Noutăţi privind plata pentru înverzire

Subvenţia pentru practicile agricole benefice pentru mediu și climă, sau așa-zisa plată pentru înverzire, cum mai este cunoscută de beneficiari, a fost bine primită de fermieri, fiind vorba despre un cuantum generos, de 57,37 euro pe hectar.

Pentru a încasa aceşti bani, agricultorii ale căror exploatații depăşesc 15 hectare trebuie să se asigure că minimum cinci la sută din terenul arabil declarat include una sau mai multe zone de interes ecologic: terase, fâșii împădurite, garduri vii, arbori în pâlcuri sau izolați, iazuri, rigole, zone-tampon situate pe marginea apelor curgătoare sau stătătoare, porţiuni cu specii forestiere cu ciclu scurt de producție sau cu alte tipuri de straturi vegetale.

La propunerea ministerului de resort, care vizează unele modificări ale Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015, fermierii vor putea profita și de zonele cu specii forestiere cu ciclu scurt de producţie, inclusiv pe parcelele cu suprafaţa mai mică de 0,3 hectare, fiind luate în considerare doar cele cultivate cu salcie, plop alb sau negru.

În vederea recunoaşterii ca zonă de interes ecologic a suprafeței împădurite, agricultorul care doreşte plata pentru înverzire va depune cererea la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), împreună cu documentul care confirmă împădurirea suprafeței printr-o schemă națională, emis de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură sau de structurile subordonate acesteia, respectiv documentația tehnico-economică și procesul-verbal de recepție.

În schimb, fermierii care practică agricultură ecologică nu sunt condiționați cu nimic la plata pentru înverzire, iar cei care au întreaga exploatație ocupată cu culturi permanente, precum viile sau livezile, beneficiază implicit de subvenţia pentru practicile agricole benefice pentru mediu și climă.


DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns