Necazul unor timișeni ar putea schimba Legea terenurilor

Cunoscătorii în chestiunile juridice o numesc Legea privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan, funcționarii publici o știu după… număr – Legea nr. 17/2014, în timp ce proprietarii de pământuri îi spun, mai simplu, Legea terenurilor.

Una dintre cele mai importante acte normative din domeniul agricol, legea emisă în urmă cu doi ani e carte de căpătâi când vine vorba de înstrăinarea terenului agricol, mulți dintre proprietarii timișeni recurgând la vânzarea pâmântului care le fusese retrocedat în urma legilor funciare.

Printre reglementări se regăsește și prevederea conform căreia înstrăinarea terenurilor se face cu respectarea dreptului de preempțiune al coproprietarilor, arendașilor, proprietarilor vecini, precum și al statului român, prin Agenția Domeniilor Statului, în această ordine, la preț și în condiții legale.

În foarte multe cazuri însă, titlurile de proprietate erau inexistente, tranzacțiile făcându-se pe baza adeverințelor emise de primării. Palma se bătea la un birou notarial, cu împuternicire de la fostul proprietar, pentru a aduce la îndeplinirea tuturor formalităților, până la contractul final și intabularea funciară.

Toate bune și frumoase, dacă actuala formă a legii n-ar duce la situații năstrușnice, în care același teren este vândut de mai multe ori, unor cumpărători diferiți.

Ce-i drept, normativul ar putea fi în curând modificat, o propunere plecată din Timiș și prezentată atât Ministerului Agriculturii, cât și Comisiei pentru agricultură din Camera Deputațiilor aflându-se în momentul de față în dezbatere.

„Actuala formă a legii, care ne obligă să afișăm intenția de vânzare, fără să se recunoască dreptul conferit de un antecontract de vânzare-cumpărare, ne aduce în postura în care terții (de obicei sunt cetățeni străini) se duc la inițialii proprietari, încheie contract de arendă și cumpără încă o dată terenul, deja vândut prin antecontract“, explică inginerul agronom Vasile Lera, consilier local la Mănăștiur.

Nu-i greu de ghicit că edilul comunei timișene este tocmai cel care a inițiat propunerea de modificare a Legii nr. 17 și că necazul său nu este deloc singular. Conform celor confirmate și de Nicolae Oprea, președintele Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală din cadrul Consiliului Județean Timiș, la nivelul țării se înregistrează mii de asemenea cazuri, în care titularii unui antecontract sunt utilizatori ai terenului printr-un înscris autentic, plătind taxe și impozit pentru un pământ care în realitate aparține altcuiva.

„Pentru toți care avem antecontracte de vânzare-cumpărare, încheiate înaintea adoptării Legii nr. 17/2014, am dori ca în ordinea privitoare la dreptul de preempțiune, să fim evidențiați înaintea titularilor unui contract de arendă (care este o învoială între părți, primind înregistrarea de la primărie)“, se arată în solicitarea înaintată ministerului și deputaților de consilierul din Mănăștiur, Vasile Lera.

0 Comments

No Comment.