Cum va fi obținut noul stimulent de inserție şi cine sunt beneficiarii

concediu paternal

Peste mai puțin de o săptămână, odată cu modificările radicale privitoare la concediul de creştere a copilului, va fi schimbat și cuantumul stimulentului de inserție, acordat părinților care revin la muncă înainte de încheierea perioadei prevăzute de lege. Concret, de la 1 iulie, cuantumul lunar al stimulentului nu va mai fi echivalent cu valoarea indicatorului social de referinţă, ci cu jumătate din indemnizația minimă pentru creșterea copilului, suma crescând de la 500, la 531,25 de lei.

Părinţii care obţin venituri impozabile cu minimum 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de doi ani (respectiv trei ani, în cazul copilului cu handicap) se vor putea bucura de prelungirea perioadei de acordare a stimulentului până la împlinirea vârstei de trei ani (respectiv patru ani). În caz contrar, dreptul se va acorda doar până la vârsta de doi ani (respectiv trei ani).

De reținut că indemnizaţia aferentă concediului pentru creşterea copilului şi stimulentul de inserţie nu se pot cumula, solicitarea celui din urmă atrâgând suspendarea plății primului drept.

Cine sunt beneficiarii

Atât mama, cât și tatăl copilului pot solicita (atâta timp cât nu o fac amândoi) plata stimulentului de inserție, ba, mai mult, dreptul este acordat chiar dacă nu este vorba de părinții naturali. „Beneficiază de aceleaşi drepturi şi una dintre persoanele care a adoptat copilul, căreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei sau care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenţă, cu excepţia asistentului maternal profesionist care poate beneficia de aceste drepturi numai pentru copiii săi, precum şi persoana care a fost numită tutore“, prevede actul normativ ale cărui reglementări se aplică de luna viitoare.

Ce acte trebuie depuse la primărie

Alături de cererea scrisă, acordarea stimulentului de inserţie presupune prezentarea unei întregi liste de documente, dintre care nu trebuie să lipsească: copia actului de identitate al solicitantului şi a certificatului de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul ori, după caz, după livretul de familie, certificate pentru conformitate cu originalul de către persoana care primeşte documentele; actele doveditoare privind calitatea solicitantului şi relaţia acestuia cu copilul pentru care solicită dreptul; actele doveditoare care să ateste veniturile obţinute în ultimele 12 luni înainte de data naşterii copilului; dovada eliberată de angajator sau organele competente privind veniturile realizate; dovada privind suspendarea activităţii pentru perioada în care se solicită concediul pentru creşterea copilului.

Toate aceste acte trebuie depuse la primăria localităţii pe raza căreia solicitanţii îşi au domiciliul sau reşedinţa, aceasta transmiţându-le apoi agenţiilor teritoriale pentru prestaţii sociale. Cererile sunt soluţionate prin decizie în 15 zile lucrătoare de la înregistrarea la agenţiile teritoriale, aceasta fiind comunicată solicitanţilor în cinci zile lucrătoare de la emitere.


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns