Țintuit pe patul de spital și conectat la diverse aparate, un pacient timișean a fost externat fictiv de mai multe ori

chirurgie vasculara 1

Manevra frauduloasă s-a petrecut în Clinica de Chirurgie Vasculară a Spitalului Județean Timișoara și a ieșit la iveală în momentul în care omul a solicitat rambursarea cheltuielilor cu materialele sanitare, făcute în perioada în care a fost internat

Deși legea e clară – cheltuielile făcute de pacienți în perioadele în care sunt internați trebuie rambursate de spitale -, în realitate lucrurile nu sunt chiar așa de simple. Astfel, un timișean, D.B., internat în urmă cu un an și jumătate la Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara (SCJUT), s-a văzut nevoit să dea în judecată unitatea sanitară ca să-și recupereze banii cheltuiți pentru achiziționarea diverselor medicamente și materiale în perioada în care a stat în spital.

Legea e clară

În cererea sa de chemare în judecată a Spitalului Județean Timișoara, din 20 ianuarie 2016, D.B. precizează următoarele: „Am fost internat în perioada 28.12.2014-9.02.2015 la Clinica de Chirurgie Vasculară și Microchirurgie Reconstructivă din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență. În această perioadă nu am părăsit deloc spitalul.

Pe parcursul internării mele am suportat contravaloarea materialelor sanitare conform documentelor fiscale anexate prezentei cereri, deși conform prevederilor legale, asigurații au dreptul de a beneficia de aceste servicii fără contribuție personală.

M-am adresat pârâtului în vederea recuperării sumei de 2.233,84 lei, însă până în acest moment cererea mea nu a fost soluționată datorită unor probleme interne care nu sunt clarificate (…)

Conform art. 98 din Contractul cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015 aprobat prin HG 400/2014, <(1) Spitalele sunt obligate să suporte pentru asiguraţii internaţi în regim de spitalizare continuă şi în regim de spitalizare de zi toate cheltuielile necesare pentru rezolvarea cazurilor respective, inclusiv pentru medicamente – în limita listei prezentate la contractare – materiale sanitare şi investigaţii paraclinice, cu excepţia medicamentelor şi materialelor sanitare pentru afecţiunile din programele naţionale de sănătate şi medicamentelor pentru bolile pentru care este necesară aprobarea comisiilor de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate/caselor de asigurări de sănătate, precum şi toate cheltuielile necesare pentru situaţiile prevăzute la art. 97 lit. a), b) şi c). (2) În situaţia în care asiguraţii, pe perioada internării în spital, în baza unor documente medicale întocmite de medicul curant din secţia în care aceştia sunt internaţi, suportă cheltuieli cu medicamente, materiale sanitare şi investigaţii paraclinice la care ar fi fost îndreptăţiţi fără contribuţie personală, în condiţiile prezentului contract-cadru, spitalele rambursează contravaloarea acestor cheltuieli la cererea asiguraţilor. (3) Rambursarea cheltuielilor prevăzute la alin. (2) reprezintă o obligaţie exclusivă a spitalelor şi se realizează numai din veniturile acestora, pe baza unei metodologii proprii aprobate prin decizie a conducătorului instituţiei>. Consider că subsemnatul mă circumscriu prevederilor legale și sunt îndreptățit la restituirea sumelor aferente cheltuielilor medicale pe care le-am suportat pe parcursul internării, deși aveam calitatea de asigurat, pârâtul fiind cel care are obligația legală a suportării acestor cheltuieli”.

Spitalul se apără

La rândul său, pârâtul – recte Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara (SCJUT) -, a depus o întâmpinare în care explică instanței de ce a refuzat să-i ramburseze reclamantului D.B. cheltuielile făcute pe perioada spitalizării.

Printre altele, în documentul respectiv se precizează următoarele: „Datorită neconcordanței perioadelor din biletele de externare 1.01.2015-9.02.2015, 19.01.2015-9.02.2015 cu perioada menționată în referatul eliberat de medicul curant, unde este menționată perioada de internare 6.01.2015-9.02.2015, comisia de rambursare a verificat în sistemul informatic Hipocrate perioadele de internare ale pacientului și a constatat diferențe majore cu privire la internările și externările pacientului; astfel, acesta figurează cu patru internări în perioadele 29.12.2014 – 4.01.2015, 6.01.2015 – 16.01.2015, 19.01.2015 – 2.02.2015, 5.02.2015 – 9.02.2015.

