Statul pune gheara pe blocurile de locuinţe. Pe timişoreni îi aşteaptă cheltuieli imense şi amenzi uriaşe

Analiștii financiari anticipează o ieftinire a locuințelor. „Proprietăţile rezidenţiale din marile oraşe sunt supraevaluate”

Asociaţiile de proprietari vor deveni în curând simpla jucărie a statului, pentru că o nouă lege care le priveşte vine cu o grămadă de reguli suplimentare, însă şi cu restricţii şi condiţionări aproape imposibil de aplicat, dar sancţionabile cu amenzi uriaşe.

Proiectul legislativ cuprinde nu mai puţin de 110 articole şi doar din acest fapt este lesne de dedus că va spori considerabil birocraţia. Pe lângă mulţimea reglementărilor, sare în ochi absurditatea foarte multora dintre noile chichiţe legislative născocite de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene (MDRAPFE), instituţia iniţiatoare a proiectului.

Citeşte şi: Singură, fără ajutor, o mamă din Timiş luptă pentru a îndeplini visul celor cinci copii ai ei

În ciuda protestelor reprezentanţilor administratorilor de bloc, care sunt revoltaţi de pervertirea legislaţiei, deputaţii au votat deja actul normativ.

Legea privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor – aşa se va numi – figurează pe lista priorităţilor guvernului, care a propus parlamentului finalizarea procedurii de legiferare chiar în cursul lunii în care ne aflăm. La ora actuală, actul normativ e analizat în comisiile Senatului.

Studii superioare pentru administratorii de blocuri!

Încă de la articolul al doilea se introduce o condiţionare pentru administratori, care vor avea nevoie de un certificat de calificare „în conformitate cu legislaţia privind învăţământul superior sau privind formarea profesională a adulţilor”.

Actualele atestate de administrator vor deveni nule după intrarea în vigoare a noii prevederi, dar surprinde bizara trimitere la învăţământul superior. Ei bine, facultăţile care pregătesc administratori de bloc sunt sublime, dar lipsesc cu desăvârşire din peisajul universitar românesc! Un număr mare de administratori vor rămâne, însă, fără pâine după apariţia noii legi. La 10.000 de lei se cifrează amenda pentru nerespectarea prevederii.

Birocraţia va atinge noi culmi ale absurdului

Birocraţia va deveni mult mai stufoasă după intrarea în vigoare a noii legi. De pildă, la articolul 17 se prevede că fiecare înscriere în asociaţie a celor care au devenit proprietari ulterior adunării de constituire se face la cererea scrisă a respectivilor, prin semnarea unui act adiţional la acordul de asociere.

„Prin grija preşedintelui asociaţiei de proprietari, actele adiţionale se depun la compartimentele din aparatul de specialitate al primarului, în termen de 15 zile de la semnarea acestora”, se stipulează la articolul respectiv.

Aşadar, preşedintele are „nobila” misiune de a o transporta un înscris doar pentru a îngroşa vraful de hârţoage fără rost de la primărie. Dacă uită, amenda e de 5.000 de lei.

Un alt articol prevede, pur şi simplu, reproiectarea întregului imobil de locuinţe, dacă nu mai există proiectul original sau o copie a acestuia. Este o lucrare pentru care arhitecţii pretind sume de ordinul miilor de euro. Câte asociaţii au resursele băneşti pentru a suporta aşa ceva? Probabil niciuna, dar amenda pentru neconformare va fi de 5.000 de lei.

Nu numai primăriile vor avea mai multă treabă, pentru că şi judecătoriile vor munci mai mult după intrarea în vigoare a legii clocite de Ministerul Dezvoltării. Un bun exemplu este pragraful 8 al articolului 17: „Acordul de asociere şi statutul asociaţiei de proprietari, actualizate, se depun de către preşedintele asociaţiei de proprietari cel puţin o dată la cinci ani, la judecătoria în a cărei rază teritorială se află condominiul”.

Atenţie, aici nu e vorba de obligaţia notificării anumitor modificări. Fără vreo justificare logică, actele trebuie, totuşi, depuse periodic la judecătorii. Asociaţia prinsă în ofsaid va fi amendată cu 5.000 de lei.

Cheltuieli imense, ca urmare a noilor prevederi

O altă prevedere cu cântec se referă la dreptul de preemţiune al primăriilor asupra apartamentelor care au fost executate silit pentru că proprietarii au fost rău-platnici. Se specifică, mai precis, că primăriile vor pune asemenea locuinţe la dispoziţia cetăţenilor cu probleme sociale, dar nu trebuie să fii filosof ca să realizezi stupiditatea: se ia un spaţiu locativ al unui rău-platnic şi i se încredinţează unuia… sărac-lipit, dar de la care ai pretenţia să-şi achite punctual întreţinerea.

”Fiecare asociaţie de proprietari este obligată să deţină două conturi bancare, astfel: unul de venituri şi cheltuieli, celălalt pentru reparaţii şi/sau investiţii”, se prevede la articolul 20, paragraful (1). Consecinţele pentru asociaţie rezidă doar în cheltuieli suplimentare cu comisioanele bancare. Amenda pentru neconformare nu e deloc haioasă pentru asociaţia „în culpă”: 10.000 de lei.

Dacă, de pildă, un apartament e inundat din cauza unei defecţiuni apărute pe o reţea din părţile comune, aşadar fără vreo vină a victimei, aceasta e totuşi pasibilă de suportarea integrală a costului reparaţiilor, căci aşa prevede articolul 31, la paragraful (3). Avem, deci, un proprietar inundat, dar şi cu banii luaţi, iar asociaţia, la rândul ei, e pasibilă de o sancţiune pecuniară de 5.000 de lei, în caz de neconformare.

Modificarea faţadei imobilului e posibilă, actualmente, prin solicitarea eliberării unui certificat de urbanism şi ulterior a unei autorizaţii de construcţie din partea primăriei. Cum va fi după intrarea în vigoare a legii ciudate? Preşedintele asociaţiei va solicita, în scris, autorităţii administraţiei publice locale, „toate informaţiile şi restricţiile referitoare la culoare, aspect, materiale şi altele asemenea”, stabilite de regulamentul de urbanism sau prin alte normative locale.

Ei bine, sunt date care oricum se prevăd în certificatul de urbanism şi în avizele necesare pentru autorizarea lucrării, însă, foarte probabil, cei care au scris proiectul în numele Ministerului Dezvoltării au coborât recent de pe Marte, neavând de unde să ştie. Amenda aferentă va fi de 5.000 de lei.

Suspiciuni privind favorizarea anumitor firme

„Se doreşte, foarte probabil, ca asociaţiile de proprietari să devină vulnerabile, la cheremul instituţiilor centrale, dar şi al primăriilor, sub sancţiunea unor amenzi foarte mari pentru nişte omisiuni sau abateri minore. În motivaţia noii legi se mai specifică faptul că ea va stimula mediul economic, dar sub această mască bănuim că se află deturnarea unor fonduri către anumite firme.

În orice caz, ne-am zbătut să ne apărăm punctul de vedere, dar în zadar, pentru că este doar o chestiune de zile până la adoptarea unei legi foarte proaste, la care noi, reprezentanţii asociaţiilor, nu avem vreo contribuţie. O asociaţie de proprietari ar trebui să funcţioneze după o lege-cadru, cu prevederi care să-i acorde o anumită libertate de mişcare, nu cu condiţionări absurde.

E posibil ca pe viitor aceste asociaţii să fie folosite inclusiv în scopuri electorale, pentru că amenzile aberante deschid calea către anumite presiuni care se pot face”, afirmă Petru Olariu, preşedintele Federaţiei Asociaţiilor de Locatari din Timişoara (FALT), el fiind, în acelaşi timp, prim-vicepreşedintele organizaţiei naţionale de profil, Liga Asociaţiilor de Proprietari.

„Ar trebui un avizier cât holul parlamentului”

O altă bună mostră de cerinţă abuzivă se regăseşte la articolul 46, paragraful (1), care prevede că la adunarea proprietarilor în vederea constituirii asociaţiei, aceştia vor alege dintre cei prezenţi un comitet executiv format din preşedinte şi un număr par de membri, precum şi un cenzor sau o comisie de cenzori, iar durata mandatelor nu poate fi mai mare de doi ani.

