Primăria Timișoara cere Pădurea Verde de la Guvern. Ce vrea să amenajeze acolo

Conform unei legi apărute anul trecut, municipalitatea timișoreană ar putea să treacă în proprietatea sa Pădurea Verde, ceea ce ar duce la deblocarea mai multor proiecte legate de Grădina Zoologică, dar și la creșterea suprafeței de spațiu verde pe cap de timișorean, de la 15 la 30 de metri pătrați.

În articolul 1 din Legea nr. 220/2018 privind transmiterea unor suprafețe de fond forestier din grupa I funcțională – vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție din domeniul public al statului
și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale se arată:

„(1) Prin derogare de la dispozițiile art. 34 din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modifi cările și completările ulterioare, se pot transmite, cu titlu gratuit, unele suprafețe de fond forestier
din grupa I funcțională – vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție, subgrupa 1.4.b. – păduri constituite în zone verzi în jurul localităților incluse în intravilan și subgrupa 1.4.a. – păduri special
amenajate în scop recreativ (păduri-parc), așa cum sunt definite de normele tehnice pentru amenajarea pădurilor, din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale, în scopul realizării amenajărilor necesare pentru realizarea pădurilor-parc”.

Consiliul Local aprobă, ministerul cere date suplimentare

Consiliul Local Timișoara a aprobat, anul trecut, o hotărâre prin care solicita guvernului trecerea în proprietatea municipiului a Pădurii Verzi, însă Ministerul Apelor și Pădurilor a solicitat o documentare mai temeinică, astfel că s-au efectuat măsurători topografice și s-au înscris în cartea funciară suprafețele de pădure care vor fi supuse transferului.

Diferența între documete și realitate

Suprafața măsurată pe teren s-a dovedit mai mare decât cea din scripte, astfel că primăria va primi nu 567 de hectare de pădure, ci 628, pe care urmează să le solicite, din nou, ministerului de resort.

Conform aceleiași legi 220/2018, unitatea administrativ- teritorială beneficiară a transmiterii este obligată să asigure întocmirea studiilor de specialitate și să le depună în vederea avizării la comisia tehnică de avizare pentru silvicultură, în termen de doi ani de la data aprobării transmiterii.

De asemenea, suprafețele de fond forestier asupra cărora nu sunt executate amenajările prevăzute de studiile de specialitate în termen de cinci ani de la data transmiterii, revin în domeniul public al statului și în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva.

Municipalitatea timișoreană are, de mai mulți ani, în plan să amenajeze Pădurea Verde ca pe un parc, cu poteci și trasee pentru biciclete, dar fără foc deschis.

Această oază de verdeață ar putea să devină unul dintre punctele principale de atracție ale Timișoarei, un real reper pentru petrecerea timpului liber.

4 Comments
pieton 29/06/2019
Timisoreni,dormiti linistiti ! O aranjeaza robu si pe asta.
Poli 21 26/06/2019
Mai mishule, te-ai uitat vreodata in oglinda fara sa te apuce greata ?
Mishu 26/06/2019
Wow, vă dați voi seama cîte parcări supraetajate va amenaja Robu acolo, în 600 de hectare, plus vreo două stații de metrou și vreo două pasaje, dacă nu chiar trei !