Într-o comună din Timiș s-au sifonat sute de mii de euro într-o afacere cu apă

poza pentru frontpage

Investițiile – necesare, de altfel – făcute după Revoluție în infrastructura rurală din Timiș au fost însoțite, în dese rânduri, de veritabile tunuri date de celebrii băieți deștepți. Nu ăia din energie, ci alții, dar la fel de “energici” în aspirarea banilor publici.

Prea puține “modernizăriși “reabilitări” câștigate la așa-zise licitații de cine trebuia și executate în bătaie de joc au ieșit la suprafață și, chiar și atunci când au ieșit, și mai puține au avut repercusiuni. De pildă, în cazul pe care vi-l prezentăm în acest articol, procurorii au deschis în 2012 un dosar penal, care n-a fost soluționat nici până astăzi. În condițiile în care unitatea de parchet respectivă, cea de pe lângă Judecătoria Sânnicolau Mare, nu are nici pe departe un volum de activitate comparabil cu cel al colegilor din Timișoara, cum e posibil ca șapte ani să nu le ajungă procurorilor cu pricina ca să dea o soluție – fie trimitere în judecată, fie clasare – în dosarul 2111/P/2012?! Și asta în ciuda faptului că în raportul întocmit în anul 2014 de auditorii Camerei de Conturi Timiș după controlul efectuat în Primăria Comunei Tomnatic sunt prezentate detaliat toate ilegalitățile și neregulile comise în perioada 2007-2012 cu ocazia unor lucrări efectuate în comuna respectivă. Bașca o expertiză contabilă judiciară întocmită în decembrie 2018 de expertul desemnat în acest dosar, care confirmă toate constatările Curții de Conturi… Dar nu, nimic din toate acestea nu au fost suficiente pentru ca procurorii din Sânnicolau Mare să se edifice dacă s-a produs sau nu o fraudă la Tomnatic.

Nici o soluție în șapte ani

parchetul interior
Dosarul fraudei de la Tomnatic se află de șapte ani la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sânnicolau Mare

Să lăsăm și cifrele să vorbească: auditorilor Camerei de Conturi Timiș le-a fost suficientă perioada de o lună și o săptămână (2 iunie11 iulie 2014) pentru a scrie în raport că există nuiala rezonabilă privind săvârşirea unor fapte de natură penală”, iar expertul contabil judiciar a avut nevoie de patru luni și o săptămână (2 august10 decembrie 2018) pentru a confirma datele din raportul de audit și pentru a ajunge deci la aceeași concluzie, că există un prejudiciu considerabil (peste două milioane și jumătate de lei), în timp ce procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sânnicolau Mare au început cercetările în 2012 și nu le-au finalizat nici astăzi. Șapte ani, nici o soluție.

Licitație cu dedicație

primaria tomnatic interior
Fosta conducere a Primăriei Tomnatic ar trebui să dea multe explicații, dar nimeni nu pare interesat de răspunsuri

Și acum intrăm în subiect. În toamna lui 2007, administrația de la acea vreme a comunei Tomnatic, în frunte cu primarul Dănuț Miculescu, a decis să extindă și să modernizeze rețeaua de alimentare cu apă a localității. Conform constatărilor din 2014 ale Camerei de Conturi Timiș și expertizei contabile judiciare din 2018, licitația a fost organizată cu un singur scop: săștige cine trebuie. Redăm, în continuare, pasajele din expertiza dispusă de-abia în luna iulie 2018 (după șase ani de la deschiderea dosarului!) de organele de cercetare penală. Astfel, unul dintre aspectele ce urma să fie lămurite de expertiză a fost următorul: “Dacă la atribuirea contractului de lucrări nr. 1.436/29.11.2007, ce avea ca obiect <<execuția, finalizarea și întreținerea lucrărilor de extindere și modernizare a alimentării cu apă în sistemul centralizat Tomnatic>>, încheiat între UATC Tomnatic și SC Tostcaf SRL au fost respectate dispozițiile legale în vigoare cu privire la achizițiile publice. Expertul răspunde: „Două companii ofertează acest proiect, SC Biju SRL și SC Tostcaf SRL, ambele documentații constatându-se a fi incomplete, la momentul deschiderii acestora, motiv pentru care comisia de evaluare și selecție a ofertelor acordă un termen suplimentar de 48 de ore ambilor ofertanți, în vederea completării documentațiilor cu elementele lipsă. Ulterior, câștigătoare este declarată SC Tostcaf SRL, încheindu-se contractul 1436 din 29 noiembrie 2007 având ca obiect <<execuția, finalizarea și întreținerea lucrărilor de extindere și modernizare alimentare cu apă în sistemul centralizat Tomnatic>>, pentru suma de 840.476 lei (inclusiv TVA), adică valoarea din ofertă. Suplimentar, prin actul adițional nr. 1437 din 29 noiembrie 2007, dar și a notei de completare/constatare aferentă, valoarea contractului este suplimentată cu suma de 101.708 lei, rezultând o valoare finală a contractului de 942.184 lei (inclusiv TVA) (…) La deschiderea ofertelor, Comisia de evaluare a constatat că din documentația societății Tostcaf lipsesc nu mai puțin de 8 documente, după cum urmează: procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate, menționate în experiențele similare; formularele C6, C7, C8, C9, C10 și C11; certificat constatator privind îndeplinirea obligațiilor eligibile de plată a impozitelor și taxelor locale. În atare condiții, legislația în materie cenzurează dreptul Comisiei de evaluare a ofertelor de a mai permite și de a mai solicita unui ofertant/candidat să își completeze documentația lipsă, în măsura în care documentația inițială este incompletă cu mai mult de trei documente”.

Așadar, deși onor comisia de evaluare a ofertelor condusă, în calitate de președinte, chiar de primarul din 2007, Dănuț Miculescu, ar fi trebuit să excludă, în baza legii, firma Tostcaf din procedura de achiziție publică, nu s-a întâmplat așa, ba dimpotrivă, firma respectivă a știgat licitația.

Nici nu mai punem la socoteală faptul că reprezentantul firmei Tostcaf a declarat, în mod fals, că societatea nu are datorii la bugetul de stat, deși, așa cum au descoperit, în 2014, auditorii Curții de Conturi, la data declarației, firma avea obligații bugetare neachitate în cuantum de 3.673 de lei.

Concluzia expertului contabil judiciar cu privire la acest obiectiv al expertizei: “Având în vedere toate cele de mai sus, concluzionăm că la atribuirea contractului de lucrări nr. 1436/29.11.2007 (…) NU au fost respectate dispozițiile legale în vigoare cu privire la achizițiile publice”. Exact asta a fost și constatarea auditorilor Camerei de Conturi Timiș. După șapte ani de anchetă, procurorii nu au tras încă nici o concluzie.

Act adițional inserat în… contract

De asemenea, expertul a fost solicitat să răspundă la întrebarea dacă sumele facturate și achitate în derularea acestui contract au la bază contraprestații reale, materializate prin situațiile de lucrări întocmite. Iată răspunsul acestuia: „Așa cum am precizat în prima parte a răspunsului la acest obiectiv, valoarea inițială a contractului a fost stabilită pentru suma de 870.476 lei (inclusiv TVA), valoare suplimentată imediat după semnarea contractului, în aceeași dată, cu încă 101.708 lei, ajungându-se la suma de 942.184 lei. Nu există nici o rațiune economică sau de altă natură pentru care un contract să fie amendat cu un act adițional exact în aceeași zi, în contextul în care mai apare o particularitate, la fel, lipsită de rațiune și fundament logic: actul adițional apare în cuprinsul contractului inițial ca element component!!! Or logica ne pune în fața a două variante: – dacă s-a semnat un contract și se constată că au fost omise anumite aspecte, în anumite condiții, se poate încheia și un act adițional. Evident că, omițând anumite aspecte la semnarea contractului, părțile nu vor avea de unde să știe dacă va fi sau nu nevoie de un act adițional ulterior, deci nu pot face la momentul T, parte componentă a contractului X, un element Y care ar urma să apară la momentul T+1; – dacă, înainte de semnarea contractului, părțile constată că au fost omise anumite aspecte, contractul este amendat pe loc, în condițiile legii, fără a mai fi nevoie de întocmirea unui act adițional. Rezultă astfel, fără nici o urmă de îndoială, că întocmirea actului adițional nr. 1437 din 29 noiembrie 2007, precum și a notei de completare aferentă, nu doar că nu respectă condițiile legale, însă nu respectă nici minimalele condiții logice și constantele fizice privind timpul și cronologia evenimentelor, deci implicit suplimentarea valorii contractului, pentru suma de 101.708 lei, nu este legală”.

Și în ce privește acest aspect, expertul are o concluzie tranșantă: “Nu doar atribuirea și derularea acestui contract s-au făcut fără respectarea prevederilor legale, însă lucrările în cauză nu au avut eliberată nici măcar autorizație de construire valabilă, în acest sens UATC Tomnatic fiind și sancționată de către organele abilitate, recte Inspectoratul de Stat în Construcții. Este însă lipsit de orice îndoială faptul că acest contract a fost atât atribuit, cât și derulat ulterior, fără respectarea prevederilor legale. Situațiile de lucrări existente conțin elemente care, cu ocazia verificării pe teren, nu au putut fi identificate sau pentru care SC Tostcaf SRL nu a putut face dovada achiziției, la rândul ei, de la furnizori”. Dacă expertul contabil judiciar nu are nici o îndoială, procurorii încă procesează…

Fraudă mascată

Alt aspect pe care trebuia să îl lămurească expertiza: “Dacă actul adițional 160/17.07.2009, intervenit între aceleași entități (n.r. comuna Tomnatic, respectiv, SC Tostcaf SRL), a fost încheiat cu respectarea dispozițiilor legale (cu privire la valoarea totală, procedura atribuirii etc)?”.

Cum răspunde expertul: “(…) În derularea contractului 1436 din 29 noiembrie 2007 apare și actul adițional nr. 160 din 17 iulie 2009. Motivarea întocmirii acestui act adițional este cuprinsă la art. 1 al acestuia, referindu-se la <<situații constatate pe perioada lucrărilor de execuție>> și la <<solicitările beneficiarului>>, recte UATC Tomnatic. Punctual, acesta se referă la suplimentarea valorii contractului mai sus amintit cu suma de 267.672 lei plus 50.857 lei reprezentând TVA, valoarea totală a contractului ajungând acum la 1.260.714 lei (inclusiv TVA), sumă de altfel decontată integral de către UATC Tomnatic către SC Tostcaf SRL. Având în vedere prevederile inițiale ale contractului încheiat între cele două părți, în speță termenul de executare a lucrărilor, mai exact data de 15 aprilie 2008, la data semnării actului adițional, contractul la care se referă era deja <<expirat>>. În aceeași ordine de idei, lucrările suplimentare din acest act adițional nu îndeplinesc condițiile legale privind certificarea și aprobarea de către proiectant, nefiind rezultate nici din vreo dispoziție a dirigintelui de șantier. În fapt, devizul întocmit pentru aceste lucrări se referă la conducte de alimentare cu apă, ceea ce în esență ar fi presupus un contract nou, acest act adițional mascând așadar o atribuire directă a unei noi lucrări, dispozițiile legale în materie cenzurând valoarea unei achiziții directe la plafonul de 10.000 de euro, pentru fiecare achiziție de produse, servicii și lucrări (…) Concluzionând, bazat pe documentele aflate la dosarul cauzei, raportat la dispozițiile legale, actul adițional nr. 160/17.07.2009 a fost încheiat cu încălcarea prevederilor legale, atât sub aspectul valorii acestuia, cât și sub aspectul modalității de atribuire, întreaga valoare a acestuia, facturată de către SC Tostcaf SRL și plătită de către UATC Tomnatic, constituind prejudiciu”.

Mărinimie la primărie

Trecem la următorul obiectiv al expertizei: “Dacă la atribuirea contractului de lucrări 3081/16.08.2010 către aceeași societate Tostcaf SRL, reprezentând etapa a doua a contractului de bază, s-au respectat dispozițiile legale în materia achizițiilor publice, având în vedere că aceste lucrări fuseseră cuprinse și în actul adițional antemenționat la punctul 2 și decontate de două ori de către această societate.

În răspunsul său, expertul arată că respectivul contract a fost câștigat de SC Tostcaf SRL, care s-a angajat să îl execute contra sumei de 2.046.139 lei în două luni de la începerea lucrărilor, însă a reușit acest lucru abia în luna mai… 2012, primind suma integrală prevăzută în contract, fără nici un leu penalitate de întârziere! Asta deși o clauză contractuală prevedea următoarele: “Achizitorul (n.r. – comuna Tomnatic) este îndreptățit să deducă din prețul contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu 1% din prețul contractului, pe zi de întârziere”.

Pornind de la aceste considerente, expertul a făcut un calcul simplu: la o valoare a contractului de 2.046.139 lei și un număr de 574 de zile de întârziere, aplicarea procentului de penalitate de 1% pe zi ar fi dus la total al penalităților de întârziere de 11.744.839 lei!

Ce spune expertul cu privire la acest aspect: “Având în vedere că valoarea penalităților se deduce, în fapt, din prețul contractului, valoarea acestora nu poate fi mai mare, așadar penalitățile sunt cenzurate la valoarea de contract, 2.046.139 lei, prejudiciu în dauna bugetului local al UATC Tomnatic. Având în vedere că aplicarea penalităților era un drept al beneficiarului, nu o obligație, expertul nu va reține suma de mai sus ca prejudiciu cert în dauna UATC Tomnatic”.

Așadar, dacă voia, primarul de-atunci al Tomnaticului, Dănuț Miculescu, putea să facă o economie la bugetul local de două milioane de lei. Dar n-a vrut.

Sute de mii de lei aruncate pe fereastră

hidrant interior
Primăria Tomnatic a plătit un preț triplu pentru acești hidranți, iar o mare parte dintre ei nici măcar n-au fost montați

În ceea ce privește lucrările menționate a fi executate de firma SC Tostcaf SRL în baza respectivului contract, expertul a ajuns la aceleași concluzii ca auditorii Camerei de Conturi Timiș.

Le luăm pe rând. Suma de 318.530 lei din valoarea acestui contract se referă la lucrările suplimentare introduse prin actul adițional nr. 160 din 17 iulie 2009, astfel că această sumă a fost facturată și încasată de două ori, prima oară în etapa I a investițiilor în rețeaua de apă (contractul 1436 din noiembrie 2007) și a doua oară în etapa a II-a, prin contractul 3081 din august 2010”, scrie negru pe alb expertul contabil judiciar.

În continuare, apar sume de zeci și sute de mii de lei plătite degeaba de Primăria Tomnatic: “suma de 38.482 lei reprezentând diferența de preț între valoarea de aprovizionare și cea trecută în situația de lucrări, pentru elementul hidrant subteran de 80 de mm, pentru cele 38 de bucăți identificate în teren (n.r. – în raportul Curții de Conturi, se precizează că valoarea de aprovizionare a unui asemenea hidrant este de 489 de lei pe bucată, conform facturii, în timp ce în situațiile de lucrări este decontată o valoare de 1.501,69 lei pe bucată!); suma de 49.444 lei reprezentând contravaloarea a 58 de bucăți de hidrant de 65 mm, care nu au putut fi identificate în teren; suma de 42.047 lei reprezentând contravaloarea a 28 de bucăți de hidrant de 80 mm, care nu au putut fi identificate în teren; suma de 343.664 lei reprezentând contravaloarea materialului lemnos, tip dulap de lemn de fag de 5 cm grosime, referindu-se la cantitatea totală înscrisă în situațiile de lucrări de 62.882 metri pătrați, în baza procesului-verbal încheiat de autoritățile fiscale constatându-se că SC Tostcaf SRL nu are înregistrate achiziții de material lemnos (n.r. – referitor la acest aspect, în raportul de audit al Camerei de Conturi Timiș se precizează: <<Auditorii publici externi prezintă faptul că sprijinirile de maluri decontate astfel de SC Tostcaf SRL pentru această lucrare sunt de 62.882,4 metri pătrați (adică aproape 6,3 hectare) de dulapi de fag de 5 cm grosime!!, totalizând o valoare decontată și achitată de comună Tomnatic de 343.664 lei – ce se constituie de asemenea pagubă adusă bugetului local Tomnatic, cu atât mai mult cu cât comuna nu are în gestiunea sa dulapii de fag decontați – deci achiziționați – în aceste sprijiniri – chiar și deteriorați. Auditorii publici externi exclud decontarea de către Tostcaf doar a unei cote de amortizare a acestor dulapi, dat fiind faptul că aceste cantităţi de lemn impresionante (1 mc=20 metri pătrați dulapi de 5 cm grosime, rezultă deci o cantitate de 62.882 mp/20=3.144 metri cubi) nu au fost achiziționate de SC Tostcaf SRL și pe motivul că o astfel de cantitate de lemn ar costa peste 1.886.400 lei la preţul de 600 lei/metru cub de dulap de calitate inferioară>>); suma de 18.680 lei reprezentând contravaloarea a 2.106 metri liniari de țeavă tip 110, cantitate înscrisă în situațiile de lucrări, în plus față de evidența faptică de pe teren; suma de 36.066 lei reprezentând contravaloarea a 75 de robineți facturați, înregistrați în situațiile de lucrări, însă neregăsiți în teren; suma de 37.771 lei reprezentând contravaloarea a 24.161 metri liniari de folie de avertizare cu fir de cupru, inexistentă în teren și pentru care SC Tostcaf SRL nu a putut face dovada achiziției; suma de 21.175 lei reprezentând contravaloarea a 3.000 de metri liniari de bandă de avertizare, material negăsit în teren; suma de 171.953 lei reprezentând contravaloarea mufelor electrosudabile, înscrise suplimentar în situațiile de lucrări, fără a exista în teren, conform verificărilor efectuate de inspectorii ANAF la SC Tostcaf SRL; suma de 23.309 lei reprezentând contravaloare țeavă de oțel de protecție pentru subtraversări, SC Tostcaf SRL neavând documente de proveniență pentru aceste materiale; suma de 35.041 lei reprezentând contravaloare materiale de semnalizare rutieră înscrise în situațiile de lucrări, dar neregăsite în achizițiile SC Tostcaf SRL (n.r. – auditorii Camerei de Conturi Timiș au sesizat și următorul aspect: <<(…) semnalizarea rutieră cu indicatoare metalice este obligatorie acolo unde se lucrează în limita acostamentului drumului, or în acest caz retragerea conductei de la limita acostamentului este de 5-10 metri, ceea ce induce auditorilor publici externi rezerve asupra necesității semnalizării rutiere la aceste valori nejustificate – fără a mai ține seama de faptul că localitatea Tomnatic este fără un flux abundent de circulație>>); suma de 143.488 lei reprezentând contravaloare lucrări de subtraversare branșamente pentru luna septembrie 2012, având în vedere că recepția lucrărilor de branșare a fost făcută în 22 mai 2012”.

Săpături demne de Cartea Recordurilor

lucrare interior
Deși conducta de apă se află la distanță apreciabilă față de carosabil, din bugetul comunei au fost plătiți câteva zeci de mii de lei pentru o semnalizare rutieră inutilă

Înainte de a vă prezenta concluziile expertului contabil judiciar cu privire la prejudiciul total cu care s-a ales comuna Tomnatic din toată această afacere, vă mai dezvăluim un crâmpei din acest veritabil jaf pus la cale cu ocazia așa-zisei modernizări a rețelei de alimentare cu apă.

Iată ce au mai menționat auditorii Camerei de Conturi Timiș în raportul lor: „De asemenea, recomandarea practicienilor în materie este că săparea manuală se va folosi numai în cazul șanțurilor înguste, a existenței unor numeroase rețele de utilități subterane (ceea ce nu este cazul localității Tomnatic), la lucrări izolate cu volum mic. În general săpăturile se execută cu mijloace mecanice, fapt ce nu este demonstrat de SC Tostcaf SRL ce utilizează în situațiile sale de lucrări o forță de muncă impresionantă – fapt sesizat și de inspectorii ANAF prin procesul-verbal de inspecție, în mod nejustificat, neavând personal atras cu forme legale și neputând justifica manopera din situațiile de lucrări (…) Salariile împreună cu obligaţiile aferente achitate de SC Tostcaf SRL în perioada 2010-2011 sunt de 594.531 lei, conform situaţiilor financiare anuale depuse la organul fiscal teritorial, față de 493.854 lei cât s-a decontat doar pe această lucrare. Facem precizarea că societatea a executat mai multe lucrări în aceeaşi perioadă, la diverse primării (Otelec, Becicherecu Mic, Bencecu de Sus – com. Pişchia, Periam, Fibiş, Secaş, Teremia Mare, Sacoşu Turcesc, Parța, Peciu Nou, Şag, etc). În legătură cu manopera din devizul ofertă, se constată că la unele meserii este înscris un număr mare de om-ore faţă de posibilitatea reală a societăţii. Exemplificăm: – la dulgher construcţii, în deviz este trecut 23.829 om-ore, iar pe statul de plată societatea nu are angajat dulgher (…) – la săpător, în deviz este trecut 35.510 om-ore, iar pe statul de plată societatea are cinci muncitori necalificaţi”.

Doar acest număr ireal de ore de muncă pontate de dulgherul” care nu exista în evidențele firmei SC Tostcaf SRL și este suficient pentru a vă contura proporțiile fraudei comise în acest caz. Dacă ar fi lucrat 24 de ore din 24, workaholicul dulgher ar fi acumulat 992 de zile de muncă neîntreruptă, o performanță care ar fi făcut de rușine toate celelalte reușite înscrise în Cartea Recordurilor…

Mură-n gură

Bun, acum să revenim la concluziile expertului. După ce însumează toate sumele prezentate mai sus, acesta ajunge la un total de 2.540.366 de lei, prejudiciu constatat în urma contractelor și operațiunilor derulate între Primăria Tomnatic și SC Tostcaf SRL.

În ceea ce privește identificarea persoanelor responsabile de producerea acestui prejudiciu, expertul contabil judiciar precizează: “Expertul ține să sublinieze că stabilirea persoanei responsabile de cauzarea prejudiciului menționat anterior excede atribuțiilor acestuia în cadrul unei misiuni de expertiză contabilă judiciară. Conform legislației în vigoare incidente speței supuse expertizării și având în vedere structura ierarhică/organigrama a UATC Tomnatic, precum și documentele care fac obiectul dosarului supus expertizării, expertul menționează însă că persoanele cu atribuții în ceea ce a însemnat atribuirea, urmărirea, plățile și recepția pentru lucrările ce fac obiectul dosarului supus expertizării sunt cele care, într-o formă sau alta, au avut capacitate de decizie asupra celor întâmplate”.

Cum ar veni, la fel ca auditorii Camerei de Conturi Timiș, expertul contabil judiciar le dă mură-n gură procurorilor Parchetului de pe lângă Sânnicolau Mare tot ceea ce au nevoie pentru a soluționa acest caz. Interesant este că dosarul penal 2111/P/2012 a fost declinat, în primăvara acestui an, către DNA Timișoara, de unde s-a întors așa cum a venit, în luna august, la unitatea de parchet din Sânnicolau Mare. Probabil, procurorii anticorupție sunt foarte ocupați cu peștii cei mari din Timișoara și nu au timp de plevușca din județ. Mda, a fost o glumă.


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

One thought on “Într-o comună din Timiș s-au sifonat sute de mii de euro într-o afacere cu apă

  1. Un alt articol complet marca Brindescu.
    Referitor la hoția de la Tomnatic, este clar că politicul a fost implicat.
    După cum bine scria domnul Brindescu, firma hoață a făcut lucrări hoțește în tot Banatul.
    DNA doarme? Păi v-a dat Brindescu material mură-n gură, ce mai așteptăm dragi tovarăși? Spor!

Lasă un răspuns