Condiţii noi pentru subvenţionarea asociaţiilor agricole care utilizează pajişti şi păşuni. Legea va intra în vigoare în 11 mai

În data de 8 mai, în Monitorul Oficial s-a publicat Legea nr.97/2017, prin care s-a aprobat, cu modificări şi completări, OUG 16/2017 privind modificarea şi completarea OUG 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi ce se aplică în agricultură în perioada 2015-2020, anunţă Ministerul Agriculturii.

Legea va intra în vigoare în trei zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, respectiv pe 11 mai.

Ministerul Agriculturii a elaborat proiectul de Ordin de modificare a Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015, care a fost postat pe site-ul www.madr.ro, pentru consultare publică (http://madr.ro/transparenta-decizionala/proiecte-de-acte-normative.html).

Principalele modificări ale Ordinului vizează:
– în cazul pajiştilor concesionate/închiriate în condiţiile legii de către asociaţiile crescătorilor de animale, la articolul 61, se evidenţiază trei posibile categorii de beneficiari, respectiv, membrii asociaţiei, asociaţia fără cod propriu de exploataţie şi care desfăşoară activitate cu animalele membrilor pe raza localităţii precum şi asociaţia cu cod propriu de exploataţie care desfăşoară activitate cu animalele membrilor în taberele de vară pe perioada de păşunat;
– la articolul 7, alin.(1) şi (2), pentru formele asociative de proprietate, categoria documentelor justificative a fost completată cu adeverinţa emisă de primăria pe raza căreia se află terenurile agricole, în vederea preîntâmpinării reducerii numărului de beneficiari eligibili şi asigurării menţinerii capacităţii de absorbţie a fondurilor europene.

De asemenea, pentru o mai bună înţelegere a prevederilor cuprinse în ordin, s-au mai propus:

– modificarea literei b) a alineatului (1) al art. 44, fiind necesară pentru corelarea condiţiilor de eligibilitate ale măsurii de sprijin cuplat pentru leguminoase boabe pentru industrializare/procesare cu titlul şi scopul măsurii „Leguminoase boabe pentru industrializare”, notificată la Comisia Europeană.

– abrogarea art.481, urmare a scrisorii DG AGRI prin care se precizează că fermierul care nu atinge nivelul de producţie minimă stabilită trebuie exclus de la plata sprijinului cuplat, întrucât nivelul respectiv reprezintă o condiţie de eligibilitate.

mediafax.ro


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

0 Comments

No Comment.