Conducerea spitalului a solicitat clarificări medicului curant prof. dr. Ionac Mihai (…) cu privire la perioada reală a internării pacientului. Răspunsurile primite de la medicul curant nu au adus clarificările necesare. Mai mult, în ultima adresă, menționează faptul că refuză să mai răspundă la solicitări, motiv pentru care SCJUT a fost în imposibilitate de a aproba dosarul și a formulat răspuns pacientului”.

Finalul întâmpinării este și mai interesant (sublinierea aparține SCJUT – n.r.): „Ținând cont de situația înregistrată, Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara a solicitat să se efectueze cercetarea în dosarul nr. 891/P/2014 privind aspectele prezentate mai sus (…) Conchidem și arătăm că înțelegem să formulăm concluzii de respingere a acțiunii formulate împotriva noastră, deoarece actele medicale nu sunt conforme cu legislația”.

Imobilizat la pat, dar externat fictiv

Mihai Ionac
Profesorul Mihai Ionac, şeful Clinicii de Chirurgie Vasculară a Spitalului Judeţean Timişoara

Cititorii ziarului nostru își amintesc, cu siguranță, de seria de articole în care am prezentat neregulile săvârșite în Clinica de Chirurgie Vasculară condusă de profesorul Mihai Ionac, unul dintre aspectele devoalate fiind și cel al externărilor fictive.

Adică exact cum s-a întâmplat în cazul de față: pacientul D.B. s-a internat în data de 28 decembrie 2014 în Clinica de Chirurgie Vasculară și s-a externat în data de 9 februarie 2015, nepărăsind în acest interval nici o oră spitalul, însă în evidențele SCJUT figurează cu nu mai puțin de patru internări/externări!

Cum o fi plecat omul de atâtea ori din „Județean”, când intervențiile chirurgicale suferite (una de transplant de mușchi din spate la picior!) și condițiile de recuperare (conectare la tuburi și la un aparat prin care i se drena piciorul) îl țintuiau practic pe patul din spital?!

Sesizare către parchet

La întâmpinarea înaintată Judecătoriei Timișoara, pârâtul, Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara (SCJUT), a anexat și sesizarea pe care a expediat-o, în 10 noiembrie 2015, pe adresa Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș (PTT), acolo unde se află în lucru dosarul nr. 891/P/2014, cel în baza căruia, în primăvara anului trecut, s-au desfășurat percheziții la domiciliul profesorului Mihai Ionac și la Clinica de Chirurgie Vasculară.

În sesizarea cu pricina, Spitalul județean solicită parchetului „cercetarea următoarelor situații născute ca urmare a depunerii cererilor de rambursare a cheltuielilor suportate de pacienții D.B., T.G., M.E., L.A. și R.D. în cadrul SCJUT”, în continuare fiind prezentate cazurile pacienților respectivi, pe care, din motive de spațiu, nu le vom mai prezenta în detaliu.

Totuși, un aspect sesizat de conducerea Spitalului județean merită consemnat: „Cu privire la factura (…) în valoare de 413,17 lei emisă în ziua externării, aceasta conține materiale sanitare (foliodress, fir premilen etc.) care nu pot fi folosite decât exclusiv în spital, motiv pentru care SCJUT a fost în imposibilitate de a aproba spre plată această factură. Spitalul consideră că aceste materiale pot fi administrate/folosite doar în spital în cadrul intervenției chirurgicale și nicidecum la externarea pacientului și tot de la farmacia Remedia.

Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara își pune fireasca întrebare de ce pacienții își achiziționează medicamente și materiale sanitare doar de la aceeași farmacie, în speță Remedia, și nu de la farmaciile din jurul spitalului”.
Întrebarea managerului SCJUT, Marius Craina, este, evident, retorică, din moment ce ziarul nostru dezvăluise, cu câteva luni bune înainte (aprilie 2015), că farmacia „Remedia”, situată vizavi de Poșta Mare, e patronată de mătușa soției profesorului Mihai Ionac…

Specialiștii au cuvântul…

Să trecem la concluziile formulate în sesizarea adresată de Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara (SCJUT), procurorilor: „Astfel au fost constatate multe nereguli privind modul de desfășurare a activității în cadrul Clinicii de Chirurgie Vasculară, care constau în: trimiterea pacienților să achiziționeze materiale sanitare care se regăsesc în farmacia spitalului; materialele sanitare sunt achiziționate de la farmacia Remedia; în dosarele de rambursare pacientul achiziționează materiale sanitare care sunt și eliberate pe condică pe pacient; perioada de spitalizare din biletele de ieșire din spital eliberate pacienților nu corespunde cu perioada de internare a pacientului care se regăsește în sistemul informatic Hipocrate.

Raportat la situațiile expuse mai sus, se desprinde concluzia că, în cazul în care pacientul merge de bunăvoie să achiziționeze materiale doar de la farmacia Remedia, există o înțelegere între medic și pacient și, în cazul în care materialele achiziționate sunt și eliberate din farmacia spitalului, acestea nu sunt folosite.

Din toate situațiile prezentate se aduce un prejudiciu mare Spitalului Clinic Județean de Urgență Timișoara, urmând să se dispună o expertiză de specialitate prin care să se cuantifice acest prejudiciu.

Prin îndeplinirea defectuoasă a îndatoririlor de serviciu, numitul Ionac Mihai, în calitatea pe care o are, de medic curant și șef de secție, a cauzat un prejudiciu evident pacienților internați în secția de chirurgie vasculară, trimițându-i să cumpere materiale sanitare pe cheltuiala acestora, cu toate că aceste materiale existau în farmacia spitalului și pe care, ulterior, acesta le ridica și le folosea în interes propriu, creând astfel o pagubă și spitalului.

Prin activitatea sa și-a însușit materialele sanitare ridicate din farmacia spitalului, materiale pe care trebuia să le gestioneze în interesul pacienților. Prin înregistrarea în mod fraudulos în sistemul Hipocrate a unor internări succesive, care nu erau reale și de care pacienții nu au știut, folosindu-se de date false, susnumitul a urmărit obținerea de fonduri necuvenite de la Casa de Asigurări de Sănătate.

Documentele medicale pe care le-am invocat privind pacienții internați în clinica de chirurgie vasculară au fost în mod evident modificate grosolan pentru ca numitul Ionac Mihai să poată obțină fonduri mai mari și a putea deconta servicii medicale neefectuate, documente pe care le-a folosit înregistrându-le în sistemul electronic al spitalului”.

Dacă ne amintim bine, anul trecut, când am prezentat pasaje din raportul de audit întocmit de Camera de Conturi Timiș, în care erau devoalate mecanismele prin care profesorul Mihai Ionac umplea conturile farmaciei de familie și ale asociației CompasX, fondate și conduse tot de el, șeful Clinicii de Chirurgie Vasculară îi făcea cu ou și cu oțet pe respectivii auditori, acuzându-i că se bagă unde nu le fierbe oala, adică, vezi Doamne, în domeniul medical n-ar trebui să-și dea cu părerea decât specialiștii.

Na, că s-au pronunțat și specialiștii: prof. dr. Marius Craina, manager al Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara, îl acuză de săvârșirea acelorași fapte pe Mihai Ionac, ca și Camera de Conturi Timiș anul trecut!

Aceeași clinică, alte nereguli

După ce a analizat întâmpinarea SCJUT și sesizarea trimisă PTT, instanța de judecată a solicitat conducerii parchetului să îi comunice stadiul cercetărilor privind dosarul nr. 891/P/2014, „respectiv dacă s-a început urmărirea penală sau s-a pus în mișcare acțiunea penală în legătură cu sumele pretinse de reclamantul B.D”.

În data de 18 august 2016, Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș a trimis următorul răspuns Judecătoriei Timișoara: „Vă facem cunoscut faptul că, în dosarul cu numărul de mai sus, s-a dispus începerea urmăririi penale cu privire la săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu, înșelăciune, luare de mită și fals intelectual, constând în aceea că, în cadrul Spitalului Județean Timișoara – Secția de Chirurgie Vasculară, se realizează intervenții chirurgicale estetice nedecontate de FNUASS în schimbul unor sume de bani sau donații pretinse pacienților”.

Cu alte cuvinte, deocamdată procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș (PTT) cercetează alte nereguli comise la Chirurgie Vasculară – operații estetice ilegale -, fără tangență cu aspectele descrise în dosarul aflat pe rolul Judecătoriei Timișoara.

Ca atare, procesul civil poate merge înainte, existând, totodată, posibilitatea ca sesizarea trimisă de spital pe adresa PTT să ducă la deschiderea unui nou dosar penal…


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *