La piață, cu etichetă și adeverință!

piata 2

A intrat în vigoare un act normativ care îi privește direct pe țăranii care își vând produsele agroalimentare în piețe.

Este vorba despre Ordinul nr. 550/4554/2018 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 20/208/2015 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol.

Una dintre noutăți este aprobarea noului model al carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol, eliberat de primari pentru persoanele fizice care dețin atestat de producător valabil și desfășoară o activitate economică în sectorul agricol, după verificarea faptică în teren a existenței produsului/produselor supus/supuse comercializării și după obținerea avizului consultativ de la una dintre structurile asociative – profesionale, patronale sau sindicale din agricultură / sau de la entitățile teritoriale din subordine sau în coordonare, stabilite în condițiile legii, în acest scop, de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol este valabil șapte ani și conține șapte file, câte una pentru fiecare an de valabilitate. La cerere se pot emite mai multe carnete de comercializare.

În fiecare dintre acestea vor fi evidențiate suprafețele cultivate și structurile corespunzătoare pe specii de legume, pomi fructiferi, cartofi, cereale, oleaginoase, viță-de-vie pentru struguri de vin/struguri de masă, alte culturi, respectiv pe specii de animale, care să reflecte grupele de produse de origine vegetală sau animală.

Titularul atestatului de producător îi poate solicita primarului eliberarea unui singur carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol sau a mai multor carnete, în situația în care soțul, soția, rudele până la gradul II optează pentru comercializarea simultană a produselor proprii din sectorul agricol.

Producătorii persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale care comercializează doar producția obținută în propria fermă sau gospodărie, care dețin cod de înregistrare fiscală cu activitate principală cultivare/producție, pot ocupa în piețe spații de vânzare care sunt rezervate în exclusivitate producătorilor agricoli persoane fizice deținători ai unui atestat de producător și ai unui carnet de comercializare.

Producătorii agricoli au obligația afișării la locul de vânzare a etichetei de produs, care trebuie să conțină următoarele elemente: numele și prenumele/denumirea producătorului; denumirea produsului; localitatea de origine; data obținerii produsului; prețul de vânzare.

În acest caz, prezintă obligatoriu administratorului pieței adeverința emisă de către primăria în a cărei rază administrativ-teritorială se află propria fermă sau gospodărie, din care să rezulte suprafața de teren agricol sau efectivele de animale pe care le exploatează și structura de culturi, precum și avizul consultativ.

Carnetele de comercializare eliberate anterior pot fi utilizate până la expirarea perioadei de valabilitate a vizei aplicate pe acestea.


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns