o ștachetă cât mai ridicată în performanța academică? Altfel spus, de ce atâta supărare că un candidat cu o activitate științifică cu impact mai slab decât cel prevăzut de rigorile universitare a fost, până la urmă, descalificat?

Nici cu cel de-al treilea retras din comisia de concurs, Vasile Ostafe, profesor chiar la facultatea organizatoare, n-am reușit să dialogăm, omul aflându-se în convalescență după ce suferise o intervenție chirurgicală.

Supleanți inutili

 În ceea ce-i privește pe cei trei membri supleanți care au refuzat in corpore să îi înlocuiască pe colegii lor în comisia de concurs, aceștia sunt prof. dr. Adriana Isvoran, prof. dr. Mihai Putz și conf. dr. Constantin Bolcu, cu toții cadre didactice la Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie a UVT. Pe dumnealor nu i-am mai contactat, pentru că, oricum, participarea oricăruia dintre ei în comisia de concurs ar fi fost…nelegală! Da, exact cum ați citit!

Regulamentul prevede că din cei cinci membri ai comisiei de concurs trebuie să facă parte, obligatoriu, cel puțin trei cadre didactice din afara universității organizatoare, în cazul de față, din afara UVT. Or, cum din comisia de concurs făceau parte exact trei membri din afara UVT, iar toți cei trei membri supleanți erau cadre didactice interne, retragerea oricărui membru plin extern din comisie atrăgea după sine imposibilitatea desfășurării concursului! Așadar, existența celor trei membri supleanți interni avea utilitate doar dacă din comisia de concurs s-ar fi retras un membru plin din UVT, altfel desemnarea supleanților s-ar fi dovedit total inutilă. Așa cum a și fost.

Pornind de la aceste considerente, am întrebat Universitatea de Vest care a fost logica unei asemenea nominalizări a membrilor supleanți și cum au fost sancționate cadrele didactice ale UVT care nu s-au conformat deciziei rectorului UVT prin care au fost numite ca membri plini sau membri supleanți în comisia de concurs. Ni s-a răspuns așa: “Nominalizarea unor membri supleanți în cadrul acestei comisii nu reprezintă un demers imperativ prevăzut de legiuitor în sarcina instituției de învățământ superior organizatoare a concursului – art. 22 alin. (2) din Metodologia-cadru de concurs (…) Nu au fost aplicate sancțiuni membrilor comisiei de concurs numite în cadrul concursului organizat de UVT pentru ocuparea postului didactic de conferențiar universitar din cadrul Facultății de Chimie, Biologie, Geografie, Departamentul de Biologie-Chimie”.

Da, așa este, desemnarea supleanților este lăsată de lege la latitudinea universității, dar nu asta era întrebarea. Indiferent că era o condiție imperativă sau facultativă, ce sens are să desemnezi niște membri supleanți doar de formă, dacă știi că nu ai cum să-i folosești?! Sau mimarea profesionalismului ajută la poleirea imaginii universității? Posibil. Trecând la al doilea răspuns, credem că este foarte interesant și instructiv să aflăm că, la Universitatea de Vest din Timișoara, deciziile rectorului pot fi încălcate fără nici o emoție, fără nici o teamă de eventuale sancțiuni. Încă o dovadă de profesionalism și de rigoare academică.

„Asta-i pohta ce-a pohtit

Trecem acum la cele două procese deschise împotriva Universității de Vest, în aceeași zi, 7 septembrie, de candidata descalificată, Corina Duda Seiman, la Tribunalul Timiș. În unul, doamna Duda Seiman solicita anularea avizului juridic nefavorabil și obligarea UVT să-i permită participarea la concurs, iar în celălalt, reclamanta cerea emiterea unei ordonanțe președințiale prin care să se suspende concursul până la pronunțarea unei soluții în primul proces. Procesul la instanța de fond având ca obiect ordonanța președințială s-a judecat rapid, chiar a doua zi, în 8 septembrie, deoarece concursul era programat în 9 septembrie.

Instanța învestită cu soluționarea unei cereri de ordonanță președințială trebuie să realizeze un examen sumar al litigiului pentru a verifica de partea cui se află aparența dreptului. În speța de față, în urma acestui examen sumar, judecătorul a constatat că reclamanta a primit inițial un aviz juridic favorabil, iar la câteva zile distanță un aviz nefavorabil, așa că a apreciat că aparența dreptului este în favoarea reclamantei, considerând că există dubii privind legalitatea celui de-al doilea aviz juridic. Drept urmare, în acest litigiu, instanța de fond a dispus suspendarea concursului până la pronunțarea unei soluții în celălalt proces, cel în care doamna Duda Seiman solicita anularea avizului juridic nefavorabil. Nimic de comentat, fiecare cetățean are dreptul să se adreseze justiției pentru a-și căuta dreptatea, doar că partea interesantă abia acum urmează.

După ce s-a văzut cu sacii în căruță, adică a obținut suspendarea concursului, doamna Duda Seiman nu a mai fost interesată să-și caute dreptatea, la o săptămână după acest succes anunțând onorata instanță – Curtea de Apel, în recursul la procesul cu ordonanța președințială, respectiv, Tribunalul Timiș la fondul cauzei având ca obiect anularea avizului juridic nefavorabil – că renunță la judecată! Da, pe doamna Duda Seiman nu o mai interesa acum să demonstreze că a fost nedreptățită, nu o mai interesa să obțină anularea avizului juridic nefavorabil, instanța consemnând negru pe alb că reclamanta “arată că nu mai are interes în susținerea acțiunii, întrucât nu s-a mai organizat concursul pentru postul de conferenţiar”.

Curioși să aflăm chiar de la doamna Duda Seiman motivul pentru care a renunțat la cele două procese, am contactat-o telefonic, în 17 decembrie. Conversația a fost scurtă: “– De ce ați renunțat la proces? – Dar de ce scrieți dumneavoastră articole? – Pentru că sunt jurnalist, asta mi-e meseria, îmi cer scuze… – Pot să vă răspund în zece minute? Am ore cu studenții acum. – Da, e în regulă, aștept telefonul dumneavoastră. – Bine, la revedere”. Au trecut nu zece minute, ci șapte zile, iar doamna Duda Seiman nu ne-a mai telefonat. Ca atare, am revenit cu un mesaj, pe WhatsApp, în care i-am pus aceeași întrebare, în speranța că, de această dată, vom avea mai mult succes. N-am avut.

În 4 și 12 noiembrie, Curtea de Apel Timișoara și Tribunalul Timiș luau act, pe rând, de renunțarea la judecată a reclamantei Corina Duda Seiman. Conform răspunsului primit de noi de la UVT, concursul pentru ocuparea postului didactic de conferențiar universitar la Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie este și la această oră suspendat, deoarece hotărârile judecătorești pronunțate în cele două dosare nu sunt definitive. Am verificat, așa este. Rămânem pe recepție.


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

64 thoughts on “Un fost șef de promoție al Universității de Vest din Timișoara acuză instituția de practici comunistoide

 1. Articolul este interesant si apreciez bine documentat si confirma odata in plus coruptia generalizata din toate sectoarele activitatii ,prin clamarea democratiei,cu atat mai mult intr-o institutie cu pretentii universitare. de educatie,invatamant si cercetare.

   1. Poate o sa faceți o ancheta si despre rectorul 2 in 1 al UVT, domnul deputat Marilen Pirtea, să ne explice cum poate (nu legal, ca aia e permis, ci efectiv, fizic) sa fie și rector la cea mai mare universitate din vestul țării și în același timp și deputat, membru în mai multe comisii parlamentare, iar munca depusă să și justifice sumele impresionante pe care le primește în urma acestor funcții conform declarației sale de avere disponibilă aici: http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=222&cam=2&leg=2016&pag=5
    Mai e curioasa si suma de 75.000 lei primită din activitatea de cercetare. Deci avem un rector 3 in 1. Suntem foarte curioși toți, oare ce a cercetat domnul rector/deputat de 75.000 lei în 2019? Pe avion oare a făcut cercetarea asta? O fi luat exemplu de la fostul ministru Șova care își ponta 32 de ore de activitate/zi?
    Evident că de aici rezultă atât debandada din multe universități, dar și totala lipsă de calitate a legilor. Toate astea, pe bani foarte mulți, plătiți de prostimea care nu e la butoane să poată să își facă legi cu dedicație care să permită o asemenea aberație. Rector la Timișoara și deputat în București. Și cercetător pe drum….

 2. Da, inteleg…din pacate inca se mai fac discriminari si in randul studentilor legat de regiunea din care provin…josnic pentru o astfel de universitate care se vrea a fi un exemplu. Exista destule persoane capabile si morale care pot preda…Ar trebui conducerea sa intrevada o sedinta pentru toti profesorii in care sa discute despre acest aspect, profesorul trebuie sa fie un exemplu…dar ce sa facem putem invata si din asta…SA NU FIM ASA LA RANDUL NOSTRU!

 3. Eu sunt curioasă, cum de Domnul Albu, predă totuși la Facultatea de Chimie, Biologie,Geografie din Timișoara, deși nu este angajatul acestei facultăți de prestigiu.

  1. Mai ales că,exact dânsul vorbea de corectitudine,despre eliminarea nepotismului.
   Să nu uităm că după ce a terminat facultatea de chimie din cadrul Universității Politehnica Timișoara, s-a înscris la un Master din cadrul Universității de Vest din Timișoara, Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie, facultate care l-a susținut,educat, format si propulsat spre finalizarea doctoratului; aceeași facultate în care lovește acum.

   Apropo, în perioada studiilor sale doctorale, Facultatea nu mai prezenta nereguli? Și, oare, cum a ajuns indicele Hirsh al Dânsului să fie atât de mare?

   Mă opresc aici, concluzionând cu fraza: ” acolo unde există interes,dreptatea nu poate fi mediator „.

   1. Doamna, sper cu tarie ca munca de cercetare pe care o realizati in cadrul doctoratului sa fie macar putin mai temeinica. Nu am absolvit “Poli” si nu am absolvit master CBG. Cat despre activitatea de predare, am fost o perioada ca si cadru didactic extern, in cadrul acoperirilor de la masterele de chimie. Mult succes in activitatea pe care o desfasurati!

    1. Sper ca atunci cand conditiile legale vor fi indeplinite, concursul pentru ocuparea postului de conferentiar sa se reia in cel mai scurt timp si ca cele intamplate sunt doar un cumul de erori comise prin necunoasterea temeinica a regulamentelor, procedurilor si a legii, fara un scop anume.

    1. Nu sunt nici mediator, și, cu atât mai puțin pe interes.
     Este vorba de corectitudine și moralitate.
     Este extrem de dureros, să lovești în profesori iluștri cu peste 30 de ani de muncă, doar pe motivul de a persevera în carieră. Dar, la Arad, unde este lector, nu poate să propulseze în funcția de Conferențiar, decât în Timișoara?
     Chiar, acest aspect nu l-am înțeles.
     O muncă de cercetare temeinică, se poate realiza oriunde, dacă, într-adevăr se dorește acest aspect.

     1. Dragă doamna Petrescu Alina Maria, extrem de dureros este ceea ce scrieți dumneavoastră, tocmai la adresa acelor ”profesori iluștri cu peste 30 de ani de muncă” pe care îi aduceți în discuție fără rost, fiindcă în această problemă, ei nu sunt implicați, problema este la ”uscăciuni” pentru că după cum bine știm, ”fiecare pădure are uscăciunile ei”, deci, haideți să nu le confundăm, dumneavoastră la ”uscăciuni” faceți referire.
      Cât despre comentariile dumneavoastră anterioare, ele reflectă clar faptul că faceți parte din aceeași categorie de persoane despre care se vorbește în acest articol, pentru că știți, auzim glumele alea la stand-up comedy, în care comediantul spune cum, crescut de niște părinți comuniști, a auzit ”eu te-am făcut, eu te omor!” în asta credeți și dumneavoastră? Dacă Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie l-a ”susținut,educat, format si propulsat spre finalizarea doctoratului” înseamnă că are dreptul să îl ”omoare”? Este o gândire bolnavă și incorectă, fiecare persoană fiind responsabilă de propriile reușite/nereușite, în cazul de față, despre universitate putem spune doar că își îndeplinește cu succes misiunea, dar nu își poate aroga meritele reușitei unui student.
      Ați menționat că ați participat la orele domnului Albu, poate doar o părere în acest sens ați fi putut să formulați, dar observ că v-ați folosit de acest aspect doar pentru a ataca, în loc să vă exprimați o critică constructivă, cum e frumos în mediul academic din care faceți parte și pe care spuneți că-l apărați.
      De asemenea, ați spus că sunteți curioasă de ce nu a reclamat nereguli în perioada studiilor doctorale, să înțeleg că sunteți conștientă și dumneavoastră că ele există și uimirea este că abia acum a îndrăznit cineva să spună?

     2. Lina Kă măgarul Cară apă,Titlul acestui articol se intitulează:Un fost șef de promoție al Universității de Vest din Timișoara acuză instituția de practici comunistoide.
      In orice Instituție sunt angajați, nu?
      Deci, acuzele cui i se aduc?
      Referirile mele exact la acest aspect s-au referit, și, mai ales , sub ce statut Domnul Albu predă la facultate, nefiind angajatul acestei instituții.
      Și, vă rog frumos să vă asumati jignirile pe care mi le aduceți .

   2. Îmi pare rău că ați rămas în urmă cu informațiile, însă eu am finalizat studiile doctorale în 2016, iar în 27.01.2017,am susținut teza de doctorat, obținând meritoriu,magnae cum laudae, titlul de doctor.

    Și, acum, fără să fiu sarcastică,doriți să perseverați și să ajungeți conferențiar în Timișoara, și să rămâneți lector la Arad, domnule Albu, tot în statut de profesor asociat, sau extern, cum v-ați exprimat, Domn Profesor?
    Să știți că în cadrul Masterului la care sunt înscrisă actualmente, am avut ore cu Dvs., așadar m-am exprimat foarte concis și foarte corect.

    1. Ma bucura faptul ca am parte de atentia dvs, chiar daca e vorba numai de sectiunea de comentarii a unei anchete jurnalistice! Sunt bulversat! Intrucat sunt convins ca daca ati fi participat cu atentie la prelegerile mele de curs, din cadrul masterului la care dvs sunteti inscrisa, ati fi fost alaturi de mine in situatia de fata!

     Mult succes!! Daca absolviti masterul inainte sa se reia concursul in cauza, va invit si pe dumneavostra sa participati! Mai mult, puteti sa incercati sa depuneti dosarele impreuna! Sunt convins ca nu ar fi o problema din perspectiva metodologiei.
     Fie ca cel mai bun candidat sau duet sa castige!!

     1. Stimate Domnule Albu, nu mă interesează postul de conferențiar, sau alte posturi din cadrul facultății, și, cu atât mai puțin mă interesează războiul iscat de Dvs.,și doamna Corina Duda-Seiman.
      Am intervenit doar din perspectiva faptului că loviți în
      strădania și munca de o viață a celor mai buni profesori, iar dacă ați fi fost cu adevărat un profesor, nu ați fi recurs niciodată la această metodă.
      Mult succes, „Pe culmile succesului”!

     2. Fiind in postura de afon , in cele universitare,va intreb doamna P,A.M. daca intai vi s-a dat titlul de ‘dobtor’si pe urma v-ati inscris la „maistorat” ? ( forma fara fond) . Ne puteti aminti doar nume din categoria ‘celor mai buni profesori’ eventual o tema de cersetare profunda?

     3. Domnule Albu, dacă v-ați fi făcut temele temeinic și dacă ați fi participat la cursurile pe care le țineți, v-ați fi cunoscut studenții,ceea ce denotă exact contrariul. Acest master,este doar o opțiune de-a mea. Primul master a fost absolvit în 2011. Poate la Arad, nu îți este necesar masterul, ca să te înscrii la doctorat, și spre deosebire de Dvs., eu chiar am învățat.

     4. Este o gluma sau sunteti/ati devenit chiar atat de ridicola?! Daca ati fi participat macar o singura data, ati si stiut faptul ca prezenta se realiza prin capturi realizate ale activitatilor on-line realizate pe platforma digitala. Aceste capturi arata foarte clar studentii care au participat la respectivele activitati. Prin urmare eu am probele care sa imi sustina afirmatiile. Probe care se gasesc inclusiv la nivelul departamentului. Aparent, dvs sunteti intr-o deriva continua, intr-o lume imaginara, care nu are nici cea mai mica legatura cu realitatea! Aveti nevoie de ajutor? Va rog sa ne spuneti, ca nu va lasam mai greu!! Dar pana atunci, va rog sa nu mai duceti minciuna la rang de “magna cum laude”. Nu va ajuta la prestigiul pe care incercati sa il construiti in jurul dvs si cu atat mai putin, nu reprezinta un exemplu pentru elevii pe care incercati sau ati incercat, in trecut, sa ii educati.

     5. Domnule Albu, dați bir cu fugitii acum?
      Titlul acestui articol se intitulează: Un fost șef de promoție al Universității de Vest din Timișoara acuză instituția de practici comunistoide, deci pe cine acuzați?
      Și, sub ce statut predați la Facultatea de Chimie,Biologie, Geografie? Căci angajatul acestei instituții nu sunteți, nu?
      Și, cum adică sunteți acoperit?
      Vă auziți ce spuneți?
      Și, încă ceva: vă rog insistent, public să vă asumați fiecare jignire pe care mi-o aduceți, căci rămân aici răspunsurile drept dovezi, felul în care tratați semenii, în special.
      Probabil, așa încercați să educați.
      Și, poate nu ați conștientizat, prin ridiculismul de care ați dat dovadă, dar, ați, recunosc că predați la Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie, Master, Specializarea Chimie clinică sanitară și de Laborator.
      Deci, vă mulțumesc frumos că ați dovedit că tot ce am specificat eu este adevărat.

      Să vă fie rușine, pentru impertinența si acuzele nejustificate la adresa mea.

     6. Nu il cunosc personal pe domnul Albu, probabil a fost in regim plata cu ora. Oricum, v-am cautat CV-ul, unde v-ari laudat ca si Dvs. ati tinut ore pe.lamga doamna Albulescu. Ati fost angajata UVT? Doamna, este clar ca sunteti bolnava psihic, chiar, de ce nu va cautati. Tot la o cautare pe net, apar si problemele pe care le-ati cand ati predat la liceu, precum si probleme cu socrul Dvs. Sa stiti ca tulburarile bipolare si psihoza au tratament, doar ca trebuie sa consultați un medic. Si apropo, povestea de mai sus cu Lina era alta, dar probabil ca magna dvs. e adaptata, ca nici grupa 1 a lui Mendeleev nu o stiti.

     7. Stimată Doamnă,
      Ne puteti spune CONCRET la cate cursuri ale Domnului lector dr.Albu ati participat avand in vedere ca sunteti masteranda la CBG ?
      Si pentru cultura dumneavoastra generala exista cadre didactice asociate in regim plata cu ora.

     8. Dacă credeți că puteți să veniți cu astfel de acuzații extrem de grave, și să nu răspundeți juridic de ele, vă înșelați.
      Știți că ați semnat regulamentul în care vă asumați tot ce scrieți, nu?

      Să vă fie rușine!

      Sper că veți răspunde în fața legii, de tot ceea ce ați scris.

      Asemenea jigniri, nu cred că pot fi tolerate de absolut nimeni.

      Am fost cadru didactic, învățământ gimnazial, cu o experiență de 13 ani la catedră, și, nimeni nu s-a plâns de mine.

      Am fost premiantă încă din școala gimnazială, și nu am avut o situație financiară extrem de strălucită.

      Faptul că v-ați interesat de mine pe net, și ați aflat că în anul 2016 am avut un proces de partaj cu Socrul meu, nu cred că vă permite să îmi aduceți astfel de acuze.
      Și, probabil că v-ați interesat despre mine, și ați aflat că nu apar în evidențe cu astfel de boli.
      În orice caz, voi lăsa numele medicului meu de familie, și nr. de telefon al acestuia, pentru verificare.

      Rușine! Rușine! Rușine!

     9. Doamnă, Dvs. mai bine v-ati vedea de treabă. Chiar sunteți penibilă. V-ati bagat ca musca, stiti Dvs. unde. Lasati treburile astea complicate, clar depășesc puterea Dvs. de procesare. E o ora potrivita sa fierbeti niste oua pentru micul dejun, iar daca aveti nevoie de instructiuni cum sa o faceti, cititi aici: https://www.realitatea.net/stiri/actual/cum-si-cat-se-fierb-corect-ouale-moi-si-ouale-tari-greseala-pe-care-o-fac-toate-gospodinele_5dcc9270406af85273d74740

     10. Nu cred că meriți să îți răspund. Dreptul la opinie este stabilit prin Constituție și este o încălcare a drepturilor oricărui cetățean cu bun simț.
      Atunci când jignești, trebuie să ai un temei logic; probabil că l-ați pierdut pe drum.

     11. Dar dumneavoastra ce opinie aveti, ca sunteti clar pe din afara subiectului. Dupa cum spunea cineva mai sus, chiar sunteti analfabeta functional. Ma ingrozesc când vad ca lucrati la Oncogen. Lasati povestile, cand aveti pareri pertinente, scrieti, ca in rest mancati rahat cu lopata de zapada.

     12. Poate nu știți să citiți, titlul articolului: ” Un fost șef de promoție al Universității de Vest din Timișoara acuză instituția de practici comunistoide”.
      Dacă nu știți să citiți, nu aveați cum să înțelegeți.

     13. Stimată Doamnă,
      La cate cursuri susținute de Domnul Lector dr. Albu ati participat ?
      Concret
      Dorim un număr.
      ..de la 1 la 14 :))
      Si lasati-ne cu premiile Dumneavoastra din clasele primare…..Si cu scoala de prestigiu
      Nu ne spuneti si media din facultate ?

   3. Rectific Universitatea Politehnica Timisoara, cu Universitatea de Vest Timisoara.

    Urmarind activitatea de cercetare a domnului Albu,apar urmatoarele nereguli:

    1. Primul criteriu de inscriere in cadrul unui program de studii doctorale,este absolvirea unui master anterior inscrierii la doctorat.

    2. 19 articole din cele 26 de publicatii,sunt publicate in aceeasi revista: ” Journal of Thermal Analysis and Calorimetry „.

    Paul Albu ORCID iD ; https://orcid.org/0000-0003-2202-4719
    Scopus Author ID: 51261009100

    Employment (1)

    o Universitatea de Vest Vasile Goldi? din Arad: Arad, RO; 2016-02-15 to present
    | Lecturer (Pharmacy) Employment; Source: Paul Albu; Preferred source

    Education and qualifications (3)

    o Universitatea de Vest Vasile Goldi? din Arad: Arad, RO;2014-05-06 to 2015-11-06 | Post doctoral researcher (Experimental biology); Education; Source: Paul Albu; Preferred source

    o West University of Timisoara: Timisoara, RO; 2009-10-01 to 2012-09-03 | PhD (Chemistry);Education; Source: Paul Albu; Preferred source

    o West University of Timisoara: Timisoara, RO;2004-10-01 to 2008-07-01 | Chemist (Chemistry);Education;Source: Paul Albu; Preferred source

    Works (26 of 26)

    1.An extensive compatibility study of mycophenolate mofetil with different excipients by spectroscopic and thermoanalytical investigation techniques. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry;2017 | journal-article; DOI: 10.1007/s10973-017-6192-9; EID: 2-s2.0-85013192695; Source: Paul Albu via Scopus – Elsevier ; Preferred source

    2.Studies regarding the induced thermal degradation, kinetic analysis and possible interactions with various excipients of an osseointegration agent: zoledronic acid. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry;| journal-article; 2017; DOI: 10.1007/s10973-017-6537-4 ; EID: 2-s2.0-85021160689 ; Source: Paul Albu via Scopus – Elsevier ; Preferred source;

    3.Study of thermally induced interaction between hydroxyethylcellulose and carboxymethylcellulose with different excipients.Journal of Thermal Analysis and Calorimetry ; 2017 | journal-article; DOI: 10.1007/s10973-017-6309-1 ; EID: 2-s2.0-85015776932 ; Source: Paul Albu via Scopus – Elsevier ; Preferred source;

    4.Thermal behavior and kinetic study of degradation for adamantan-2-one versus memantine hydrochloride. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry; 2017 | journal-article; DOI: 10.1007/s10973-017-6443-9; EID: 2-s2.0-85020077883; Source: Paul Albu via Scopus – Elsevier; Preferred source;

    5.Thermal behavior of saturated phthalic-type polyesters. Influence of the branching polyol. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry; 2017 | journal-article; DOI: 10.1007/s10973-016-5667-4; EID: 2-s2.0-84978823367;Source: Paul Albu via Scopus – Elsevier ; Preferred source;

    6.Thermal behavior of sodium alendronate: A kinetic study under non-isothermal conditions. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry; 2017 | journal-article; DOI: 10.1007/s10973-016-5745-7; EID: 2-s2.0-84982946608 ; Source: Paul Albu via Scopus – Elsevier; Preferred source;

    7.Thermally induced interactions between adamantan-2-one and some pharmaceutical excipients. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry; 2017 | journal-article; DOI: 10.1007/s10973-017-6332-2; EID: 2-s2.0-85016603950; Source: Paul Albu via Scopus – Elsevier; Preferred source;

    8.Thermogravimetric and calorimetric studies performed on memantine hydrochloride to determine its thermal behaviour and possible drug–excipient interactions. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry; 2017 | journal-article; DOI: 10.1007/s10973-016-5600-x; EID: 2-s2.0-84975105978 ; Source: Paul Albu via Scopus – Elsevier;Preferred source;

    9.Sodium alendronate used in bone treatment: A complex study on the thermal behavior of the bioactive compound and its binary mixtures with several excipients. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry; 2016 | journal-article; DOI: 10.1007/s10973-016-5619-z; EID: 2-s2.0-84976276893; Source: Paul Albu via Scopus – Elsevier; Preferred source;

    10.Thermal behavior of phthalic anhydride-based polyesters: Part I. Influence of the polyol on the thermal stability. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry; 2016 | journal-article; DOI: 10.1007/s10973-016-5509-4; EID: 2-s2.0-84966564975;Source: Paul Albu via Scopus – Elsevier; Preferred source;

    11.Thermoanalytical measurements conducted on repaglinide to estimate the kinetic triplet followed by compatibility studies between the antidiabetic agent and various excipients. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry; 2016 | journal-article; DOI: 10.1007/s10973-016-5729-7; EID: 2-s2.0-84982922992; Source: Paul Albu via Scopus – Elsevier; Preferred source;

    12.The impact of trace metals on wild fish living in Crisul-Negru river from North-Western Romania: Bioaccumulation and histopathological biomarkers. Toxicology Letters;2015-10-16 | conference-abstract; DOI: doi:10.1016/j.toxlet.2015.08.405; Source: Paul Albu; Preferred source;

    13.Histopatological alterations and oxidative stress in liver and kidney of Leuciscus cephalus following exposure to heavy metals in the Tur River, North Western Romania. Ecotoxicology and Environmental Safety; 2015 | journal-article; DOI: 10.1016/j.ecoenv.2015.05.029; EID: 2-s2.0-84929649904; Source: Paul Albu via Scopus – Elsevier; Preferred source;

    14.Influence of the nature of the chain breaker on the thermal stability of phthalic anhydride-based polyesters. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry; 2015 | journal-article; DOI: 10.1007/s10973-015-4764-0; EID: 2-s2.0-84939469861; Source: Paul Albu via Scopus – Elsevier; Preferred source;

    15.Investigation of thermally induced interactions between pioglitazone and some excipients by FT-IR and DSC analysis. Studia Universitatis Vasile Goldis Arad, Seria Stiintele Vietii ; 2015 | journal-article; EID: 2-s2.0-84954349060; Source: Paul Albu via Scopus – Elsevier; Preferred source;

    16.TG/DTG/DTA data used for determining the kinetic parameters of the thermal degradation process of an immunosuppressive agent: mycophenolate mofetil. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry; 2015 | journal-article; DOI: 10.1007/s10973-015-4620-2; EID: 2-s2.0-84926173753; Source: Paul Albu via Scopus – Elsevier; Preferred source (of 2);

    17.TG/DTG/DTA data used to determine the thermal behaviour of pioglita zone.Studia Universitatis Vasile Goldis Arad, Seria Stiintele Vietii; 2015 | journal-article; EID: 2-s2.0-84930036991; Source: Paul Albu via Scopus – Elsevier; Preferred source;

    18.Thermal behaviour and drug-excipient interaction studies for quinidine.Revue Roumaine de Chimie; 2015 | journal-article; EID: 2-s2.0-84947417929; Source: Paul Albu via Scopus – Elsevier; Preferred source;

    19.Thermal behaviour of the polyesters obtained with different molar ratios of carboxyl hydroxyl components. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry; 2015 | journal-article; DOI: 10.1007/s10973-015-4783-x; EID: 2-s2.0-84939470611; Source: Paul Albu via Scopus – Elsevier ; Preferred source;

    20.Comparative study on the thermal behavior of two similar triterpenes from birch.Journal of Thermal Analysis and Calorimetry; 2013 | journal-article; DOI: 10.1007/s10973-013-3203-3; EID: 2-s2.0-84883151375; Source: Paul Albu via Scopus – Elsevier; Preferred source;

    21.Thermal behavior of some polyurethanes reticulated by aminated maltose. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry; DOI: 10.1007/s10973-013-3177-1; EID: 2-s2.0-84883203716; 2013 | journal-article; Source: Paul Albu via Scopus – Elsevier ; Preferred source;

    22.Thermal behaviour studies of procaine and benzocaine: Part 1. Kinetic analysis of the active substances under non-isothermal conditions.Journal of Thermal Analysis and Calorimetry.2013;| journal-article DOI: 10.1007/s10973-013-2959-9; EID: 2-s2.0-84880063230 ; Source: Paul Albu via Scopus – Elsevier; Preferred source;

    23.Hyphenated techniques used by evaluation of the thermal behaviour of glycyrrhetinic acidRevue Roumaine de Chimie; 2012 | journal-article; EID: 2-s2.0-84875435998; Source: Paul Albu via Scopus – Elsevier; Preferred source;

    24.Kinetics of degradation under non-isothermal conditions of a thermooxidative stabilized polyurethane.Journal of Thermal Analysis and Calorimetry; 2011 | journal-article;DOI: 10.1007/s10973-011-1497-6; EID: 2-s2.0-80052556551; Source: Paul Albu via Scopus – Elsevier ; Preferred source;

    25.Selective activation of heterogeneous systems: A consequence of the jahn-teller effect. Revue Roumaine de Chimie; 2011 | journal-article; EID: 2-s2.0-84861152698; Source: Paul Albu via Scopus – Elsevier; Preferred source;

    26.Thermal analysis study of amlodipine as pure compound and in binary mixture.Journal of Thermal Analysis and Calorimetry; 2011 | journal-article; DOI: 10.1007/s10973-011-1431-y; EID: 2-s2.0-80052593848; Source: Paul Albu via Scopus – Elsevier; Preferred source.

