Contre între FALT și municipalitate, la Timișoara

Federaţia Asociaţiilor de Locatari Timişoara (FALT) și-a arătat nemulţumirea cu privire la Hotărârea Consiliului Local nr. 357/1.09.2020 privind metodologia de atestare și reatestare pentru administratorii de condominii la nivel local. Această hotărâre impune criterii foarte stricte pentru atestarea și reatestarea administratorilor, însă FALT consideră că ea nu este corectă și nici nu se încadrează în Legea 196/2018. Astfel, Federația a depus plângere prealabilă cu privire la hotărâre și a solicitat o analiză obiectivă a acestuia. Pentru a nu depăşi termenul de atacare în instanţă a hotărârii, Federația a făcut o plângere prealabilă şi aşteaptă ca noul consiliu să analizeze din nou hotărârea

CITEȘTE ȘI: Întâmplare de groază în vestul țării: Au lovit cu sălbăticie un cal înhămat la căruța cu care furau fier vechi

Asta, după ce anterior a solicitat și Instituției Prefectului să analizeze hotărârea și procedura prin care a ajuns să fie supusă la vot. Federația arată că, potrivit Legii 196/2018, rezultă clar că persoanele fizice nu mai sunt examinate de primărie, pentru că pregătirea lor este asigurată prin cursul de calificare prevăzut de legislație. În vechea Lege nr. 230/2007 nu se solicita un curs de pregătire profesională şi primăria trebuia să organizeze un examen pentru a putea atesta administratorii de imobile și a certifica că aceștia sunt pregătiți din punct de vedere teoretic. În plus, FALT mai susține că în metodologia de atestare a administratorilor adoptată de Consiliului Local din Timișoara, sunt prevăzute mai multe documente pentru atestare decât prevede Legea 196/2018. Astfel, pe lângă certificat de calificare profesională, cazier juridiciar care să ateste că nu a suferit nici o condamnare, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru o infracțiune de natură economico-financiară, și cazier fiscal, – documente prevăzute de lege – Consiliul Local impune și: cerere tip; curriculum vitae; copia documentului de identitate (certificată pentru conformitate cu originalul, la depunere, de Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara); certificatul de cazier judiciar, în original; certificat de cazier fiscal, în original; adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că este apt din punct de vedere medical pentru desfășurarea activității de administrator; aviz psihologic, în original; copia certificatului de pregătire profesională pentru funcţia de administrator de condominii, organizat în condiţiile legii de firme autorizate (certificată pentru conformitate cu originalul, la depunere, de Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara); copie după certificatul de atestare pentru persoanele fizice atestate anterior Legii 196/2018; copia chitanței de plată a taxei de atestare. În viziunea FALT, o altă limitare în vederea exercitării profesiei de administrator imobile este cea prevăzută în art. 5 litera „e) au domiciliul/reședinta pe raza municipiului Timișoara”, limitare care îngrădește dreptul de a profesa în condițiile în care persoana în cauza a urmat un curs de pregătire profesională recunoscut și acreditat la nivel de țară. În Anexa 1 la hotărârea de consiliu local, la art. 5 se prevăd condițiile pentru atestare altele decât cele din Legea nr. 196/2018, au mai atras atenția reprezentanții FALT. În art. 6 se prevede certificarea calităţilor profesionale, or acest lucru nu mai este prevăzut în noua lege, întrucât s-a prevăzut obligativitatea cursului, care în vechea lege nu era şi ca atare era necesar un examen. Prin metodologie, explică FALT, se introduc prevederi care nu sunt cuprinse în lege. Mai mult decât atât atât, din punct de vedere procedural, FALT a arătat că proiectul privind metodologia de atestare a administratorilor nu a fost pe ordinea de zi a Consiliului Local Timișoara, ci a fost introdus pe lista suplimentară. Acesta ar fi fost adoptat fără anexe, pe care le consideră contrare Legii 196/2018 privind privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor. Încă nu se întâmplă nimic FALT nu a stat cu mâinile în sân, ci a trimis o adresă Primăriei și Consiliului Local Timișoara, în urmă cu aproape două luni, în 27.11.2020, prin care solicita să fie respectată adresa prefectului Liliana Oneț, nr. 8718/23.10.2020, referitoare la revocarea HCL357/01.09.2020. Prin aceasta, Instituția Prefectului atenționează că HCL nr. 357/1.09.2020 s-a adoptat cu depășirea limitelor competenței materiale a CLT. De asemenea, „domeniul supus metodologiei de atestare este reglementat de legea nr. 196 din 2018 care prevede în mod expres și limitativ condițiile de atestare, situațiile în care intervine suspendarea atestatului, precum și condițiile în care acesta poate fi retras. Ținând cont de faptul că dispozițiile cuprinse în metodologia de atestare aprobată prin HCL nr. 357 din 2020 sunt contrare reglementărilor de forță juridică superioară, prin adresa nr 8718 din 23.10.2020 am solicitat autorității emitente revocarea hotărârii în cauză. În situația neconformării celor solicitate, vom proceda la introducerea acțiunii în anulare a HCL la instanța de contencios administrativ”, se arată în adresa trimisă către FALT de Instituția Prefectului județul Timiș în 12 noiembrie 2020. FALT își continuă demersurile și precizează că „hotărârea 357/1.09.2020, pe lângă că e contrară legii 196/2018, a fost a adoptată cu depăşirea limitelor competenţelor materiale ale consiliului local, iar consilierii nu au primit anexele la hotărâre, pentru a-şi da seama că hotărârea nu este în regulă. Nici când am făcut plângerea prealabilă, consilierii nu au primit plângerea, motiv pentru care doi consilieri s-au abţinut. Eram convinşi că noul consiliu va lua cât mai repede o hotărâre în acest sens. Din păcate, a trecut mai mult de o lună de când s-a trimis adresa Prefecturii Timiș, iar pe ordinea de zi din 27 noiembrie nu s-a întâmplat nimic în acest sens. Noi am fost solicitaţi de către un număr însemnat de persoane să vă rugăm să revocaţi hotărârea şi să acţionăm în instanţă. Nu am depus acţiunea la instanţă crezând că noul consiliu local va revoca hotărârea, aşa cum ni s-a promis de către mai mulţi consilieri. Solicităm un răspuns cât mai urgent pentru a-l comunica membrilor noştri, pentru a evita acţiunea în instanţă”, spune FALT. În data de 15 decembrie a anului trecut, adresa FALT a fost inclusă pe ordinea de zi a Consiliului Local Timișoara, fără a fi completată cu documentul emis de Instituția Prefectului. „În final, adresa prefecturii s-a pus pe ordinea de zi suplimentară, dar nu s-a mai pus la vot pentru că în momentul când s-a discutat adresa noastră, urmare a intervenţiei doamnei Simona Drăgoi (care ţinea locul secretarului), nu s-a luat nici o hotărâre de revocare şi s-a amânat pentru următoarea şedinţă de consiliu local din decembrie 2020. Spre surprinderea noastră nu s-a mai pus pe ordinea de zi, nici în data de 18 decembrie 2020, 23 decembrie 2020, nici în cea din 19 ianuarie 2021. Ne surprinde faptul că după atâtea şedinţe de consiliu local nu s-a supus la vot şi nici nu mai apare pe ordinea de zi din 26.01.2021. Facem precizarea că după emiterea hotărârii de consiliu local, în data de 1.09.2020, din discuţiile cu vechii şi noii consilieri, toţi au promis că după alegeri o vor revoca”, mai explică reprezentanții FALT. Mingea se află, așadar, în terenul municipalității timișorene, care poate include sau nu acest demers pe ordinea de zi a ședinței de astăzi.


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns