Înscrieri în Registrul Agricol Timișoara

Primăria Timișoara îi atenționează asupra unor termene legale pe deținătorii de terenuri și animale din următoarele categorii: persoane fizice cu domiciliul fiscal în Timişoara; persoane fizice cu domiciliul fiscal în alte localităţi; persoanele juridice cu domiciliul fiscal în Timişoara (societăţi comerciale, societăţi/asociaţii agricole, unităţi de învăţământ, sanitare, culte recunoscute, unităţile de prestări servicii, ocoalele silvice de stat şi private etc., cu excepţia unităţilor aparţinând ministerelor); persoanele juridice cu domiciliul fiscal în alte localităţi, care deţin pe raza municipiului Timişoara bunuri ce fac obiectul înscrierii în registrul agricol, precum terenuri agricole (inclusiv grădini din intravilan, pomi fructiferi, viţă-de vie etc.) sau silvice, animale domestice şi/sau animale sălbatice crescute în captivitate (bovine, ovine, caprine, porcine, cabaline, iepuri, animale de blană, păsări, familii de albine etc.), utilaje şi instalaţii pentru agricultură şi silvicultură, construcţii etc.

CITEȘTE ȘI: Tânăr găsit fără cap, în mașina de măcinat porumbul

Toți aceștia trebuie, conform normelor legale în vigoare, să declare pentru înscrierea în Registrul Agricol al Municipiului Timişoara, datele privind suprafeţele de terenuri agricole (inclusiv grădini familiale), utilajele agricole, animalele, păsările, familiile de albine, pomii fructiferi şi construcţiile pe care le exploatează sau le deţin în proprietate, pe raza orașului, la următoarele termene:

CITEȘTE ȘI: Grădinile din Kuncz, luate cu buldozerul!

a) între 5 ianuarie şi ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate/folosinţă, clădirile şi mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum şi modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le deţin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produşilor obţinuţi, a morţii sau a sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieşiri;

CITEȘTE ȘI. CONCURS COMPER 2019. Data desfăşurării probei de matematică a fost schimbată. Când se va susţine etapa I

b) între 1 şi ultima zi lucrătoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv;

c) persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare date, pentru a fi înscrise în registrul agricol, şi în afara termenelor prevăzute la lit. a) şi b), în termen de 30 de zile de la apariţia oricărei modificări.

CITEȘTE ȘI: Reînvie un gigant românesc! Se deschid noi magazine

Înscrierea în registrul agricol a datelor privind componenţa gospodăriei/exploataţiei agricole fără personalitate juridică se face pe baza declaraţiei date pe propria răspundere sau pe bază de documente de capul gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei, care dispune de capacitate deplină de exerciţiu, prin vizitarea persoanelor fizice de către persoanele împuternicite cu completarea registrului agricol, la primărie, pe baza declaraţiei trimise prin poştă cu confirmare de primire (pentru persoanele cu domiciliu in alte localități), pe baza unei procuri notariale date de capul gospodăriei, prin invitarea la primărie a persoanelor fizice care au obligaţia să efectueze declaraţiile pentru înscrierea datelor în registrul agricol.

Înscrierea în registrul agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum şi a schimbării categoriei de folosinţă se poate face numai pe bază de documente anexate la declaraţie.

Refuzul de a prezenta documentele necesare, refuzul de a permite accesul persoanelor împuternicite pentru a constata la fața locului situația reală, precum și nedeclararea la termenele și în forma stabilită de lege a datelor care fac obiectul registrului agricol, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 la 500 de lei în cazul persoanelor fizice, iar în cazul persoanelor juridice, cu amendă de la 300 la 1.500 de lei.

Drept urmare, persoanele fizice şi juridice din categoriile menţionate mai sus sunt rugate să se prezinte la sediul Compartimentului Administrare Fond Funciar din cadrul Primăriei Timişoara, Piaţa Victoriei nr. 5, , de luni până vineri, între orele 8,30 – 10,30, marţi şi joi, și între orele 14,00 – 16,00, pentru declararea şi înscrierea datelor în registrul agricol.

Conform deciziei consilierilor locali, toţi deţinătorii de terenuri au obligaţia să asigure cultivarea terenului agricol şi protecţia solului.

Pentru terenul agricol nelucrat timp de doi ani consecutiv, impozitul pe teren se majorează cu 500 la sută, începând cu al treilea an.

Conform legilor în vigoare, în cazul în care nu se asigură cultivarea terenurilor agricole şi protecţia solului, proprietarii de terenuri vor fi sancţionaţi anual, cu plata unei sume de la cinci la 10 lei/ ha, în raport cu categoria de folosinţă a terenului.

0 Comments

No Comment.