Timișoreancă obligată să restituie 5.000 de lei pentru că i s-a calculat greșit cuantumul pensiei

La scurt timp după ce i-a fost emisă decizia de pensionare, o timișoreancă a fost înștiințată de Casa de Pensii Timiș că i s-a calculat greșit cuantumul pensiei și că trebuie să restituie aproape 5.000 de lei.

Femeia nu a fost de acord cu decizia instituției publice și a acționat-o în judecată, solicitând instanței să îi admită contestația. Pentru a justifica decizia, Casa de Pensii Timiș a susținut că suma solicitată înapoi reprezintă drepturi încasate necuvenit pe perioada a trei ani.

”Această plată necuvenită a fost determinată de faptul că punctajul mediu anual, începând cu anul 2005, a fost calculat în mod greşit prin raportare la venitul mediu lunar asigurat pentru perioada 01.08.1992 – 01.08.1994 în loc de perioada 01.01.1996 – 01.01.1998, când s-a solicitat înscrierea în sistemul de asigurări sociale conform Legii nr. 80/1992.

După verificarea dosarului de pensie, instituția a emis o decizie prin care a procedat la recalcularea punctajului mediu anual şi revizuirea pensiei pentru limită de vârstă”, s-a apărat pârâta, iar Tribunalul Timiș a respins contestația reclamantei.

Aceasta a formulat apel împotriva sentinței emise de instanța de fond. În motivarea apelului, femeia a afirmat că hotărârea atacată este netemeinică şi nelegală, întrucât ea a fost pensionată pentru limită de vârstă şi stagiu complet de cotizare, prin decizia emisă de către Casa Judeţeană de Pensii Timiş, decizie care nu a fost revocată de către emitent sau de către altă persoană, producându-şi efectele în condiţiile legii.

În atare codniții, reclamanta a susținut că nu are nicio culpă cu privire la cuantumul pensiei şi are convingerea că suma ce i-a fost acordată, cu titlu de pensie, reprezintă dreptul său legal, stabilit în baza contribuţiei la fondul de pensii, fără a exista vreo eroare.

Curtea de Apel Timișoara a respins însă apelul reclamantei, pe considerentul că, potrivit reglementărilor legale în vigoare, Casa de Pensii Timiș a procedat în mod corect la recalcularea pensiei, emițând, în acest sens, o decizie de reviziuire.

Prin urmare, chiar dacă eroarea nu s-a produs din vina reclamantei, aceasta a trebuit să suporte consecințele culpei altuia și să restituie 1.000 de euro.


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

3 Comments
L307/2006 sau OMAI 163/2007 21 martie 2018
Legal, institutia Casa de Pensii este vinovata, si ar fi trebuit sa suporte prejudiciul, indreptand eroarea printr-o decizie corecta. In subsidiar, institutia Casa de Pensii trebuia sa se indrepte impotriva functionarilor care au gresit - functionar 1, seful acestuia si directorul casei. Instantele noastre idioate asa ar fi trebuit sa procedeze. Nu sa sara pe un om care nu are chiar nici o vina.
s0rin 21 martie 2018
Și cheltuielile de judecată cine le suportă? Ar fi interesant să precizați și la cît se ridică aceste cheltuieli cu judecata !?