    1. Am placerea de a ma bucura, din nou, de sprijinul dvs in promovarea activitatii mele stiintifice. Desigur, nu toata lumea are acces la Web of Science, la fel cum nu toata lumea publica in jurnale indexate WoS…stiti dvs mai bine. Prin urmare nu pot decat sa va multumesc pentru promovarea personala, cat si pentru promovarea articolelor si a jurnalelor in care am publicat pana in prezent. Cine stie?! Cu siguranta ati observat ca printre cititori sunt si persoane din mediul universitar, care poate consulta aceste lucrari si mai mult, poate chiar vor cita anumite rezultate obtinute! Iar creste h-index!! Ce ne facem?!
     Revenind, incet, pentru a nu zdruncina formulele chimice in capsor, la cugetarea dvs anterioara, ma simt nevoit sa va ghidez, din nou, prin acest ocean de informatii, pe care dvs categoric nu le stapaniti!
     Si, asa cum este corect din perspectiva didactica, am sa va iau de la zero! Ne intoarcem putin in timp, nu prea mult ce-i drept, pana la momentul in care aveti in fata o socotitoare! Era prin clasele 1-2, sigur ca va amintiti pentru ca, trebuie sa recunosc, am vazut ca ati fost premianta in acele clase si va felicit pentru asta!! Inapoi la socotitoare si la aritmetica rudimentara din clasele primare. Eu, Paul Albu, am absolvit specializarea chimie in anul de gratie 2008, dupa finalizarea unui ciclu de studii de licenta de 4 ani. Adica 8 semestre. Adica 4 ani x 2 semestre/an = 8 semestre. M-ati urmarit pana aici? E in regula? Bun! Imediat dupa aceea, am fost admis la studiile masterale. Am inceput aceste studii in toamna anului 2008. Dupa ce am participat la cursurile masterale pe perioada primului an, da, da…eu am participat la cursuri!! Stiti dvs, cursurile care se predau la master, care nu sunt optionale! Sigur ca stiti, doar sunteti masteranda!! Revenim, dupa un an de master, adica pe perioada a 2 semestre, am acumulat suficiente credite pentru a ma inscrie la doctorat! Asa cum se intampla si in cazul ciclului Bologna (foarte frumos si orasul care gazduieste celebra Universitate prestigioasa, l-am vizitat, am intrat chiar si la Archiginnasio di Bologna unde se gasesc, in original, tratatele de chimie ale lui Berzelius) este nevoie de 300 de credite pentru a te putea inscrie la doctorat! Dintre ele 180 de credite se obtin in cadrul studiilor de licenta, iar 120 in cadrul celor de masterat. In cazul meu, am avut 240 de credite din ciclul de licenta si inca 60 de credite de la master! Legea din acea vreme, permitea inscrierea la doctorat, cu conditia de a fi inmatriculat la un master si de a avea cele minim 300 de credite! Desigur, conditia pentru finalizarea studiilor doctorale prevedea faptul ca cele masterale sa fie absolvite pana la sustinerea tezei de doctorat. Artimetica simpla, de clase primare, plus cateva cunostinte de bun simt din domeniul legislatiei din sistemul educational! Ati inteles acum? Este clar? Mai trebuie sa repet o data?
     In concluzie, iarasi ati incercat sa rostogoliti in spatiul public informatii care sa incerce sa umbreasca activitatea mea! Din nou s-a dovedit ca nu aveti dreptate! Din nou s-a dovedit ca nu aveti cunostinte elementare! Din nou s-a dovedit ca afirmatiile dvs sunt totalmente ridicole! Incercati sa mai luati o pauza! Stresul nu va face bine!!

     1. Cred că ar trebui să vă revizuiri Dvs. puțin munca în Web of Science, și să nu mai plătiți articole nejustificate și să nu mai veniți cu tactici de manipulare și să prostiți prin intermediul presei prin cuvinte comunistoide inventate de Dvs
      Chiar sincer, chiar atât de ridicol sunteți?
      Chiar atât de disperat sunteți să accedeți pe culmile succesului, prin șantaj și manipulare? Cum m-ați șantajat pe mine prin invitația Dvs. de a realiza un duet împreună pentru ” a-mi ține gura,”, apoi, refuzat fiind ați trecut la atac verbal?
      Josnic caracter, josnic mod de a gândi.
      Fiți sigur, că sunt persoane care v-au urmărit activitatea de cercetare, și nu sunteți atât de strălucit.
      Iar , în ceea privește Masterul, poate nu ați fost anunțat, dar nu mai aveți ore, așa cum desigur rezultă din lista de programare a examenelor, bineînțeles trimisă și la redacție drept dovadă.

     2. Dvs. vad ca scrieti doar la ore fixe. Oare pentru ca va amintiti o data cu administrarea medicamentelor? 🤪🤪

     3. Săraca de tine, Corina, ce ai ajuns.
      Chiar îmi este milă de tine, sincer.

      Să îți fie rușine.
      Dar, tu nu ai rușine, nu ai pardon, nu ai etică, nu ai moralitate, probabil că au murit odată cu tatăl tău.
      Nu am avut ocazia să îl cunosc pe Dânsul, dar, probabil, el, într-adevăr a fost o mare personalitate.
      Și, așa cum spuneau două persoane zilele trecute, C6H6 și C6H5CH3,(deși nu le cunosc, le mulțumesc frumos pentru intervenție), tu chiar crezi, săraca de tine, că poți să îi manipulezi pe toți.
      Se pare că ești în lumea ta demult timp, într-o lume a titeiului, ca să nu îi spun nămol sau rahat.
      Păcat de copilul tău.

      Și, pe deoparte îți mulțumesc, deoarece , pe măsură ce m-ai jignit atât de dur,ai dovedit că am dreptate. Altfel, nu se poate explica logic, de ce ai ripostat atât de urât, nu, „Corin Dud”?

     4. D-na Alina Petrescu nu va cunosc dar cel ce scrie sub pseudonimul “Corin Dud”nu este D-na Corina Duda Seiman are caracter sa nu se implice in așa josnicii!

     5. Bună ziua dna Daniela,nu cred că Dvs. ați știut că am colaborat cu Dna lector Albulescu,nu apare pe net în CV-ul meu.

     6. Mă scuzați că intervin în discuție 🙂 Puteți detalia, vă rog, partea cu „să nu mai plătiți articole nejustificate”? Nu de alta, dar cred că este foarte interesant ceea ce spuneți și sunt convins că aveți și dovezi irefutabile în acest sens, pe care, la o adică, le puteți prezenta și în instanță 🤓 Așadar, concret, pe cine a plătit domnul Albu și pentru ce?

     7. Relaxati-vă,Domnule Brindescu, cred că sunteți puțin obosit.
      Cred că aveți nevoie de o pauză.
      V-ați simțit atacat?
      Puteți să ne spuneți și suma pe care ați incasat-o? Doar știm cu toții, nimeni nu muncește pe gratis.
      Și, cum majoritatea articolelor științifice ale domnului Albu, mai exact 19, sunt publicate intr-o singură revistă, nu suntem chiar atât de proști să nu ne dăm seama că au fost plătite în mod nejustificat.

      Sigur aveți nevoie de o vacanță, Domnule Brindescu! Relaxați-vă, aveți nevoie!

     8. Poate îl mai citați Dvs. pe domnul Albu, ca să îi mai cresteți indicele Hirsh, căci el l-a crescut destul până acum.

     9. Mulțumesc pentru lămuriri 🙂 Cât despre vacanță, ce să spun, fiecare dintre noi avem nevoie de așa ceva… Poate mai puțin dumneavoastră, fiindcă se pare că vă aflați într-o vacanță permanentă 🙂

     10. Domnule, fiți sigur că aceste mesajele cu jignirile care mi s-au adus vor merge în Instanță.
      dovezile pe care le-am arătat, le voi Instanță.
      Și, precum am arătat clar, doamna Corina Duda – Seiman a fost în vizorul comisiei de etică și deontologie a UVT-ului, fiind sancționată. Și este extrem de clar, de ce dna Corina Duda – Seiman, a renunțat la cererea de judecată a Dânsei, din moment ce ea a fost sancționată. Tocmai de aceea a primit avizul juridic nefavorabil, din partea UVT-ului, și respingerea cererii de înscriere la concurs,și, bineînțeles, incapacitatea de a se înscrie din nou.

     11. Păi, dacă biroul de acasă a devenit permanent în perioada Pandemiei, prin munca online, ce să facem, ne conformăm.

 4. Doamna Alina Petrescu, este foarte clar ca Dvs. aveti niste probleme grave, netratate sau daca sunt tratate, nu o faceti corespunzator. Magna cum laudae sigur nu ati luat la gramatica, acolo cred ca nici nota de trecere nu aveti. Avand in vedere ca toate informatiile pe care le-ati dat aici despre domnul Albu sunt false, e clar ca antidepresivele pe care le folositi va duc intr-un univers paralel. Totodata, habar nu aveti cum functioneaza invatamantul universitar, cu norme si alte cele, vedeti-va de job si lasati moralitatea pe mai încolo, dupa ce invatati cum se foloseste virgula in juxtapunere.

  1. Doamna Corin Dud, ceea ce reproșati altora, probabil că vă reproșati exact Dvs.
   Probabil nu v-ați revenit după moartea Tatălui Dvs., și, după cum se vede, vă războiți cu oricine răsare în calea Dvs.
   Tot ce am scris este foarte corect gramatical, foarte concis și foarte corect.
   Mergeți, poate mai aveți de lucru la indicele Hirsh, poate găsiți metode să îl ridicați până la 9.00

   1. Din câte știu eu, ”Corin” este un nume care indică o persoană de gen masculin. Cum ați presupus că este vorba despre ”Doamna Corin Dud”?
    Nu vă place să fiți atentă la detalii, să înțelegeți ceea ce citiți? Dacă așa stau lucrurile, este grav, se numește ”analfabetism funcțional”. Așa ați procedat și când v-ați documentat despre domnul Paul Albu, ați citit, dar nu ați înțeles?

 5. Ca abonat al ziarului constat ca d-l Ciprian Brindescu abuzeaza de spatiul ziarului (mai mult de doua pagini) fara a lamuri problema concursului, prezentand si ceealalta parte. Oare conteaza doar „H-Index” ?
  Care au fost concluziile din referatele membrilor comisiei ? Sunt aduse jigniri si membrilor din afara UVT.

  1. Care cealalta parte? 🙂 Nimeni din „cealalta parte” n-a vrut sa isi prezinte punctul de vedere. Despre ce jigniri vorbiti? 🙂

 6. Draga Corina, multumeste-te cu ce ai. Daca nu era tatal tau, si daca ar fi trebuit sa dai admitere pentru facultate, nici pe aceasta nu o faceai. Dar, mai doctoratul. Fi sincera, ce stiai tu despre poliuretani, cand tocmai ai scris o carte despre acestia ? Iti trebuiau publictatii pentru doctorat, nu ? Pacat ca nu mai traieste dl.Novac.
  Cariera ta se bazeaza pe o mare bataie de joc. Sa mai ai si tupeul sa actionezi in instanta institutia pentru a suspenda un concurs, stiind ca nu ai nici o sansa in fata sefului de promotie.
  Macar acum in acest ceas gandeste-te la ce iti spun :
  Cea mai buna minciuna este adevarul.
  Ai un copil de crescut. Macar el sa beneficieze de o educatie adevarata. Sa nu fi un parinte care furi, minti si inseli pentru el.

  1. Doamna Duda-Seiman umbla cu cioara vopsita de muuulti ani. Peste tot a incercat sa fenteze sistemul si mereu a mers pe calea simpla, batatorita. Este arhispecializata pe hartie in numeroase treburi, dar in rest e praf si pulbere. Era de asteptat ca la un moment dat va pica in cap. Lista publicatiilor e vai si amar, apar lucrari in diverse domenii, neinchegate, ci in functie de cum a „picat”. Si-a rezolvat licentele, doctoratele si postocul prin smecherii si inrerventii, ca deh, potential a fost. Toate se platesc

   1. A vuit ani de zile facultatea de chimie si mai ales Spumotimul de modul in care Corina a beneficiat de toate avantajele posibile. Cunoscând de aproape familia acesteia, pot spune ca întotdeauna protectia i s-a asigurat prin intermediul nașilor si prietenilor: nașii i-au scris doctoratul, nasii i-au fost in comisia tezei, nasul a bagat-o in sistem, nasii și finii au fost membri in comisii de care a avut Corina nevoie. Si acum la concurs, cei care nu au venit sunt prieteni ai nasilor sau ai finilor. In curand, voi veni si cu o lista a acestora

     1. Domnule Benzen C6H6,
      Sa nu uitati, Va rugam, de lista promisă.
      Va dau întîietate Dumneavoastra avand in vedere ca ati promis ca veti reveni cu ea. În caz contrar o voi scrie eu 🙂
      Pentru moment las inițialele:
      Nasi:
      Fam prof. Dr. C.D.
      Fam prof. Dr. N. R.
      Fini:
      Fam prof dr. N.P.
      Fam prof dr. P.M.

      Dacă Dumneavoastra aveti mai multe nume, Va rugam frumos sa ni le spuneti si noua.

      An Nou fericit!

 7. Bună ziua, Stimate Domnule Ciprian Brindescu,
  Așa cum am promis, v-am trimis pe e-mail adeverința mea medicală, precum și toate cursurile și seminariile,predate de domnul Albu din cadrul Masterului.
  Iar, în ceea ce o privește pe Doamna Corina Duda-Seiman, aceasta a fost în vizorul Comisiei de etică și deontologie a Universității.

  1. Doamnă, relaxați-vă! 🙂 Nu mă interesează absolut deloc adeverințele dvs. medicale. Vă doresc multă sănătate!

   1. Vă mulțumesc frumos, Stimate Domnule Ciprian Brindescu.
    Se pare că pe Dvs.nu vă interesează în fond dacă sunt sau nu nereguli. Vă interesează doar să aveți rating.
    Nu Dvs. sunteți autorul acestui articol, unde faceți referiri cu anchetă, la practicile din cadrul acestei instituții?
    Nu puteți să vă asumați ceea ce scrieți?
    Sau, am uitat eu că Dvs. umblați cu alba-neagra, exact ca și în cazul anchetei Dvs. din martie 2019.

    Multă sănătate și înțelepciune, vă doresc și eu!

     1. Vă mulțumesc frumos.
      După multă muncă, sigur că este necesar și puțină relaxare.
      Noi ne câștigăm banii din muncă cinstită, nu precum alții.

     2. Adică? Cine își câștigă banii din muncă necinstită? 🙂 Hai, curaj, dați cărțile pe față! 🙂

 8. Preluat din documentul oficial postat public pe internet, si trimis pe adresa DVS, de e-mail:

  Universitatea de Vest Timisoara Comisia de Etica si Deontologie Universitara din UVT
  Nr.de inregistrare UVT:7583/04.04.2018

  HOTARAREA NR.13/03.04.2018

  Comisia de etica si Deontologie Universitara din UVT(in continuare,CEDU),este constituita statutar din membri prezenti, semnatari ai Hotararii in sedinta din 03.04.2018.

  Pe ordinea de zi a CEDU se afla deliberarea si hotararea -cf articolului 6,alin.1-13 din Regulamentul de Organizare si Functionare a Comisiei de Etica si Deontologie Universitara din UVT -in cazul sesizarii nr.17269/30.10.2017 din partea Comisiei de Etica din Facultatea de Chimie,Biologie,Geografie,prin care supune atentiei noastre o posibila incalcare a unor principii de etica si deontologie universitara, corelate incidentului ce a avut loc in data de 27 iulie 2017 in cadrul Facultatii de Chimie,Biologie,Geografie.

  CEDU aproba in unanimitate Raportul nr.14 inregistrat la UVT cu numarul 7511/03.04.2018.

  Rezultatele analizei – in urma consultarii tuturor documentelor anexate sesizarii si a celor suplimentare,cerute de comisie,si in urma audierilor sunt:

  …….

  B. Dna lect.univ.dr.Corina DUDA-SEIMAN :

  (1) prezinta in activitatea de serviciu elemente care nu se incadreaza in normele FCBG si care incalca protocolul de lucru :

  a) si-a adus copilul la locul de munca,lasandu-l sa se joace pe calculatorul pentru inscrieri, sa se joace pe coridor, (cu o drona), sa intre in laboratoarele de chimie si sa manipuleze aparatura si substante ;

  b) si-a adus alti membri ai familiei la locul de munca ;

  (2) in sarcinile de serviciu primite,creaza disfunctionalitati:

  a) nu a participat la supravegherea candidatilor la examenul de licenta la FCBG ( nu poate prezenta nicio justificare a absentei, de care sa fi avut cunostinta vreunul dintre responsabili pe cale ierarhica ),

  b) in 25.07.2017 , a plecat de la locul de inscriere inainte de incheierea programului (nu poate prezenta nicio dovada a motivarii absentei , de care sa fi avut cunostinta vreunul dintre cei responsabili pe cale ierarhica ),
  permitand astfel sa apara tocmai problemele care au generat conflictul;

  (3) avand si alte locuri de munca decat cel de la UVT , a creat impresia ca neglijeaza nevoile FCBG ;
  (4) in 27.07.2017 a contribuit la cearta pe un ton ridicat si a continuat -o mai mult timp, intrand si iesind din secretariat ;
  (5) recunoaste ca i-a raspuns dnei conf.univ.dr. Gabriela Vlase , cu formularile:” nu-ti permit sa-ti bati joc de munca mea „, ” nu-mi esti sefa” ;
  (6) a venit insotita de dl dr.Daniel Marius Duda-Seiman, sotul ei, suplimentand caracterul tensionat al momentului;
  (7) nu a incercat sa aplaneze conflictul ,nici in ziua de 27.07.2017,nici ulterior;
  (8) si-a angajat in avocat, ceea ce a anihilat sansa unei rezolvari amiabile a conflictului in cadrul oferit de sedinta Comisiei de Etica a FCBG.
  …..

  Comisia de Etica si Deontologie Universitara din UVT CONSTATA existenta la nivelul Departamentului de Chimie
  a unor deficiente structurale, care au dus la degradarea climatului academic, peste care s-a suprapus conflictul spontan al partilor.

  Comisia de Etica si Deontologie Universitara din UVT INVITA Directorul Departamentului de Chimie sa adopte in termen de 6 luni masuri eficiente pentru remedierea derapajelor constatate si sa informeze Comisia cu privire la masurile luate.

  Prezenta Hotarare se comunica in scris persoanelor implicate, Rectorului UVT si a Cancelariei Sale, Prorectorului responsabil cu Strategia academica din UVT, Prorectorului responsabil de FCBG , Decanului si Consiliului FCBG, Directorului Departamentului de Chimie, Comisiei de Etica din FCBG.

  Hotararea pronuntata in sedinta de azi, 03.04.2018.

   1. Off, biata de tine.
    Chiar mi-e milă, sincer de tine.
    Așa este, noi toți suntem proști, numai tu ești cea mai deșteaptă, așa-i?

Lasă un răspuns