O primă aberaţie e obligarea asociaţiei să organizeze o adunare generală, deşi poate oamenii nu doresc. În plus, chiar dacă totul merge strună, va fi musai ca locatarii să facă adunări din doi în doi ani, să-şi realeagă comitetul, altfel riscă o amendă de 5.000 de lei. Cine va candida, însă? Bună întrebare, căci simpla depunere a candidaturii pentru o funcţie de conducere, ori de administrare sau control, presupune prezentarea prealabilă, în adunarea generală, a cazierului judiciar, sub sancţiunea unei alte amenzi de 5.000 de lei!

„Aproape toate articolele noii legi conţin aberaţii, unele dintre ele uriaşe”, susţine Petru Olariu, care enumeră, totuşi, doar cele mai gogonate hibe ale proiectului normativ care e pe cale să fie legiferat: ingerinţe abuzive în treburile asociaţiilor, prin prevederi referitoare la constituirea şi funcţionarea acestora, la alegerea comitetului, şedinţe ale comitetului executiv care ar tebui organizate cel puţin o dată pe lună, pe bază de tabel convocator; exigenţe exagerate privind pregătirea profesională a membrilor; afişarea lunară, la avizier, a listei veniturilor (care venituri?!) şi cheltuielilor; obligativitatea adunării generale de a aproba absolut orice plată, chiar şi a utilităţilor, printr-o hotărâre scrisă; poliţe de asigurare obligatorii „împotriva riscurilor de administrare”; sporirea considerabilă a numărului de hârtii care trebuie plimbate; necesitatea contorizării consumului de energie electrică al ascensoarelor; amenzile imense pentru abateri mărunte, fiind pedepsită chiar şi nerespectarea unei virgule din actul normativ; încălcarea dreptului asociaţiilor de a-şi cheltui banii după cum cred de cuviinţă; sporirea foarte mare cheltuielilor.

”În zece locuri se fac trimiteri la afişările la avizier a anumitor documente, cu diverse periodicităţi. Dacă se citeşte întreaga lege şi se calculează spaţiul necesar pentru afişare, ar trebui un avizier cât holul parlamentului”, susţine preşedintele FALT.

„Este o nebunie, iertaţi-mi expresia! Sunt enorm de multe prevederi extrem de proaste. Se încalcă aproape orice drept al asociaţiilor de proprietari şi vor fi foarte multe abuzuri. Noi, aministratorii, am trecut deja printr-o pregătire de specialitate şi am dat examene pentru a obţine atestatul.

Am fost obligaţi, apoi, să ne facem PFA sau SRL. Nerecunoscându-ni-se pregătirea şi obligându-ne să obţinem o altă diplomă, ni se ia un drept dobândit deja legal. Iar amenzile sunt exagerat de mari, pur şi simplu omori o asociaţie dacă o sancţionezi cu cinci sau chiar cu zece mii de lei.

În mod sigur, cei care au conceput asemenea norme nu stau la bloc şi n-au habar de cum se face administrarea asociaţiilor. Calcă în picioare orice idee de proprietate. La urechile noastre a ajuns zvonul că se pregătesc anumite entităţi, sub comanda primăriilor sau protejate de la nivel guvernamental, care vor prelua administrarea blocurilor. Nu ştim ce să credem, dar e foarte posibil să fie un zvon întemeiat”, susţine Corina Malcoci, o timişoreancă specializată ca administrator de condominii.


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

24 thoughts on “Statul pune gheara pe blocurile de locuinţe. Pe timişoreni îi aşteaptă cheltuieli imense şi amenzi uriaşe

 1. Si…..ce se va intampla oare daca asociatia de proprietari nu are bani de amanzi….le va taia cumva caldura sau apa? Va executa silit asociatia ? Ce sa i ia?….casa scarii,acoperisul….partile comune? Conturile din banca sunt pt. plata utilitatilor,daca pui poprire pe conturi,locatarii nu vor mai avea caldura,apa,gaz…etc.

 2. Aceasta lege exista deja in Europa de mult vreme ,functioneaza foarte bine daca administratorii asi fac treaba ptr care sunt platiti,in afara de a colecta taxele de la bloc,exemplu, in Franta ,un orasel la 7 km de Paris intr-un cartier de rezidente deschis la strada cu 8 blocuri a cite 10 etaje ,curat de la intrare,aveau un administrator care pregateste facturiile de intretinere si le platesti tu in contul asociatiei ,apoi tot el facea pe gardianul ,intretinea imobillele interior exterior ,taia iarba,aranjamentele florale;etc,avea un alt subgardian care lucra cu el,in plus au angajat un baiat care se ocupa de pubele de 3ori pe sapt, ptr intretinere interioara aspirat mocheta, intretinerea geamuriilor de la scara,corespondenta de impartit plus altele este o femeie,si toti sunt sub comanda administratorului,aparuse o fisura la teava de apa rece principala la un etaj sub noi,imediat a adus o firma a facut deviz sa negociat si gata de zici ca nu a fost spart acolo nici odata.Deci se poate cind se vrea si pe bani mai putini,la fiecare 3 luni era adunare gen cu reprezentati blocuriilor ptr a pune la punct ce sa facut si ce urmeaza a se face, urmate de afis la fiecare scara,deci exemple bune putem sa le luam ,dar administratorii de blocuri din TIM sa iasa din confortul lor sa puna osul la treaba si sa-si faca meseria asa cum trebuie ,nu doar incasari si atit,la o adica pot plati apa direct la Aguatitm si curentul de pe scara se face contract separat pe pers fizica si am terminat cu asociatia si taxa care o ia practic degeaba ca de rest nu fac nimic doar colecteaza cel putin la noi asta fac,LEGEA E FOARTE BUNA.

   1. Legea noua asta vrea ,schimbarea statului administratorului si a condominelor,vrei bani mai multi fa treaba mai multa,ia mai multe blocuri in primire,implicate,fiecare are o fisa a postului unde lucreaza si ce trebuie sa presteze ptr banii luati,in plus trebuie sa te zbati sa perseverezi pe jobul tau ,administratora noastra este o femeie in virsta si nu are in primire numai cele 2 scari unde locuiesc,si cred ca nu are 190 LEI salar ,nu ar presta munca asta,dar daca nu schimbam nimic in noi insine si cu noi nu vom progresa niciodata,eu vreau sa am servici facute cum trebuie de aceea platesc taxe,legea asta este luata din afara si e buna,poti sa fi administrator pe mai multe condomine si creste salariu daca esti bun,eu cred ca a sosit momentul sa se termine cu administratia asta de incasat doar taxele pe scara si in rest nu-i mai intereseaza,trebuie sa aiba responsabilitate acesti domni sau doamne cu adevarat,in Italia cunosc pe cineva foarte bine de la noi din scara ,este administrator de condomine ,are 6 blocuri de 4 etaje,bariera la intrare si cusca in care sta,face curatenie peste tot ,scoate pubele le si intretine curate,duce corespondenta la toti,daca e lasat la usa cite un sac de pubela il ia si il duce,electricitatea generala tot el spargeri de tevi centrale el raspunde plus alte chichite si are doar 800 -900 de euro pe luna, si ca sa intregesca salariu a mai luat pe wichend 2 blocuri ,este PFA subordonat la o alta agentie mai mare,pe scurt daca administratorii nostri ar presta asta ca meserie ar avea salariu minim pe economie in functie de cite condomùine are,ar cistiga poate chiar mai bine,nu incerc sa te conving,dar legea e buna.

  1. Ideea aste ca noi nu ne permitem sa platim o astfel de agentie/firma de administrare,eu spre exemplu sunt pensionar cu 1100 lei,nu mi permit costurile astea si sunt multumit asa cum este acuma

   1. In privinta taxelor nu se va marii poate de loc,se schimba statutul lor,au mai multe atributii si treaba de facut,plus raspundere mai mare,nu se exclud nici amenziile care le vor incasa daca nu fac ce trebuie.

 3. REVIN,administratorul era subordonat la o agentia imobiliara mai mare cu un statut juridic mai puternic la care intrau banii in cont ,tot ei platesc angajatii inclusiv administratorul ,era parte participanta la fiecare adunare generala,acestia sunt cei cu studiile superioare facute, la care ne trimite legea noastra,apoi agentii ca acestea sunt multe fiecare aleg unde se duc pe ce tarife vor,si ce ofera la schimb,poti schimba agentia cind nu te mai intelegi,asa ca administratorii nostri pot sa ia idei bune de la altii sa le inbunatateasca daca vor si sa le puna in practica la noi.

 4. Mă desteptule Jean valjean, fa tu toate activitățile pe care le tot descrii pe salariul minim pe economie și stai să suporți toate ifosele de la toți trepadusii care stau la blocuri, plătește dările la stat din banii aia, și apoi mai vedem, că așa cu exemple din Occident suntem sătui, le știm cu toții, dar când e sa aplici la noi apar specificele naționale. Așa că hai să ,
  căutăm soluții bune nu hazardari inutile

  1. Eu am dat niste exemple si atit,legea asta noua este exact ca afara,apoi daca se va aproba nu ai ce face,unde e lege nu-i tocmeala,apoi daca nu ai place administrarea sa nu o faca.

 5. Nea Jean Valjeane…lasand la o parte faptul ca esti analfabet, ai o problema grava de comunicare, cursiva si coerenta, sarind de la o idee la alta, ca iepurele printre rasadurile de varza. Si ca sa-ti dau un exemplu concret, pt ca n-am avut rabdare sa-ti parcurg toata polologhia debitata, am surprins printre randuri, o aberatie mai mare decat tine. 1. Tu iti platesti…singur…apa la Aquatim. 2. Iti mai platesti singur si curentul pe casa scarii. Ia lumineaza-ne, ma desteptule si pe noi! Cum faci? Iti trage Aquatimul, tie la etajul 4, o teava numai a ta si-i pune in varf in contor, dupa care iti mai emite si o factura personalizata, nu-i asa? Si la curent ce vrei? Un device care sa te identifice pe tine, de cate ori ai aprins lumina pe casa scarii, nu-i asa? Si dupa, te duci la ENEL si le spui: „Io! Aicisha.Atentie! 174 de click-uri, luna asta, la Jean Valjean! Se stie. Hai, baga, cat face-un click?” Vezi-ti, bai nene, de treaba, ca esti paralel cu Calea Lactee! Aplica pt Andromeda, poate mai au locuri libere!

  1. Mihaita,am scris ca la,, o adica ”AMI PLATESC apa la Aquatim, sau nu sti ce inseamna( ADICA)si nu cred ca ar fi imposibil sa fac contract direct cu ei,ai incercat tu ,stii tu asa ceva,sau vorbesti din auzite,apoi curentul de pe casa scari, sunt scari unde un propietar a luat contractul pe el ,cind vine factura o afiseaza si imparte suma de bani la cite apartamente sunt,iar fiecare vine cind este stabilita ziua si aduc banii la el te-am luminat acum desteptaciune ce esti, ati dau si adrese sa cauti daca vrei negru pe alb,daca esti prost stai acasa nu te baga,ai auzit de senzor de lumina pe fiecare etaj plus la intrare in scara fraiere!asa se face? de mult!dar un oltean cu cap mare nu pricepe,vino pe str dr grigore t popa fostele camine,sunt 2,acolo asa se practica cu curentul ghiolbane!sa ati mai spun ceva centrala de gaz ptr caldura este pe fiecare palier cite una care duce 10 camere la fel este pe persoana fizica ,are aceiasi modalitate ca factura de curent,asa ca MIHAI STAI JOS NOTA 2.

   1. Mă, tu nu esti numai prost, esti si impertinent! Dispari in plm, ca-mi pierd timpul cu un idiot ca tine! Am mai vazut cretinitati postate, dar tu intreci orice asteptare! Si ca sa vezi ca vorbesc din „auzite”, de vreo 20 de ani administrez imobile si de vreo 30 lucrez in sistemul energetic! Si-mi povestesti mie…cum platesti tu singur curentul, pe un contract luat de nu stiu care pe numele lui si de „senzori de miscare”…! Ba, Einstein, sinucide-te!

    1. Daca de 20 de ani administrezi imobile inseamna ca esti o scursura comunista cu ochelari de cal,legea noua te va scoate pe tine si pe alti indobitociti din sistem,apoi spui ca de 30 ani lucrezi in energetic ,asta vine inainte sa moara Ceasca,ce facea-i tu in perioada aia comunista ma hoasca batrina cu energia ca nu se vede mai nic,te-ai dus la lucru ptr vechime!atit! ami dau seama ca esti prost din nastere,dute ba energeticianule pe cal. sever bocu de la nr 41 in jos catre Mall si vezi ca toate scariile au senzori de lumina la fiecare etaj ptr economie,dar notiunea de senzor la tine nu e cunoscuta,abia astept sa fi tras pe linie moarta de noua lege ca la scoala nu mai poti merge ptr a pastra postul asta la care capusezi bietii oameni cu taxe,daca erai la mine pe asociatie erai zburat de mult timp.Oricum da-ti demisia sau vei fi demis.

     1. Marş, mă, idiotule! La revoluție aveam 20 de ani, boule. Cam cât de comunist pot fi? Despre ce scoala vorbesti? Facultatea de…”administratori”??? Eu am făcut şcoală pt administrare imobile, de mult, Loază! În anii 90, când se făcea şcoală, nu glumele de facultati de acum! Dar ca idee, tot un cretin ca si tine, a debitat si legea asta! Si mai taci dracului cu senzorii ăia, că ne-ai înnebunit de cap. Dupa ce ai dat-o la intors cu contractul ala pe numele nu stiu cui, pt curentul de pe casa scarii, ne fuți creierii acum cu căcaturi, de astea, de Gâgă! Spune-mi cum iti platesti tu, singur, intr-o asociatiei, apa, curentul pe casa scarii si gunoiul, cum pot face aceasta individualizare absolut toti ceilalti proprietari si dupa aia vorbeste, oligofrenule! Despre asta era vorba, nu despre becuri, senzori de miscare si hârtie cu lipici de prins muşte, dobitocule! Că orice muncitor necalificat, a auzit de banalitatile astea, bă Einstein de carton!

 6. Buna ziua,
  O lege care afecteaza viata asociatiilor trebuia dezbatuta pe larg cu reprezentantii asociatiilor de proprietari, mai ales una care reglementeaza tot felul de aspecte pe care legile de inainte le lasau la latitudinea locatarilor.
  Parlamentarii, care nu raspund fata de cetateni in Romania, nu au dezbatut nimic.
  Cel putin dupa stiinta mea. De aflat cati parlamentari locuiesc in blocuri. Cred ca putini, de aia nu au habar de problemele asociatiilor.
  In loc sa reduca birocratia maresc numarul hartiilor.
  Statul roman nu mai are suficienti contribuabili, si are nevoie de bani. O sa castige bani promovand legi absurde, pe care nimeni nu le poate respecta – apoi vine cu amenzile. Cine o sa le plateasca – noi toti. La asa votanti, asa parlamentari. Mihai din Timisoara

 7. Interventia statului in activitatile asociatiilor de proprietari cu o lege de tipul celei in discutie e o forma evidenta de abuz de putere prin care se incalca orice bun simt si totodata si dreptul proprietarilor de a-si organiza activitatea conform dorintei lor (prin vot majoritar in asociatie). O astgefel de lege nu va face decat sa sporeasca costurile de administrare si totodata va duce probabil (din cauza sanctiunilor avute in vedere pentru prevederi absurde) la o renuntare a multor administratori actuali la functia respectiva. Si cine va prelua o astfel de functie daca administratorii actuali renunta la a mai face acea activitate? In plus ce se intampla daca o asociatie de proprietari decide ca nu vrea sa aiba un fond de reparatii proprietarii fiind de acord sa plateasca integral o reparatie la momentul in care aceasta este necesara? Si cum se poate stabili printr-o lege facuta „cu cap” (nu cu picioarele) ca in cazul unei defectiuni la instalatiile imobilului care ar afecta o proprietate (locuinta din impobil) proprietarul acesteia va fi cel care va fi obligat sa suporte costul remedierilor din locuinta sa. Din cele citite legea asta e o colectie de grave abuzuri si poate ca va conduce din nou la iesirea oamenilor in strada …

Lasă un răspuns