Subvenţii consistente pentru agricultura ecologică

agricultura 3

Fermierii vor putea solicita, în curând, plăți compensatorii al căror cuantum poate depăşi 600 de euro pe hectar! Pentru acest tip de subvenţii, beneficiarii trebuie să depună angajamente multianuale la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), perioada obligaţiilor pe care şi le asumă fiind de cinci ani. Facilitatea este disponibilă prin măsura 11 „Agricultură ecologică” din cadrul Programului Naţional pentru Dezvoltare Rurală (PNDR).

Sprijin bănesc pentru conversie

Mai exact, măsura 11 (M 11) „Agricultură ecologică” e compusă din submăsuri şi pachete pentru diverse tipuri de culturi. Astfel, submăsura 11.1 „Sprijin pentru conversia la practicile și metodele de agricultură ecologică” are următoarele componente: pachetul 1 -culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ), în valoare de 293 euro/ha/an; pachetul 2 – legume aflate în conversia la agricultura ecologică, 500 euro/ha/an; pachetul 3 – livezi aflate în conversia la agricultura ecologică, 620 euro/ha/an; pachetul 4 – vii aflate în conversia la agricultura ecologică, 530 euro /ha/an; pachetul 5 – plante medicinale şi aromatice aflate în conversia la agricultura ecologică – 365 euro/ha/an; pachetul 6 – pajiști permanente aflate în conversia la agricultura ecologică, pentru care există variantele 6.1, cu un sprijin de 143 euro/ha/an şi 6.2, cu 39 euro/ha/an. Beneficiarii submăsurii 11.1 trebuie să respecte practicile specifice agriculturii ecologice pe suprafeţele agricole care fac obiectul angajamentului, pe toată perioada de desfăşurare a acestuia, să menţină certificarea terenurilor pentru eco-exploatare pentru o perioadă de cel puţin cinci ani de la momentul semnării contractului şi să ţină o evidenţă a activităţilor corelate cu implementarea măsurilor asumate. Sprijinul se acordă anual, ca sumă fixă pe unitatea de suprafață, ca plată compensatorie pentru pierderile de venit și costurile suplimentare suportate de beneficiarii care încheie angajamente voluntare pentru o perioadă de maximum doi ani pentru culturile anuale și cel mult trei ani, pentru plantaţiile perene.

Plăţi directe

La rândul său, submăsura 11.2 „Sprijin pentru menţinerea practicilor și metodelor de agricultură ecologică” are următoarele componente: pachetul 1 – culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) certificate în agricultură ecologică, cu valoarea de 218 euro /ha/an; pachetul 2 – legume certificate în agricultura ecologică, 431 euro/ha/an; pachetul 3 – livezi certificate în agricultură ecologică, 442 euro /ha/an; pachetul 4 – vii certificate în agricultura ecologică, 479 euro /ha/an; pachetul 5 – plante medicinale şi aromatice certificate în agricultură ecologică, 350 euro/ha/an; pachetul 6 – pajiști permanente certificate în agricultură ecologică, având variantele 6.1, pentru care plata se cifrează la 129 euro/ha/an, respectiv 6.2, în cuantum de 73 euro/ha/an. În cadrul submăsurii 11.2, beneficiarii trebuie să respecte practicile specifice agriculturii ecologice pe terenurile prevăzute în angajament, pe toată perioada de desfăşurare a acestuia şi să ţină o evidenţă a activităţilor agricole corelate.

În plus, fermierii beneficiari ai ambelor submăsuri din cadrul M 11 trebuie să respecte condițiile de eligibilitate, cerințele specifice și cerințele de bază relevante pachetelor, conform fișei măsurii 11 din PNDR. Pe perioada angajamentelor este permisă pe aceeași parcelă de teren rotația culturilor de la un an la altul între pachetele 1, 2 și 5 în cadrul fiecărei submăsuri.

Condiții de eligibilitate

La plăţile directe pentru practicile destinate conversiei la agricultura ecologică sau menţinerii acestora au acces utilizatorii de suprafețe agricole identificabile în Sistemul Integrat de Administrare și Control (IACS) și înregistrate la APIA. Totodată, suprafața minimă a fermei trebuie să fie de un hectar, iar parcelele eligibile au dimensiunea de cel puţin 0,3 ha sau 0,1 ha pentru vii și livezi, arbuști fructiferi, hamei, pepiniere pomicole și viticole. Mai este necesară declararea tuturor parcelelor agricole pe care le utilizează fermierul. Pentru a obţine banii pentru măsurile de mediu şi climă, agricultorul va depune anual o singură cerere unică de plată pe suprafață, indiferent dacă parcelele pe care le utilizează sunt situate în localități sau chiar în județe diferite, iar ulterior va fi obligat să respecte eco-condiţionalitatea la nivelul exploataţiei, cerințele de bază pentru angajamentele de agricultură ecologică, precum şi alte obligaţii relevante naţionale şi activitatea minimă la nivelul parcelelor aflate sub angajamente.

Campania de depunere a cererilor unice de plată va fi deschisă în perioada 2 martie – 15 mai. Pentru informaţii detaliate, fermierii interesaţi pot contacta centrul județean al APIA, cu sediul în Timişoara, str. Grigore Alexandrescu nr. 28, nr. tel. 0256.494.955, 0256.494.995, e-mail: [email protected]


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns